strona główna
             o projekcie SWWS
             patronaty
             konkurs
             student-wynalazca
             krajowa giełda
             wynalazczości studenckiej
             szkolenia
             baza danych
             studenckich wynalazków
             dobre praktyki
             przydatne adresy
             kontakt
 

Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej

Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej odbyła się w dniach 17-18.10.2013 r. w ramach Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii
INNO - TECH EXPO 2013,
na terenie jednego z największych europejskich centrów targowych - TARGI KIELCE,
przy ul. Zakładowej 1.

Lokalizacja: http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=mapa

Katalog Wynalazków Studenckich 2013 - Oferty Technologiczne

Program Konferencji KGWS 2013

Lista nagrodzonych i wyróznionych

Notatka z Giełdy 2013

Galeria zdjęć

Zobacz zapis części 1 ,   Zobacz zapis części 2 ,   Zobacz zapis części 3 

W trakcie realizacji Projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” zostaną zorganizowane dwie dwudniowe Krajowe Giełdy Wynalazczości Studenckiej (KGWS). Uczestnictwo w Giełdzie jest bezpłatne. Organizator zapewnia studentom-wynalazcom wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie Giełdy.

Adresaci KGWS:

 • „studenci-wynalazcy”, którzy uczestniczyli w Konkursie ‘Student-Wynalazca’ i mają zarejestrowany wynalazek w Bazie Danych Studenckich Wynalazków
 • „studenci-wynalazcy”, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie i zarejestrują wynalazek lub wzór użytkowy/przemysłowy w Bazie Danych Studenckich Wynalazków
 • przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym Parków i Inkubatorów Technologicznych, Centrów Transferu Technologii, Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeń na rzecz Przedsiębiorczości, Funduszy pożyczkowych, Funduszy Podwyższonego Ryzyka, itp.
 • naukowcy i studenci
 • przedsiębiorcy

Terminy KGWS:

 • 18-19 października 2012, nabór zgłoszeń od 28.05.2012 r. do 05.09.2012 r., lecz w przypadku twórców zainteresowanych dodatkowo udziałem w spotkaniach brokerskim do dnia 15.07.2012.
 • 17-18 października 2013, nabór zgłoszeń od 14.05.2013 r. do 04.09.2013 r., lecz w przypadku twórców zainteresowanych dodatkowo udziałem w spotkaniach brokerskim do dnia 14.07.2013.

Opis KGWS:

Dzień 1 (17 października 2013):
W pierwszym dniu KGWS zgłoszone wynalazki, które spełniły kryteria Organizatora Giełdy, będą prezentowane w postaci plakatów i/lub eksponatów. W tym celu Organizator zapewni wydruk plakatu dla każdego zakwalifikowanego rozwiązania. Dla tych wynalazków, które Twórcy chcieliby zaprezentować w formie eksponatu (prototypu), zostaną przygotowane odpowiednie stoiska. W pierwszym dniu KGWS odbędzie się konferencja, podczas której Autorzy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich wynalazków przed Komisją Konkursową Efektem pracy Komisji Konkursowej będzie:

 1. wyłonienie laureatów w części konkursowej Giełdy i przyznanie wyróżnień,
 2. wytypowanie czterech wynalazków, dla których Zespół Ekspertów przeprowadzi ocenę potencjału wdrożeniowego.

Dzień 2 (18 października 2013):
W drugim dniu KGWS zostaną zaaranżowane spotkania brokerskie „wynalazca – partner biznesowy”. Zgromadzenie w jednym miejscu i czasie młodych wynalazców powinno zaowocować nawiązaniem bezpośrednich kontaktów „wynalazca-wynalazca”, „wynalazca-partner biznesowy”, „wynalazca-naukowiec”, przyczyniając się tym samym do inicjowania wspólnych przedsięwzięć wdrożeniowych lub badawczych.
Ponadto:

 • dla osób zwiedzających Giełdę zaplanowano konkursy z nagrodami w zakresie znajomości prawa własności intelektualnej,
 • Giełda transmitowana będzie on-line w Internecie,
 • ‘Studentom-wynalazcom’, którzy przybędą na Giełdę, Organizator zapewni wyżywienie i zakwaterowanie w miejscowym hotelu,
 • ilość miejsc ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów KGWS.


Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej, 18-19.10.2012

Katalog Wynalazków Studenckich - Oferty Technologiczne

Notatka z Giełdy 2012

Lista nagrodzonych i wyróżnionych

Galeria zdjęć
 
  Ostatnia aktualizacja: 2013-11-26