Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/287

Wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny

Tytuł
Wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny
Opis/specyfikacja
Przedmiotem rozwiązania jest wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny w postaci koła rehabilitacyjno-sportowego. Przyrząd ten składa się z dwóch obręczy: zewnętrznej sztywnej i wewnętrznej elastycznej, połączonych ze sobą gumowymi szprychami, rozmieszczonymi symetrycznie po obwodzie kół.
W porównaniu z istniejącymi wyciągami rehabilitacyjnymi, zgłaszane rozwiązanie jest nieskomplikowane i w prosty sposób umożliwia trening w dowolnym kierunku z jednakową siłą. Działanie przyrządu nie jest ograniczone i uwarunkowane żadnymi zewnętrznymi źródłami energii, a jedynie siłą mięśni ćwiczącego człowieka, dzięki czemu możliwa jest rehabilitacja wybranych kończyn. Zaletą przyrządu jest prostota budowy oraz możliwość jego wykorzystania w rehabilitacji zarówno kończyn górnych, dolnych, jak i kręgosłupa oraz jako urządzenie wspomagające trening sportowy.
Przewidywane zastosowanie
Twórcy przewidują zastosowanie urządzenia w rehabilitacji. Działanie urządzenia pozwala na wykonywanie ćwiczeń wzmacniających siłę mięśni i poprawiających zakres ruchomości stawów. Przyrost siły mięśni i ruchomości stawów powodowany jest wykonywaniem ćwiczeń z obciążeniem zadawanym prze opór gumowych szprych. Przyrząd według wzoru umożliwia wywieranie symetrycznego lub programowanego obciążenia na ćwiczone grupy mięśni kończyny górnej, dolnej i kręgosłupa na całej długości.
Korzyści z wdrożenia
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
Słowa kluczowe
rehabilitacja, koło rehabilitacyjno-sportowe, wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny
Spodziewane efekty stosowania
Wielofunkcyjność proponowanego rozwiązania może przyczynić się do zmniejszenia ilości stosowanych przyrządów rehabilitacyjnych, jak i urządzeń do treningu sportowo-wyczynowego. Co za tym idzie, możliwość rehabilitowania lub ćwiczenia większej ilości osób na mniejszej powierzchni sal ćwiczeniowych. Niewielki rozmiar urządzenia, a także relatywnie niski koszt produkcji, może pozwolić na zwiększenie dostępności profesjonalnego urządzenia do zastosowań domowych.
Zastosowania rynkowe
- Transport
- Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Stan zaawansowania
- prototyp
- zakończone badania
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- przemysł
- usługi

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/287
Rodzaj
wzor uzytkowy

Prawo ochronne

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
29.05.2013 W.122098