Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/257

Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych

Tytuł
Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych
Opis/specyfikacja
Rozwiązanie pozwala na bieżącą analizę statystyczną monitorowanych parametrów wybranych detali w produkcji i natychmiastowe reagowanie na pojawiające się błędy - na hali, w czasie procesu produkcyjnego.. Jest to zapewnione dzięki między innymi niezależności urządzenia od przewodowych źródeł zasilania, izolacji od czynników zewnętrznych, rozwiązaniom konstrukcyjnym pozwalającym zamontować urządzenie w dowolnej obudowie, którą można przenosić i obsługiwać jedną ręką, oraz szybkości uzyskiwania wyniku dzięki zastosowaniu dwu jednostek numerycznych odpowiedzialnych za odrębne zadania a także niezależności od systemu sterującego pracą całego urządzenia
Przewidywane zastosowanie
Monitorowanie procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu
Korzyści z wdrożenia
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
Słowa kluczowe
układ obliczeniowy, algorytm statystyczny, niezależna akwizycja i obróbka danych
Spodziewane efekty stosowania
Zwiększenie szybkości przepływu informacji pomiędzy jednostkami/odbiorcami.
Zastosowania rynkowe
- Budownictwo
- Energia
- Przemysł - Automatyka i Robotyka
- Przemysł - Produkcja przemysłowa
- Przemysł chemiczny
- Przemysł metali ciężkich
- Transport
- Przemysł lotniczy
- Przemysł materiałowy
- Przemysł spawalniczy
- Przemysł górniczy
- Przemysł - Wytapianie
- Technologie informatyczne
- Elektronika, mikroelektronika
- Przetwarzanie informacji, sieci informatyczne
- Telekomunikacja
Stan zaawansowania
- technologia gotowa do zastosowania
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- przemysł
- usługi

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/257
Rodzaj
wynalazek

Patent

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
22.10.2014 P.409835