strona główna
             o projekcie SWWS
             patronaty
             konkurs
             student-wynalazca
             krajowa giełda
             wynalazczości studenckiej
             szkolenia
             baza danych
             studenckich wynalazków
             dobre praktyki
             przydatne adresy
             kontakt
 

Konkurs Student-Wynalazca

40. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie

Laureaci nagród głównych Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, prezentowali swoje wynalazki na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Tegoroczna, 40. wystawa odbyła się w dniach 18-22 kwietnia, w halach PALEXPO. Na powierzchni 8000 m2 blisko 800 wystawców z 46 krajów zaprezentowało ponad 1000 wynalazków.

Polskie stoisko było zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z Warszawy. Przygotowane ze staranną dbałością zarówno o stronę merytoryczną, jak i graficzną dwujęzyczne plakaty i ulotki wspomagały indywidualne prezentacje przed jury konkursowym Wystawy. Jury w Genewie przyznało medale wszystkim laureatom ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” promującym swoje rozwiązania:

Złote medale otrzymali:

 • Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej za wynalazek:
  „Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie oraz nowy związek wyjściowy do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób jego wytwarzania i zastosowanie” oraz „Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie”
 • Franciszka Kornecka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za wynalazek:
  „Siedzisko porodowe”

Srebrny medal otrzymała:

 • Anna Zimoch z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za wynalazek:
  „Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobno-ustrojowej”, (współtwórca: dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk, prof. UP we Wrocławiu)

Brązowe medale dla otrzymali:

 • Agata Kapturowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za wynalazek:
  „Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych”, (współtwórcy: dr inż. Krystyna Zielińska, dr hab. Krystyna Stecka prof. IBPRS, dr inż. Antoni Miecznikowski, mgr inż. Marta Kupryś)
 • Michał Biały z Politechniki Lubelskiej za wynalazek:
  „Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym”, (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, mgr inż. Grzegorz Barański, mgr inż. Rafał Sochaczewski).

Dodatkowo Joanna Ortyl otrzymała nagrodę dla Najlepszej Kobiety-Wynalazcy od Stowarzyszenia „Rosyjska Izba Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej”.

 
  Ostatnia aktualizacja: 2012-05-31