strona główna
             o projekcie SWWS
             patronaty
             konkurs
             student-wynalazca
             krajowa giełda
             wynalazczości studenckiej
             szkolenia
             baza danych
             studenckich wynalazków
             dobre praktyki
             przydatne adresy
             kontakt
 

przydatne adresy:

Politechnika Świętokrzyska
www.tu.kielce.pl

Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej
www.patenty.tu.kielce.pl

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
www.uprp.pl

European Patent Office
www.epo.org

World Intellectual Property Organization
www.wipo.int

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie
www.inventions-geneva.ch

CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII

REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Tel: 32/730-48-90
Fax: 32/251-58-31
www.gapp.pl
Email: rcitt@gapp.pl

MIĘDZYNARODOWE WSCHODNIE CENTRUM INNOWACJI
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
15-111 Białystok
Tel: 85/675-00-95
Fax: 85/675-00-95
www.ipw.org.pl
Email: ipw@ipw.org.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Prądnicka 80
30-721 Kraków
Tel: 12/614-35-56
Fax: 12/614-35-58
www.ctt.krakow.pl
Email: centrum@ctt.krakow.pl, k.kipiel@ctt.krakow.pl

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno
Tel: 13/432-34-47
Fax: 13/432-34-47
www.pigkrosno.pl
Email: pig@pigkrosno.com.pl

INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel: 61/850-49-36
Fax: 61/852-63-76
www.ilim.poznan.pl
E-mail: piotr.nowak@ilim.poznan.pl

OŚRODEK ROZWOJU INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTW EUROPARTNER
ul. Piotrkowska 86
90-103 Łódź
Tel: 42/630-36-67
Fax: 42/632-90-89
www.frp.lodz.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII I PROMOCJI INNOWACJI
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
Tel: 22/847-53-68
Fax: 22/853-21-80
www.imbigs.pl
E-mail: r.podgorzak@imbigs.org.pl

FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
Tel: 22/658-36-07
Fax: 22/658-14-76
www.technologypartners.pl
E-mail: info@technologypartners.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Zagnańska 84
25-528 Kielce
Tel: 41/343-29-10
Fax: 41/343-29-12
www.it.kielce.pl
E-mail: grochal@it.kielce.pl

CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Tel: 61/827-97-46
Fax: 61/827-97-46
www.ppnt.poznan.pl
E-mail: aw@ppnt.poznan.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
Tel: 17/788-00-10
Fax: 17/788-66-18
www.marr.com.pl
E-mail: in-marr@inkubator.ptc.pl

Ośrodek Innowacji NOT
ul. 1-go Maja 15
16-400 Suwałki
Tel: 87/566-54-22
Fax: 87/566-37-45
www.not.suwalki.pl
E-mail: oil@suwalki.not.org.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, INNOWACJI I INFORMATYZACJI
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel: 17/867-62-34
Fax: 17/852-06-11
www.rarr.rzeszow.pl
E-mail: gtabisz@rarr.rzeszow.pl

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Politechniki Śląskiej
ul. Jagiellońska 38 A
41-800 Zabrze
Tel: 32/ 278-75-12
Fax: 32/ 278-75-11
www.citt.polsl.pl
E-mail: rjo5@polsl.pl

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
Tel: 65/528-78-62
Fax: 65/528-78-62
www.citt.pl
E-mail: prezes@citt.pl

FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
ul. Św. Marcin 80/82, pok. 355
61-809 Poznań
Tel: 61/852-49-46
Fax: 61/852-49-46
www.fpa.org.pl
E-mail: fpa@bioinfo.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Tel: 42/635-48-11
Fax: 42/635-49-88
www.ctt.uni.lodz.pl
E-mail: ctt@uni.lodz.pl

FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI FIRE
ul. Glogera 1 m. 27
02-051 Warszawa
Tel: 22/658-22-00
Fax: 22/658-22-00
www.innowacje.org.pl
E-mail: Iwona.Stefanska@innowacje.org.pl

FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel: 22/505 47 71
Fax: 22/825 86 70
www.fpe.org.pl
E-mail: biuro@fpe.org.pl

BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZY PLATFORMIE TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Tel: 12/261-83-45
Fax: 12/266-08-70
www.iod.krakow.pl
E-mail: mlatallo@iod.krakow.pl

OŚRODEK INNOWACJI NOT
ul. 3 Maja 10
43-300 Bielsko-Biała
Tel: 33/821-26-81
Fax: 33/812-55-80
www.not.bielsko.pl
E-mail: zbyszek@not.bielsko.pl

CENTRUM INNOWACJI, TRANSFERU TECHNOLOGII I ROZWOJU UNIWERSYTETU (CITTRU)
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Tel: 12/663-38-30
Fax: 12/663-38-31
www.cittru.uj.edu.pl
E-mail: cittru@uj.edu.pl

REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
Tel: 91/449-43-54
Fax: 91/449-43-54
www.innowacje.zut.edu.pl
E-mail: innowacje@zut.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Innowacji - BUSINESS POINT
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk
Tel: 58/349 1009
Fax: 58/349 1009
www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
E-mail: ikowalczyk@gumed.edu.pl

DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
ul. Ks. I. Skorupki 6/8
90-924 Łódź
Tel: 42/631-20-41
Fax: 42/636-21-41
www.p.lodz.pl
E-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

OŚRODEK INNOWACJI NOT
ul. pl. Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
Tel: 42/632-89-69
Fax: 42/632-89-69
lodz.not.org.pl
E-mail: oi1@lodz.not.org.pl

LUBELSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
Tel: 81/538-42-70
Fax: 81/538-42-67
www.lctt.pollub.pl
E-mail: lctt@pollub.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel: 12/628-28-45
Fax: 12/632-47-95
www.transfer.edu.pl
E-mail: sekretariat@transfer.edu.pl

WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI
ul. Szewska 4
20-086 Lublin
Tel: 81/532-13-39, 743-67-49
Fax: 81/532-13-39, 743-67-49
www.wktir.pl
E-mail: info@wktir.pl

OŚRODEK INNOWACJI NOT
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
Tel: 85/742-12-12
Fax: 85/742-12-12
www.notbial.pl
E-mail: adm@notbial.com.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII "HORYZONTY"
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów
Tel: 17/865-17-07
Fax: 17/865-17-07
www.horyzonty.man.rzeszow.pl
E-mail: horyzonty@man.rzeszow.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel: 12/617-32-85
Fax: 12/423-35-62
www.ctt.agh.edu.pl
E-mail: ctt@agh.edu.pl

Ośrodek Innowacji NOT
ul. Jana z Kolna 38
75-124 Koszalin
Tel: 94/345-43-67
Fax: 94/346-10-34
www.not-koszalin.org
E-mail: sekretariat@not-koszalin.org

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa
Tel: 22/234-71-66
Fax: 22/234-71-67
www.ctt.pw.edu.pl
E-mail: sekretariat@ctt.pw.edu.pl

OŚRODEK INNOWACJI NOT
ul. Mazowiecka 6
07-410 Ostrołęka
Tel: 29/764-58-58
Fax: 29/764-58-58
www.notostroleka.pl
E-mail: not@notostroleka.pl

OŚRODEK INNOWACJI NOT
ul. Sienkiewicza 48/50
25-501 Kielce
Tel: 41/344-90-61
Fax: 41/345-56-28
kielce.not.org.pl
E-mail: oi1@kielce.not.org.pl

WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
Tel: 71/320-33-18
Fax: 71/320-39-48
www.wctt.pl
E-mail: wctt@wctt.pl

CENTRUM INNOWACJI, ROZWOJU I TRANSFERU TECHNOLOGII ji Politechniki Poznańskiej
ul. Kórnicka 5
61-138 Poznań
Tel: 61/647 58 47
Fax: 61/647 58 06
www.ciritt.put.poznan.pl
E-mail: ciritt@put.poznan.pl

Ośrodek Innowacji NOT
ul. Rumińskiego 2
62-800 Kalisz
Tel: 62/757-68-48
Fax: 62/757-79-67
kalisz.not.org.pl
E-mail: oi1@kalisz.not.org.pl

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Grunwaldzka 529
80-320 Gdańsk
Tel: 58/552-14-98
Fax: 58/552-14-98
www.ctt.gda.pl
E-mail: ctt@post.pl

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Tel: 22/554-07-27
Fax: 22/554-07-30
www.uott.uw.edu.pl
E-mail: uott@uott.uw.edu.pl

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra
Tel: 68/328-32-09
Fax: 68/328-78-28
www.cptt.uz.zgora.pl
E-mail: a.weber-danilewicz@cptt.uz.zgora.pl

OŚRODEK INNOWACJI NOT
ul. pl. Konsulatu Polskiego 1
10-532 Olsztyn
Tel: 89/523-66-39
Fax: 89/523-66-39 w. 114
olsztyn.not.org.pl
E-mail: oi2@olsztyn.not.org.pl

WIELKOPOLSKI INSTYTUT JAKOŚCI
ul. Szelągowska 49
61-626 Poznań
Tel: 61/855-39-90
Fax: 61/855-39-92
www.wnj.pl
E-mail: sekretariat@wnj.pl

BUSINESS & INNOVATION CENTRE
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
Tel: 81/743-68-26
Fax: 81/743-73-26
www.lfr.lublin.pl/bic
E-mail: bic@lfr.lublin.pl

UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
ul. Grunwaldzka 6
60-680 Poznań
Tel: 61/829-14-07
Fax: 61/829-14-08
www.ucitt.pl
E-mail: ucitt@amu.edu.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 4
10-957 Olsztyn
Tel: 89/523 39 00
Fax: 89/523 49 00
www.uwm.edu.pl/ciitt
E-mail: ciitt@uwm.edu.pl

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Tel: 56/658-89-50
Fax: 56/658-89-50
een.tarr.org.pl
E-mail: een@tarr.org.pl
 
  Ostatnia aktualizacja: 2012-05-17