strona główna
             o projekcie SWWS
             patronaty
             konkurs
             student-wynalazca
             krajowa giełda
             wynalazczości studenckiej
             szkolenia
             baza danych
             studenckich wynalazków
             dobre praktyki
             przydatne adresy
             kontakt
 

szkolenia

W trakcie realizacji Projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” odbędą się dwa dwudniowe szkolenia.

Adresaci szkoleń:

 • kadra naukowa,
 • studenci, w tym „studenci-wynalazcy”,
 • doktoranci.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Termin i zakres tematyczny szkoleń:

 1. Szkolenie w dniach 23-24 marca 2012 - ochrona własności intelektualnej, dyfuzja innowacji, transfer technologii, zakładanie firm spin-off/spin-out, europejskie sieci współpracy na rzecz wsparcia MŚP.
  Program szkolenia
   
  Notatka ze szkolenia wraz z komentarzami
  Galeria zdjęć ze szkolenia
   
  Wykłady:
  Prof. Andrzej Rabczenko - Rozwój Środowiska Firm Innowacyjnych
  dr Michał Klepka - Tworzyć Środowisko Do Rozwoju Innowacyjnego
   
 2. Szkolenie w dniach 25-26 kwietnia 2013 - komercjalizacja wiedzy, ocena potencjału wdrożeniowego wynalazku za pomocą metody ‘quick look’.
  Program szkolenia
   
  Notatka ze szkolenia wraz z komentarzami
  Prezentacja studentów z Politechniki Lubelskiej
  Galeria zdjęć ze szkolenia
   

Ponadto:

 • szkolenia zostaną zorganizowane w ośrodku konferencyjnym w okolicach Kielc,
 • uczestnikom zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie i nocleg w trakcie szkolenia,
 • osoby zakwalifikowane na szkolenie pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia,

 
  Ostatnia aktualizacja: 2013-07-09