Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/80

Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji

Tytuł
Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji
Opis/specyfikacja
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji, mający zastosowanie w tomografii rezonansów magnetycznych.
Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu polega na tym, że stosuje się dwie pary cewek (1) i (2), w których prąd płynie w tym samym kierunku, przy czym promienie par cewek (1) i (2) korzystnie są jednakowe.
Układ do wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch par cewek (1) i (2), o promieniach korzystnie jednakowych, usytuowanych współosiowo, zamocowanych trwale, rozłącznie do obudowy tomografu, w których prąd płynie w tym samym kierunku.
Przewidywane zastosowanie
Wynalazek może mieć zastosowanie w tomografii rezonansów magnetycznych (tomografii NMR- jądrowego rezonansu magnetycznego, EPR- elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz PEDRI – podwójnego rezonansu elektronowo- jądrowego) w celu otrzymywania obrazów anatomicznych, funkcyjnych jak również dokładnej lokalizacji zmian nowotworowych czy miażdżycowych.
Korzyści z wdrożenia
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- ograniczenie energochłonności
Słowa kluczowe
prawo Biota-Savarta, jednorodne pole magnetyczne, prawa Maxwella
Spodziewane efekty stosowania
Opracowana przez autorów patentu metoda, polega na budowie układu dwóch par cewek o jednakowym promieniu i prądzie płynącym w tym samym kierunku wraz z odpowiednio przeskalowanym układem cewek ekranującym zewnętrzne pole rozproszone. Metodę cechuje wiele zalet, począwszy od wysoce jednorodnych pól magnetycznych rzędu ułamków ppm (parts per million) w badanym obszarze, poprzez łatwy dostęp do badanego obiektu zarówno osiowo jak i poprzecznie oraz wyższe pola ze względu na jednakowy kierunek przepływu prądu przez wszystkie uzwojenia cewki. Możliwe są wymierne korzyści dotyczące zapotrzebowania na moc niezbędną do uzyskania danej indukcji pola magnetycznego. Zaproponowana metoda pozwala na zwężanie, jak również rozszerzanie geometrii konstrukcyjnej bez zmiany promienia cewek przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności rzędu nawet ułamka ppm w dużej objętości. Zaproponowane układy cewek mogą znaleźć zastosowanie w tomografii jądrowych rezonansów magnetycznych.
Zastosowania rynkowe
- Elektronika, mikroelektronika
- Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Stan zaawansowania
- zakończona faza projekowa, w trakcie budowy prototypu
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/80
Rodzaj
wynalazek

Patent

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
09.02.2011 P.393899