Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/376

Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach

Tytuł
Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach
Opis/specyfikacja
Układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych ma za zadanie zapewnić ciągłość zasilania podzespołów trolejbusu podczas przejazdu przez izolatory (czyli zaniku zasilania). Odbywa się to przez krótkotrwałe dołączenie układu baterii poprzez układ przyłączeniowy bezpośrednio do obwodu odbiorczego, przy czym ciągle spełniony jest warunek podwójnej izolacji.
Przewidywane zastosowanie
Wykorzystanie wynalazku w nowo produkowanych trolejbusach. Potencjalni odbiorcy: Ursus, Solaris. Wykorzystanie wynalazku w komponentach przeznaczonych do trolejbusów , potencjalnym odbiorcą jest na przykład Enika, czy MEDCOM.
Korzyści z wdrożenia
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- ograniczenie energochłonności
- zgodność z normami
- udoskonalenie produktu/usługi
Słowa kluczowe
trolejbusy, podwójna izolacja, zasilanie przy zaniku napięcia, izolatory
Spodziewane efekty stosowania
Zwiększenie pewności zasilania urządzeń trolejbusu podczas przejazdu przez izolatory
Zwiększenie płynności przejazdu przez izolatory
Uproszczenie lub wyeliminowanie dodatkowych obwodów zasilania
Zastosowania rynkowe
- Energia
- Transport
- Elektronika, mikroelektronika
Stan zaawansowania
- zakończone badania
- technologia gotowa do zastosowania
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- instytut naukowo - badawczy, uniwersytet
- przemysł
- usługi
Informacje dodatkowe
Organizacja i promocja na forum krajowym i zagranicznym VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz zgłoszonych rozwiązań – zadane finansowane w ramach umowy 962/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/376
Rodzaj
wynalazek

Patent

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
04.05.2017 P.421489