Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/362

Przyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku bel

Tytuł
Przyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku bel
Opis/specyfikacja
Wynalazek dotyczy platformy do załadunku bel, oraz układu hydraulicznego do załadunku bel. Przyczepa służy do samozaładunku bel, ich transportu na miejsce stogowania oraz ich zestogowania,. Wynalazek składa się z: podwozia, platformy ładunkowej, chwytaka bel, urządzenia przesuwacza bel, dyszla przyczepy, podnośnika bel, układu hydraulicznego do załadunku bel.
Przewidywane zastosowanie
Samozaładunek, transport oraz samowyładunek 24 bel słomy, siana lub sianokiszonki. Przedmiotem wynalazku będą zainteresowane firmy zajmujące się produkcją maszyn rolniczych takie jak Metal-Fach, Ursus, Metal-Tech, czy Sipma
Korzyści z wdrożenia
- zgodność z normami
- udoskonalenie produktu/usługi
Słowa kluczowe
samozaładunek bel, przyczepa do bel, przewóz bel,
Spodziewane efekty stosowania
Dzięki zastosowaniu danego wynalazku rolnicy będą mogli w łatwiejszy i optymalniejszy sposób zebrać 24 bele słomy, siana lub sianokiszonki z pól uprawnych, a następnie w bezpieczny sposób przewieźć płody rolne w miejsce ich magazynowania oraz umożliwi ich stertowanie w stogi
Zastosowania rynkowe
- Transport
Stan zaawansowania
- Model 3D opracowany w programie Catia V5
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- przemysł

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/362
Rodzaj
wynalazek

Patent

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
12.07.2016 P.417912