strona główna
             o projekcie SWWS
             patronaty
             konkurs
             student-wynalazca
             krajowa giełda
             wynalazczości studenckiej
             szkolenia
             baza danych
             studenckich wynalazków
             dobre praktyki
             przydatne adresy
             kontakt
 

Konkurs Student-Wynalazca

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród

W dn. 11 maja 2012 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej związane z ceremonią nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Jerzemu Buzkowi. Ostatni punkt programu uroczystości poświęcony był Laureatom 40 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie i Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Dyplomy i medale z wystawy w Genewie wraz z dyplomami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz dyplomami i nagrodami Konkursu „Student-Wynalazca” wręczali:

  • prof. dr h.c. Jerzy Buzek
  • Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak
  • Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak
  • Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota.

To nie ostatnia wizyta Laureatów Konkursu „Student-Wynalazca” w Kielcach – następne spotkanie, tym razem w gronie poszerzonym o pozostałych uczestników Ogólnopolskiego Konkursu, którzy zadeklarowali udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej, odbędzie się w dniach 18-19 października 2012 r. w Politechnice Świętokrzyskiej. Studenci-wynalazcy będą mieć możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań oraz udziału w Konferencji, Konkursie i Spotkaniach Brokerskich.

 
  Ostatnia aktualizacja: 2012-05-31