Strona główna    Przeglądanie bazy    Rejestracja i logowanie

Kryteria wyszukiwania

Rodzaj:  Wynalazek    Słowa kluczowe:
Zgłoszenie nr: z dnia    Patent, prawo ochronne lub z rejestracji nr: z dnia
Tytuł:    Uczelnia:    Nr wewnętrzny:   
Branża:

Lista wyników spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Lp. Nr wewn. Rodzaj Nazwa Uczelnia Opis Słowa kluczowe  
1. BDSW/8wynalazekSilnik cieplny StirlingaPolitechnika ŚwiętokrzyskaPrzedmiotem wynalazku jest silnik cieplny Stirlinga przetwarzający ciepło na energię mechaniczną, o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka będący odmianą silnika Stirlinga. W znanych odmianach silników Stirlinga najczęściej występuje układ korbowy lub układ pracujący na podobnej zasadzie do układu korbowego, sprzęgający ruch tłoka z ruchem wypornika. W takim rozwiązaniu ruch tłoka wyprzedza ruch wypornika o kąt 90°, co powoduje, że charakterystyka ruchu wypornika w czasie, względem środkowego punktu położenia tłoka jest zbliżona do sinusoidalnej. Zasadniczą wadą występującą w znanych rozwiązaniach silników związaną z wymianą ciepła jest fakt, że wymiana ta jest najbardziej intensywna tylko na niewielkim odcinku ruchu tłoka. Ten sposób pracy powoduje niską sprawność silników cieplnych. W niniejszym rozwiązaniu układ korbowy został zastąpiony mechanizmem krzywkowym. Dzięki temu wymiana ciepła w regeneratorze jest najbardziej intensywna na niemal całym odcinku ruchu tłoka. Jest to bardzo istotny parametr poprawiający sprawność silnika. Znacznie upraszcza to konstrukcję silnika. Jedyne uszczelnienie elementu ruchomego stanowi pierścień tłoka. W najprostszej wersji silnik ten posiada tylko jedną część ruchomą. Zmniejsza to koszty produkcji oraz eksploatacji takiego silnika.Silnik Stirlinga, silnik cieplny, niekonwencjonalne źródła energii, geotermia, energia słoneczna, wypornik, regenerator, ruch posuwisto-zwrotnyzobacz »
2. BDSW/9wynalazekAparat do sterowania sygnałami klawiatury i myszyPolitechnika ŚwiętokrzyskaOpis wynalazku: Przedmiotem wynalazku jest aparat do sterowania sygnałami klawiatury i myszy przesyłanymi do komputera PC, otrzymujący polecania i sygnały od innego – sterującego - komputera PC. Wydawanie poleceń komputerowi lub sterowanie zainstalowanym na nim oprogramowaniem, bez podłączenia standardowych urządzeń peryferyjnych takich jak klawiatura i/lub mysz jest przydatne dla osób niepełnosprawnych, które czasem potrzebują innego sposobu komunikacji z komputerem, może też być wykorzystane do automatycznego wprowadzania danych lub sprzętowo - programowej symulacji zachowania urządzeń peryferyjnych. Sterowanie sygnałami, klawiatura , myszzobacz »
3. BDSW/10wynalazekFotobioreaktor do hodowli mikroalg. (Płaski fotobioreaktor z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz ścieków)Uniwersytet GdańskiWynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej konstrukcji fotobioreaktora pozwalającego na maksymalizację uzyskiwanego w nim wzrostu biomasy mikroorganizmów fotosyntetyzujących, a w szczególności mikroalg wyrażonej jako [g/L/h], oraz wtórnych produktów metabolicznych syntetyzowanych przez te organizmy, poprzez sterowaną programowo optymalizację doboru odpowiedniego kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię fotobioreaktora, polegającą na zmianie kąta nachylenia do płaszczyzny terenu oraz, zmianie położenia w stosunku do kierunku padania promieni słonecznych. Fotobioreaktor mający znany transparentny dla promieniowania słonecznego pojemnik reakcyjny wykonany z przezroczystego materiału z umieszczonym wewnątrz wielofunkcyjnym systemem rurek wlotowych i wylotowych charakterystyczny tym według wynalazku, że stanowi go płaski prostokątny zbiornik reakcyjny, przeźroczysty w widmie widzialnym i nie widzialnym dla promieniowania słonecznego, osadzony na sztywnej ramie, zaopatrzonej w części środkowej w przegubowy uchwyt łączący ją z ruchomym w płaszczyźnie poziomej hakokształtnym wysięgnikiem. Jest on połączony z obrotowym korpusem osadzonym w umocowanej do sztywnej podstawy pionowej kolumnie, do której jest sztywno umocowane jarzmo siłownika, którego nurnik jest wolnym końcem osadzony za pośrednictwem górnego przegubu na górnej poprzecznicy wymienionej sztywnej ramy. We wnętrzu prostokątnego zbiornika reakcyjnego jest usytuowany kolektor wylotowy gazu technologicznego, zaopatrzony w dolotowy króciec z zaworem odcinającym, oraz jest usytuowana i będąca wymiennikiem ciepła, wężownica wypełniona płynem termo wymiennikowym. Na obrzeżu prostokątnego zbiornika reakcyjnego jest usytuowany w części dolnej króciec spustowy biomasy z zaworem odcinającym, a w części górnej króciec odpowietrznika, oraz przynajmniej dwa króćce dozowania świeżej pożywki biologicznej i inokulacji, zaopatrzone w odcinające zawory. Znajduje się tam również przynajmniej jeden czujnik kąta padania promieniowania słonecznego i przynajmniej jeden czujnik natężenia światła. Na tylnej powierzchni prostokątnego zbiornika reakcyjnego znajduje się przynajmniej jeden czujnik pomiarowy temperatury cieczy znajdującej się w zbiorniku i przynajmniej jeden czujnik pomiarowy liczby kwasowej pH, przyłączone do sterownika mikroprocesorowego, do którego są również dołączone sterowniki obydwu siłowników. Fotobioreaktor, Algi, Glony, Mikroalgi, Biopaliwa, Biodiesel, Biomasa, Światło, Fotosynteza, Optymalizacja hodowli, Biometanol, Bioetanol, Biobutanol, Hodowla, Bioreaktor, Kosmetyki, Pasze, Żywność, Uzdatnianie ścieków, Ochrona wód, Fitoremediacja, Oczyszczanie ścieków, Ścieki, Tlen, Dwutlenek węgla, Sekwestracja dwutlenku węgla, Utylizacja dwutlenku węgla, Farmaceutyki, Leki, Żywność funkcjonalna, Probiotyki, Nutraceutyki.zobacz »
4. BDSW/12wynalazekUkład sterowania elektromechanizmem, zwłaszcza elektromechanizmem zaworu.Politechnika ŚwiętokrzyskaJest to układ sterowania pracą silnika i elektromechanizmu. sterowanie elektromechanizmem, zawórzobacz »
5. BDSW/14wzor przemyslowyMOTOCYKLOWY UCHWYT PASAŻERA - ANGRIP Politechnika WarszawskaPodczas jazdy na motocyklu z pasażerem pojawiają się utrudnienia i uniedogodnienia , spada komfort jazdy, pogarsza się panowanie nad motocyklem. Fakt ten spowodowany jest tym, iż na motocyklach typu: sport, super-sport, sportowo turystycznych oraz street brakuje uchwytów umożliwiających pasażerowi stabilne trzymanie się podczas jazdy. Pasażer zmuszony jest do chwycenia się kierowcy przez co często nim szarpie, co wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa jazdy. Brak stabilnych uchwytów niejednokrotnie powoduje bóle rąk u pasażerów gdyż zmuszeni są oni zachowywać niewygodna pozycje podczas jazdy. Jedną ręką trzymają się kierowcy drugą natomiast opierają się o bak motocykla. Innowacyjnością projektu jest wytworzenie wygodnego, stabilnego, bezpiecznego i taniego uchwytu. Nie posiada on krawędzi niezgodnych z obrysem baku, dzięki czemu nie stwarza zagrożenia podczas wypadku, gdyż kierowca najzwyczajniej się po nim prześlizgnie, przeprowadzono symulacje komputerowe oraz można to stwierdzić na podstawie crash testu wykonanego przez studentów Politechniki Warszawskiej w PIMOT (Państwowy Instytut Motoryzacyjny). Model został zaprojektowany przy współpracy z profesorami Politechniki Warszawskiej oraz kół naukowych „Konstruktor” a także „Technologie i Materiały” z którymi konsultowałem się podczas wyliczania wytrzymałości uchwytu oraz sposobu wytwarzania. uchwyt, motocykl, pasażerzobacz »
6. BDSW/15wynalazekElektroda jonoselektywna do oznaczania stężenia jonów renianowych (VII)Politechnika Wrocławskaelektroda jonoselektywna przeznaczona do oznaczania stężenia jonów renianowych (VII), ReO4-, w roztworach wodnych, której użycie może skutecznie skrócić czasochłonne i kosztochłonne analizy miareczkowe oraz analizy spektrofotometryczne. Elektroda jonoselektywna przeznaczona do oznaczania stężenia jonów renianowych (VII), ReO4-, w roztworach wodnych ponadto wyklucza użycie do oznaczeń kosztowej specjalistycznej aparatury pomiarowej tj.: absorpcyjnej spektrometrii atomowej ASA, czy też technik z użyciem emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-AES. Elektroda jonoselektywna według wynalazku umożliwia prosty pomiar stężenia jonów renianowych (VII) i nie wymaga do obsługi wysoko wyspecjalizowanego personelu. Elektroda jonoselektywna według wynalazku do oznaczania jonów renianowych (VII) składa się z korpusu wewnętrznego, elektrolitu wewnętrznego i korpusu zewnętrznego z zamocowaną ciekłą membraną jonoselektywną w formie dysku wykonanego z wysokocząsteczkowego PCW z dodatkiem ftalanu di-oktylu jako plastyfikatora, zawierającą związek potencjałotwórczy (jonofor), jako zmodyfikowany p-tert-butylkaliks[4]aren - 5,11,17,23-tert-butyl-25,26,27,28-(N,N-dietylo-2-karbamoilometoksy)kaliks[4]aren.elektroda jonoselektywna, renian (VII), nadrenian, caliksaren, calixarenezobacz »
7. BDSW/16wynalazekSposób wytwarzania termowrażliwego hydrożelu chitozanowego zawierającego wapń i fosforPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania termowrażliwego hydrożelu chitozanowego zawierającego wapń i fosfor w stosunku atomowym zbliżonym do tego w jakim występują w naturalnym hydroksyapatycie, przeznaczonego zwłaszcza na materiał na rusztowania (skaffoldy) do hodowli komórkowej. Sposób wytwarzania termowrażliwego hydrożelu chitozanowego zawierającego wapń i fosfor w stosunku atomowym zbliżonym do tego w jakim występują w naturalnym hydroksyapatycie, z soli chitozanowych , przy użyciu glicerofosforanu, według wynalazku polega na tym, że sporządza się roztwór wodny soli chitozanu z chitozanu o stopniu deacetylacji powyżej 80 %, po czym roztwór ten schładza się do temperatury 4 - 6ºC, łączy z roztworem wodnym α-, β- lub α,β-glicerofosforanu, także schłodzonym do temperatury 4 - 6ºC, w trakcie intensywnego mieszania, a następnie odpowietrza w czasie do 24 godzin utrzymując temperaturę 4 – 6 ºC. Wytworzony w ten sposób żel odmywa się w wodzie lub buforze o pH powyżej 6, o temperaturze powyżej 30 ºC, umieszcza w roztworze wodnym soli wapnia na czas umożliwiający dyfuzję jonów wapnia do całej struktury żelu, po czym odmywa buforem o pH powyżej 6. Roztwory soli chitozanu i glicerofosforanu łączy się w naczyniu umożliwiającym nadanie powstającemu żelowi oczekiwanego kształtu. Biomateriał, chitozan, hydrożel zobacz »
8. BDSW/17wynalazekChitosan-based hydrogels containing enzyme alkaline phosphatase / Hydrożele chitozanowe zawierające enzym alkaliczną fosfatazęPolitechnika ŁódzkaThe present inventors have developed new thermogelling systems by adding enzyme alkaline phosphatase solution to thermosensitive chitosan/betaglycerophosphate solutions. This approach surprisingly was found to solve the problems associated with the existing systems such as insufficient and/or slow gelation at body temperature and the lack of a mineral phase within hydrogels with associated lack of bioactivity. It was surprisingly found that the resulting thermogelling system has improved gel formation characteristics, especially a shorter gelation time. Gelation of different chitosan preparations can be accelerated to a speed more suitable from a clinical point of view. Furthermore, it was observed that the present invention can yield satisfactory gelation properties with a wider range of chitosan preparations, for instance in terms of deacetylation degrees. Biomateriały, chitozan, ALP, hydrożele, inżynieria tkankowa zobacz »
9. BDSW/18wynalazekSposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnymPolitechnika LubelskaW sposobie dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym, do komory spalania silnika dostarcza się sprężony gaz ziemny za pomocą wtryskiwacza gazu. Paliwo gazowe dozowane jest przez przewód oddalenia od komory spalania. Przewód ten pełni także funkcję układu przepłukania sprężonym powietrzem, co zabezpiecza przed cofaniem się płomienia do układu zasilania. Powietrze kompresowane jest na pokładzie pojazdu, natomiast pracą sprężarki, wtryskiwacza gazu i wtryskiwacza powietrza steruje elektroniczna jednostka. W oparciu o aktualny stan pracy jednostki napędowej, jednostka sterująca, na podstawie m.in. impulsu napięciowego pochodzącego od oryginalnego wtryskiwacza oleju napędowego, wyznacza parametry wtrysku gazu i sprężonego powietrza. Proces przepłukania przewodu oddalenia odbywa się bezpośrednio po zamknięciu zaworu wtryskiwacza gazu, w czasie trwania suwu dolotu. silnik Diesla, silnik dwupaliwowy, paliwa alternatywne, CNG, metan, emisja składników spalin zobacz »
10. BDSW/19wynalazekReduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowychPolitechnika LubelskaReduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych składa się z dwóch części górnej i dolnej połączonych ze sobą wzdłuż osi pionowej. Obudowa górna składa się z komory wysokiego ciśnienia i jest usytuowana nad membraną. Natomiast obudowa dolna z króćcem dolotowym zawiera komorę wysokiego ciśnienia usytuowaną pod membraną oraz komorę zredukowanego ciśnienia. Komora wysokiego ciśnienia i komora zredukowanego ciśnienia połączone są ze sobą za pomocą dyszy głównej. W obudowie dolnej, w jej części dolnej znajduje się króciec wylotowy z gwintem zewnętrznym, natomiast w części środkowej membrany zamocowany jest trzpień (ze sprężyną) sterujący dyszą główną z elementem uszczelniającym. Obie komory połączone są ze sobą kanałem, a w obudowie górnej i obudowie dolnej umieszczone są przyłącza elektrozaworu. Pracą elektrozaworu steruje regulator w zamkniętej pętli toru sprzężenia zwrotnego. Sterowanie obywa się w oparciu o sygnał napięciowy z czujnika ciśnienia umieszczonego w komorze zredukowanego ciśnienia. Pomiędzy obudową górną i obudową dolną znajduje się membrana. Regulacja wartości ciśnienia zredukowanego odbywa się za pomocą elektrozaworu. wodór, reduktor, ciśnienie, elektroniczne sterowanie zobacz »
11. BDSW/20wynalazekKatalizator kobaltowy promowany cerem i barem do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora kobaltowego promowanego cerem i barem do syntezy amoniaku Politechnika WarszawskaPrzedmiotem wynalazku jest katalizator kobaltowy promowany cerem i barem do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora kobaltowego promowanego cerem i barem do syntezy amoniaku. Proces syntezy NH3 ma niezwykle istotne znaczenie dla współczesnego społeczeństwa. Szacuje się, że bez produkowanego przemysłowo amoniaku jedynie 60% populacji ludzkiej mogłoby być wyżywione. Problem ten staje się jeszcze bardziej poważny w obliczu prognozowanego na najbliższe lata szybkiego wzrostu liczby ludności świata. W większości przemysłowych instalacji syntezy amoniaku w roli katalizatora stosowany jest stopowy katalizator żelazowy. Ciągłe zapotrzebowanie na produkty azotowe i wysoka energochłonność produkcji amoniaku są nieustannie siłą napędową do ulepszania formuły kontaktu żelazowego lub do poszukiwania całkiem nowego typu katalizatora. Dużo uwagi poświęca się zastosowaniu kobaltu w reakcji syntezy amoniaku. Nasze doświadczenia wskazują, że wysoką aktywność kobaltu w reakcji syntezy amoniaku można uzyskać dodając do niego promotory, takie jak cer i bar. Stąd też katalizator kobaltowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera kobalt, pełniący funkcję fazy aktywnej oraz cer i bar w charakterze promotorów. Opisany kontakt otrzymywany jest przy użyciu metody współstrącania, która jest stosunkowo tania i łatwa do przeniesienia na większą skalę. Co najistotniejsze, katalizator ten jest aktywniejszy od konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I, stosowanego powszechnie w instalacjach syntezy NH3 na całym świecie. katalizator kobaltowy, synteza amoniaku, współstrącanie, promotorzobacz »
12. BDSW/23wynalazekRobot do rehabilitacji kończyny górnej Politechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest robot przeznaczony do rehabilitacji kończyny górnej. Robot posiada strukturę egzoszkieletu, który jest zawieszony na trójosiowym, ruchomym obramowaniu. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwa jest rehabilitacja zarówno lewej, jak i prawej kończyny górnej, w ich całych zakresach ruchu. Dostosowywania robota do różnych parametrów antropometrycznych pacjentów następuje w sposób automatyczny, po sczytaniu nastaw z baz danych. Robot może rehabilitować pacjentów znajdujących się w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest struktura kinematyczna robota. Dzięki nowatorskiemu podejściu do konstrukcji możliwa jest rehabilitacja urazów, które do tej pory mogły być leczone wyłącznie przez fizjoterapeutów. Jest to związane z tym, iż na staw barkowy przypada 6 aktywnie sterowanych stopni swobody, w tym odwodzenie/przywodzenie ramienia. Z czego 3 stopnie swobody są typu pryzmatycznego, natomiast pozostałe trzy obrotowego. Złącza liniowe polepszają jakość rehabilitacji, z uwagi na to, iż ruch w stawie barkowym powyżej pewnej płaszczyzny powoduje znaczne przesunięcie punktu obrotu ramienia. Zastosowanie silników bezszczotkowych prądu stałego wraz z przekładniami planetarnymi umożliwiło wprowadzenie podatności do łańcucha kinematycznego. Z robotem współpracuje system rejestracji i analizy sygnałów EMG, dzięki któremu możliwa jest precyzyjna estymacja siły i zmęczenia mięśni. robot rehabilitacyjny, rehabilitacja ręki, robot, egzoszkielet, orteza, EMG, ARR zobacz »
13. BDSW/24wynalazekWtyczka sieciowa Politechnika ŚwiętokrzyskaWtyczka sieciowa zawiera kształtową obudowę, która składa się z górnej części stanowiącej pokrywę i rozłącznie z nią połączonej dolnej części stanowiącej korpus. W górnej części obudowy znajduje się przycisk typu on/off łączący się bezpośrednio z nasadką w kształcie walca, wyposażnoną po zewnętrznej stronie w wypustki, współpasujące z odpowiadającymi względem nich zagłębieniami w obudowie, przy czym nasadka ta zakończona jest symetrycznymi zębami, które swym kształtem wpasowują się w boczne części wypustek kolejnego elementu będącego jednocześnie nakładką na centralny bolec z płaskimi ramionami w kształcie prostokąta połączonymi prostopadle z kołkami stykowymi. Ponadto, obudowa wtyczki składa się z dwóch części złożeniowych ( górnej oraz dolnej), przy czym w dolnej części stanowiącej korpus znajdują sięzagłębienia. Przycisk wtyczki znajduje się po przeciwległej stronie w stosunku do kołków stykowych. Wtyczka posiada dwie sprężyny, które umieszczone są w górnej, zwężonej części kołków stykowych, ograniczone z jednej strony płytką izolacyjną, a z drugiej obudową. Dzięki zastosowaniu ruchomych styków, możliwe będzie łatwe oraz bezpieczne korzystanie z urządzeń wykorzystujących połączenia stykowe. Aby podłączyć wtyczkę do gniazda, należy jedynie przyłożyć urządzenie do wgłębienia gniazda i wcisnąć umieszczony w górnej części obudowy przycisk typu on/off. Poprzez takie działanie następuje wysunięcie kołków stykowych z obudowy wprost do otworów gniazda elektrycznego. W celu odłączenia automatycznej wtyczki od sieci, należy wykonać czynność odwrotną. Automatyczna wtyczka sieciowa zobacz »
14. BDSW/25wynalazekFolie poliolefinowe o sterowanej oksybiodegradowalności i sposób ich wytwarzaniaPolitechnika RzeszowskaZgłoszony patent pt. „Folie poliolefinowe o sterowanej oksybiodegradowalności i sposób ich wytwarzania” dotyczy wynalazku, dla zastosowania folii oksybiodegradowalnych w produkcji opakowań podlegających łatwej degradacji w środowisku, a co za tym idzie folii ekologicznej i przyjaznej dla środowiska. Z każdym dniem produkowana jest ogromna ilość jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, co pwoduje zaleganie odpadów tych produktów w środowisku i zaśmieceniem otoczenia. Ze względu na silnie hydrofobowy charakter poliolefin procesy ich biodegradacji przez mikroorganizmy, gdyż te ostatnie żyją i rozwijają się w otoczeniu hydrofilowym. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym biodegradację są bardzo duże rozmiary łańcuchem. Przyśpieszeniu tego procesu może służyć utworzenie w łańcuchach poliolefin silnie polarnych grup funkcyjnych zapewniających wytworzenie bardziej hydrofilowego charakteru makrocząsteczek, a przez to ułatwienie rozwoju w ich otoczeniu mikroorganizmów. Taką role spełniają przyspieszacze degradacji termooksydacyjnej poliolefin, tzw. prodegradanty, które sa przedmiotem wynalazku. Dodatki te przyśpieszają degradację ułatwiając tworzenie się takich grup hydrofilowych jak: –OH, >C=O, -COOH i powodując równocześnie pękanie długich łańcuchów polimeru na mniejsze cząsteczki. W skład takich prodegradantów mogą wchodzić kompleksy metali przejściowych (d-elektronowych). Warunki środowiskowe tj. obecność tlenu, promienie słoneczne czy wyższa temperatura znacząco wpływają na działanie prodegradantów przyśpieszając termooksydegradację polimeru. Z kolei tak zdegradowany polimer jest łatwo dostępny dla mikroorganizmów w drugim etapie biodegradacji. W efekcie połączenia tych dwóch etapów mamy do czynienia z procesem oksybiodegradacji, gdzie spodziewanymi produktami finalnym rozkładu folii poliolefinowych są: CO2, H2O i biomasa. Wyprodukowane według omawianego wynalazku folie (zarówno z polietylenu - LDPE, LLDPE i HDPE) mają odporność na test przyśpieszonego starzenia sięgającą 150-200 h, co odpowiada tej odporności w warunkach naturalnych 9-12 miesięcy. Następnie takie zdegradowane folie lub ich odpady mogą być kompostowane, podczas którego znacznie łatwiej i szybciej ulegają biodegradacji. Równocześnie należy podkreślić fakt, że otrzymane produkty są wytrzymałościowo i estetycznie podobne do nienapełnionych polimerów, a dopiero po pewnym okresie czasu (tzw. utajenia, np. po roku) ulegną zniszczeniu. Folia, degradacja, biodegradacja, oksybiodegradacja, polietylen, polipropylen, LDPE, LLDPE, HDPE, PP, prodegradantzobacz »
15. BDSW/26wynalazekSposób badania immunomodulujących właściwości substancji leczniczych - Method for investigating immunomodulative properties of pharmaceuticals.Gdański Uniwersytet MedycznyWynalazek stanowi kontynuację przedsięwzięcia naukowo-badawczego w ramach mojej pracy doktorskiej, której tematyka dotyczy nierozwiązanego, ogólnoświatowego problemu diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych, w tym głównie reumatoidalnego zapalenie stawów (RZS). Przedsięwzięcie to zaowocowało opracowaniem innowacyjnej metodologii wczesnego rozpoznania RZS („Sposób diagnozowania wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów…”, P.390918, PL20110000035). Prezentowany do konkursy wynalazek, jako kontynuacja poprzedniego rozwiązania – w myśl zasady diagnostyka→leczenie, stanowi innowacyjny model in vitro hodowli komórek pobranych od chorego (krwi obwodowej, płynu stawowego) umożliwiający badanie wpływu substancji leczniczych jak i substancji o potencjalnym działaniu immunomodulującym na immunologiczny patomechanizm chorób reumatycznych u tego chorego – zwłaszcza RZS, oraz umożliwia poszukiwanie nowych sposobów leczenia. Cechy wynalazku: model ludzki; możliwość standaryzacji; odzwierciedlenie rzeczywistego procesu dotyczącego patomechanizmu choroby – odzwierciedlenie aktywności choroby oraz odpowiedzi na leczenie in vivo; indywidualizacja chorego; innowacyjność diagnostyczno – terapeutyczna – możliwość wstępnego badania skuteczności leczenia u indywidualnego chorego; możliwość testowania różnych dawek i różnych kompozycji składnikowej leków, i/lub substancji chemicznych i związków naturalnych; możliwość monitorowania dalszego leczenia; badanie wpływu badanych substancji na centralny patomechanizm choroby – krew obwodowa, jak również lokalny – staw. Wynalazek idealnie wpasowuje się w obecny trend medycyny zmierzający do indywidualizacji diagnozowania i leczenia – MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ. Model diagnostyczny, hodowla komórkowa, immunomodulacja, medycyna personalizowana, choroby reumatyczne, zobacz »
16. BDSW/27wzor uzytkowyPerforowany pojemnik do selektywnej zbiórki frakcji ulegającej biodegradacji Politechnika Śląska w GliwicachPerforowany pojemnik do selektywnej zbiórki frakcji ulegającej biodegradacji w systemie dualnym znamienny tym, że zbiornik w kształcie pionowego walca zwężającego się ku podstawie, u wlotu posiadający wywinięcie umożliwiające zamontowanie worka na odpady, ze żłobieniem ułatwiającym manipulowanie perforowaną klapą umieszczoną na przegrodzie dzielącej pojemnik, zakrywającej w pełni przestrzeń wlotową do części przeznaczonej na bioodpady. Pojemnik podzielony przegrodą na dwie części w proporcjach 2/3 do 1/3, cześć na odpady ulegające biodegradacji jest perforowana na odcinku ¾ od krawędzi wlotu pojemnika w kierunku dna pojemnika. pojemnik, perforowany zobacz »
17. BDSW/28wynalazekWielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepcePolitechnika LubelskaWielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce jest belką z uchwytami do mocowania roweru za rurę podsiodłową lub sztycę siodełka. Jest on integralną częścią przyczepki o specjalnej, lekkiej i taniej konstrukcji, przeznaczonej do transportowania 4 rowerów, z możliwością adaptacji przyczepki do przewozu 2 rowerów i skrzyni ładunkowej na bagaż. Istotą wielouchwytowego zaczepu do mocowania rowerów na przyczepce, na której rowery ustawiane są naprzemiennie i równolegle do kierunku jazdy, zaś koła rowerów znajdują się w rynnach mocowanych wzdłużnie do ramy przyczepki, jest to, że ma postać belki poprzecznej przechodzącej w poprzek ramy przyczepki, nad osiami pedałów rowerów, posiadającej prostopadłe do belki i równoległe do rynien, wypusty umiejscowione naprzemiennie po obu stronach belki, zaś do wypustów mocowane są uchwyty, a końce belki przymocowane są rozłącznie do pionowych słupków wspornikowych przyczepki lub jej bocznych elementów konstrukcyjnych. Uchwyty posiadają szczęki, które zaciskane są śrubowym mechanizmem na rurze podsiodłowej roweru lub sztycy siodełka. Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia przewożenie wielu rowerów jednocześnie, mocowanych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo w transporcie samochodowym. Rowery mocowane przy pomocy wielouchwytowego zaczepu według wynalazku podczas transportu nie ocierają się o siebie, co zapobiega ich uszkodzeniom mechanicznym i porysowaniu ich powłok lakierniczych. Mocowanie rowerów poprzez zacisk zaczepów na rurach podsiodłowych lub sztycach siodełek, w znacznej odległości od punktów podparcia kół rowerów w rynnach, wpływa na zmniejszenie sił oddziałujących na zaczepy, co skutkuje stabilnym mocowaniem rowerów i daje możliwość jazdy z większą prędkością z przyczepką po wyboistych drogach. Położenie belki zaczepu poprzecznie do rowerów nad ich osiami pedałów, pomiędzy rurą podsiodłową a kierownicą, dodatkowo zabezpiecza rowery podczas jazdy przed ich spadkiem z przyczepki w przypadku nieprzewidzianego wyczepienia z uchwytu. Po zabezpieczeniu zamkiem lub kłódką mocowań końców belki zaczepu do pionowych słupków wspornikowych, uniemożliwia także niepożądane zdjęcie rowerów z przyczepki w chwilach krótkotrwałych zatrzymań podczas jazdy. Zaczep, uchwyt, rower, mocowanie, przyczepka, transport, przewóz rowerów, bagażnik na roweryzobacz »
18. BDSW/29wynalazekPojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych płynnych, przeznaczony do oznaczania wielkości wymienników węglowodanowych na podstawie ilości wagowej węglowodanów w 100ml produktu. Kubek diabetyka zobacz »
19. BDSW/30wynalazekSłoneczny kolektor skupiającyPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób budowy kolektora skupiającego promieniowanie słoneczne punktowo w absorberze. Składa się on z czterech bądź ośmiu wyprofilowanych płatowych powierzchni lustrzanych, ułożonych na dwóch wysokościach. W centralnym punkcie kolektora znajduje się absorber. Gdy świeci Słońce powierzchnie płatowe kolektora z warstwą lustrzaną ustawiają się tak aby odbić wiązkę promieniowania słonecznego w kierunku absorbera i ogrzać tym samym przepływający przez niego czynnik. W razie złych warunków atmosferycznych, jak silny wiatr, obfity deszcz lub grad, lustra składają się niczym kwiat tworząc konstrukcję zwartą odporną na panujące warunki oraz osłaniającą przy tym delikatną wewnętrzną warstwę odbijającą promieniowanie oraz absorber przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Kolektor w swojej budowie posiada również ruchomą głowicę naprowadzającą go na słońce, oraz pierścień zabezpieczający, którego nasunięcie powoduje „zamknięcie” kolektora. Szczegółowy opis wynalazku oraz jego wizualizacja znajdują się w Załączniku 2 i 3. Kolektor słoneczny, ciepło ze Słońca, konwersja energii promieniowania słonecznego zobacz »
20. BDSW/31wynalazekSłoneczny kolektor skupiający liniowoPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób budowy kolektora skupiającego promieniowanie słoneczne liniowo w absorberze i sposób zwijania powierzchni odbijającej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jej uszkodzenie lub zabrudzenie. Kolektor o zwijanej powierzchni lustrzanej składa się z połączonych stycznie pasków zwierciadła płaskiego, które znajdują się na prowadnicach w wyprofilowanej (najlepiej parabolicznie) szynie. Pod zwierciadłem przyczepione są równomiernie rozłożone bloczki zapobiegające rysowaniu się lustra po zwinięciu. Wyprofilowane lustro skupia promieniowanie słoneczne na odpowiednio usytuowanym absorberze (czyli elemencie przez który przepływa ogrzewany czynnik). W pudełku bocznym, usytuowanym na końcu szyny, znajduje się rolka obrotowa połączona z powierzchnią lustrzaną napędzana silniczkiem elektrycznym, oraz zamontowana jest w niej powierzchnia, np. szczotka czyszcząca. Zaletą wynalazku jest możliwość schowania delikatnej powierzchni lustrzanej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych jak również w razie pracy w środowisku powodującym mocne zabrudzenie - możliwość wyczyszczenia przez jej zwinięcie i rozwinięcie. Kolektor może zostać zamontowany na specjalnym wysięgniku (gwarantującym brak cienia od otaczających go obiektów) lub przymocowany do konstrukcji dachu. Szczegółowy opis wynalazku oraz jego wizualizacje znajdują się w Załączniku 2 i 3. Kolektor słoneczny, ciepło ze Słońca, konwersja energii promieniowania słonecznego zobacz »
21. BDSW/32wynalazekSłoneczny kolektor skupiający punktowoPolitechnika WrocławskaIstota wynalazku polega na tym, że zależnie od warunków meteorologicznych powierzchnie kolektora z warstwą lustrzaną, składające się z dwóch kwadratowych wyprofilowanych części (zwierciadeł wklęsłych) ustawiają się tak aby odbić wiązkę promieniowania słonecznego w kierunku absorbera lub zamykają się niczym muszla osłaniając tym samym warstwę lustrzaną i absorber przed uszkodzeniem. Kolektor może zostać zamontowany na specjalnym wysięgniku (gwarantującym brak cienia od otaczających go obiektów) lub przymocowany do konstrukcji dachu. Szczegółowy opis wynalazku oraz jego wizualizacja znajdują się w Załączniku 2 i 3. Kolektor słoneczny, ciepło ze Słońca, konwersja energii promieniowania słonecznego zobacz »
22. BDSW/33wynalazekUrządzenie do pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzhni walcowych. Politechnika PoznańskaIstotą wynalazku jest urządzenie do jednoczesnego pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych, składające się ze stołu na którym osadzony jest mierzony przedmiot (tuleja, pierścień), i wewnątrz którego znajduje się głowica pomiarowa. Głowica pomiarowa wyposażona jest w dwa inkrementalne prze-tworniki długości zaopatrzone w wymienne końcówki pomiarowe. Na stole usytuowane są dwie kolumny ze śrubami regulacyjnymi do pozycjonowania części typu tuleja. W trakcie pomiaru na zadanej wysokości głowica pomiarowa wykonuje ruch obrotowy w zakresie około 370o transmitując do komputera dane z 4096 punktów pomiarowych. Ilość położeń wysokościowych głowicy jest ustalana przez operatora. Przed właściwym pomiarem przyrząd jest wzorcowany za pomocą wzorca pierścieniowego. Wynik pomiaru prezentowany jest w postaci liczbowej oraz wykresu kołowego. Oprogramowanie umożliwia również prezentację rozkładu amplitud harmonicznych mierzonego zarysu. Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-użytkowe: - możliwość jednoczesnego pomiaru odchyłki okrągłości i średnicy otworów bez konieczności dokładnego centrowania i pionowania mierzonej części, - pomiar w dowolnej ilości przekrojów wysokościowych, - prostą konstrukcję mechaniczną, - niski koszt urządzenia, pomiar, średnica, okrągłość zobacz »
23. BDSW/34wynalazekSposób i układ do rozdziału powietrza, zwłaszcza dla silnika spalinowego Politechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób i układ do rozdziału powietrza współpracujący z silnikiem cieplnym wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (załącznik 2). Układ składa się ze sprężarki, układu membranowego do rozdziału powietrza oraz turbiny spalinowej. Korzystnym jest, aby układ ten dodatkowo wyposażony był w pompę próżniową, w celu zmniejszenia kosztów energetycznych. Turbina spalinowa połączona jest wałem ze sprężarką i pompą próżniową. Ponadto, układ wyposażony jest w bypass, pozwalający na przepływ powietrza, który pozwoli ominąć instalację reparacji powietrza. Sposób działania układu polega na wykorzystaniu energii kinetycznej spalin wypływających z silnika, w celu wytworzenia wysokiego ciśnienia potrzebnego w module membranowym do procesu rozdziału powietrza. Spaliny, z komory spalania, kierowane są na turbinę spalinową, gdzie energia spalin zamieniana jest na pracę mechaniczną, która następnie jest wykorzystywana do napędu sprężarki (i pompy próżniowej). Po stronie ssące modułu membranowego powstaje nadciśnienie, a jeśli dodatkowo układ zawiera pompę próżniową, to po stronie tłocznej membrany powstaje podciśnienie. Powstała różnica ciśnień po obu stronach membrany umożliwia separację azotu z powietrza. Powietrze o wysokiej gęstości azotu usuwane jest z instalacji, a powietrze wzbogacone w tlen kierowane jest do silnika spalinowego. Rozdział powietrza, mieszanka paliwowo-powietrzna wzbogacona w tlenzobacz »
24. BDSW/35wynalazekSposób i układ do zmniejszenia zużycia paliwa przez silnik spalinowy pracujący na biegu jałowym Politechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób i układ pozwalający zmniejszyć zużycie paliwa przez silnik, benzynowy lub Diesla, pracujący bez obciążenia (przy braku odbiornika mocy). Istota zjawiska związana jest z doprowadzaniem do silnika spalinowego powietrza wzbogaconego w tlen. Podstawową cechą pracy silnika na biegu jałowym jest mieszanka bogata. Do silnika dostarczana jest znacznie większa ilość paliwa niż jest teoretycznie potrzebna do procesu spalania. Jest tak za sprawą małych prędkości przepływu powietrza w kanale ssącym, problemów z mieszaniem powietrza i paliwa (turbulizacją przepływu), problemów z przepłukaniem komory spalania, itd. Dodatkowa ilość paliwa pozwala jednak poprawić proces spalania i w pewnym stopniu obniżyć obroty silnika, co jest pożądane podczas jego pracy bez obciążenia. Silnik w takim stanie generuje same straty (wytworzona moc zużywana jest w całości na pokonanie wewnętrznych oporów tarcia). Jak wykazały badania, powietrze o zwiększonej zawartości tlenu stabilizuje płomień i poprawia proces spalania. Fakt ten został użyty w omawianym rozwiązaniu (załącznik 2). Powietrze o zwiększonej gęstości tlenu jest doprowadzane do komory spalania, a znajdująca się w przewodzie dolotowym sonda, mierzy stężenie tlenu w tym powietrzu. Gdy informacja o wzroście udziału tlenu przekazywana jest do urządzenia sterującego wtryskiem paliwa, zostaje zmniejszona ilość podawanego do komory paliwa, pozwalając zachować stałą lub niższą prędkość obrotową silnika w stosunku do pracy na powietrzu atmosferycznym. Silnik spalinowy, mieszanka paliwowo-powietrzna wzbogacona w tlen zobacz »
25. BDSW/36wynalazekSposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp. Uniwersytet GdańskiSposób według wynalazku służy do wykrywania i identyfikacji bakterii powodujących choroby o nazwie: czarna nóżka i mokra zgnilizna na szeregu roślin uprawnych. Choroby te wywoływane są przez bakterie z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc), Pectobacterium atrosepticum (Pba) oraz z rodzaju Dickeya spp (Dsp). Dzięki temu sposobowi, można w szybki sposób wykrywać te bakterie w tkance roślinnej oraz w wodzie za pomocą pojedynczej reakcji PCR. W reakcji multipleks PCR zostały użyte startery specyficzne dla każdego z wymienionych gatunków bakterii, tak dobrane, aby uzyskać 3 różnej wielkości produkty łatwo identyfikowane w wyniku elektroforezy produktów multipleks PCR w żelu agarozowym. Sposób przygotowania materiału roślinnego został tak opracowany aby czas izolacji był krótszy, a procedura bardziej efektywna. Do tej pory w literaturze nie pojawiły się doniesienia o opracowaniu metody opartej na multipleks PCR służącej do wykrywania aż trzech patogenów powodujących choroby o nazwie czarna nóżka i mokra zgnilizna w pojedynczej reakcji PCR. W porównaniu do tradycyjnej metody wykrywania i identyfikacji tych bakterii, metoda ta jest prostsza, tańsza, mniej pracochłonna i efektywniejsza. Całkowity czas potrzebny na realizację wszystkich etapów wykrywania i identyfikacji to ok. 10 godzin dla jednej próby (w porównaniu do tygodni, przy zastosowaniu metody tradycyjnej), procedurę można podzielić na 2 dni. Nowy sposób jest tańszy od tradycyjnego ze względu na fakt liczby przeprowadzonych reakcji PCR oraz zużytych materiałów w trakcie poszczególnych etapów identyfikacji. Nowy sposób pozwala na szybką i jednoznaczną identyfikację bakterii pektynolitycznych zasiedlających rośliny ziemniaka w uprawach polowych i w przechowalni. Dickeya, Pectobacterium, Erwinia, multipleks PCR, czarna nóżka, mokra zgnilizna, wykrywanie, identyfikacja, sadzeniaki zobacz »
26. BDSW/37wynalazekRozpinacz do zawieszania tusz zwierzątUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPrzedmiotem wynalazku jest rozpinacz przeznaczony do zawieszania tusz zwierząt rzeźnych i dziczyzny, ułatwiający wychładzanie, przechowywanie, transport, oględziny i obróbkę tusz, zwłaszcza tusz zróżnicowanych pod względem wielkości. rozpinacz, zwierzęta rzeźne, tusze dziczyzny, tusze zwierząt rzeźnychzobacz »
27. BDSW/38wynalazekSposób wytwarzania podłużnego gradientu pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu oraz układ do jego realizacjiPolitechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Laboratorium Tomografii EPRPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania podłużnych gradientów pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i układ do jego realizacji, mający zastosowanie w tomografii rezonansów jądrowych. Sposób wytwarzania podłużnych gradientów pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu polega na tym, że stosuje się dwie pary cewek (1) i (1’) oraz (2) i (2’), dla których prąd w cewkach (1) i (2) płynie w tym samym kierunku, natomiast w cewkach (1’) i (2’) prąd płynie w tym samym kierunku, ale w przeciwnym kierunku względem cewek (1) i (2) przy czym promienie par cewek (1) i (1’) oraz (2) i (2’) korzystnie są jednakowe. Układ do wytwarzania podłużnego gradientu pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch par cewek (1) i (1’) oraz (2) i (2’) o promieniach korzystnie jednakowych, usytuowanych współosiowo, zamocowanych trwale, rozłącznie do obudowy tomografu, dla których prąd w cewkach (1) i (2) płynie w tym samym kierunku, natomiast w cewkach (1’) i (2’) prąd płynie w tym samym kierunku, ale w przeciwnym kierunku względem cewek (1) i (2). prawo Biota- Savarta, gradient pola magnetycznego, prawa Maxwellazobacz »
28. BDSW/39wynalazekAkustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowychPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych (Fig. 1). Rozwiązanie to oparte jest na znanym rozwiązaniu technicznym - śrubie Archimedesa – powszechnie stosowanym w różnych gałęziach przemysłu, głównie do transportowania różnych mediów. Istotą wynalazku jest akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych składający się z co najmniej jednego zwoju ukształtowanego helikoidalnie profilu i trzpienia umieszczonych w kanale cylindrycznym wykonanych z twardego akustycznie materiału, przy czym stosunek skoku s profilu do średnicy kanału cylindrycznego D2 (Fig. 2) zawiera się w przedziale 0,4 - 4, korzystnie 2, natomiast stosunek średnicy D1 trzpienia do średnicy D2 kanału cylindrycznego zawiera się w przedziale 0,04 - 0,4, korzystnie 0,24, a stosunek grubości g profilu do średnicy D2 kanału cylindrycznego zawiera się w przedziale 0,001 - 0,08, korzystnie 0,016. Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-użytkowe: • niemal całkowite wytłumienie dźwięku w częstotliwości rezonansowej filtra (jak pokazano na rysunku Fig. 3 - ponad 60dB tłumienia lub więcej w zależności od dostrojenia filtra i możliwości aparatury badawczej), gdzie stosunek tłumionego pasma częstotliwości przy spadku wzmocnienia o 3dB do częstotliwości rezonansowej filtra wynosi 0,14. Przy czym tłumione pasmo częstotliwości jest symetrycznie rozłożone względem częstotliwości rezonansowej filtra, • tłumienie dźwięku dla dowolnej częstotliwości, w tym dla niskich częstotliwości typowych dla hałasu pochodzenia kominowego, • możliwość umieszczenia filtra akustycznego wewnątrz instalacji kanałowej bez konieczności jej demontażu. Zgłoszenia wniosku o uzyskanie patentu na wynalazek dokonano w końcowej fazie realizacji pracy doktorskiej pt. "Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu" autorstwa Wojciecha Łapki. Wynalazek zyskał już uznanie na: • Międzynarodowych 60-tych Targach Wynalazczości, Badań i Nowych Technik Brussels INNOVA 2011, które odbyły się w Expo Heysel w Brukseli w dniach 17-19 listopada 2011 r.: - Złoty Medal - Certyfikat złoty medal Brussels Innova 2011, - Nagrodę specjalną Rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań, Młodych i Sportu, Medal i dyplom. - Nagrodę specjalną Flamandzkiego Stowarzyszenia Wynalazców, Belgia, • Międzynarodowych Targach Wynalazczości - International Trade Fair iENA 2011 "Ideas-Inventions-New Products", które odbyły się w Messezentrum w Norymberdze, Niemcy w dniach 27-30 października 2011 r. - Srebrny Medal - Certyfikat srebrny medal iENA 2011 Nurnberg. • Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Seulu, Korea, które odbyły się w dniach 1-4 grudnia 2011r. w centrach wystawienniczych COEX - Medal od Korean Invention News. • Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, które odbyły się w dniach 4-5 listopada 2011r. w Warszawie - Brązowy Medal. tłumienie dźwięku, filtr akustyczny, helikoida, instalacje kanałowe,zobacz »
29. BDSW/40wynalazekRozdzielacz powietrza do urządzeń mechanicznychPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem zgłoszenia jest konstrukcja rozdzielacza powietrza, stosowanego w urządzeniach mechanicznych, charakteryzującego się prostą budową i skutecznością działania.rozdzielacz powietrza, układ pneumatycznyzobacz »
30. BDSW/41wynalazekTokarska znakowarka udarowa napędzana chłodziwemPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem zgłoszenia jest wykorzystanie chłodziwa jako medium do napędzania udarowej oprawki narzędziowej. Taka oprawka rozszerza możliwości technologicznej prostej tokarki o możliwość znakowania udarowego obrobionej części.znakowarka udarowa, oprawka tokarskazobacz »
31. BDSW/42wynalazekSposób i układ przetwarzania termalnych i wizyjnych danych obrazowych obiektów zmiennych w czasiePolitechnika WarszawskaPrzedmiotem wynalazku są sposób i układ przetwarzania termalnych i wizyjnych danych obrazowych obiektów zmiennych w czasie. Sposób, polegający na kalibracji i synchronizacji modułów IR i VIDEO układu przetwarzania danych obrazowych termalnych i wizyjnych, charakteryzuje się tym, że pobiera się: obraz termalny (T1); sekwencję obrazów termalnych (Ti, i = <2,n>); pierwszy obraz wizyjny oraz drugi obraz wizyjny (W11, W21); sekwencję par obrazów wizyjnych pierwszego i drugiego (W1i, W2i, i = <2,n>) i przesyła się te wszystkie obrazy do modułu wizualizacji obrazów i wyników (WOiW); wyznacza się wspólny obszar zainteresowania (WOZ) bazujący na obrazach (T1) i (W11, W21); przekazuje się informację o obszarze (WOZ) do modułu (WOiW); wyznacza się kształt początkowy obiektu (K1) z pierwszej pary obrazów (W11, W21) i przesyła się go do modułu (WOiW); wyznacza się kształty chwilowe obiektu (Ki) z pobranej sekwencji par obrazów (W1i, W2i, i = <2,n>) i przesyła się je do modułu (WOiW); wybiera się obrazy referencyjne termalny i wizyjne o numerach (Tr, W1r, W2r, r=<1,n>) z obrazu termalnego T1 i pobranej sekwencji obrazów (Ti, i = <2,n>) i przesyła się je do modułu (WOiW); wyznacza się różnicę temperatur między obrazami termalnymi (Ti-Tr) wyselekcjonowanymi z sekwencji obrazów (Ti, i = <2,n>) i obrazu referencyjnego (Tr, r = <1,n>) i przesyła się je do modułu (WOiW); wyznacza się przemieszczenia składowe i przemieszczenia całkowite (U, V, W, PC) z par obrazów (W1i, W2i, i = <2,n>) i z obrazów referencyjnych (W1r, W2r, r = <1,n>) i przesyła się je do modułu (WOiW); wyznacza się odkształcenia ab; ab = x,y,z) z przemieszczeń (U, V, W, PC) i przesyła się je do modułu (WOiW); we wspólnym obszarze zainteresowania (WOZ) przedstawia się: obrazy rozkładu temperatur i różnicy rozkładów temperatur (OT,TR), obrazy wizyjne (OW), kształt początkowy i chwilowy obiektu (K0/Ki), przemieszczenia składowe obiektu (U, V, W, PC, ab), dowolne kombinacje obrazów i wyników (DKOW).przetwarzanie, dane termalne, dane wizyjne, dane obrazowe, obiekty zmiennezobacz »
32. BDSW/43wynalazekNanostruturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium do przeróbki plastycznej oraz sposób jego wytwarzaniaPolitechnika ŚląskaMateriał kompozytowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera fazę wzmacniającą w postaci naturalnych nanorurek mineralnych pozyskanych z haloizytu, lub sam haloizyt w udziale masowym 5 – 50 %, korzystnie w zakresie 5 – 30 %. Stwierdzono nieoczekiwanie, że wzmocnienie metalowych materiałów kompozytowych nanorurkami pozyskanymi z haloizytu lub samym haloizytem wpływają dzięki swej nanometrycznej postaci na rozdrobnienie struktury, a co za tym idzie na nieoczekiwane uzyskanie podwyższenia własności mechanicznych oraz fizyko-chemicznych. Nanorurki haloizytowe to wielościenne, wewnątrz puste, obiekty cylindryczne o średnicy 40÷100 nm oraz o długości nawet do 1,2 μm. Nanorurki te zostały wyekstrahowane z należącego do grupy ilastych krzemianów (grupa kaolinitu), haloizytu [Al2Si2O5(OH)4•(H2O)], będącego minerałem kopalnym wydobywanym w Polsce w kopalni Dunino, jako jednym z 3 miejsc na Świecie, oprócz Nowej Zelandii i USA. Sposób wytwarzania według wynalazku polega na tym, że najpierw proszki stopów aluminium i haloizytu poddaje się mechanicznej syntezie w młynie kulowym przez 2-20 godzin, a następnie tak przygotowana mieszanina proszków jest prasowana pod ciśnieniem korzystnie z zakresu od 100 do 500 MPa, w temperaturze z zakresu od 20 do 500°C i wyciskana na gorąco w temperaturze z zakresu 450-550°C. Tak otrzymany materiał można poddać obróbce cieplnej polegającej na przesyceniu korzystnie w temperaturze z zakresu od 500 do 550oC i sztucznemu starzeniu w temperaturze 150 do 200oCmateriały kompozytowe, haloizyt, mechaniczne mielenie, wyciskanie na gorąco, stopy aluminiumzobacz »
33. BDSW/44wynalazekBiopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowejUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWynalazkiem jest biopolimerowy, wieloskładnikowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, zawierający składniki wykorzystywane w procesach produkcji żywności, i/lub leków, i/lub kosmetyków, który zawiera hydroksypropylometylocelulozę w ilości od 0,1 % do 50 % wagowych, plastyfikator, w ilości od 0,025 % do 20 % wagowych, substancje białkowe, w ilości od 0,01 % do 20 % wagowych oraz nano-cząsteczkową niejonową formę srebra koloidalnego, w ilości od 1 do 50 ppm. Pozostałość stanowi roztwór wodny w ilości zmiennej i zależnej od stopnia immobilizowania wody lub odwodnienia biokompozytu, będących odpowiednio skutkiem jej immobilizacji w sieci przestrzennej, którą tworzą w zolu lub żelu użyte biopolimery i/lub stopnia wysuszenia ustrukturowanej formy biokompozytu, który to stopień warunkowany jest wilgotnością równowagową i czasem jej utrzymywania. W roztworze wodnym rozpuszczone mogą być dodatkowe substancje, wykorzystywane w procesach produkcji żywności, i/lub leków, i/lub kosmetyków komplementarnie modyfikujące takie cechy, właściwości i funkcje biokompozytu jak: zdolność hamowania wzrostu drobnoustrojów, szybkość uwalniania substancji aktywnych biologicznie, lepkość, adhezyjność, struktura, wytrzymałość, elastyczność, barierowość, barwa, smak, zapach, rozpuszczalność, stabilność przechowalnicza, redukcyjność itp.biokompozyt, hydroksypropylometyloceluloza, lizozym, nanosrebro, jadalne powłoki ochronne, bioaktywnośćzobacz »
34. BDSW/45wynalazekKomora do pomiaru właściwości elektrycznych próbek proszkowych albo ciekłych oraz sposób prowadzenia pomiaru właściwości elektrycznych reaktywnych próbek proszkowych albo ciekłychUniwersytet WarszawskiGŁÓWNE ZALETY WYNALAZKU: • łatwe badanie próbek proszkowych • badanie próbek reaktywnych chemicznie • wyeliminowanie kontaktu próbki z powietrzem atmosferycznym • łatwe i tanie prowadzenie pomiarów w funkcji ciśnienia • łatwe i tanie prowadzenie pomiarów w funkcji temperatury • jednoczesne prowadzenie pomiarów w funkcji temperatury i ciśnienia • możliwość kontrolowania aktualnego stanu próbki przez wziernik • pominięcie wstępnego etapu pastylkowania • pominięcie etapu napylania próżniowego metali na spastylkowaną próbkę • skrócenie czasu przygotowania próbki • obniżenie całkowitego kosztu prowadzenia pomiaru (nie potrzeba napylarki) • wyeliminowanie problemu niedostatecznego sprasowania próbki • prostota konstrukcji • niski koszt produkcji Komora według wynalazku pozwala na bardzo łatwe prowadzenie pomiarów dla próbek proszkowych z całkowitym pominięciem wstępnego etapu pastylkowania i napylania kontaktu elektrycznego na twardą pastylkę, co znacznie upraszcza procedurę przygotowania próbki. Komora wykonana jest z biernych chemicznie materiałów, takich jak tytan, jako materiał elektrodowy, oraz politetrafuloretylen (PTFE), jako materiał izolacyjny. Tytan nie jest metalem szlachetnym jednak pasywna warstwa tlenków całkowicie chroni metal przed utlenieniem. W wyniku tego metal ten wykazuje doskonałą odporność na korozję, porównywalną do odporności platyny. Warstwa tlenku jest na tyle cienka, że nie zmniejsza przewodnictwa elektrycznego materiału. Tytan odznacza się przy tym dużą twardością (dla czystego komercyjnie dostępnego tytanu w skali Vickersa ok. 200 HN), twardość może być również zwiększona przez tworzenie stopów tytanu lub przez modyfikację powierzchni, np. azotkiem tytanu. Warstwa TiN o grubości od 0,5 do kilku mikrometrów daje wzrost twardości powierzchniowej do 2400 HV i jest również bierna chemicznie. Badaną próbkę proszkową umieszcza się wewnątrz komory, a następnie za pomocą specjalnych kontaktów elektrycznych podłącza się ją do analizatora częstotliwości w celu pomiaru impedancji. Komora jest elementem dodatkowym do spektrometru impedancyjnego i zupełnie od niego rozłącznym, co umożliwia łatwe manipulowanie całą komorą. Pozwala to na kontrolę wielu parametrów fizykochemicznych podczas prowadzenia pomiaru. Komora według wynalazku jest hermetycznie zamykana i ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu można wprowadzić do niej badaną substancje wewnątrz komory rękawicowej z kontrolowaną atmosferą nie narażając próbki na kontakt z powietrzem. Badaną próbkę proszkową umieszcza się bezpośrednio pomiędzy elektrodami bez konieczności stosowania dodatkowych lepiszczy, smarów i płynów, co pozwala na prowadzenie pomiarów dla związków reaktywnych chemicznie, co dotychczas nie było możliwe. Poprzez regulację siły nacisku elektrod na próbkę możliwa jest kontrola ciśnienia pod jakim prowadzony jest pomiar. Elektrody wykonane są z materiału odpornego na działanie reaktywnych środków chemicznych, np. silnych utleniaczy lub silnych reduktorów. Podczas prowadzenia pomiaru możliwe jest niezależne kontrolowanie temperatury próbki oraz przykładanego do niej ciśnienia. Kontrola temperatury pozwala na wyznaczenie energii aktywacji przewodnictwa lub parametrów kinetycznych badanych procesów. Kontrola ciśnienia pozwala wyeliminować problem niedostatecznego sprasowania próbki oraz daje możliwość obserwowania przejść fazowych wywołanych wysokim ciśnieniem. Dzięki zastosowaniu specjalnego wziernika możliwa jest kontrola aktualnego stanu próbki (wizualna, spektralna, strukturalna), co pozwala powiązać rejestrowane sygnały z ewentualnymi zmianami w próbce. Rozwiązanie według wynalazku cechuje się niezwykłą prostotą oraz niskim kosztem wykonania, co zwiększa szansę na udaną komercjalizację. Komora składa się z dwóch walcowatych metalowych elektrod (1) o równoległych powierzchniach czynnych (2) umieszczonych ściśle i suwliwie w cylindrze z materiału izolacyjnego (3). Zarówno elektrody, jak i cylinder wykonane są z materiałów inertnych chemicznie, co umożliwia badanie próbek reaktywnych. W celu zachowania sztywności układu cylinder z materiału izolacyjnego otoczony jest dodatkowo pierścieniem stabilizującym (4). W pierścieniu stabilizującym znajduje się specjalny wziernik (6) umożliwiający monitorowanie stanu próbki (5). Temperatura jest kontrolowana za pomocą miniaturowej wężownicy (7) szczelnie otaczającej pierścień stabilizujący, przez którą przepływa medium o żądanej temperaturze. Wężownica jest połączona z zewnętrznym termostatem laboratoryjnym, co pozwala na precyzyjną stabilizację temperatury pomiaru. Nasz wynalazek przewiduje dwie możliwości kontroli przyłożonego ciśnienia: za pomocą prasy laboratoryjnej lub za pomocą układu dociskowego. W pierwszym wariancie komorę umieszcza się w specjalnych okładkach stabilizujących (8), a następnie wkłada do prasy laboratoryjnej (na przykład pomiędzy tłoki pastylkarki laboratoryjnej). Zastosowanie prasy daje dużą precyzję kontroli ciśnienia, wymaga jednak dodatkowego sprzętu. Alternatywnie komorę umieszcza się w specjalnych okładkach dociskowych (9) wyposażonych w układ śrub dociskowych (10). Dokręcając śruby coraz mocniej, zwiększa się ciśnienie wywierane na próbkę. Drugi wariant jest mniej precyzyjny, ale nie wymaga zastosowania prasy. W obu wariantach przewidzieliśmy możliwość zastosowania elektronicznego czujnika ciśnieniowego (11), opartego na zastosowaniu piezoelektryków. Komora według naszego wynalazku może być stosowana wielokrotnie. Przeznaczona jest do prowadzenia pomiarów na próbkach w skali pół-mikro, czyli o masie rzędu 20–50 mg. Sygnał elektryczny jest wyprowadzany z komory za pomocą specjalnie zaprojektowanych kontaktów elektrycznych (12). W zgłoszeniu patentowym P.396725 umieściliśmy również miniaturową, jednorazową wersję naszej komory. Wersja miniaturowa, co do idei wynalazczej jest bardzo zbliżona do większego wariantu, z tą różnicą, że jest przeznaczona do prowadzenia pomiarów na próbkach o masie nieprzekraczającej 2 mg. Opisaliśmy również dokładną procedurę pomiarową stosowaną przy użyciu komory według wynalazku. Spektroskopia impedancyjna, spektroskopia dielektryczna, elektrochemia, badania proszkowe, fizykochemia ciała stałego, przewodnictwo jonowe, kontrola jakości, przemysł farmaceutyczny, nowe materiały funkcjonalnezobacz »
35. BDSW/46wynalazekKompozyt elastomerowy przeznaczony na barwne, samowygaszające się materiały elastomerowe Politechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest kompozyt elastomerowy przeznaczony na samowygaszające się materiały elastomerowe o niebieskiej barwie, na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, zawierający na 100 części wagowych kauczuku, co najmniej 0,2 części wagowe substancji sieciującej, nie mniej niż 1 część wagową kwasu stearynowego lub stearyny technicznej, do 5 części wagowych tlenku cynku, a nadto tritlenek antymonu, według wynalazku, tritlenek antymonu zawiera w ilości nie większej niż 20 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku, a nadto zawiera ftalocyjaninę cynkową lub chloroglinową w ilości 2 - 6 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku. kompozyt elastomerowy, ftalocyjanina cynkowa, ftalocyjanina chloroglinowa, materiał samowygaszający się zobacz »
36. BDSW/47wynalazekTelecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieTelecheliczny makromer według wynalazku zakończony grupami (met)akrylanowymi i zawierający rdzeń, charakteryzuje się tym, że ma rdzeń, będący pochodną kwasu tłuszczowego, polieteru lub poliestru, połączony poprzez wiązania uretanowe lub estrowe lub bezwodnikowe z grupami (met)akrylanowymi, przy czym liczba jodowa telecheliczego makromeru wynosi od 5 do 75. Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że w obecności rozpuszczalnika organicznego, w czasie od 6 do 24 godzin poddaje się reakcji prekursor rdzenia ze związkami tworzącymi wiązania uretanowe, estrowe lub bezwodnikowe, przy czym reszty uretanowe, estrowe i bezwodnikowe posiadają ugrupowania zdolne do polimeryzacji wolnorodnikowej, a powstały produkt izoluje się poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Kompozycja według wynalazku, charakteryzuje się tym, że zawiera makromer opisany powyżej i fotoinicjator. Kompozycja sieciuje pod wpływem łagodnego promieniowania UV, zmieniając postać na elastyczną błonę. Wizualizację wynalazku przedstawiają załączone Rys. 1-3.telecheliczny makromer, biomateriał, implanty wstrzykiwalne, sieciowanie in situzobacz »
37. BDSW/48wynalazekKoloidalna barwna dyspersja zawierająca karboksyhemoglobinę Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuIstotą wynalazku jest barwny biokompozyt w postaci koloidalnej dyspersji zawierający karboksyhemoglobinę, acyloglicerole pochodzenia naturalnego, hydrokoloidy polisacharydowe w szczególności ksantan oraz chlorek lizozymu, przy czym pozostałość stanowi roztwór wodny, w którym rozpuszczone mogą być dodatkowe substancje, wykorzystywane w procesach produkcji żywności. Obecność barwnika hemowego w stabilnej formie karboksy warunkuje uzyskanie trwałej, atrakcyjnej dla konsumenta barwy mięsa. Dodatek antyoksydantów w postaci ekstraktów ziół i przypraw zwiększa trwałość produktu oraz ogranicza zmiany barwy będące skutkiem procesów utleniania. Za szczególnie istotną należy uznać możliwość w pełni kontrolowanego sposobu dawkowania dyspersji oraz braku emisji tlenku węgla z dyspersji i to zarówno na etapie jej dozowania na powierzchnię lub do produktu mięsnego jak i spożywczego wykorzystania przetworów. karboksyhemoglobina, barwa, mięso, dyspersja, emulsja, tlenek węgla (II)zobacz »
38. BDSW/49wynalazekWewnątrzustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonaniaPolitechnika ŚląskaPrzedmiotem wynalazku jest wewnątrzustrojowa proteza przełyku uzupełniająca ubytki górnego odcinka układu pokarmowego powstałe w wyniku resekcji chorobowo zmienionej tej części przewodu pokarmowego. Znane dotychczas protezy przełyku wykonane z materiałów kompozytowych o kształcie rurowym, charakteryzują się stałą i niewystarczającą do wielu zastosowań długością, co ma szczególnie negatywne znaczenie w odniesieniu do przypadków, w których należy zastąpić kilkudziesięciu centymetrowy ubytek górnego odcinka układu pokarmowego. Dodatkowo stosowanie do ich wytworzenia materiałów polimerowych o wysokiej sztywności, powoduje że implantacja tych protez przyczynia się do występowania odleżyn wewnętrznych i związanych z tym stanów zapalnych oraz powikłań. Protezę przełyku będącą przedmiotem wynalazku wytworzono z nowo opracowanego materiału kompozytowego (o osnowie polimerowej wzmacnianego włóknem aramidowym) charakteryzującego się wysoką biokompatybilnością, sprężystością i relatywnie wysoką wytrzymałością. Konstrukcja oraz proces wytwórczy pozwoliły ustalić optymalne ułożenie (wiązek i przeplotów pomiędzy nimi) fazy wzmacniającej w materiale osnowy, dzięki czemu uzyskano protezę o zadanej funkcjonalności, elastyczności i wytrzymałości. Wytypowane składniki materiału kompozytowego nie wykazują cytotoksyczności, co przekłada się na korzystny wzrost ludzkich komórek na ich powierzchni, a zastosowane teksturowanie powierzchni zewnętrznej protezy ułatwia jej przerost tkanką własną pacjenta, co wpływa na stabilne jej umocowanie w miejscu implantacji. Proteza przełyku, długowłóknisty materiał kompozytowy zobacz »
39. BDSW/50wzor uzytkowyWycieraczka do szyb pojazdów, pracująca ruchem posuwisto zwrotnymPolitechnika WarszawskaBEZPIECZEŃSTWO - to maxymalna widoczność kierującego pojazdem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, jaka jest zapewniana poprzez system nowych/innowacyjnych wycieraczek: przednia pracująca ruchem poziomym oraz boczne. Wycieraczka przedniej szyby oczyszcza całą jej powierzchnie z deszczu, co umożliwia ruch poziomy po szynie magnetycznej ramienia wycieraczki. Mało tego, szyby boczne są oczyszczane z deszczu poprzez wycieraczki boczne co poprawia widoczność w niebagatelnym stopniu nie tylko stref bocznych pojazdu, lecz również możliwość obserwacji strefy tylnej poprzez lusterka wsteczne!Wycieraczka, Bezpieczeństwo, Nowy design, Nowe technologiezobacz »
40. BDSW/51wynalazekNowy związek, pochodna alkoholoaminy i jej optycznie czynne enancjomeryPolitechnika RzeszowskaWynalazek dotyczy nowego związku chemicznego, pochodnej alkoholoaminy w postaci racematu i jej enancjomerów R i S, który zaliczany jest do związków wykazujących powinowactwo do receptorów β-adrenolitycznych, tak zwanych β-blokerów. Leki β-adrenolityczne (β-blokery) mają szerokie zastosowanie w leczeniu takich chorób i schorzeń jak: zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności i niedokrwienie serca, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna. Stosuje się je również w leczeniu jaskry, napadów lękowych, migreny. Łagodzą stresy oraz objawy abstynencji alkoholowej i głodu narkotycznego u uzależnionych. Teoria receptorowa zaproponowana przez R. P. Alhquista („A Study of Adrenotropic Receptors”, American Journal of Physiology 1948, 153, 586-600), a także późniejsze badania, których celem była synteza nowych pochodnych izoprenaliny, przyczyniły się do odkrycia nowej grupy leków – β- adrenolityków, zwanych również β-blokerami. Związki te posiadają w swej strukturze chemicznej fragment alkoholoaminy. Wykazują powinowactwo do receptorów β-adrenolitycznych, ale w przeciwieństwie do leków β-adrenergicznych, które są agonistami tych receptorów (tj. pobudzają je), nie wywołują one odpowiedzi biologicznej, a zatem jedynie blokują te receptory. Do tej grupy związków zaliczamy związki znane pod nazwami zwyczajowymi jak propranolol opisany w patentach belgijskich nr 640,312 i 640,313 (1964 r.) oraz w patentach USA nr 3,337,628 (1967 r.) i 3,520,919 (1970 r.), pindolol opisany w patentach szwajcarskich nr 469,002 i 472,404 (1969 r.) czy carvedilol opisany w patencie niemieckim nr 2,815,926 i USA nr 4,503,067 (1979 i 1985 r.). Ich działanie farmakologiczne jest dobrze udokumentowane i tak przykładowo: dla propranololu przez V. Hansteena w Brit. Med. J., 284, 155, (1982); czy karwedilolu przez M. Hirohashi w Arzneimittel-Forsch. 40, 735, (1990). Wskaźniki R (rectum) i S (sinister), stosowane w opisie i zastrzeżeniach patentowych dla oznaczenia absolutnej konfiguracji, są użyte zgodnie z zasadami Cahna-Ingolda-Preloga opisane w Angew. Che-mie., 5, 385, (1966). Związek będący przedmiotem wynalazku, i jego enancjomery, jest nowy i nie został jeszcze opisany w literaturze. Nowa pochodna zawiera jednostkę strukturalną obecną w β-adrenolitykach, alkoholoaminę. Również grupy arylowe, występujące w strukturze związku podane wzorami 2 i 3, są strukturalnie podobne do tych, jakie występują w znanych β-adrenolitykach, i tak fragment niepodstawionego indolu w pozycji para podany wzorem 2, występuje w pindololu, a fragment 2-(2-metoksy)fenoksyetanowy , wzór 3, obecny jest w strukturze carvedilolu. Można przypuścić, że nowy związek będzie należał do β-blokerów III generacji. Podstawnik metoksylowy we fragmencie indolowym, wzór 2, w położeniu para jest zdolny do tworzenia wiązania wodorowego, zatem związek ten może wykazywać działanie selek-tywne w stosunku do β1-adrenoreceptorów. Nieznane są leki wielopierścieniowe zawierające pod-stawnik w położeniu para, selektywne w stosunku do β1-adrenoreceptorów, który może tworzyć wią-zania wodorowe, ani też takie, w których rolę podstawnika tworzącego wiązanie wodorowe pełni grupa metoksylowa. U wielu z tych związków działanie β-blokujące występuje równolegle z niepożądanym działaniem kardiodepresyjnym. Jest to wada leków z tej grupy, zatem poszukuje się nowych, lepszych leków z tej grupy, to jest takich, których działanie biologiczne będzie selektywne, pozbawione ubocz-nego niepożądanego działania. receptory adrenergiczne, β-blokery, aktywność kardiowaskularna i spazmolityczna, karwedilolzobacz »
41. BDSW/52wynalazekKompleks rutenu lub osmu, sposób jego wytwarzania oraz zastosowaniePolska Akademia NaukWynalazek dotyczy nowych kompleksów metali działających jako pre(katalizatory), sposobu ich wytwarzania oraz zastosowania w reakcji metatezy, izomeryzacji i cykloizomeryzacji olefin oraz w reakcji przeniesienia wodoru. Wynalazek ten znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej syntezie organicznej. W zastosowaniach metatezy olefin w syntezie organicznej osiągnięto w ostatnich latach duże postępy. W stanie techniki znane jest kilka kompleksów karbenowych rutenu działających jako (pre)katalizatory, które posiadają zarówno wysoką aktywność w reakcjach metatezy różnego rodzaju, jak i szeroką tolerancję grup funkcyjnych. Powyższa kombinacja właściwości warunkuje przydatność tego rodzaju (pre)katalizatorów w syntezie organicznej. Z punktu widzenia praktycznego zastosowania, szczególnie w skali przemysłowej, bardzo pożądane jest, aby takie kompleksy rutenu były stabilne przez dłuższy czas w warunkach podwyższonej temperatury i mogły być przechowywane i/lub oczyszczane i/lub stosowane bez atmosfery gazu ochronnego. Ważne jest też aby katalizatory te w zależności od warunków reakcji wykazywały zróżnicowaną reaktywność oraz aby mogły być łatwo usunięte po reakcji. Poznano wiele kompleksów rutenu aktywnych w metatezie olefin (patrz: Org. Lett. 1999, 1, 953–956; J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1999, 601-602), wiadomo również, że większa stabilność połączona jest ze zmniejszoną aktywnością katalityczną (porównanie: J. Amer. Chem. Soc. 2000, 122, 8168-8179; Tetrahedron Lett. 2000, 41, 9973-9976). Tego typu korzyści i ograniczenie stwierdzono także w przypadku (pre)katalizatorów aktywowanych poprzez czynniki steryczne lub elektronowe liganda benzylidenowego (porównanie aktywności katalitycznej patrz: Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 114, 4210-4212; Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 114, 2403-2405). Wykazano również wpływ ligandów anionowych (patrz: Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7206-7209; Organometallics, 2010, 29, 6045–6050; Organometallics, 2011, 30, 3971–3980) jak również ligandów NHC (patrz: Chem. Rev. 2010, 110, 1746–1787; Chem. Rev. 2009, 109, 3708–3742) na aktywność i selektywność (pre)katalizatorów. Z doniesień tych wynika, że zamiana liganda chlorkowego na resztę kwasu tlenowego wpływa na zwiększenie stabilności (pre)katalizatora. Nieoczekiwanie stwierdzono, że nowe kompleksy rutenu według wynalazku przedstawione wzorem1. które zawierają pierścień chelatowy utworzony poprzez atom tlenu, są stabilne termicznie i wykazują dobrą aktywność katalityczną. Dodatkowo związki te powodują znaczne zmiany selektywności reakcji w zależności od użytego: rozpuszczalnika i/lub obecności dodatku kwasu lub halogenopochodnych alkanów lub halogenopochodnych silanów lub N-haloimidów lub N-haloamidów; co umożliwia kontrolę procesami katalitycznymi przez zmianę tych czynników. Kompleksy o wzorze 1, według wynalazku znajdują zastosowanie w szerokim zakresie reakcji. Z dobrym wynikiem można przeprowadzać zarówno liczne reakcje metatezy zamykania pierścienia, jak i homometatezy, metatezy krzyżowej oraz metatezy typu „alken-alkin” (en-yn), reakcję polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROMP), reakcję izomeryzacji olefin, reakcję cykloizomeryzacji olefin oraz reakcję przeniesienia wodoru. Wysoka polarność związków będących przedmiotem wynalazku ułatwia także usunięcie z produktów reakcji związków rutenu, co ma istotne znaczenie w syntezie związków dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Przedmiotem wynalazku są nowe kompleksy metali, zawierające grupę nitronianową o wzorze 1, w którym: M oznacza ruten lub osm; L1 i L2 oznaczają obojętne ligandy; X oznacza ligand anionowy; Z oznacza atom azotu; Y oznacza atom tlenu; R1, R2 oznaczają niezależnie atom wodoru, atom fluorowca, alkil C1-C25, perfluoroalkil C1-C25, alken C2-C25, cykloalkil C3-C7, alkenyl C2-C25, cykloalkenyl C3-C25, alkinyl C2-C25, cykloalkinyl C3-C25, alkoksyl C1-C25, aryl C5-C24, heteroaryl C5-C20, 3-12 członowy heterocykl przy czym grupy alkilowe mogą być wzajemnie połączone w pierścień, korzystnie wodór, grupę nitrową (-NO2), cyjanową (-CN), karboksylową (-COOH), estrową (-COOR’), amidową (-CONR’ 2), sulfonową (-SO2R’), formylową (-CHO), sulfonamidową (-SO2NR’2), ketonową (- COR’), w których to grupach R’ ma następujące znaczenie: C1-C5 alkil, C1-C5 perfluoroalkil, C5-C24 aryl.kompleksy rutenu, metateza, cykloizomeryzacja, transfer wodoru, kataliza homogenicznazobacz »
42. BDSW/54wzor uzytkowySamobieżny odkurzacz do liściWykonanie własneIstotą pomysłu i sercem wynalazku jest rama, na której umieszczone są dwa wałki z metalowymi kolcami, wykonanymi z drutu sprężynowego. Wałki te napędzane są przez główny napęd pojazdu za pośrednictwem zespołu przekładni złożonego z kół zębatych i pasowych. Rama osadzona jest w środkowej części podwozia pojazdu, na prowadnicach, umożliwiających opuszczanie bądź podnoszenie ramy. Wyżej wymienione prowadnice składają się z trzpieni przytwierdzonych do rogów ramy oraz z tulei przytwierdzonych do ramy podwozia. Wnętrze tulei wyłożone jest tworzywem zapobiegającym zakleszczaniu się trzpienia. Opuszczania i podnoszenia ramy dokonuje się za pomocą dźwigni umieszczonej po lewej stronie siedzenia operatora. Rama w dolnym (roboczym) położeniu może swobodnie się unosić. Zapobiega to ewentualnym uszkodzeniom wałków w przypadku najechania na przeszkodę. Zastosowanie drutu sprężynowego jako materiału, z którego wykonane są kolce również ma na celu ograniczenie odkształceń kolców. Nad ramą znajduje się stożkowy wlot do kanału, w osi którego znajduje wiatrak z metalowymi łopatkami, który zasysa i rozdrabnia liście. Wiatrak ten napędzany jest przez przekładnię sprzężoną z głównym napędem pojazdu. W celu zwiększenia efektywności zasysania, wałki są po bokach obudowane osłonami. Służy to również zabezpieczeniu przed dostępem do obracających się wałków. Na końcu kanału znajduje się kołnierz, na którym mocuje się worek za pomocą obejmy. Worek ten wykonany jest z tworzywa biodegradowalnego o strukturze przepuszczającej powietrze. Tylna część obudowy pojazdu jest otwierana w celu umożliwienia wymiany zapełnionego worka. Operator odkurzacza po zajęciu miejsca na fotelu umieszczonym z przodu pojazdu uruchamia silnik przez stacyjkę umieszczoną na pulpicie. W pojeździe zastosowałem silnik czterosuwowy o pojemności 125 cm3. Z głównym napędem pojazdu sprzężony jest napęd wałków przez specjalny zatrzask, dzięki któremu ruch pojazdu do przodu powoduje, obracanie się wałków. Ten sam zatrzask podczas ruchu wstecznego pojazdu wyłącza napęd wałków. Obroty wałka przedniego są przeciwne do obrotów wałka tylnego. Wałek przedni obraca się w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy, a wałek tylny w przeciwnym do kierunku jazdy. W celu lepszego zbierania liści, wałek przedni obraca się szybciej niż wałek tylny. W celu rozpoczęcia zbierania liści należy opuścić ramę z wałkami w położenie robocze. Dokonuje się tego za pomocą dźwigni umieszczonej obok siedzenia operatora. Gdy dźwignia jest w położeniu „0”, rama jest w położeniu nieroboczym. Przesunięcie dźwigni w położenie „1” powoduje opuszczenie ramy w położenie robocze. Dzięki możliwości ustawienia dźwigni pomiędzy punktem „0” a „1”, można regulować odległość pomiędzy ramą a powierzchnią trawnika. Podczas ruchu pojazdu zbierane przez wałki liście są zasysane przez wiatrak, który także je rozdrabnia. Następnie liście tłoczone są do worka. Worek ten po wypełnieniu należy wymienić na nowy.samobieżny odkurzacz do liści, usuwanie liści, pielęgnacja trawnikówzobacz »
43. BDSW/57wynalazekUkład odprowadzania powietrza oraz zapachów z muszli sedesowejPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest układ odprowadzania powietrza oraz zapachów z muszli sedesowej w celu poprawienia zarówno warunków higienicznych, jak i komfortu użytkowania miski sedesowej w pomieszczenie ubikacji lub łazienki przy zachowaniu awaryjnego przelewu przecieków zaworu wodnego zasilającego. Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniony jest na dołączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawiającym zawór spustowy spłuczki ustępowej, fig. 2 - korpus zaworu spustowego, fig. 3 - przesłonę z płetwą sterującą, a fig. 4 - układ odprowadzania powietrza oraz zapachów zamocowany w muszli sedesowej. dziedzina wentylacji, układ odprowadzania powietrza, wymiana powietrza, świeże powietrze, oszczędność energiizobacz »
44. BDSW/58wynalazekSzczep bakterii Methylobacterium sp. GPE1 i zastosowanie szczep bakterii Methylobacterium sp. GPE1Politechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest nowy szczep Methylobacterium sp. GPE1 o zdolności biodegradowania związków heterocyklicznych. Związki NSO-heterocykliczne to związki o wysokiej toksyczności na wszystkich poziomach łańcucha troficznego. Powstają podczas procesów koksowania oraz w innych procesach obróbki termicznej węgla, a także podczas produkcji oleju łupkowego, farmaceutyków, pestycydów, barwników, detergentów, inhibitorów korozji i wielu innych produktów. Poszukiwanie szczepów zdolnych do biodegradacji jest niezbędne w celu rozwijania innowacyjnych technik usuwających zanieczyszczenia ze środowiska z wykorzystaniem czynników biologicznych. Celem wynalazku było wyselekcjonowanie oraz wyizolowanie ze środowiska szczepu bakteryjnego metabolizującego związku heterocykliczne. Istotą wynalazku jest nowy szczep bakterii oznaczony jako Methylobacterium sp. GPE1. Szczep ten zdeponowany został w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów mającej siedzibę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu pod numerem akcesyjnym PCM B/00036. Jest to nowy, nieopisany dotąd gatunek z rodzaju Methylobacterium sp. i jedyny znany do tej pory szczep bakterii degradujący benzotiofen jako jedyne źródło węgla i energii. Szczep GPE1 posiada zdolność mineralizacji następujących związków heterocyklicznych: dibenzofuran (DBF), indol (IND), akrydyna (ACR), karbazol (CAR), benzotiofen (BT) oraz dibenzotiofen (DBT), a także benzofuranu (BF) oraz tiofenu. Ponadto posiada on zdolność do wytworzenia związków powierzchniowo czynnych, zwiększających rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych związków, produkcja związków powierzchniowo czynnych rozpoczyna się w następstwie kontaktu komórek bakteryjnych z zanieczyszczeniami.Szczep bakterii Methylobacteriumzobacz »
45. BDSW/59wzor przemyslowyObudowa zegarkaPolitechnika Świętokrzyska Zegarek odznacza się oryginalnym i nietypowym kształtem stylizowanym na gitarę elektryczną umieszczoną na podstawce. Gitara jest pochylona pod kątem 27st. do powierzchni podstawki. Przestrzeń między tarczą zegarka a obramowaniem gitary nie jest wypełniona. Powyżej tarczy zegara, na gryfie umieszczony jest elektroniczny wyświetlacz pokazujący datę i godzinę.Zegarek, obudowa, gitarazobacz »
46. BDSW/60wynalazekSposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danychAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiePrzedmiotem projektu jest innowacyjna baza wiedzy SimulationDB dla przemysłu odlewniczego, której celem jest skrócenie procesu przygotowania technologii. Unikatowość rozwiązania polega na nowym sposobie opracowania technologii z wykorzystaniem wiedzy zgromadzonej w systemie bazodanowym. System przechowuje szerokie spektrum informacji od specyficznych wymagań klienta dotyczących gotowego odlewu, poprzez opracowane technologie zweryfikowane przez wirtualne modele symulacyjne do rzeczywistych danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Opatentowane rozwiązanie cechuje się innowacją produktową (system SimulationDB) oraz innowacją procesową (sposób opracowania technologii). Interaktywny system SimulationDB służy do optymalizacji procesu przygotowania produkcji odlewniczej. Jego zadaniem jest archiwizacja projektów, optymalne sterowanie procesem produkcyjnym, tworzenie technologicznej bazy wiedzy, zaawansowana analiza technologii, tworzenie nowych technologii odlewania z wykorzystaniem wiedzy zgromadzonej w systemie. Dzięki zastosowaniu systemy SimulationDB odlewnia może znacząco skrócić czas przygotowania produkcji, zmniejszyć koszty wytworzenia końcowego wyrobu, a przez to może stać się bardziej konkurencyjna na rynku krajowym i międzynarodowym. Wykorzystanie systemu SimulationDB jako platformy szkoleniowej umożliwi szybki rozwój młodych, niedoświadczonych technologów poprzez dogłębną analizę procesu tworzenia technologii.Technologiczna baza wiedzy, zaawansowana analiza technologii, optymalne sterowanie procesem produkcyjnym, archiwizacja technologii, system zarządzania projektamizobacz »
47. BDSW/62wynalazekEkologiczna sztywna pianka poliuretanowaPolitechnika GdańskaPianki poliuretanowe, zarówno w Polsce jak i na świecie, znajdują szerokie zastosowanie, między innymi w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym oraz meblowym. Pomimo szeregu korzystnych właściwości, pianki poliuretanowe są materiałami łatwopalnymi, co z kolei powoduje konieczność modyfikacji tych polimerów w kierunku układów uniepalnionych. Modyfikacja spienionych materiałów poliuretanowych wynika również z coraz większych obostrzeń przepisów Unii Europejskiej, dotyczących palności, toksyczności oraz dymotwórczości tych materiałów, dlatego też istnieje nieustanna potrzeba projektowania nowych pianek poliuretanowych, w celu uzyskania materiałów, które będą spełniać nawet najbardziej rygorystyczne normy. W Katedrze Technologii Polimerów Politechniki Gdańskiej, autorzy wynalazku prowadzą intensywne prace związane z otrzymywaniem nowych układów pianotwórczych: pianek poliuretanowych, zarówno sztywnych jak i elastycznych o zróżnicowanej gęstości oraz uzyskaniem układów hybrydowych, bazujących na matrycy poliuretanowej. Przedmiotem prezentowanego wynalazku są pianki poliuretanowe nowej generacji, na bazie surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami. Zespół badawczy, wykorzystując swoje doświadczenie w opracowywaniu układów piankowych, stworzył nowe uniepalnione materiały porowate, które mogą konkurować na rynku z piankami dotychczas stosowanymi.sztywna pianka poliuretanowa, poligliceryny, zobacz »
48. BDSW/63wynalazekEkologiczna sztywna pianka poliuretanowaPolitechnika GdańskaPianki poliuretanowe, zarówno w Polsce jak i na świecie, znajdują szerokie zastosowanie, między innymi w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym oraz meblowym. Pomimo szeregu korzystnych właściwości, pianki poliuretanowe są materiałami łatwopalnymi, co z kolei powoduje konieczność modyfikacji tych polimerów w kierunku układów uniepalnionych. Modyfikacja spienionych materiałów poliuretanowych wynika również z coraz większych obostrzeń przepisów Unii Europejskiej, dotyczących palności, toksyczności oraz dymotwórczości tych materiałów, dlatego też istnieje nieustanna potrzeba projektowania nowych pianek poliuretanowych, w celu uzyskania materiałów, które będą spełniać nawet najbardziej rygorystyczne normy. W Katedrze Technologii Polimerów Politechniki Gdańskiej, autorzy wynalazku prowadzą intensywne prace związane z otrzymywaniem nowych układów pianotwórczych: pianek poliuretanowych, zarówno sztywnych jak i elastycznych o zróżnicowanej gęstości oraz uzyskaniem układów hybrydowych, bazujących na matrycy poliuretanowej. Przedmiotem prezentowanego wynalazku są pianki poliuretanowe nowej generacji, na bazie surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami. Zespół badawczy, wykorzystując swoje doświadczenie w opracowywaniu układów piankowych, stworzył nowe uniepalnione materiały porowate, które mogą konkurować na rynku z piankami dotychczas stosowanymi.sztywna pianka poliuretanowa, poligliceryny, nanonapełniacze, antypireny, uniepalnieniezobacz »
49. BDSW/64wynalazekUrządzenie do odzyskiwania energii cieplnej ze zrzucanego nośnika energii, zwłaszcza z zanieczyszczonej wody z urządzeń gospodarstwa domowegoUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieDo kanalizacji zrzucane są ciepłe i gorące wody z urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralki, zmywarki, umywalki, wanny, w szczególności przy wykorzystaniu tzw. wody bieżącej. W literaturze opisane są właściwości różnych pierwiastków, związków chemicznych i stopów, które zmieniają swój stan skupienia w określonych warunkach fizycznych i określane są wspólnym mianem PCM (Phase Change Material). Istota urządzenia według wynalazku polega na tym, że w izolowanym termicznie hermetycznym zbiorniku pierwszy odcinek rury obiegu pierwotnego nośnika schładzanego i/lub odcinek rury pierwszego obiegu wtórnego dla nośnika ogrzewanego są umieszczone w czynniku roboczym A, korzystnie w co najmniej jednej komorze akumulacyjnej napełnionej czynnikiem roboczym A, który jest w fazie stałej i podlega przemianie fazowej, drugi odcinek rury obiegu pierwotnego nośnika schładzanego i odcinek rury drugiego obiegu wtórnego nośnika ogrzewanego i/lub dalszy odcinek rury pierwszego obiegu wtórnego nośnika ogrzewanego zanurzone są częściowo w czynniku roboczym B, korzystnie w strefie parowej napełnionej częściowo czynnikiem roboczym B, który jest w fazie ciekłej i podlega przemianie fazowej, przy czym odległość osi rur obiegu pierwotnego i wtórnego jest korzystnie mniejsza od sumy promieni R1+R2 zewnętrznych żeber użebrowanych rur obiegu pierwotnego i wtórnego, a w strefie parowej rura obiegu wtórnego zamocowana jest głównie powyżej rury obiegu pierwotnego, która na przeważającej długości zanurzona jest w czynniku roboczym B. Rura obiegu wtórnego w czynniku roboczym A jest wężownicą, korzystnie zwojnicą, wokół rury obiegu pierwotnego. Czynnikiem roboczym A jest metaliczny gal lub mieszanina eutektyczna metali korzystnie z galem i stykająca się z nimi mieszanina na bazie parafin, lub n-hexadekan o wzorze CH3-(CH2)14-CH3. Korzystnym efektem rozwiązania jest przenoszenie energii cieplnej z wody zrzucanej w kanale odpływowym do wody zasilającej urządzenia, akumulowanie energii cieplnej w urządzeniu i zmniejszenie zapotrzebowania energii do podgrzewania wody. Urządzenia może pracować jako wstępny stopień elektrycznego bojlera lub gazowego podgrzewacza wody.odzyskiwanie energii cieplnej, nośnik energii, urządzenia gospodarstwa domowego, PCM, przemiana fazowazobacz »
50. BDSW/65wynalazekUrządzenie pochłaniające energię uderzeniaPolitechnika KoszalińskaWynalazek znajduje zastosowanie w konstrukcjach, na które oddziaływują obciążena w postaci impulsów siły o dużej wartości, wywołane uderzeniem obiektu o dużej energii kinetycznej. Znajduje zastosowanie również we wszelkiego rodzaju konstrukcjach ochronnych znajdujących się wzdłuż dróg, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom pojazdów, najeżdżających na przeszkody znajdujące się w pobliżu korony drogi. Urządzenia ma nóż 1 w postaci podłużnego suwaka z rozłożonymi wzdłuż jego osi podłużnej poprzecznymi otworami 2, z których każdy kolejny otwór 2 w kierunku do czoła tego noża 1 ma kształt bardziej wydłużony, korzystnie o stałą wartość, a nóż 1 jest umieszczony wewnątrz szczelinowego otworu obudowy 3, w której są utwierdzone trzpienie 4 w ilości odpowiadającej ilości otworów 2 w nożu 1, wystające drugim końcem wewnątrz tych otworów 2. Usytuowanie trzpieni 4 w kolejnych otworach 2, znajdujących się coraz bliżej końca noża 1, jest takie, że odległość każdego kolejnego trzpienia 4 od powierzchni natarcia 6 podłużnego otworu 2 w którym się znajduje, jest większa o tą stałą wartość, korzystnie nieco mniejszą od średnicy trzpienia 4. Ścinane trzpienie 4 wykonane są z materiału o dużej plastyczności. Zewnętrzny koniec noża 1 zakończony jest płaską głowicą 5 przyjmującą uderzenie.pochłanianie energii, konstrukcje ochronne, uderzeniezobacz »
51. BDSW/66wynalazekUrządzenia do przetwarzania energii słupa wodyPolitechnika ŚwiętokrzyskaUrządzenia do przetwarzania energii słupa wody, zawierające przekładnię połączoną z generatorem prądu lub innym urządzeniem mechanicznym, według wynalazku charakteryzuje się tym, że utworzone jest z co najmniej trzech segmentów, z których każdy ma obudowę w kształcie zbliżonym do wycinka walca, w której osadzona jest wahadłowo robocza płyta. Płyty robocze wszystkich segmentów ułożyskowane są na wspólnej, poziomo usytuowanej osi a ściana oporowa obudowy w dolnej części posiada kanał doprowadzający wodę. Kanał wyposażony jest w zawór sprzężony z mechanizmem odbioru mocy, korzystnie mechanizmem korbowym z którym współpracują prowadnice dźwigni umocowanych do roboczej płyty. Oś obrotu roboczej płyty jest tak usytuowana, że w krańcowym położeniu tworzy kąt ostry ze ścianą oporową obudowy segmentu. Korzystnie kanał doprowadzający wodę jest usytuowany na całej szerokości segmentu. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie wypełnienie przestrzeni tworzącej słup wody napierającej na płytę roboczą. Dolna płyta obudowy jest wyprofilowana wzdłuż łuku zakreślonego przez dolną krawędź roboczej płyty. Robocza płyta, boki segmentu oraz dolna płyta tworzą szczelny układ do momentu, kiedy dolna krawędź płyty znajdzie się nad wybraniem dolnej płyty. Wartość kąta roboczej płyty ze ścianą oporową obudowy jest w granicach 2 do 10st.wynalazekzobacz »
52. BDSW/67wynalazekSiedzisko porodoweAkademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w KrakowieSiedzisko porodowe ma postać taboretu, wykonanego jako jednolity wyrób skorupowo-kształtowy z tworzywa sztucznego. W położeniu poziomym ma w widoku z boku kształt zbliżony do prostokątnej litery "C", spoczywającej końcami ramion na podłożu. Ramiona o różnej długości wyznaczają dwie ściany czołowe (1,2), połączone ścianą środkową (3). Wyższa ściana czołowa (2) usytuowana jest prostopadle do ściany środkowej (3), a niższa (1) odchylona jest od niej pod kątem większym od 90st oraz połączona z nią przez odcinek łukowy. W widoku z góry siedzisko ma obrys prostokąta oraz posiada dwie wnęki płodowe (5,6) o kształcie zasadniczo kulistym, których środki geometryczne leżą na dłuższej osi symetrii prostokątnego obrysu siedziska, a w widoku z boku usytuowane są w strefach obu naroży między ścianą środkową (3) i ścianami czołowymi (1,2). Dostęp do każdej wnęki płodowej (5,6) jest zarówno od strony ścian czołowych (1,2), jak i od góry ze ściany środkowej (3). Powierzchnie podparcia (7) ciała rodzącej, mające kształt podkowy, wyprofilowane są po oby stronach ściany środkowej (3) oraz na niższej ścianie czołowej (1) i w początkowej strefie odcinka łukowego. Siedzisko, stosowane jako osprzęt, podpierający kobietę podczas porodu fizjologicznego przy dwóch użytkowanych położeniach siedziska - poziomym i pionowym - umożliwia wybór optymalnej pozycji porodu z trzech pozycji wertykalnych, zbliżonych do siedzącej oraz jednej pozycji klęcznej, podpartej.podparcie dla rodzących, poród aktywny, pozycje wertykalne, poczucie kontrolizobacz »
53. BDSW/68wynalazekPodwozie pojazduPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest podwozie pojazdu wielozadaniowego składające się z: interaktywnego zawieszenia pneumatyczno-resorowego z minusowym ugięciem resoru parabolicznego oraz podwieszoną do niego ramą. Wyżej wymienione zawieszenie pozwala na podwieszenie ramy pojazdu pod mostem napędowym z możliwością stabilnego oparcia ramy pojazdu na podłożu. Zawieszenie zaprojektowano w ten sposób, że wraz z ramą tworzy integralne podwozie. Rama jest dzielona w 1/3 i 2/3 długości poprzecznymi belkami. Zadany kształt ramy jest niezbędny do eliminacji uderzeń krzyżowych, które wychodząc z punktu mocowania koła uderzają w belkę poprzeczną. która rozprasza energię uderzenia nie uszkadzając pozostałych elementów mocowań i zawieszeń jak to ma miejsce w ramie prostokątnej. Kształt ramy ma również znaczenie przy zwiększaniu komfortu jazdy oraz eliminacji drgań poprzecznych oraz ugięć wzdłużnych w trakcie jazdy po nierównościach. Przednia elastyczna część ramy pozwala swobodnie rozproszenie energii drgań, które środkowa sztywna część eliminuje. Tylna rozwarta część ramy stabilizuje pojazd. Konstrukcja pojazdu opiera się na miechach osadzonych na mostach pojazdu. Rama pojazdu jest zawieszona na miechach oraz połączona resorem. Miechy pozwalają unosić lub opuszczać ramę pojazdu, natomiast resory nadają odpowiednią elastyczność i stabilizację.interaktywne zawieszenie pneumatycznezobacz »
54. BDSW/69wynalazekInnowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów.Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPrzedmiotem wynalazku w fazie przedwdrożeniowej są innowacyjne fotoinicjatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji kationowej, otrzymane na bazie heksafluoroantymonianów, heksafluorofosforanów oraz trifluorometanosulfonianów jodoniowych. O atrakcyjności uzyskanych innowacyjnych fotoinicjatorów jodoniowych przemawiają zarówno bardzo dobra rozpuszczalność w monomerach, jak i długoterminowa stabilność w warunkach składowania. Doskonałe właściwości aplikacyjne zaprezentowanych inicjatorów dodatkowo potwierdza fakt, iż stosowanie ich nie wymaga specjalnych warunków, ponieważ działanie tych układów nie jest inhibitowane przez tlen atmosferyczny. Konkurencyjność nowo opracowanych fotoinicjatorów jodoniowych wynika jednak przede wszystkim z ich znakomitego dopasowania charakterystyki absorpcji do charakterystyki emisji źródeł światła stosowanych w przemyśle fotochemicznym. fotopolimeryzacja, fotoinicjatory, polimeryzacja kationowa, fotoutwardzaniezobacz »
55. BDSW/71wynalazekNarzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych Politechnika KoszalińskaPrzedmiotem wynalazku jest narzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych, z dysfunkcją dłoni typu brak kciuka lub innych palców. Narzędzie umożliwia tym osobom wykonywanie niektórych czynności. Wynalazek przeznaczony jest ponadto dla osób cierpiących na częste zapalenia nadgarstków, wywołanych np. użytkowaniem klasycznych narzędzi piśmienniczych. Jako narzędzie piśmiennicze jest także alternatywą dla osób pełnosprawnych. Forma narzędzia jest w ok. 90 % wynikiem analiz ergonomicznych. Niemal każda krzywizna, każda odległość jest uzasadniona, wynika z anatomii ludzkiej dłoni. Produkt posiada konstrukcję, dzięki której jest możliwe np. pisanie, za pomocą jednego tylko palca. Just pen, ergonomia, na palec, długopis, future generationzobacz »
56. BDSW/72wynalazekZbiornik retencyjny z systemem grawitacyjnego płukaniaPolitechnika RzeszowskaZbiornik retencyjny z systemem grawitacyjnego płukania można z powodzeniem zastosować, zarówno na sieciach ogólnospławnych, jak i deszczowych. Ze względu na swój oryginalny układ hydrauliczny i kolejność napełniania poszczególnych komór zbiornika ma on szereg zalet, które odróżniają go od dotychczas stosowanych. Zdecydowanymi atutami przedstawionego systemu jest grawitacyjny sposób płukania i wykorzystywanie dopływających rozcieńczonych ścieków, jako medium płuczącego, dzięki czemu nie ma konieczności wykonania dodatkowych instalacji i doprowadzenia do zbiornika jak obecnie czystej wody, co istotnie obniża koszty eksploatacyjne. Dodatkowo, proponowany sposób płukania zapewnia etapowość płukania, dzięki czemu eksploatator sam decyduje, które komory zostaną oczyszczone w pierwszej fazie, a także, która część komory zostanie oczyszczona jako pierwsza, a zatem proces płukania jest w pełni sterowalny.Zbiorniki retencyjne, systemy kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna,retencja ścieków, systemy płuczącezobacz »
57. BDSW/76wynalazekWielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczenia powierzchni metalowych materiałów implantacyjnych i jej zastosowanieUniwersytet JagiellońskiPrzedmiotem wynalazku jest wielowarstwowa polimerowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalicznych materiałów implantacyjnych przed procesami korozyjnymi i uwalnianiem jonów metali ciężkich z implantu do organizmu pacjenta. Powłoka składa się z warstwy pasywnej oraz kilku warstw polimerowych: silanowej (wewnętrznej) i parylenowej (zewnętrznej) i dodatkowo warstwy elastomerowej. Warstwa pasywna znajduje się pomiędzy powierzchnią implantu i warstwą silanową, a warstwa elastomerowa znajduje się na warstwie parylenowej. Warstwa pasywna i silanowa zapewniają dobrą adhezję powłoki parylenowej do podłoża. Warstwa parylenowa natomiast jest właściwą warstwą zabezpieczającą przed przechodzeniem jonów metali z powierzchni implantu do organizmu. Warstwa elastomerowa, ze względu na właściwości plastyczne, zapobiega powstawaniu pęknięć w krystalicznej i sztywnej warstwie parylenowej. Pokrywanie stali taką powłoką gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości materiału implantacyjnego. Należy podkreślić, że po naniesieniu na implant warstwy będącej przedmiotem technologii właściwości użytkowe stali zostają zachowane, znacznie podnosi się natomiast poziom bezpieczeństwa medycznego, w szczególności korzystnych cenowo implantów stalowych. wymaga uzupełnienia przez twórcę wynalazkuzobacz »
58. BDSW/78wynalazekUrządzenie do zabezpieczania, zwłaszcza przewodów kominowych. Politechnika OpolskaSkrót opisu (ze zgłoszenia): Urządzenie do zabezpieczania, zwłaszcza przewodów kominowych charakteryzuje się tym, że ma kształt ostrosłupa o otwartej podstawie (2), którego ściany boczne (3) wykonane są z prętów. Opis. Urządzenie według wynalazku służy do zabezpieczania zwłaszcza przewodów kominowych przed ptakami i innymi zwierzętami jak np. szopy pracze (problem występuje na całym świecie). Stąd wynika możliwość szerszego wdrożenia (zastosowania) wynalazku. Przedstawione innowacyjne rozwiązanie spełnia wymogi, zarówno funkcjonalne, jak i przeciw pożarowe, chroniąc przewody kominowe przed osiedlaniem się w nich (uniemożliwiając dostęp) nie tylko ptaków. Zapewniając równocześnie drożność wylotu przewodu, a tym samym prawidłowy ciąg kominowy. Umożliwia łatwy dostęp do przewodu kominowego osobom uprawnionym i jest całkowicie bezpieczne dla zwierząt. komin, nasada kominowa, zabezpieczenie komina przed ptakami, ochrona środowiska, zobacz »
59. BDSW/79wzor uzytkowyAkumulatorowa pastowarko-polerowarka do obuwiaWykonanie własneCharakteryzuje się ona tym, że na obrotowej głowicy umieszczone są trzy szczotki, tj. czyszcząca, pastująca oraz polerująca. Szczotka znajdująca się w dolnym położeniu głowicy jest aktywna, tzn. jej oś połączona jest z osią silnika. W celu zmiany szczotki aktywnej należy obrócić głowicę. Odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku wypychacza. Przycisk ten umieszczony jest nad uchwytem. Zadaniem wypychacza jest odsunięcie głowicy, co powoduje wysprzęglenie szczotki aktywnej. Należy wtedy ręcznie obrócić głowicę celem przesunięcia kolejnej szczotki w dolne położenie. Puszczenie przycisku wypychacza powoduje powrót głowicy w pierwotne położenie, a co za tym idzie, zasprzęglenie szczotki aktywnej w wale silnika. Powrót głowicy jest możliwy dzięki sprężynie zamontowanej w jej osi. Każda szczotka umieszczona jest na osobnej osi. Osie szczotek: czyszczącej oraz polerującej są pełne, natomiast oś szczotki pastującej jest wydrążona. Podobnie wydrążony jest wał silnika. Uzyskany w ten sposób kanalik służy do podawania pasty na szczotkę pastującą. W uchwycie „akumulatorowej pastowarko-polerowarki do obuwia” umieszczony jest wkręcany w obudowę zbiornik z płynną pastą. Dolna część zbiornika zaopatrzona jest w ryflowane pokrętło ułatwiające wkręcanie zbiornika. Zbiornik ten połączony jest z ręczną pompką uruchamianą za pomocą dźwigni. Pasta ze zbiornika podawana jest do wału silnika przez umieszczoną w tym zbiorniku rurkę. Silnik napędzający szczotkę aktywną umieszczony jest w górnej części obudowy, a zasilany jest z akumulatora umieszczonego w dolnej przedniej części urządzenia. Pod akumulatorem znajduje się zasilacz zaopatrzony w kabel z wtyczką do ładowania z sieci. Kabel ten jest chowany do specjalnej komory zamykanej klapką znajdującą się w dolnej części obudowy. Takie rozwiązanie umożliwia użytkowanie urządzenia zarówno na samej baterii, jak również po podłączeniu do gniazdka. Praca z „akumulatorową pastowarko-polerowarką do obuwia” zaczyna się od naciśnięcia przycisku wypychacza i obróceniu głowicy tak, żeby szczotka czyszcząca znalazła się w dolnym położeniu. Następnie należy włączyć silnik za pomocą włącznika umieszczonego tuż pod przyciskiem wypychacza. Obuwie czyści się trzymając „akumulatorową pastowarko-polerowarkę do obuwia” w ten sposób, żeby dolna część obracającej się szczotki dotykała buta. Po wyczyszczeniu należy wyłączyć silnik i znów nacisnąć przycisk wypychacza celem umożliwienia ponownego obrócenia głowicy, tym razem tak, żeby szczotka pastująca znalazła się w dolnym położeniu. Kolejnym krokiem jest nasączenie szczotki płynną pastą przez naciśniecie dźwigni umieszczonej pod uchwytem. Stopień nawilżenia regulujemy ilością naciśnięć dźwigni. Po nasączeniu znów należy uruchomić silnik i potrzymać urządzenie i buta w podobny sposób, jak przy pierwszej czynności. Po zakończeniu pastowania należy wyłączyć silnik, a następnie powtórzyć całą operację ze szczotką polerującą, z tym że bez nasączania.akumulatorowa, obuwia, czyszczenia, pastowania, polerowaniazobacz »
60. BDSW/80wynalazekSposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacjiPolitechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Laboratorium Tomografii EPRPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji, mający zastosowanie w tomografii rezonansów magnetycznych. Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu polega na tym, że stosuje się dwie pary cewek (1) i (2), w których prąd płynie w tym samym kierunku, przy czym promienie par cewek (1) i (2) korzystnie są jednakowe. Układ do wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch par cewek (1) i (2), o promieniach korzystnie jednakowych, usytuowanych współosiowo, zamocowanych trwale, rozłącznie do obudowy tomografu, w których prąd płynie w tym samym kierunku. prawo Biota-Savarta, jednorodne pole magnetyczne, prawa Maxwellazobacz »
61. BDSW/81wynalazekSposób wytwarzania mikronanoczujnikaSposób wytwarzania mikronanoczujnika polega na tym, że na podłoże szklane, ceramiczne, polimerowe, półprzewodnikowe, z emaliowanego metalu lub inne nanosi się metaliczne mikroelektrody o strukturze fraktalnej metodą sitodruku i/lub chemicznego osadzania i/lub metodą plazmową i/lub metodą osadzania cienkich warstw, przy czym maskę struktury fraktalnej tworzy się iteracyjnie tak, aby odległość między elektrodami była rzędu mikronów. Na tak sporządzoną strukturę nakłada się warstwę elektrolitu o grubości poniżej 1000mikronów, przy czym elektrolit stanowią żywice termoutwardzalne, takie jak żywica poliestrowa i/lub poliamidowa i/lub fenolowo-formaldehydowa i/lub poliestrowoimidowa i/lub epidianowa i/lub silikonowa, które mogą występować pojedynczo lub z dodatkami polimerów termoplastycznych. Do elektrolitu w celu zmniejszenia jego lepkości dodaje się rozcieńczalniki, takie jak np. octan etylu, octan metylu, aceton, alkohol etylowy, alkohol metylowy i in. oraz inhibitory reakcji np. sole organiczne lub nieorganiczne. Następnie prowadzi się proces elektrolizy prądem stałym lub zmiennym przy napięciu 1-2000V i częstotliwości w przypadku zastosowania prądu zmiennego od 1 do 20kHz, podczas elektrolizy stosuje się nadmuch gazów obojętnych - takich jak hel, argon, azot lub aktywnych, takich jak amoniak, siarkowodór, tlen, ozon, itp. w różnych stężeniach i mieszankach, przy czym czas prowadzenia elektrolizy wynosi od 0,5 do 100 godzin. Tak otrzymany mikronanoczujnik suszy się, a następnie utwardza.mikronanoczujnik, elektronika molekularna, czujniki, sensoryka, elektrotybologia, węzeł tarcia, elektrody bierne, żywice termoutwardzalnezobacz »
62. BDSW/82wynalazekSposób wytwarzania nanokompozytuSposób według wynalazku polega na tym, że syntetyzuje się nanokompozytowe proszki na drodze wysokoenergetycznego współmielenjia w obecności cieczy aktywujących, przy czym jako materiały wyjściowe stosuje się proszki tlenków metali przejściowych, korzystnie tlenki wanadu, miedzi, kobaltu, molibdenu, wolframu, tytanu oraz proszki metaliczne korzystnie cynę, cynk, aluminium lub krzemki metali, korzystnie żelaza, wanadu, aluminium, przy czym czas mielenia wynosi od 10 minut do 48 godzin, powstałe nanoproszki kompozytowe miesza się z żywicą, korzystnie melaminową, fenolowoformaldehydową, silikonową, poliestrową, poliestrowo-imidową i/lub niskotopliwą frytą szklaną w ilości 5 do 95% wagowych po czym wygrzewa się się w temperaturze 100 do 900st.C od 1 minuty do 5 godzin.kompozyt, mikronanokompozyt, czujniki, sensoryka, żywice termoutwardzalnezobacz »
63. BDSW/85wynalazekSposób ciągłego odlewania materiałów krystalicznych i urządzenie do poziomego, ciągłego odlewania materiałów krystalicznychLaboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieOba wynalazki dotyczą opracowanej nowatorskiej na skalę światową technologii produkcji mikrodrutów miedzianych przeznaczonych do wysokozaawansowanych konstrukcji kablowych stosowanych w technice audio-video. W szczególności, został zaprojektowany oryginalny sposób ciągłego odlewania miedzi wysokiej czystości chemicznej, która charakteryzuje się ukierunkowaną strukturą. Powyższa metoda sterowania wielkością, kształtem oraz ilością ziaren w materiale poprzez odpowiedni dobór parametrów odlewania umożliwia uzyskanie materiału wsadowego, który w dalszym przetwórstwie w procesach przeróbki plastycznej na zimno umożliwi uzyskanie mikrodutów o takiej strukturze, która oddala powszechny dla kabli audio-video problem tłumienności. Główny nurt badań naukowych realizowanych w ramach prac nad wynalazkami ukierunkowany był na możliwości uzyskania materiału wsadowego z miedzi beztlenowej o specjalnie ukształtowanej strukturze, która daje gwarancję zastosowań m.in. w obszarze wysokozaawansowanego przemysłu elektrotechnicznego. Stąd też zaistniały realne podstawy do opracowania technologii produkcji kabli o wysokiej jakości przesyłu dźwięku i obrazu oraz ich wdrożenia do produkcji m.in. przez zakłady kablowe TELE-FONIKA Kable S.A. w Krakowie. Wdrożenie najnowszych osiągnięć z zakresu technik hutniczych i inżynierii materiałowej pozwoliło na uruchomienie linii, która wytwarza produkty konkurencyjne na rynku krajowym i światowym. Opatentowane rozwiązanie, oprócz przesłanek badawczo-naukowych ukierunkowane jest ponadto na osiągnięcie celu praktycznego, który daje możliwości wprowadzenia na rynek nowego wysokozaawansowanego produktu o niespotykanych dotąd własnościach. Z uwagi na fakt, iż na terenie Polski zlokalizowany jest szeroki sektor zakładów kablowych, badania przeprowadzone w ramach prac nad wynalazkiem w bardzo istotny sposób przyczyniły się do ich rozwoju, ze względu na możliwości wdrożenia osiagniętych rezultatów. Ponadto na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, iż proponowany w ramach niniejszego rozwiązanie aplikacyjny efekt, którym jest innowacyjny produkt, w istotnym stopniu może wpływać na wzrost konkurencyjności regionalnych firm kablowniczych na tle innych województw. Z uwagi na fakt, iż krajowy rynek jest bardzo chłonny i dynamiczny, szczególne miejsce znajdują w nim produkty niszowe o wyjątkowo ciekawych własnościach. Stąd też, proponowana tematyka opatentpwanych wynalazków jest poprzez swoją oryginalność - na czasie. Powyższy fakt, w zderzeniu z obecnością w kraju dużego potencjału zakładów kablowych, a w tym największego w Polsce i jednego z największych na świecie producentów kabli i przewodów - TELE-FONIKA Kable S.A. daje realne podstawy do rozwoju rynku opartego na technologiach przewodów audio-video. Z uwagi na fakt, iż aplikacyjny efekt rozwiązania patentowego związany jest z uzyskaniem wysokozaawansowanego produktu, istnieją szerokie możliwości jego zastosowań. Przekrojowy i wieloetapowy charakter realizowanych w ramach prac wdrożeniowych badań, stwarza szansę wykorzystania zarówno wyników dotyczacych całego wynalazku, jak i jego poszczególnych etapów. W szczególności wyniki mogą dotyczyć warunków uzyskania materiału wsadowego o własnościach gwarantujacych uzyskanie z niego drutów dedykowanych do zastosowań w elektrotechnice jak również procesu związanego z etapem produkcji wyrobu końcowego, jakim jest w tym przypadku m.in. kabel audio-video, przewód teleinformatyczny,kabel ognioodporny lub wiązka samochodowa. Podsumowując patenty dotyczą metody uzyskiwania nowych wyrafi¬nowanych odmian miedzi i jej stopów przeznaczonych na cele elektryczne, a więc koleje dużych prędkości, bardzo zaawansowaną elektronikę i elektrotechnikę, przemysł samocho¬dowy, transfer energii w warunkach bardzo wysokich wymagań wytrzy¬małościowych stawianych przewodom itp. Miedź beztlenowa Cu-OFE, miedź funkcjonalnie doskonała, mikrodruty miedziane, kable audio-video, kable teleinformatyczne, kable ognioodporne, wiązki samochodowe, minimalizacja stratności przesyłu sygnału elektrycznego, parametry procesu ciągłego odlewania, technologia ciągłego odlewania DCC-AGH®, prędkość odlewania, kierunkowa struktura krystaliczna, wysokozaawansowany przemysł elektroniczny i elektrotechniczny.zobacz »
64. BDSW/86wynalazekSposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowejLaboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieOba wynalazki dotyczą opracowanej nowatorskiej na skalę światową technologii produkcji mikrodrutów miedzianych przeznaczonych do wysokozaawansowanych konstrukcji kablowych stosowanych w technice audio-video. W szczególności, został zaprojektowany oryginalny sposób ciągłego odlewania miedzi wysokiej czystości chemicznej, która charakteryzuje się ukierunkowaną strukturą. Powyższa metoda sterowania wielkością, kształtem oraz ilością ziaren w materiale poprzez odpowiedni dobór parametrów odlewania umożliwia uzyskanie materiału wsadowego, który w dalszym przetwórstwie w procesach przeróbki plastycznej na zimno umożliwi uzyskanie mikrodutów o takiej strukturze, która oddala powszechny dla kabli audio-video problem tłumienności. Główny nurt badań naukowych realizowanych w ramach prac nad wynalazkami ukierunkowany był na możliwości uzyskania materiału wsadowego z miedzi beztlenowej o specjalnie ukształtowanej strukturze, która daje gwarancję zastosowań m.in. w obszarze wysokozaawansowanego przemysłu elektrotechnicznego. Stąd też zaistniały realne podstawy do opracowania technologii produkcji kabli o wysokiej jakości przesyłu dźwięku i obrazu oraz ich wdrożenia do produkcji m.in. przez zakłady kablowe TELE-FONIKA Kable S.A. w Krakowie. Wdrożenie najnowszych osiągnięć z zakresu technik hutniczych i inżynierii materiałowej pozwoliło na uruchomienie linii, która wytwarza produkty konkurencyjne na rynku krajowym i światowym. Opatentowane rozwiązanie, oprócz przesłanek badawczo-naukowych ukierunkowane jest ponadto na osiągnięcie celu praktycznego, który daje możliwości wprowadzenia na rynek nowego wysokozaawansowanego produktu o niespotykanych dotąd własnościach. Z uwagi na fakt, iż na terenie Polski zlokalizowany jest szeroki sektor zakładów kablowych, badania przeprowadzone w ramach prac nad wynalazkiem w bardzo istotny sposób przyczyniły się do ich rozwoju, ze względu na możliwości wdrożenia osiagniętych rezultatów. Ponadto na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, iż proponowany w ramach niniejszego rozwiązanie aplikacyjny efekt, którym jest innowacyjny produkt, w istotnym stopniu może wpływać na wzrost konkurencyjności regionalnych firm kablowniczych na tle innych województw. Z uwagi na fakt, iż krajowy rynek jest bardzo chłonny i dynamiczny, szczególne miejsce znajdują w nim produkty niszowe o wyjątkowo ciekawych własnościach. Stąd też, proponowana tematyka opatentpwanych wynalazków jest poprzez swoją oryginalność - na czasie. Powyższy fakt, w zderzeniu z obecnością w kraju dużego potencjału zakładów kablowych, a w tym największego w Polsce i jednego z największych na świecie producentów kabli i przewodów - TELE-FONIKA Kable S.A. daje realne podstawy do rozwoju rynku opartego na technologiach przewodów audio-video. Z uwagi na fakt, iż aplikacyjny efekt rozwiązania patentowego związany jest z uzyskaniem wysokozaawansowanego produktu, istnieją szerokie możliwości jego zastosowań. Przekrojowy i wieloetapowy charakter realizowanych w ramach prac wdrożeniowych badań, stwarza szansę wykorzystania zarówno wyników dotyczacych całego wynalazku, jak i jego poszczególnych etapów. W szczególności wyniki mogą dotyczyć warunków uzyskania materiału wsadowego o własnościach gwarantujacych uzyskanie z niego drutów dedykowanych do zastosowań w elektrotechnice jak również procesu związanego z etapem produkcji wyrobu końcowego, jakim jest w tym przypadku m.in. kabel audio-video, przewód teleinformatyczny,kabel ognioodporny lub wiązka samochodowa. Podsumowując patenty dotyczą metody uzyskiwania nowych wyrafi¬nowanych odmian miedzi i jej stopów przeznaczonych na cele elektryczne, a więc koleje dużych prędkości, bardzo zaawansowaną elektronikę i elektrotechnikę, przemysł samocho¬dowy, transfer energii w warunkach bardzo wysokich wymagań wytrzy¬małościowych stawianych przewodom itp. Miedź beztlenowa Cu-OFE, miedź funkcjonalnie doskonała, mikrodruty miedziane, kable audio-video, kable teleinformatyczne, kable ognioodporne, wiązki samochodowe, minimalizacja stratności przesyłu sygnału elektrycznego, parametry procesu ciągłego odlewania, technologia ciągłego odlewania DCC-AGH®, prędkość odlewania, kierunkowa struktura krystaliczna, wysokozaawansowany przemysł elektroniczny i elektrotechniczny.zobacz »
65. BDSW/87wynalazekNowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wynalazek Istotą rozwiązania jest zastosowanie do dekontaminacji skażonych pasz nowego szczepu Lactobacillus plantarum S KKP 2021 p o zdolności do hamowania rozwoju niepożądanych mikroorganizmów oraz eliminacji OTA ze środowiska. Obecność ochratoksyny A w mięsie pochodzącym od zwierząt skarmianych skażoną paszą jest skutkiem efektu carry - over. OTA podlega kumulacji w organizmie zwierząt, wiąże się z białkami krwi i przedostaje do mięsa. Produkcja bezpiecznych pasz dla zwierząt jest jednym z ważnych czynników produkcji żywności wolnej od skażeń chemicznych i mikrobiologicznych. Istnieje zapotrzebowanie na biologiczne metody dekontaminacji skażonych pasz, szczególnie w rolnictwie ekologicznym. Wyizolowany ze środowiska naturalnego szczep Lactobacillus plantarum S KKP 2021 p wykazuje zdolność do eliminacji OTA ze środowiska, jak również zdolność do hamowania rozwoju niepożądanych w paszach i żywności mikroorganizmów, takich jak pleśnie toksynotwórcze oraz bakterie patogenne: Salmonella sp., Escherichia coli i Clostridum perfringens. Połączenie tych cech jest szczególnie cenne, a stosowanie preparatu bakteryjnego zawierającego nowy szczep L. plantarum S KKP 2021 p jako kultury starterowej w procesie kiszenia pasz pozwala na osiągnięcie kiszonek o wysokiej jakości i jednocześnie wolnej od toksycznej OTA. Lactobacillus plantarum, ochratoksyna A, dekontaminacja, pasze objętościowe zobacz »
66. BDSW/88wynalazekSposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych, zwłaszcza łososiPolitechnika GdańskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych, zwłaszcza łososi. Odpady takie (głowy, skóry) powstają w przetwórniach w wyniku mechanicznej obróbki ryb. Dzięki nowej technologii wydzielanie oleju prowadzone jest w warunkach, które minimalizują niekorzystne przemiany kwasów tłuszczowych, prowadzące do pogorszenia się jakości oleju i powstawania produktów szkodliwych dla zdrowia człowieka. W przeciwieństwie do obecnie stosowanych sposobów, nie powoduje degradacji cennych kwasów Ω-3, a jednocześnie pozwala na wydajny odzysk produktu przy niewielkim nakładzie kosztów. olej rybi, odpady przemysłu rybnegozobacz »
67. BDSW/90wzor uzytkowyBuciorWykonanie własneJest to przyrząd dwufunkcyjny do usuwania chwastów i mycia podłóg. Łączy on w sobie funkcję mycia podłóg i niszczenia chwastów. Zbudowany jest on z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego z umieszczonym w środku wymiennym zbiornikiem, którego wymianę dokonuje się poprzez uchylną klapkę, umieszczoną w górnej części obudowy. Przyrząd porusza się na kołach: z przodu stałych, a z tyłu skrętnych. Kierowanie przyrządem odbywa się poprzez pchanie go za pomocą uchwytu umieszczonego na teleskopowej rurce. Zastosowanie teleskopowej rurki umożliwia dostosowanie jej długości do wzrostu obsługującego. Teleskopowa rurka wkręcana jest w tylną część obudowy. Umożliwia to jej łatwy demontaż w celu zmniejszenia gabarytów przyrządu w potrzebie przetransportowania go. W celu zwiększenia stabilności rurki zastosowano wspornik, który jest przytwierdzony do tylnej części obudowy. Z przodu obudowy, w jej dolnej części umieszczony jest zawór połączony z wymiennym zbiornikiem. Dźwignia zaworu z jednej strony podłączona jest do sprężyny, przymocowanej do obudowy. Do drugiej strony dźwigni zaworu przymocowana jest końcówka linki, która podłączona jest do dźwigni, umieszczonej pod uchwytem. Naciśnięcie na dźwignię powoduje otwarcie zaworu. Po zwolnieniu dźwigni sprężyna zamyka zawór. W celu zapewnienia odpowiedniego naciągnięcia linki zastosowano dwa wsporniki. Jeden z tyłu, a drugi z przodu obudowy. Do zaworu wkręca się wałek do usuwania chwastów bądź szczotkę do mycia podłóg w zależności od rodzaju pracy, jaką chcemy wykonać. Praca rozpoczyna się od umieszczenia w obudowie zbiornika ze środkiem myjącym bądź chwastobójczym. Następnie do zaworu wkręca się odpowiednią końcówkę. Naciśnięcie na dźwignię umieszczoną pod uchwytem powoduje otwarcie zaworu i nawilżenie wałka bądź szczotki. Stopień nawilżenia regulujemy długością naciskania dźwigni. Puszczenie dźwigni powoduje automatyczne zamknięcie zaworu przez sprężynę. Uzupełnianie cieczy w zbiorniku odbywa się poprzez wlew umieszczony w jego górnej części.odchwaszczanie, mycie, czyszczenie, podłógzobacz »
68. BDSW/91wzor uzytkowyRama do tapetowaniaWykonanie własneRama do tapetowania” – jest to przyrząd usprawniający proces przygotowania i nakładania pasków tapety na ścianę. Charakteryzuje się ona tym, że tapeta rozwijana jest z rolki umieszczonej w dolnej części ramy i mocowana na jej górnej poprzeczce za pomocą klipsów. Wysokość ramy wykonanej z profili aluminiowych jest regulowana. Rama składa się z dwóch części. Jej górna część ma nieco mniejszy przekrój i jest wsuwana w dolną część. Po ustaleniu wysokości ramy blokuje się ją dwiema śrubami z nakrętkami motylkowymi, które umieszcza się w otworach znajdujących się w bocznej płaszczyźnie ramy. Dla ułatwienia przesuwania ramy wzdłuż ściany, w jej dolnej części po obu stronach umieszczono obudowane kółka. Obudowy kółek połączone są ze sobą rurką, do której przymocowana jest obrotowo rama. Na wyżej wymienionej rurce umieszczona jest rolka tapety. Rurka składa się z dwóch części połączonych złączką. Jest to konieczne w celu założenia rolki tapety. Proces tapetowania rozpoczyna się od ustawienia ramy w pozycji pionowej i wysunięcia jej górnej części tak, aby górna poprzeczka dotykała sufitu. Po ustawieniu na żądaną wysokość ramę blokuje się za pomocą dwóch śrub z nakrętkami motylkowymi, które umieszcza się w otworach znajdujących się w bocznej płaszczyźnie ramy. Następnie ramę obraca się do pozycji poziomej. Tapeta rozwijana jest z rolki umieszczonej w dolnej części ramy do górnej poprzeczki, do której przypinana jest za pomocą klipsów. Następnym krokiem jest przyłożenie listwy i odcięcie nożykiem tapety od rolki. Nakładanie kleju na tapetę odbywa się za pomocą specjalnego korytka na kółkach, które umieszcza się na szynach biegnących wzdłuż wewnętrznej części ramy. W celu ułatwienia zakładania i zdejmowania korytka, w jego górnej części umieszczony jest uchwyt. W dnie korytka, na całej długości jest szczelina, przez którą klej sączy się na gąbkę umieszczoną pod dnem, której zadaniem jest równomierne rozprowadzanie kleju na tapetę. Trzymając za wyżej wymieniony uchwyt przesuwa się korytko wzdłuż ramy. Korytko zbudowane jest w ten sposób. Górna część korytka jest częściowo odsłonięta. Umożliwia to wlewanie kleju do zbiornika. Szczelina, przez którą klej sączy się na gąbkę umieszczona jest w przedniej części dna korytka. Po zakończeniu smarowania odkłada się korytko na bok kładąc je na tylnej ściance. W takim położeniu z korytka nie wypływa klej. Ostatni etap to ustawienie ramy z tapetą przy ścianie w pozycji pionowej i wstępne dociśnięcie tapety do ściany. Następnie zdejmuje się klipsy. Rama przesuwana jest w następnie położenie i umieszczana w pozycji poziomej, a tapeta ręcznie dociskana na gotowo.rama, tapetowanie, remontzobacz »
69. BDSW/92wynalazekSposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym Politechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym poprzez dostarczanie mieszaniny wodorotlenowej wytworzonej na pokładzie pojazdu. Dozowanie mieszaniny odbywa się w zależności od aktualnego stanu pracy jednostki napędowej. W sposobie wg. wynalazku, generator w którym następuje za pomocy zjawiska elektrolizy rozkład wody na wodór i tlen, zasilany jest z pokładowego układu generowania energii elektrycznej. Wytworzona mieszanina wodorotlenowa w generatorze za pomocą przewodów o odpowiedniej odporności chemicznej i mechanicznej dostarczana jest do kolektora dolotowego i przestrzeni roboczej silnika, gdzie następuje proces jej spalania. Mieszanina ta za pomocą dozownika dostarczana jest w ściśle określonej ilości do przestrzeni roboczej silnika. Pracą generatora oraz dozownika steruje elektroniczny układ, który reguluje moc generatora oraz ilość podawanej mieszaniny w zależności od aktualnego stanu jednostki napędowej. Przy zwiększaniu obciążenia silnika układ sterujący stopniowo zwiększa produkcję mieszaniny do maksymalnej wydajności generatora. Natomiast przy ustalonym obciążeniu silnika generator regulowany jest na maksymalną wydajność oraz przy zmniejszaniu obciążenia układ sterujący wyłącza generator, jednocześnie zamykając dozownik. Czujnik ciśnienia dokonuje pomiaru ciśnienia w generatorze, co daje możliwość zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Inicjacja pracy układu następuje po przekroczeniu minimalnej prędkości obrotowej silnika oraz po uzyskaniu minimalnego napięcia w pokładowym układzie generowania energii elektrycznej. Prędkość obrotowa wyznaczana jest na podstawie impulsu napięciowego na oryginalnym wtryskiwaczu oleju napędowego. Złącza dodatkowe umożliwiają podłączenie dodatkowych czujników – np. czujnika temperatury elektrolitu. Ponadto złącze wyposażone jest w uniwersalną magistralę szeregową umożliwiającą podłączenie komputera do jednostki układ sterującego w celu kontroli aktualnych parametrów całego układu oraz wprowadzania modyfikacji algorytmu sterowania. wodór, paliwo silnikowe, dwupaliowe zasilanie, emisja spalin, zadymienie spalinzobacz »
70. BDSW/93wynalazekZespół spawalniczy do modyfikowania warstwy wierzchniej materiałówPolitechnika CzęstochowskaPrzedmiotem wynalazku jest zespół spawalniczy do modyfikowania warstwy wierzchniej stopów magnezu i innych materiałów metalicznych, wykazujących silne powinowactwo do tlenu. Stopy magnezu wyznaczają aktualne trendy światowe w inżynierii materiałów metalicznych. Są to materiały niezwykle interesujące z poznawczego i aplikacyjnego punktu widzenia. Ich atrakcyjność wynika z wysokiej wytrzymałości i niskiej gęstości, co pozwala im konkurować ze stopami aluminium czy tworzywami sztucznymi. Ograniczeniem w ekspansji aplikacyjnej stopów magnezu jest niska twardość, odporność na zużycie ścierne oraz korozję. Jednym ze skutecznych sposobów poprawy wyżej wymienionych właściwości jest modyfikacja warstwy wierzchniej. Warstwę tę poddaje się najczęściej obróbce przetopieniowej za pomocą wysokoenergetycznych źródeł ciepła, z reguły są to lasery Nd:YAG oraz CO2. Duże gęstości mocy, tak charakterystyczne dla wysokoenergetycznych źródeł ciepła sprawiają, że w bardzo krótkim okresie czasu kumulowana jest w małej objętości materiału ogromna energia, co skutkuje intensywnym stopieniem materiału, z następującym po tym ultraszybkim chłodzeniem, a w konsekwencji nierównowagową krystalizacją przetapianego materiału. Zmiany jakościowe i ilościowe, jakie generowane są w materiale, prowadzić mogą w takim przypadku do ukonstytuowania się jakościowo nowego materiału o całkowicie odmiennych właściwościach. Wybór techniki przetapiania podyktowany jest nie zawsze względami merytorycznymi, ale częstokroć brakiem rozwiązań alternatywnych. Stąd celowym wydała się być próba zaadaptowania na potrzeby powierzchniowej obróbki przetopieniowej stopów magnezu metody spawalniczej GTAW. Ze względu na właściwości fizykochemiczne stopów magnezu, a w szczególności podatność do utleniania, wykorzystanie technik spawalniczych w procesie modyfikowania warstwy wierzchniej jest silnie ograniczone. Powierzchniowe tlenki stanowią bowiem barierę dla przepływającego prądu, powodując uginanie się łuku elektrycznego, a nawet jego wygaszanie. Towarzyszą temu niekorzystne zmiany w geometrii powierzchni materiału, dyskwalifikujące częstokroć zastosowaną metodykę obróbki. Uzyskanie satysfakcjonujących efektów przetapiania wymaga w takim przypadku zastosowania niekonwencjonalnych metod i rozwiązań. Mając na uwadze rangę problemu, podjęto się prac metodycznych i konstrukcyjnych, których efektem było opracowanie oryginalnego układu dwupalnikowego „tandem”. Istotą opracowanego rozwiązania wynalazczego jest zespół dwóch palników pracujących w układzie tandem, z których pierwszy oczyszcza powierzchnię modyfikowaną z warstwy tlenków na drodze czyszczenia katodowego, natomiast drugi palnik przetapia oczyszczoną powierzchnię bądź wywołuje inne zmiany strukturalne. Wskazane jest by spawalniczym źródłem zasilania pierwszego palnika był zasilacz prądu przemiennego, a drugiego palnika zasilacz pulsującego prądu jednokierunkowego. Opracowane rozwiązanie umożliwia przetopienie warstwy wierzchniej stopów magnezu i innych materiałów wykazujących silne powinowactwo do tlenu bądź wywołanie w materiale innych zmian strukturalnych bez konieczności uprzedniego przygotowania powierzchni obrabianych na drodze usuwania mechanicznego bądź chemicznego tlenków. Proces oczyszczania powierzchni materiału z warstwy utlenionej realizowany jest bezpośrednio w trakcie obróbki modyfikującej strukturę warstwy wierzchniej materiału. Prosta konstrukcja zestawu wpływa na zmniejszenie kosztów procesu modyfikowania. Adaptacja metody spawalniczej GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oprócz wymiernych korzyści poznawczych i utylitarnych oraz wzbogacenia dostępnego instrumentarium stanowi ponadto wyraz przełamywania pewnych stereotypów i przeświadczeń wedle, których przydatność tego typu źródeł ciepła ograniczona jest wyłącznie do celów spawalniczych. Pomimo, że spawalnicze źródła ciepła są znane i wykorzystywane od kilkudziesięciu lat, to spektrum ich zastosowań koncentruje się głównie wokół zagadnień łączenia materiałów i ich regeneracji. Atrakcyjność spawalniczych źródeł ciepła łączy się z niskim kosztem aparaturowym, prostotą obsługi oraz większą dostępnością w porównaniu do droższych technologii laserowych. Efektywność opracowanego rozwiązania została potwierdzona w trakcie badań strukturalnych i wybranych właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej. Opracowane rozwiązanie zostało nagrodzone srebrnymi i brązowymi medalami na wystawach wynalazczości i innowacyjności IWIS 2011, Archimedes 2012 oraz Taipei 2012. Modyfikacja warstwy wierzchniej, metoda GTAWzobacz »
71. BDSW/94wynalazekSposób i urządzenie do odzysku materiałów z krzemowych ogniw fotowoltaicznych.Politechnika GdańskaWynalazek powstał w trakcie realizacji pracy doktorskiej pt: „Procesy termiczne i chemiczne w recyklingu ogniw i modułów fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu” Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kontrolowanej i automatycznej obróbki chemicznej powierzchni zużytych i wyeksploatowanych krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Zgłoszony wynalazek umożliwia odzysk bazowego podłoża krzemowego i innych materiałów składowych komercyjnych ogniw i modułów fotowoltaicznych z krystalicznego krzemu. Z powierzchni wyeksploatowanego, zużytego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego kolejno usunięte zostają: - warstwa antyrefleksyjna ARC; - metalizacja przednia i tylna; - złącze półprzewodnikowe p- n. Urządzenie umożliwia realizację obróbki chemicznej w szerokim zakresie temperatur, w czasie nie przekraczającym kilku minut. Urządzenia wykonane są z tworzyw sztucznych lub pokryte są warstwą ochronną (PTFE, PP). Istotą prezentowanego rozwiązania jest możliwość prowadzenie automatycznego procesu obróbki chemicznej zużytych komercyjnych ogniw krzemowych. Kontrolowane parametry procesu to: czas roztwarzania, temperatura oraz stężenie stosowanych mieszanin trawiących. ogniwa fotowoltaiczne, krzem, recykling, odzysk materiałów, obróbka chemiczna, odnawialne źródła energii, krzemowe podłoże bazowe.zobacz »
72. BDSW/95wynalazekKompozycja farmaceutyczna oraz chemiczna zawierająca pochodne imidazoakrydyny jako środek fotouczulający oraz ich zastosowaniePrzedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna oraz chemiczna zawierająca pochodne imidazoakrydyny jako środek fotouczulający oraz ich zastosowanie w reakcji fotodynamicznej inaktywacji drobnoustrojów takich jak grzyby, bakterie gram dodatnie oraz gram ujemne. W literaturze z zakresu danej tematyki znane jest wykorzystanie reakcji fotodynamicznej skierowanej przeciwko mikroorganizmom. W metodzie tej drobnoustroje inkubowane są z fotouczulaczem, po czym są poddawane naświetlaniu światłem o odpowiedniej dawce i długości fali. W efekcie takiego działania powstają reaktywne formy tlenu, które wywołują efekt cytotoksyczny w stosunku do komórek mikroorganizmów. W literaturze opisane są grupy związków o charakterze fotouczulaczy, takie jak porfiryny, ftalocyjaniny, tiazyny. Do tej pory nie znane jest zastosowanie pochodnych imidazoakrydyny jako związków fotouczulających. Terapia fotodynamiczna jest metodą stosowaną do tej pory głównie w przypadku zmian nowotworowych jednak coraz częściej prowadzi się badania nad rozszerzeniem jej zakresu zastosowania do kontroli wzrostu i eradykacji mikroorganizmów w leczeniu chorób zakaźnych. W przypadku zastosowania metody do zwalczania mikroorganizmów nosi ona nazwę inaktywacji fotodynamicznej (ang. photodynamic inactivation, PDI) i jest alternatywną, w stosunku do klasycznej terapii antybiotykowej, metodą walki z patogenami człowieka oraz innymi drobnoustrojami. Fotodynamiczna inaktywacja mikroorganizmów z użyciem związków imidazoakrydynowych może być również stosowana jako metoda uzupełniająca i poprawiająca efekty leczenia antybiotykami. Obecnie dużym problemem występującym m.in. w placówkach zdrowia jest występowanie zakażeń wielolekoopornymi szczepami mikroorganizmów, np. metycylinoopornym szczepem Staphylococcus aureus (ang. methicillin- resistant S. aureus, MRSA), bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa czy też drożdżakami z rodzaju Candida, które stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. Również bardzo ważnymi i niebezpiecznymi dla pacjentów czynnikami są wieloszczepowe zakażenia (zakażenia kilkoma gatunkami) ran oraz pojawianie się w wyniku długotrwałego leczenia szczepów wielolekoopornych. W takich wypadkach leczenie tradycyjnymi metodami jest bardzo trudne, a jego zakres bardzo zawężony. Inaktywacja fotodynamiczna jest metodą pozwalającą na zwalczanie zarówno zakażeń wieloszczepowych jak i zakażeń szczepami wielolekoopornymi, ponieważ w przypadku mikroorganizmów mechanizm oporności na antybiotykoterapię nie ma wpływu na efektywność reakcji PDI (stan wiedzy na dzień dzisiejszy) Istota wynalazku Sposób według wynalazku służy do eradykacji mikroorganizmów powodujących zakażenia skóry oraz wszystkich jej wytworów np. paznokcie, włosy, zęby itp.; ran takich jak rany oparzeniowe, odleżynowe i innych lub sterylizacji powierzchni lub zbiorników wodnych. Dzięki temu sposobowi, można w skuteczny sposób wyleczyć zakażenia ran oraz przeprowadzić sterylizację powierzchni np. w szpitalach lub laboratoriach. Ponadto dzięki sposobowi możliwa jest eradykacja mikroorganizmów, które są lekooporne (np. MRSA) i których zwalczanie metodami klasycznymi jest bardzo trudne lub niemożliwe. Sposób według wynalazku służy do eradykacji mikroorganizmów rosnących zarówno w kulturze planktonicznej np. zbiorniki wodne, jak i w postaci biofilmu, czyli komórek przylegających do siebie tworzących zorganizowaną strukturę np. płytka nazębna, rana. Sposób może być zastosowany do przeprowadzania badań in vitro w celu dostosowania dawki oraz konkretnego rodzaju fotouczulacza w postaci pochodnej imidazoakrydyny w indywidualnym podejściu do leczenia pacjenta. Dzięki przeprowadzeniu badań in vitro przed zastosowaniem terapii zapobiega się stosowaniu nieskutecznych w przypadku danego pacjenta metod i narażania go na działanie nieskutecznej wobec niego substancji chemicznej.Eradykacja mikroorganizmów chorobotwórczych, fototoksyczność, imidazoakrydyny.zobacz »
73. BDSW/96wynalazekKokryształ mirycetyna – piracetam oraz sposoby otrzymywania kokryształu mirycetyna-piracetamPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest nowy kokryształ mirycetyny i piracetamu o wzorze 3, oraz sposoby jego wytwarzania metodą roztworową (w skali laboratoryjnej) oraz poprzez mielenie z dodatkiem rozpuszczalnika (w skali zwiększonej). Mirycetyna (należąca do grupy flawonoidów, wzór 1) jest związkiem biologicznie czynnym pochodzenia roślinnego, izolowanym m.in. z kory woskownicy (Myrica) i występującym również w skórkach czerwonych winogron, herbacie, jagodach oraz w czerwonym winie. Mirycetyna wykazuje właściwości m.in. przeciwnowotworowe, przeciwutleniające i przeciwzapalne i jest badana pod kątem prewencji i leczenia chorób cywilizacyjnych. Niewystarczająca biodostępność mirycetyny stoi na przeszkodzie ku opracowywaniu skutecznych leków, preparatów farmaceutycznych oraz suplementów diety i jest związana z niewielką rozpuszczalnością w środowiskach wodnych. Od kilku lat kokrystalizacja z substancją farmaceutycznie akceptowalną jest jedną z wiodących i najbardziej obiecujących metod modyfikowania niekorzystnych parametrów fizykochemicznych substancji farmaceutycznie czynnych. Jako substancja pomocnicza wybrany został piracetam (2-(2-oksopirolidyn-1-ylo)acetamid, wzór 2), który zaliczany jest do grupy leków nootropowych, powodujących aktywizację takich procesów psychicznych jak poziom świadomości czy zjawiska pamięciowe, dzięki czemu może być stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera. Uzyskane połączenie dwóch związków (kokryształ mirycetyny i piracetamu) powinno charakteryzować się zwiększoną rozpuszczalnością (oraz biodostępnością) względem pojedynczych składników. Ponadto, może wykazywać korzystniejszą aktywność biologiczną, będącą synergistycznym efektem nałożenia się właściwości obu składników. Przedmiotem wynalazku jest struktura kokryształu mirycetyna-piracetam oraz dwie metody syntezy kokryształu mirycetyna-piracetam. Metoda syntezy w skali laboratoryjnej (miligramowej) pozwala na otrzymanie monokryształów związku nadających się do badań rentgenostrukturalnych oraz wszelkich innych badań spektroskopowych, względnie innych, stricte naukowych. Metoda syntezy w skali zwiększonej polega na mieleniu substratów (mirycetyny i piracetamu) w młynie kulowym, z dodatkiem kropli (bądź kilku, zależnie od ilości wsadu) odpowiedniego rozpuszczalnika. Metoda ta pozwala na otrzymanie dużych ilości kokryształu w czasie do 30 minut, jest więc gotowym do zastosowania rozwiązaniem dla przemysłu. Ponadto, wynalazek jest wysoce nowatorski z kilku względów: - kokrystalizacja nie została dotychczas skutecznie zastosowana dla badanego flawonoidu – mirycetyny, - jest to pierwszy kokryształ flawonoidu z piracetamem, - struktura krystaliczna mirycetyny pozostawała nieznana od 1896 roku, - wynalazek dostarcza proste metody syntezy związku zarówno w skali laboratoryjnej (miligramowej) jak zwiększonej (ograniczonej pojemnością młyna). Flawonoidy, kokrystalizacja, aktywny składnik farmaceutyczny, mirycetyna, piracetam, inżynieria krystalicznazobacz »
74. BDSW/98wynalazekZestaw ortotyczny do kontroli i wspomagania ruchów kończyny z dysfunkcją w obrębie stawu kolanowego Politechnika BiałostockaPrzedmiotem wynalazku jest zestaw ortotyczny do kontroli i wspomagania ruchów kończyny z dysfunkcją w obrębie stawu kolanowego, składający się z ortozy oraz urządzenia sterującego, połączonych między sobą przewodami pneumatycznymi, podłączonymi do źródła zasilania. Na przewodzie pneumatycznym zainstalowany jest zawór rozdzielający. Powszechnie stosowane ortozy kończyn dolnych z kontrolą i wspomaganiem ruchów mocowane są tylko i wyłącznie na chorej kończynie. Sterowanie procesem odwzorowywania kątów w stawie kolanowym odbywa się za pośrednictwem specjalistycznej aparatury i dlatego ich stosowanie jest ograniczone do sal rehabilitacyjnych. Wynalazek zapewnia wspomaganie kończyny chorej i dwufunkcyjność pracy ortozy, tj. wspomaganie kończyny podczas chodu, a także wspieranie czynności wstawania i siadania. Dwufunkcyjność ortozy, ortoza, kontrola i wspomaganie ruchówzobacz »
75. BDSW/99wynalazekSposób i układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonówAGH Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieSposób polega na kolejnym wykonaniu: w punktach (A, B, C i D) pomieszczenia, o znanych współrzędnych przestrzennych (x, y, z) mocuje się co najmniej trzy źródła dźwięku (1, 2, 3) mające korzystnie różne zakresy częstotliwości oraz przetwornik odniesienia (4), generuje się prace źródeł dźwięku (1, 2, 3), rejestruje się sygnały z każdego przetwornika pomiarowego (5) oraz z przetwornika odniesienia (4) i po przetworzeniu na postać cyfrową sygnały filtruje się w pasmach częstotliwości każdego ze źródeł dźwięku (1, 2, 3), następnie korzystając z metod transformacji Fouriera wyznacza się znanym sposobem w zestawie analizującym (6): aktualną prędkość dźwięku, opóźnienia propagacyjne i odległości (odl1, odl2, odl3) przetworników pomiarowych (5) od poszczególnych źródeł dźwięku (1, 2, 3), a na końcu wylicza za pomocą procesora (P) dla każdego z przetworników pomiarowych (5) współrzędne (x, y, z) punktu przecięcia się zbioru sfer o promieniach równych wyznaczonym odległościom (odl1, odl2, odl3), przy usytuowaniu środków sfer w znanych punktach (A, B, C) zabudowy źródeł dźwięku (1, 2, 3). Układ zawiera co najmniej trzy źródła dźwięku (1, 2, 3) zamocowane w punktach (A, B, C) pomieszczenia o znanych współrzędnych przestrzennych (x, y, z), korzystnie w narożach jednej ściany, natomiast przetwornik odniesienia (4) ustalony jest w punkcie (D), przy którym różnica odległości od dowolnie wybranych dwóch źródeł dźwięku (1, 2) jest większa od 1/4 odległości między tymi źródłami dźwięku (1, 2).Pozycjonowanie, mikrofon, przetwornik pomiarowyzobacz »
76. BDSW/100wynalazekUrządzenie akumulujące energię zwłaszcza uboczną od ruchu pojazdu z możliwością wykorzystania jej zwłaszcza do rozruchu silnika spalinowego w niskich temperaturach.Politechnika BiałostockaSiłownik amortyzacji, który podczas jazdy amortyzuje pokonywanie nierówności, pompując olej do siłownika akumulacji, podnosi nadwozie względem zawieszenia. Otwarcie zaworu przez kierowcę np. po postoju powoduje rozruch przez wymuszenie przepływu oleju z siłowników akumulacji do silnika hydraulicznego, który jest połączony na stałe (przekładnią) z kołem zamachowym tłokowego silnika spalinowego. Po nieudanych rozruchach, gdy nadwozie już opadnie, istnieje możliwość ręcznego podniesienia go na postoju ręczną pompką. Dodatkowo energia zderzenia wymuszająca ściśnięcie siłowników powoduje przepływ oleju do siłowników akumulacji, unosząc je wraz z nadwoziem.rozruch silnika samochodu w niskich temp., akumulacja energii, amortyzacja zderzeń zobacz »
77. BDSW/101wynalazekParownik z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymiPolitechnika GdańskaWynalazkiem jest oryginalny wymiennik ciepła – parownik, który łączy w sobie własności rurki ciepła i pompy kapilarnej. Parownik taki zbudowany jest w oparciu o obiegową rurkę ciepła - LHP (ang. Loop Heat Pipe) i dzięki wzbudzanym w nim siłom kapilarnym i grawitacyjnym wspomaga pompowanie płynu w obiegu termodynamicznym. Zalety wykorzystania parownika z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi: znaczne zmniejszenie mocy pompowania pompy cyrkulacyjnej pracującej w obiegu termodynamicznym (m.in. mikrosiłownia domowa, obiegi chłodnicze, klimatyzacyjne), która w przypadku czynników niskowrzących jest znacząca, zwiększenie kompaktowości układu, zmniejszenie poboru energii elektrycznej, którą pobiera pompa cyrkulacyjna, zmniejszenie emisji CO2 a co za tym idzie, zanieczyszczenia środowiska. Aby wyjść na przeciw potrzebom przemysłu IT planuje się również zbudować i przebadać całą obiegową rurkę ciepła LHP i przetestować jej możliwości wdrożenia w elektronice. W porównaniu do aktualnie stosowanych metod chłodzenia wysokiej mocy procesorów, laptopów, serwerów, itp. LHP ma znacząco więcej zalet i osiąga wyższe parametry chłodzenia. Projekt jest interdyscyplinarny, łączy w sobie wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, energetyki, budowy maszyn i ekologii. Obiegowa rurka ciepła LHP jest ultranowoczesną technologią. Prace nad wymiennikami opartymi o obiegową rurkę ciepła LHP prowadzone są jedynie w nielicznych laboratoriach na świecie (Chiny, Japonia, USA, Hiszpania). Urządzenia takie jak dotąd wykorzystywane były tylko w przemyśle kosmicznym i wojskowym, i najczęściej faktyczne wyniki badań były tajne. Badania nad obiegową rurką ciepła LHP są pierwszymi w Polsce oraz jednymi z nielicznych w Europie. Zjawiska fizyczne występujące w obiegowej rurce ciepła jak dotąd nie zostały do końca zadowalająco wyjaśnione, i praca ma na celu poprawę stanu wiedzy na temat LHP, w szczególności w zakresie wrzenia na powierzchniach porowatych. Poznanie procesów zachodzących w pętlowej rurce ciepła LHP z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało szerokim zainteresowaniem w przemyśle, gdyż LHP ma duży potencjał wdrożeniowy. Wykorzystanie sił kapilarnych i grawitacyjnych w parowniku LHP celem pompowania płynu w mikrosiłowni parowej jest nowatorskim rozwiązaniem na światową skalę. Dane rozwiązanie jest oryginalnym wkładem w rozwój nowoczesnych wymienników ciepła. Projekt ten uzyskał I nagrodę w konkursie Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska „POMCERT” (Pomorski Park Naukowo Technologiczny), jako „innowacyjne urządzenie zwiększające konkurencyjność gospodarki regionu”. Projekt ten uzyskał II nagrodę w konkursie „InnoDoktorant” organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego, jako najbardziej innowacyjny projekt mający zastosowane w gospodarce - II miejsce w Województwie Pomorskim. Wymienniki ciepła, nowe źródła energii, nowoczesne technologiezobacz »
78. BDSW/102wynalazekOptyczny koordynator skanującyPolitechnika ŚwiętokrzyskaOptyczny koordynator skanujący wchodzący w skład głowicy samonaprowadzającej pocisku do zastosowania w samonaprowadzających przeciwlotniczych pociskach rakietowych. Koordynator skanujący pozwala na wykrycie, namierzenie oraz śledzenie obiektów latających takich jak samoloty, pociski rakietowe, śmigłowce. Pociski rakietowe samonaprowadzające, podczerwień, giroskop, głowica samonaprowadzającazobacz »
79. BDSW/103wynalazekSposób wytwarzania żywic epoksydowych na bazie sacharydów i ich pochodnych acetalowychPolitechnika ŚląskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania żywic epoksydowych na bazie sacharydów i ich pochodnych acetalowych, znamiennym tym, że otrzymaną stałą żywicę epoksydową uzyskano na drodze prostej syntezy, bez wkraplania któregokolwiek z regentów, w temperaturze pokojowej. Ponadto uzyskane żywice podwieszono na kwasie alginowym otrzymując produkt w postaci hydrożelu po umieszczeniu go w wodzie.Żywice cukrowe, żywice epoksydowe, materiały i tworzywa polimerowe biodegradowalne. Materiały przyjazne środowisku, synteza zgodna z zasadami „Zielonej Chemii”.zobacz »
80. BDSW/104wynalazekSposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o działaniu bakteriobójczym metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem heksa - 93-okso-di-93-akwa-heksa-9- 2,2-dimetylopropioniano-heksa-9-izobutanolano-cykloheksatytanu (IV)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWynalazek dotyczy opracowania metody wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, na powierzchni implantów chirurgicznych i stomatologicznych z użyciem nowego okso kompleksu tytanu (IV), jako prekursora stosowanego w metodzie chemicznego osadzania z fazy gazowej. Związek ten charakteryzuje się odpowiednią lotnością, prostą syntezą, nie jest czuły na reakcję hydrolizy, jak w przypadku wcześniej stosowanego izopropanolanu tytanu. NaleŜy do klasy prekursorów single – source, co umoŜliwia otrzymywanie warstw TiO2 w procesie jednoetapowym w przeciwieństwie do stosowanego powszechnie TiCl4. Proponowany nowy rodzaj prekursora umożliwia otrzymywanie nanometrycznych warstw TiO2 o ściśle określonej strukturze polimorficznej w zależności od temperatury osadzania.metoda CVD, oksokompleksy tytanu (IV), prekursor, TiO2, działanie bakteriobójczezobacz »
81. BDSW/105wynalazekZabezpieczenie samochodu przed kradzieżąPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest tekstroniczne zabezpieczenie samochodu polegające na wykorzystaniu w tym celu czujników włóknistych umieszczonych na kierownicy pojazdu. Kierowca, w momencie zapłonu auta musi zewrzeć jedną ręką dwa włókniste czujniki umieszczone na obręczy kierownicy. Wynalazek wykorzystuje zjawisko rezystancji ludzkiej dłoni - rejestrując zmianę rezystancji w przypadku zwarcia czujników dłonią, umożliwia uruchomienie samochodu. W przypadku braku zmiany rezystancji lub zarejestrowania rezystancji zbyt małej, nastąpi odcięcie zapłonu auta. Jest to zabezpieczenie przed zapłonem samochodu przez osoby w rękawiczkach lub innych nakryciach rąk, a także przez osoby nieuprawnione - np. dzieci, oraz przed zapłonem przypadkowym - konieczne jest bowiem równoczesne przekręcenie kluczyków w stacyjce oraz objęcie drugą ręką kierownicy w ściśle określonym miejscu. Z uwagi na znaczną zmienność rezystancji ludzkiej dłoni nawet tego samego człowieka, kierowca ma możliwość całkowitego wyłączenia wyżej opisanego zabezpieczenia, jak i zmiany swoich zapamiętanych ustawień.Tekstronika, czujniki włókniste, zabezpieczenie samochodowe, rezystancja dłoni kierowcyzobacz »
82. BDSW/106wynalazekElektroniczny system zabezpieczający samochód przed kradzieżąPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest tekstroniczne zabezpieczenie samochodu polegające na wykorzystaniu w tym celu włóknistych czujników nacisku umieszczonych na oparciu i w fotelu kierowcy pojazdu. Kierowca, siedząc w fotelu w momencie zapłonu auta zostaje zidentyfikowany pod względem zgodności budowy ciała: sylwetki i masy z wcześniej zapamiętanym profilem właściciela pojazdu. Sygnały z czujników, wywołane naciskiem ciała kierowcy, są doprowadzone do wielokanałowego kondycjonera z pamięcią. Układ ten przetwarza je na napięcia elektryczne dokonując jednokrotnego pomiaru nacisku, którego wyniki zostają w nim zapamiętane do następnego naciśnięcia przycisku. W ten sposób każdemu czujnikowi zostaje przyporządkowana wartość napięcia proporcjonalna do nacisku wywieranego przez fragment ciała kierowcy. W przypadku różnicy w wynikach pomiarów a zapamiętanym wcześniej wynikiem, nastąpi odcięcie zapłonu auta. Jest to zabezpieczenie przed zapłonem samochodu przez wszelkie osoby nieuprawnione, nawet dysponujące oryginalnymi kluczykami, ale o innej budowie ciała - sylwetce i wadze, niż kierowca, którego profil został zapamiętany. Z uwagi na zmienność tychże danych, kierowca ma możliwość całkowitego wyłączenia wyżej opisanego zabezpieczenia, jak i zmiany swoich zapamiętanych ustawień.Tekstronika, czujniki włókniste, zabezpieczenie samochodowe, mapa ciała kierowcy, identyfikacja sylwetki kierowcy, personalizacja pojazdu do właściciela.zobacz »
83. BDSW/107wynalazekSposób wytwarzania azowego kompleksu barwiącego typu 1:2Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyWynalazek dotyczy sposobu otrzymywania nowego azowego barwnika metalokompleksowego typu 1:2 z miedzią jako atomem centralnym oraz dwoma ligandami będącymi pochodnymi kwasu 1,2-dwuazooksy-4-naftalenosulfonowego. Związek ten jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i może być stosowany do barwienia wełny, skóry oraz włókien poliamidowychbarwnik, metalokompleksowy, barwienie, diketony, odporność na promieniowanie UVzobacz »
84. BDSW/108wynalazekSposób wytwarzania azowego kompleksu barwiącego typu 1:2 (wer. II - przyp. admina)Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyWynalazek dotyczy sposobu otrzymywania nowego azowego barwnika metalokompleksowego typu 1:2 z niklem jako atomem centralnym oraz dwoma ligandami będącymi pochodnymi kwasu 1,2-dwuazooksy-4-naftalenosulfonowego. Związek ten jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i może być stosowany do barwienia wełny, skóry oraz włókien poliamidowych.barwnik, metalokompleksowy, barwienie, diketony, odporność na promieniowanie UVzobacz »
85. BDSW/109wynalazekNowy kompleks barwiący typu 1 : 2 oraz sposób jego wytwarzaniaUniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyWynalazek dotyczy sposobu otrzymywania asymetrycznego azowego barwnika metalokompleksowego typu 1:2 z niklem jako atomem centralnym oraz z dwoma różnymi ligandami, jednym będącym pochodną kwasu 1,2-dwuazooksy-4-naftalenosulfonowego i odpowiadającym za barwę związku w świetle widzialnym, drugim zaś będącym pochodną 2,4-pentanodionu i odpowiedzialnym za absorpcję w zakresie ultrafioletubarwnik, metalokompleksowy, barwienie, diketony, odporność na promieniowanie UVzobacz »
86. BDSW/110wynalazekNowy kompleks barwiący typu 1 : 2 oraz sposób jego wytwarzania (wer. II - przyp. admina)Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyWynalazek dotyczy sposobu otrzymywania asymetrycznego azowego barwnika metalokompleksowego typu 1:2 z kobaltem jako atomem centralnym oraz z dwoma różnymi ligandami, jednym będącym pochodną kwasu 1,2-dwuazooksy-4-naftalenosulfonowego i odpowiadającym za barwę związku w świetle widzialnym, drugim zaś będącym pochodną 2,4-pentanodionu i odpowiedzialnym za absorpcję w zakresie ultrafioletubarwnik, metalokompleksowy, barwienie, diketony, odporność na promieniowanie UVzobacz »
87. BDSW/111wynalazekSposób zwiększania odporności na promieniowanie UV barwiących metalokompleksów azowych typu 1:2Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyWynalazek dotyczy sposobu zwiększania odporności na promieniowanie UV barwiących związków metalokompleksowych typu 1:2. Istota wynalazku polega na wprowadzeniu do sfery koordynacyjnej, na drodze syntezy, pochodnej diketonu (w szczególności pochodnej 2,4-pentanodionu) posiadającej silne właściwości absorbujące w zakresie promieniowania UV. Wprowadzenie do sfery koordynacyjnej pochodnej diketonu nie wpływa istotnie na barwę związku, a także na rozpuszczalność w wodzie.barwnik, metalokompleksowy, barwienie, diketony, odporność na promieniowanie UVzobacz »
88. BDSW/112wynalazekSposób zwiększania odporności na promieniowanie UV barwiących metalokompleksów azowych typu 1:2 (wer. II - przyp. admina)Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyWynalazek dotyczy sposobu zwiększania odporności na promieniowanie UV barwiących związków metalokompleksowych typu 1:2. Istota wynalazku polega na wprowadzeniu do sfery koordynacyjnej, poprzez zmieszanie w odpowiednich warunkach dwóch metalokompleksów, pochodnej diketonu (w szczególności pochodnej 2,4-pentanodionu) posiadającej silne właściwości absorbujące w zakresie promieniowania UV. Wprowadzenie do sfery koordynacyjnej pochodnej diketonu nie wpływa istotnie na barwę związku, a także na rozpuszczalność w wodziebarwnik, metalokompleksowy, barwienie, diketony, odporność na promieniowanie UVzobacz »
89. BDSW/113wynalazekSposób oznaczania azbestuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWynalazek dotyczy sposobu oznaczania azbestu w materiale stałym, zwłaszcza w glebie, a także materiale półpłynnym i płynnym oraz układu do przeprowadzenia tego sposobu przy zastosowaniu mikroskopu optycznego, kamery cyfrowej i komputera z oprogramowaniem. W jednym z rozwiązań sposób polega na tym, że badany materiał rozcieńcza się w stosunku masowym co najmniej 1 : 10 destylowaną wodą i dodaje co najmniej 4,8% surfaktantu w przeliczeniu na suchą masę próbki, po czym w mieszaninie z gleby do cieczy ekstrahuje się włókna azbestowe, korzystnie przez ratowanie. Otrzymaną zawiesinę poddaje się sedymentacji i z płynu nad osadem pobiera się próbkę, którą po ewentualnym dalszym rozcieńczeniu, celem uzyskania takiego obrazu, aby można było zliczyć włókna, umieszcza się na sączku, który następnie się uprzezroczystnia i umieszcza pod mikroskopem. W ostatnim etapie przeprowadza się znane procedury zliczania ilości włókien oraz za pomocą oprogramowania komputerowego dokonuje się pomiaru ich rozmiarów oraz obliczenia masy oznaczanych włókien. Układ do oznaczania zawiera mikroskop optyczny, ewentualnie z modułem kontrastu fazowego oraz kamerę cyfrową połączoną z komputerem wyposażonym w oprogramowanie umożliwiające pomiar rozmiaru włókien azbestu i obliczenia masy oznaczanych włókien.oznaczanie, azbest, włókna, respirabilne, zliczanie, mikroskopia, gleba, wodazobacz »
90. BDSW/114wynalazekSposób wykonania półprzewodnikowego lustra dyspersyjnegoInstytut Technologii Elektronowej w WarszawieOpracowano nowy sposób wykonania lustra dyspersyjnego, w którym grubość warstw tworzących lustro jest różna w różnych miejscach na jego powierzchni, dzięki czemu dyspersja wnęki laserowej może być ustawiana przez zmianę położenia lustraLustro laserowe, opóźnienie grupowe, kontrola dyspersji, laser impulsowyzobacz »
91. BDSW/115wynalazekWielowarstwowe lustro dyspersyjne i laser z wielowarstwowym lustrem dyspersyjnymUniwersytet WarszawskiPrzedmiotem wynalazku jest półprzewodnikowe lustro dyspersyjne, składające się z wielu warstw, które wydajnie odbijają światło w bliskiej podczerwieni, a także nadają mu ujemną dyspersję, przy czym dzięki różnej grubości warstw je tworzących, można zmieniać dyspersję wnęki laserowej. Przedmiotem wynalazku jest również laser femtosekundowy, zbudowany z wykorzystaniem takiego lustraLustro laserowe, opóźnienie grupowe, kontrola dyspersji, laser impulsowyzobacz »
92. BDSW/116wynalazekProjekt wielofunkcyjnego urządzenia do nauki chodzenia i pływania dla małych dzieci. (POMYKACZ 2012) Politechnika GdańskaJest to urządzenie do nauki chodzenia i pływania łączące w sobie właściwości chodzika i kółka do pływania. Posiada ono szereg zaprojektowanych elementów dzięki którym wyróżnia się na tle innych podobnych rozwiązań. Posiada dodatkowy system regulacji siedziskiem dzięki czemu może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z wszelkiego rodzaju dysproporcjami budowy ciała. Umożliwia ruch dla dzieci na zewnątrz podczas różnych warunków pogodowych.Chodzik, pływak, dziecko, ruch, POMYKACZ, rozwój, urządzenie, kształt, zobacz »
93. BDSW/118wynalazekSposób przygotowanie immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypyMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoWirus grypy jest jednym z najgroźniejszych patogenów obecnie występujących na świecie, głównie za sprawą jego dużej zmienności i zdolności do łatwego przenoszenia się pomiędzy osobami wykorzystując głównie drogę kropelkową. Według Światowej organizacji zdrowia każdego roku na grypę choruje od 5 do 15% całej populacji (do 1 miliarda ludzi) z których do 500 tys. umiera z jej powodu (bezpośrednio lub w wyniku powikłań) [WHO, Biuletyn 211]. Analizując tylko przypadki chorób dziecięcych, w Polsce około 1 do 2 milionów dzieci rocznie choruje na infekcje grypopodobne. Jednak jedynie około 50% to infekcje bakteryjne możliwe do leczenia antybiotykami. Pozostałe zakażenia, spowodowane przez wirus grypy, leczone są również antybiotykami w „trosce” o najmłodsze pokolenie, co bezpośrednio wpływa i sprzyja rozwojowi bakterii o dużej lekooporności u ponad 500 tys. dzieci rocznie. Badania prowadzone od 1997 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (wcześniej przez Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek) wykazują, że w Polsce poziom lekooporności stale wzrasta, pojawiają się nowe dotychczas niewystępujące mechanizmy oporności. Polska należy do grupy siedmiu krajów Unii Europejskiej o najwyższym zużyciu antybiotyków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, z czego 90% zlecanych jest w podstawowej opiece zdrowotnej. Dlatego aby umożliwić właściwą diagnozę infekcji wirusowych i tym samym ograniczyć niepotrzebne podawanie antybiotyków zwłaszcza wśród dzieci, został opracowany nowy immunoczujnik do wykrywania wszystkich szczepów wirusa grypy typu A. Do opracowania immunoczujnika zdecydowano się wykorzystać możliwie prostą konstrukcję czujnika aby obniżyć koszty ewentualnej produkcji urządzenia oraz elementów zmiennych w przyszłym biosensorze. Ponadto opracowano i wykorzystano przeciwciała przeciwko konserwowanym białkom wirusa grypy. Aby jeszcze bardziej zwiększyć szanse wykrycia wirusa w materiale badanym, jako antygen badany wybrano białko najpowszechniej występujące w cząsteczce wirusa – powierzchniowe białko strukturalne budujące kapsyd wirusa. Immunoczujnik został skonstruowany poprzez połączenie przeciwciał z elektrodą złotą. W procesie analizy wykorzystano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (ESI). Przeciwciała przeciwko białku strukturalnemu, łącząc się w roztworze z odpowiednim antygenem wirusowym powodują zaburzenie przepływu elektronów. Wykorzystując ESI prowadzi się pomiar w obecności jonów żelazocyjanków (Fe(CN)63-/4-) jako znacznika redoks-aktywnego. W wyniku związania antygenu z przeciwciałem obserwuje się powstanie pewnego oporu przeniesienia elektronów. Obserwując ten opór i porównując z elektrodą referencyjną oznacza się fakt połączenia przeciwciała z antygenem. Jak wykazano czułość opracowanego biosensora jest podobna do czułości metod molekularnych takich jak Real-time PCR, a czas analizy obecnie wynosi około 30 minut ale jest możliwość jego skrócenia.Test, biosensor, grypa,zobacz »
94. BDSW/120wynalazekMikrozawór i układ do mikroprzepływowego tworzenia kropel cieczy i pęcherzyków gazu na żądanie o zadanej objętości i w zadanym momencieInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWynalazkiem jest membranowy pneumatyczny zawór mikroprzepływowy znajdujący się na chipie, umożliwiający kontrolę przepływu nanolitrowych objętości płynów, szczególny w swojej konstrukcji tym, że jest on wykonany w całości w sztywnym materiale - poliwęglanie, z wyjątkiem membrany wykonanej z inertnej chemicznie gumy nitrylowej. Dzięki temu możliwe jest takie dobranie materiału chipu, by był on odporny na używane substancje chemiczne. Zawór ten pozwala tworzyć krople o zadanej objętości, z zadaną częstością.mikrofluidyka, mikrozawory, ‘krople na żądanie’, wysokowydajne badania przesiewowe, badania z małych objętości próbki, mikrochemostatzobacz »
95. BDSW/121wynalazekZawór oraz sposób modyfikacji zaworuInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWynalazkiem jest sposób modyfikacji komercyjnie dostępnych zaworów solenoidowych pozwalający na wykorzystanie ich jako mikrozaworów zewnętrznych do układów mikroprzepływowych. Modyfikacja polega na znaczącym (ok. 106 krotnym) zwiększeniu oporu pomiędzy zaworem a chipem używając stalowej kapilary oporowej, co umożliwia kontrolę nanolitrowych objętości płynów zaworami zaprojektowanymi oryginalnie do kontroli objętości mikrolitrowych. Zewnętrzne umiejscowienie zaworu względem chipu jest spójne z ideą tworzenia w przyszłości chipów jednorazowego użytku, pozwalających zaoszczędzić czas i koszty związane z ich myciem czy sterylizacją. Aby to osiągnąć, pojedynczy chip musi być tani. Stosując zawory zewnętrzne na chipie znajdują się jedynie proste elementy – kanały. Zawory będące elementami nieporównywalnie bardziej skomplikowanymi konstrukcyjnie umiejscowione się poza nim, co diametralnie zmniejsza czas oraz koszt wytworzenia pojedynczego układu. Ponadto, daje to możliwość wytwarzania finalnie dopracowanej konstrukcji masowymi technikami – np. wytłaczania na ciepło (z ang. hot embossing). Ponieważ opór pomiędzy zaworem a chipem jest znacznie większy (ok. 106 razy) niż opór samego chipu, charakterystyka tworzenia kropel (objętość vs. czas otwarcia zaworu) jest niezależna od chwilowego oporu układu (na który wpływa ilość kropel znajdujących się w jego kanałach) oraz od elastyczności materiału, z którego układ jest wykonany.mikrofluidyka / mikrozawory / ‘krople na żądanie’ / wysokowydajne badania przesiewowe / badania z małych objętości próbki / mikrochemostatzobacz »
96. BDSW/122wynalazekMetoda i układ do wytwarzania kropli na żądanie w układzie mikroprzepływowym oraz tworzenia sekwencji kropli o arbitralnie zadanych kombinacjach stężeń roztworów wejściowychInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWynalazkiem jest wykorzystanie opisanego powyżej zmodyfikowanego zewnętrznego zaworu solenoidowego do tworzenia w mikrokanałach kropel wg nowatorskiego protokołu polegającego na kontroli przepływu obydwu faz – naprzemiennym otwieraniu i zamykaniu ich ruchu – w momencie, gdy otwarty jest przepływ fazy rozpraszanej, zamknięty jest przepływ fazy rozpraszającej i na odwrót. Pozwoliło to tworzyć krople o dowolnie dużym zakresie objętości, bez obecnego przy ciągłym przepływie fazy rozpraszającej hydrodynamicznego ograniczenia na maksymalną możliwą do wygenerowania kroplę. Wynalazek ten umożliwił pracę nad systemem do wielowymiarowego skanowania procesów chemicznych i biochemicznych w jednym lub kilku wymiarach stężeń reagentów. Kontrola przepływu obydwu faz nie była wcześniej możliwa ze względu na brak zaworów kontrolujących nanolitrowe objętości cieczy, a jednocześnie wykonanych z materiałów inertnych wobec wykorzystywanych w mikrofluidyce olejów.mikrofluidyka / mikrozawory / ‘krople na żądanie’ / wysokowydajne badania przesiewowe / badania z małych objętości próbki / mikrochemostatzobacz »
97. BDSW/123wynalazekUkład do zasilania podukładu mikroprzepływowego płynami i odpowiedni podukład mikroprzepływowyInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWynalazkiem jest moduł mikroprzepływowy do deponowania próbek bezpośrednio na chipie. Polega na zwiększeniu długości i szerokości kanału fazy rozpraszanej złącza mikroprzepływowego – powstaje zbiornik próbki – i zaopatrzenia go w dodatkowy wlot dopasowany kształtem do kształtu tipsa pipety laboratoryjnej. Przy jej użyciu w kanale deponuje się potrzebną objętość próbki, która następnie jest pchana przez olej w kierunku złącza. Wynalazek ten ipozwala na zmniejszenie konsumpcji reagentów do objętości niewiele większych niż potrzebne do wygenerowania zadanej sekwencji kropel, eliminuje kontakt badanej próbki z zaworami kontrolującymi jej dozowanie, który z jednej strony może niekorzystnie na nią wpływać – niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, zakażenia czy niekontrolowanego podgrzewania – a z drugiej strony wiąże się z koniecznością mycia zaworów każdorazowo przy zmianie badanych substancji bądź ich stężeń, iii) pozwala w bardzo dużym stopniu uniezależnić charakterystykę tworzenia kropel (objętość vs. czas otwarcia zaworu) od lepkości próbki – np. dla lepkości z zakresu 1 – 3 mPa brak jest zauważalnego wpływu lepkości na objętość generowanych kropel. Dzieje się tak, ponieważ główny opór hydrauliczny pomiędzy zaworem a wylotem z układu mikroprzepływowego znajduje się w kapilarze stalowej stanowiącej zmodyfikowany wylot z zaworu solenoidowego.mikrofluidyka / mikrozawory / ‘krople na żądanie’ / wysokowydajne badania przesiewowe / badania z małych objętości próbki / mikrochemostatzobacz »
98. BDSW/124wynalazekSystem i metoda do automatycznego tworzenia i dozowania ciekłych mieszaninInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWynalazek oparty jest na trzech wynalazkach opisanych powyżej. W kilku równolegle połączonych złączach mikroprzepływowych zaopatrzonych w moduły do deponowania próbek na chipie dozowane są predefiniowane objętości kropel, które po połączeniu w komorze mieszalniczej tworzą sekwencje kropel o żądanym, również innym w każdej kropli stężeniu substancji. Zgłoszenie dodatkowo zawiera przykłady zastosowań wynalazku m.in. do: skanowania rekcji chemicznych po początkowych stężeniach reagentów, ioznaczania albuminy i bilirubiny w kropli surowicy, badania kinetyk reakcji chemicznych czy badania toksyczności mieszanin antybiotyków na bakterie.mikrofluidyka / mikrozawory / ‘krople na żądanie’ / wysokowydajne badania przesiewowe / badania z małych objętości próbki / mikrochemostatzobacz »
99. BDSW/125wynalazekSposób dzielenia kropel na żądanie w złączu mikroprzepływowymInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWynalazkiem jest system umożliwiający łączenie ze sobą mikrolitrowych kropel, dzielenie ich na krople o zadanych, również rożnych, objętościach, a następnie ponowne łączenie ich z innymi kroplami, w efekcie mogący działać na zasadzie chemostatu, z tym że reakcja przebiega w kroplach o mikrolitrowej objętości.mikrofluidyka / mikrozawory / ‘krople na żądanie’ / wysokowydajne badania przesiewowe / badania z małych objętości próbki / mikrochemostatzobacz »
100. BDSW/126wynalazekSposób utylizacji siarki odpadowejUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCelem wynalazku było opracowanie metody zagospodarowania siarki odpadowej w szczególności z instalacji odsiarczania celem przywrócenia jej do obiegu gospodarczego. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że siarka odpadowa z odsiarczania zmieszana z metalami alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych w formie węglanów, wodorowęglanów lub wodorotlenków w stosunku wagowym od 1:4 do 1:1 w przeliczeniu na węglany ulega w zakresie temperatur od 120oC do 300oC przemianie do jednorodnego fizycznie produktu. W wyniku przemiany chemicznej powstają mieszane wielosiarczki metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych. Wyciąg wodny posiada pH w zakresie ok. 8 – 10, co powoduje, że uzyskany produkt może być traktowany jako materiał obojętny i może być stosowany np. jako dodatek w mieszankach betonowych.Siarka, szlam, ług zielony zobacz »
101. BDSW/127wynalazekSposób utylizacji szlamu z ługu zielonegoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPrzedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji szlamu z ługu zielonego. Celem wynalazku jest opracowanie sposobu utylizacji szlamu z ługu zielonego tak aby zminimalizować szkodliwe działanie na ludzi i środowisko. Szlam z ługu zielonego zmieszany z siarką w stosunku wagowym od 4:1 do 1:1 w przeliczeniu na suchą masę ogrzewany w zakresie temperatur 120oC – 300 oC ulega przemianie do jednorodnego produktu, w którym nie można za pomocą metod fizycznych wyodrębnić fazy zawierającej elementarną siarkę. Powstający materiał charakteryzuje się znacznie niższą wymywalnością składników rozpuszczalnych zawartych w szlamie ługu zielonego, a także nie wykazuje właściwości żrących i może być klasyfikowany jako materiał drażniący, a nawet obojętny co znacznie zwiększa możliwości dalszego wykorzystania.Siarka, szlam, ług zielony zobacz »
102. BDSW/128wynalazekSposób utylizacji szlamu z procesu odżelaziania wodyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWynalazek dotyczy sposobu przetworzenia szlamu z procesu odżelaziania wody. Proces odżelaziania wody to proces w którym powstaje szlam o zawartości 70 -80 % tlenku żelaza (III). Pozostałe składniki to przede wszystkim krzemionka (Si02), Al2O3, MgO, CaO. Szlam nie stanowi odpadu niebezpiecznego zgodnie z literą prawa, jednak zagospodarowanie dużych jego ilości jest w praktyce gospodarczej kłopotliwe. Dotychczas odpad ten składuje się bez koncepcji dalszego zagospodarowania. Celem wynalazku było opracowanie metody jego przetworzenia do produktu zdatnego do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego. Szlam z odżelaziania wody zmieszany z siarką odpadową powstałą w procesie oczyszczania gazów metodą chelatową lub siarką elementarną ulega przemianie w zakresie temperatur 120 – 300 oC do produktu jednorodnego fizycznie odpornego na rozwarstwiające działanie wody. W wyniku przemiany chemicznej z powstają siarczki i wielosiarczki żelaza, magnezu i wapnia.Siarka, szlam, ług zielony zobacz »
103. BDSW/129wynalazekKompozycja elastomerowa kauczuku etylenowo-propylenowego przeznaczona na wyroby gumowe o dobrych właściwościach wytrzymałościowych i kontrolowanej degradowalnościPolitechnika ŁódzkaWynalazkiem są nowe proekologiczne organiczne katalizatory starzenia, których działanie polega na przyśpieszeniu rozkładu wyrobów polimerowych w środowisku po skończonym czasie eksploatacji. Obecnie używa się soli metali przejściowych nie-ekologicznych dla środowiska zatem nowe proekologiczne katalizatory będą alternatywą oraz nowym rozwiązaniem licznych problemów z utylizacją odpadów polimerowych.polimery, starzenie, degradacja polimerów, proekologiczne polimeryzobacz »
104. BDSW/130wynalazekKompozycja na bezołowiowe osłony zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującymPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest kompozycja na bezołowiowe osłony zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym. Kompozycję stanowi kompozycja elastomerowa zawierająca na 100 części wagowych kauczuku naturalnego, 0,2 – 12 części wagowych substancji pomocniczych i sieciujących oraz 50 – 500 części wagowych substancji odpornej na działanie promieniowania jonizującego jak bizmut lub związek bizmutu, przy czym jako związek bizmutu korzystnie stosuje się tlenek, wanadian lub siarczek bizmutu. Kompozycje nie zawierają substancji toksycznych i charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Promieniowanie jonizujące, bezołowiowe osłony, elastomerzobacz »
105. BDSW/131wynalazekRegulator ekstremalnyPolitechnika ŚwiętokrzyskaRegulator ekstremalny jest układem przeznaczonym do szukania i utrzymania ekstremalnej wartości określonej wielkości procesu technologicznego. Wielkością tą może być na przykład parametr procesu, wskaźnik jakości, ilość produktu, itp. Taki układ sprawdza w każdym kroku czy sygnał wyjściowy znajduje się w granicach pracy obiektu oraz zapamiętuje wyliczoną przez układ przeliczający wartość punktu przybliżenia ekstremum. Układ sterujący realizuje metodę Gaussa-Seidla-Newtona optymalizacji funkcji wielu zmiennych. Wykorzystanie powyższej metody umożliwia sterowanie obiektem o n – wejściach. W tym celu steruje pracą układu odczytu, układu przeliczającego, układu przełączającego oraz układu zadawania wyjść, porównuje również różnice dwóch wartości przybliżenia punktu ekstremalnego xr z kroku i-1 oraz i do wartości zadanej. Sprawdzony zostaje warunek. Spełnienie powyższego warunku, czyli osiągnięcie zadanej dokładności rozwiązania powoduje zatrzymanie pracy regulatora na zadany czas.regulator, regulacja, sterowanie zobacz »
106. BDSW/132wynalazekKompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i odporności na działanie cieczy organicznychPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest kompozycja elastomerowa na bazie karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i odporności na działanie cieczy organicznych. Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i odporności na rozpuszczalniki organiczne, na bazie karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, zawierająca na 100 części wagowych kauczuku 5 części wagowe substancji sieciującej w postaci tlenku cynku, zawierająca nadto napełniacz, znamienny tym, że jako napełniacz zawiera syntetyczny minerał z klasy związków hydrotalkitowych, korzystnie hydrotalkit, w ilości 30 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku. Materiały kompozytowe, wysoka wytrzymałość mechaniczna, kompozyty gumowe, wysoka odporność na rozpuszczalniki organicznezobacz »
107. BDSW/133wynalazekSposób przemiany chwilowej energii mechanicznej w energię elektrycznąPolitechnika CzęstochowskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób przemiany chwilowej energii mechanicznej w energię elektryczną. Wynalazek ma na celu odzyskanie energii mechanicznej, wytwarzanej przez organizmy żywe i pojazdy mechaniczne, mające kontakt z ruchomym podłożem podczas przemieszczania. Sposób przemiany chwilowej energii mechanicznej w energię elektryczną, zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że w urządzeniu została zastosowana dźwignia, zamocowana przegubowo do podłoża. Dźwignia wykonuje ruch od położenia pierwotnego (kąt ostry względem podłoża), maksymalnie do poziomu podłoża. Nacisk na dźwignię powoduje jej ugięcie. Ugięcie dźwigni wprawia w ruch system przekładni mechanicznej, który napędza prądnicę. W prądnicy następuje przemiana energii mechanicznej w energię elektryczną. Zastosowanie odbojnika sprężystego umożliwia powrót dźwigni do położenia pierwotnego.Odzysk energii, przemiana energiizobacz »
108. BDSW/134wynalazekSposób otrzymywania hydrolatów oraz ich zastosowaniePolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku są warianty hydrolatów z jednego surowca roślinnego charakteryzujące się zróżnicowanymi właściwościami biologicznymi oraz ich zastosowanie. Hydrolaty, określane także jako hydrosole, wody aromatyczne, wody kwiatowe, są dotychczas otrzymywane w drodze destylacji z parą wodną i kryterium zakończenia procesu destylacji jest osiągnięcie przez wydzielany produkt odpowiednich właściwości organoleptycznych. Tak więc znanymi sposobami otrzymuje się z jednego surowca tylko jeden rodzaj hydrolatu o określonych właściwościach organoleptycznych. Znane jest także zastosowanie hydrolatów jako komponentów zapachowych produktów kosmetycznych, a także jako komponentów antydrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych. Nowe rodzaje hydrolatów, będących przedmiotem zgłoszonego patentu, o różnej zawartości olejków eterycznych, różnych właściwościach zapachowych i biologicznych z jednego surowca roślinnego, pozyskiwane w drodze destylacji z parą wodną przy użyciu 20 - 100 ml wody na 1 g surowca roślinnego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że kryterium określania objętości produktów: 100 - 500 ml, 600-900 ml, 1000-1300 ml lub 1400-3000 ml, jest ich aktywność antyoksydacyjna i mikrobiologiczna. Zastosowanie hydrolatów otrzymanych podanym wyżej sposobem jako komponentów zapachowych, antydrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych produktów kosmetycznych, według wynalazku charakteryzuje się tym, że hydrolat stanowiący destylat o objętości 100 - 500 ml stosuje się jako komponent toników, hydrolat stanowiący destylat o objętości 600 – 900 ml jako komponent szamponów,hydrolat stanowiący destylat o objętości 1000 - 1300 ml jako komponent preparatów pielęgnacyjnych do skóry, zaś hydrolat stanowiący destylat o objętości 1400 - 3000 ml jako komponent chusteczek odświeżających. Sposób według wynalazku umożliwia otrzymanie z tego samego surowca hydrolatów o odmiennych właściwościach jakościowych, zapachowych i użytkowych, mających zastosowanie do różnych wyrobów kosmetycznych. Sposób według wynalazku ilustrują poniższe przykłady. Przykład I. Destylacji z parą wodną poddano 60.0 g suszonych kwiatów lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia). Kwiaty umieszczono w kolbie dwuszyjnej (2 000ml), dodano ok. 1200.0 ml wody destylowanej i przeprowadzono destylację z parą wodną. Destylację zakończono po otrzymaniu 400 ml hydrolatu. Otrzymany hydrolat charakteryzował się intensywnym zapachem ziołowym (lawendowa nuta górna) i zawierał olejki eteryczne w ilości 97.23±6.10 mg/100ml hydrolatu. Aktywność antydrobnoustrojową hydrolatu oznaczano metodą rozcieńczeń wobec bakterii Gram - dodatnich Bacillus subtilis ATCC 6633 i Staphylococcus aureus ATCC 1803; Gram - ujemnych bakteria Escherichia coli ATCC 1627 i Pseudomonas aeruginosa ATCC 1555; drożdży Candida sp. LOCK 0008 oraz pleśni Aspergillus niger LOCK 0436 i Penicillium expansum LOCK 0535. Wyniki przedstawiono jako % zahamowania liczebności populacji w obecności hydrolatu – zahamowanie liczebności komórek populacji ( bakterie, drożdże, pleśnie ) w obecności hydrolatu było nie mniejsze niż 0.05%. Właściwości przeciwutleniające hydrolatu oznaczano metodą ORAC FL, otrzymany wynik przeliczono na mol TE / L - aktywność antyoksydacyjna hydrolatu była nie mniejsza niż 266  39 mol TE / L. Otrzymany hydrolat zastosowano jako komponent zapachowy, antydrobnoustrojowy i antyoksydacyjny toniku do cery przetłuszczającej się. W celu otrzymania toniku do 400 ml otrzymanego hydrolatu wprowadzono kolejno, podczas mieszania, 50 g gliceryny, 20 g soli cynkowej kwasu piorolidynokarboksylowego (Zn PCA), 5 g kwasu benzoesowego. Po 24 godzinach leżakowania, wyregulowano pH do wartości 5-6 za pomocą kwasu cytrynowego. Otrzymany tonik cechował się efektywnym działaniem przeciwtrądzikowym, kojącym i łagodzącym. Nadto charakteryzował się przyjemnym zapachem ziołowo-lawendowym z górną nutą lawendy. Przykład II. Destylację z parą wodną 60.0 g suszonych kwiatów lawendy wąskolistnej prowadzono postępując jak w przykładzie I. Destylację zakończono po otrzymaniu 800 ml destylatu. Otrzymany hydrolat charakteryzował się intensywnym zapachem ziołowo-lawendowym (dolna nuta lawendy) i zawierał olejki eteryczne w ilości 59.61±7.20 mg/100ml hydrolitu. Aktywność antydrobnoustrojową i właściwości przeciwutleniające hydrolatu oznaczono jak w przykładzie; zahamowanie liczebności komórek populacji ( bakterie, drożdże, pleśnie ) w obecności hydrolatu było nie mniejsze niż 0.05%, zaś aktywność antyoksydacyjna wynosiła 248  30 mol TE / L. Otrzymany hydrolat zastosowano jako komponent zapachowy, antydrobnoustrojowy i antyoksydacyjny szamponu do włosów przetłuszczających się. W celu otrzymania szamponu do 400 ml otrzymanego hydrolatu wprowadzono kolejno, podczas mieszania, 280 g SLES 2 EO (26%), 40 g kokamidopropylobetainy, 20 g kokamidu DEA, 2 g polyquaternium -7, 5 g kwasu benzoesowego. Następnie wyregulowano pH do wartości 5-6 za pomocą kwasu cytrynowego, a lepkość za pomocą NaCl. Otrzymany szampon efektywnie oczyszczał skórę i włosy, ograniczał proces ich przetłuszczania się, kondycjonował. Nadto charakteryzował się zapachem ziołowo-lawendowym z dolną nutą lawendy. Przykład III. Destylację z parą wodną 60.0 g suszonych kwiatów lawendy wąskolistnej prowadzono postępując jak w przykładzie I. Destylację zakończono po otrzymaniu 1200 ml destylatu. Otrzymany hydrolat charakteryzował się intensywnym zapachem kwiatowo-ziołowym, (słodki, lawendowa nuta lekka ); zawartość olejku eterycznego w hydrolacie była nie mniejsza niż 38.45±5.31 mg/100ml hydrolatu, właściwości antydrobnoustrojowe - zahamowanie liczebności komórek populacji (bakterie, drożdże, pleśnie) w obecności hydrolatu nie mniejsze niż 0.05%; aktywność antyoksydacyjna hydrolatu była nie mniejsza niż 228  34 mol TE / L. Otrzymany hydrolat zastosowano jako komponent zapachowy, antydrobnoustrojowy i antyoksydacyjny w żelu pod oczy. W celu otrzymania żelu do 400 ml otrzymanego hydrolatu wprowadzono kolejno, podczas mieszania, 3 g karbomeru (Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Cross-Polymer), 6 g soli sodowej kwasu piorolidynokarboksylowego (PCA Na), 5 g gliceryny, 0,15 g metyloparabenu. Za pomocą TEA wyregulowano pH do 6,0. Otrzymany żel efektywnie koił, wygładzał skórę. Nadto charakteryzował się zapachem przyjemnym słodkim kwiatowo-ziołowym, z lekką nutą lawendy. Przykład IV. Destylację z parą wodną 60.0 g suszonych kwiatów lawendy wąskolistnej prowadzono postępując jak w przykładzie I. Destylację zakończono po otrzymaniu 1600 ml destylatu. Otrzymany hydrolat charakteryzował się intensywnym zapachem kwiatowo-lawendowym, słodkim, subtelnym; zawartość olejku eterycznego w hydrolacie była nie mniejsza niż 24.83±2.21 mg/100ml hydrolatu, właściwości antydrobnoustrojowe - zahamowanie liczebności komórek populacji (bakterie, drożdże, pleśnie) w obecności hydrolatu nie mniejsze niż 0.05%; aktywność antyoksydacyjna hydrolatu była nie mniejsza niż 218  33 mol TE / L. Otrzymany hydrolat zastosowano jako komponent zapachowy, antydrobnoustrojowy i antyoksydacyjny chusteczek odświeżających. Do 400 ml otrzymanego hydrolatu dodano po kolei, podczas mieszania, 60 g gliceryny 20 g polioksyetylenowanego siedmioma molami tlenku etylenu monoglicerydu kokosowego (PEG-7 Glyceryl Cocoate), 5,0 g alantoiny, 10 g D-pantenolu, 5 g kwasu benzoesowego. Po 24 godzinach leżakowania, wyregulowano pH do wartości 5-6 przy użyciu kwasu cytrynowego. Otrzymanym płynem nasączono chusteczki. Chusteczki intensywnie odświeżały skórę pozostawiając na niej przyjemny zapach, charakterystyczny dla użytego hydrolatu. Zastrzeżenia patentowe 1. Nowe rodzaje hydrolatów z jednego surowca roślinnego o różnej zawartości olejków eterycznych, różnych właściwościach zapachowych i biologicznych, pozyskiwanych w drodze destylacji z parą wodną, przy użyciu 20 - 100 ml wody na 1 g surowca roślinnego, znamienny tym, że kryterium określania objętości produktów: 100 - 500 ml, 600-900 ml, 1000-1300 ml lub 1400-3000 ml, jest ich aktywność antyoksydacyjna i mikrobiologiczna 2. Zastosowanie hydrolatów otrzymanych sposobem przedstawionym w zastrzeżeniu 1, jako komponentów zapachowych, antydrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych produktów kosmetycznych, znamienne tym, że hydrolat stanowiący destylat o objętości 100 – 500 ml stosuje się jako komponent toników, hydrolat stanowiący destylat o objętości 600 - 900 ml jako komponent szamponów, hydrolat stanowiący destylat o objętości 1000 - 1300 ml jako komponent preparatów do pielęgnacji skóry, zaś hydrolat stanowiący destylat o objętości 1400 - 3000 ml jako komponent chusteczek odświeżających. warianty, hydrolaty, przemysł kosmetyczny, przemysł spożywczy, Lawenda wąskolistnazobacz »
109. BDSW/135wynalazekZespół mechaniczny zwłaszcza do testowania napędów bezpośrednich w szczególności odpornych układów sterowania napędów bezpośrednichPolitechnika Poznańska Przedmiotem wynalazku jest zespół mechaniczny zwłaszcza do testowania napędów bezpośrednich w szczególności odpornych układów sterowania napędów bezpośrednich, mający zastosowanie w laboratoriach badawczo – rozwojowych zajmujących się projektowaniem i testowaniem napędów bezpośrednich, a zwłaszcza odpornych układów sterowania napędów bezpośrednich.Testowanie napędu bezpośredniego, napęd elektryczny, złożona struktura mechanicznazobacz »
110. BDSW/136wynalazekTermoanemometrPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest termoanemometr jednokierunkowy wyznaczający zwrot, mający zastosowanie w aplikacjach, w których konieczne jest, poza określeniem wartości, określenie zwrotu przepływającego medium min. pomiar przepływu gazu w systemie wentylacyjnym alarmującym o cofaniu się zużytego powietrza.Termoanemometr, czujnik przepływuzobacz »
111. BDSW/137wynalazekTermoanemometr jednokierunkowy wyznaczający zwrotPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest termoanemometr jednokierunkowy wyznaczający zwrot, mający zastosowanie w aplikacjach, w których konieczne jest, poza określeniem wartości, określenie zwrotu przepływającego medium min. pomiar przepływu gazu w systemie wentylacyjnym alarmującym o cofaniu się zużytego powietrzaTermoanemometr, czujnik przepływuzobacz »
112. BDSW/138wynalazekPeptydy chemerynywe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te peptydy oraz zastosowanie tych peptydów do leczenia stanów patologicznych nabłonkówUniwersytet JagiellońskiChemeryna jest niedawno odkrytym białkiem, szeroko rozpowszechnionym w nabłonkach stanowiących naturalne bariery ciała. Nasz wynalazek tj. peptyd 4, składa się z 20 aminokwasów i jest fragmentem chemeryny ulokowanym w środku jej sekwencji. Peptyd 4 posiada własności bakteriostatyczne względem różnych szczepów bakterii kolonizujących nabłonki. Ma zdolność zabijania bakterii powodując perforację ich ściany komórkowej, tym samym działając jak antybiotyk pochodzenia autologicznego. Chemeryna, nabłonki, antybiotykzobacz »
113. BDSW/139wynalazekImplant stomatologiczny wewnątrzkostny oraz sposób stymulacji komórek kostnych dla implantów stomatologicznych i innych implantów dokostnychPolitechnika BiałostockaOpis wynalazku dotyczy implantu stomatologicznego wewnątrzkostnego zbudowanego z co najmniej dwóch płaszczy wszczepu, wszczepu, filaru protetycznego śrubowego z zintegrowanym elementem nadkostnym, na którym mocowana jest korona protetyczna. Implant stomatologiczny według wynalazku posiada rozbudowaną linię krawędziową oraz innowacyjną budowę rozporową. Przewiduje się pokrycie powierzchni wszczepu hydroksyapatytem. Wynalazek jest efektem realizacji pracy dyplomowej. Powstał projekt oryginalnego rozwiązania konstrukcyjnego, niemającego odpowiednika w rozwiązaniach dostępnych na rynku i stosowanych w praktyce klinicznej. Podstawową zaletą nowej konstrukcji jest możliwość lepszego zakotwiczenia w tkance kostnej i prognozowany szybszy przebieg osteointegracji – to stwierdzenie wymaga jednak potwierdzenia w badaniach klinicznych. Istotą drugiego rozwiązania patentowego jest sposób stymulacji komórek kostnych dla implantów stomatologicznych oraz innych implantów dokostnych. Polega na stymulacji komórek kostnych względem ich przyrastania do powierzchni implantu poprzez stały nacisk ze strony implantowanego elementu (tu: rozchylonych płaszczy wszczepu) na powierzchnię promieniową łoża kostnego pod implant. implant, stomatologiczny, stymulacja komórek kostnychzobacz »
114. BDSW/140wynalazekSposób i urządzenie do monitorowania wielkości oblodzenia linii elektroenergetycznychPolitechnika OpolskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do określania wielkości oblodzenia linii elektroenergetycznych. Sposób i urządzenie wg wynalazku przeznaczone jest do dostarczania służbom dyspozytorskim niezbędnych danych potrzebnych do określenia, gdzie w napowietrznej sieci elektroenergetycznej występuje oblodzenie przewodów linii elektroenergetycznej i jaką ma masę określoną w gramach. Wynalazek zawiera próbkę rzeczywistego przewodu linii elektroenergetycznej, do której przymocowano czujniki tensometryczne, całość umieszczona jest na konstrukcji. Ponadto urządzenie zawiera system pomiarowy składający się z rejestratora, nadajnika i odbiornika dokonującego odczytu wartości ciężaru przewodu i zapisuje go w pamięci komputera. Wyniki pomiarów przesyłane są bezprzewodowo w ustalonych odstępach czasu, przy wykorzystaniu modułu GSM.energetyka, oblodzenie przewodów, pomiar oblodzenia, pomiar tensometrycznyzobacz »
115. BDSW/141wynalazekSposób i układ do ciągłego monitorowania położenia przewodów napowietrznych linii sieci elektroenergetycznychPolitechnika OpolskaPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego monitorowania położenia przewodów linii elektroenergetycznych pod napięciem – bez konieczności wyłączania urządzeń z eksploatacji. Cechą podstawową urządzenia jest możliwość zdalnego pomiaru położenia przewodów linii elektroenergetycznych przy użyciu kamery cyfrowej, co w efekcie pozwala na dynamiczne zwiększenie obciążalności prądowej linii. Urządzenie jest bezinwazyjne i bezobsługowe. Wykonuje pomiary w sposób ciągły z możliwością konfiguracji dla różnych typów napowietrznych linii elektroenergetycznych. Urządzenie składa się z kamery cyfrowej, czujnika nasłonecznienia, stacji pogodowej oraz z modułów rejestracji, transmisji oraz wizualizacji uzyskanych danych.energetyka, położenie przewodów, zwis przewodów, analiza obrazuzobacz »
116. BDSW/142wynalazekFiltr gazu zapylonegoPolitechnika ŚwiętokrzyskaFiltr gazu zapylonego posiada górny i dolny zbiornik, które połączone są rurami. Filtr wypełniony jest cieczą. W dolnym zbiorniku znajduje się dyfuzor drobnopęcherzykowy, przez który gaz w postaci drobnych bąbelków wprowadzany jest do cieczy. Gaz przechodząc przez filtr jest chłodzony i oczyszczany oraz powoduje cyrkulację cieczy. Duża powierzchnia wymiany ciepła rur łączących zbiornik górny z dolnym oraz cyrkulacja cieczy zapewniają wydajne chłodzenie. filtr, gaz zapylony, biomasa, zgazowywaniezobacz »
117. BDSW/143wynalazekNowe sondy do wykrywania bakterii z gatunku Acinetobacter baumannii, oligonukleotydowe startery, sposób oraz zestaw do analizy próbek medycznych i środowiskowychMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoAcinetobacter baumannii to oportunistyczny patogen o istotnym znaczeniu klinicznym. Często zasiedla środowisko szpitalne. Zagraża przede wszystkim pacjentom z obniżoną odpornością, przebywającym na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jest odpowiedzialny za wywoływanie zakażeń układu moczowego, groźnych infekcji ran oraz rozległych oparzeń, a także zapalenia płuc i wtórnego zapalenia opon mózgowych. To właśnie zapalenia płuc o ciężkim przebiegu są najczęściej wykrywaną w ostatnich latach chorobą wywoływaną przez A. baumannii. Wysoka patogenność tego drobnoustroju związana jest z szeregiem charakterystycznych dla całego gatunku cech, takich jak zdolność do zasiedlania i długotrwałego przebywania na powierzchniach abiotycznych, niewrażliwość na wiele środków antybakteryjnych stosowanych do dezynfekcji, czy wysoki poziom kompetencji genetycznej, dzięki czemu nabywa on bardzo szybko lekooporności. Szacuje się, że obecnie ok. 10-30% izolatów szpitalnych należy do grupy wielolekoopornych. Nawet wrażliwość na antybiotyki z grupy karbapenemów w ciągu ostatniej dekady zaczęła znacząco maleć, sugerując że być może era antybiotykowa w kontekście A. baumannii skończy się szybciej niż jest to przewidziane dla metycilino-opornych szczepów S. aureus (MRSA), stanowiących do tej pory największe zagrożenie. Czas potrzebny na postawienie właściwej diagnozy odgrywa ważną rolę w skutecznym leczeniu infekcji wywołanych przez ten patogen. Niestety, obecnie stosowane metody diagnostyczne opierają się na mikrobiologii klasycznej, więc do wykonania oznaczenia wymagane jest uzyskanie czystej hodowli bakteryjnej. Standardowo na otrzymanie wyników analizy czeka się od 3 do 7 dni. Co więcej, z uwagi na to, iż powyższe testy opierają się na cechach fenotypowych, które są bardzo zmienne wśród mikroorganizmów, pozwalają na określenie przynależności gatunkowej badanego izolatu jedynie w pewnym przybliżeniu, nigdy nie dając 100% pewności. Poszukiwanie ulepszonego i uproszczonego sposobu identyfikacji poprzez zastosowanie technik molekularnych doprowadziło do opracowania przez nas sposobu i zestawu do analizy materiału genetycznego pod kątem obecności Acinetobacter baumannii. Zestaw ten bazuje na technice Real-Time PCR, która jest bardzo dobrze znana i dosyć powszechnie stosowana w nowoczesnych laboratoriach diagnostycznych. Reakcja Real-Time PCR jest reakcją wykorzystywaną do monitorowania ilości przyrostu kopii badanej sekwencji w czasie. Identyfikacja jest możliwa dzięki zastosowaniu sond znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. W naszym zestawie zdecydowaliśmy się wykorzystać sondy typu TaqMan ze względu na ich wysoką specyficzność. Całość składa się z dwóch par starterów, przy pomocy których powielane są wybrane fragmenty silnie konserwowanych genów (charakterystycznych dla całego gatunku) oraz dwie sondy zdolne do przyłączania się do zamplifikowanych fragmentów. Co więcej, przeprowadzanie reakcji w dupleksie (dodając dwie sondy i odpowiadające im startery do jednej mieszaniny reakcyjnej) pozwala na eliminację próbek dających wynik fałszywie pozytywny, gdyż za dodatnie uznajemy wyłącznie próbki, gdzie wykrywamy sygnał fluorescencji pochodzący z obu sond. To sprawia, że metoda jest bardzo wiarygodna. Opracowaliśmy również wydajny sposób przygotowania próbki przed wykonaniem oznaczenia, który sprowadza się do prostego wirowania, w celu zagęszczenia ilość materiału do badań i lizy termicznej komórek bakteryjnych prowadzącej do izolacji DNA, służącego jako matryca w reakcji Real-Time PCR. Ograniczenie manipulacji na badanych próbach jest bardzo cenne, gdyż minimalizuje ryzyko ich kontaminacji. Warto podkreślić, że zarówno przygotowanie próbki jak i przeprowadzenie reakcji Real-Time PCR nie jest skomplikowane, a pozwala zaoszczędzić dużo czasu, który jak już wspomniałam ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia klinicystów. Acinetobacter baumannii, test diagnostyczny, test molekularny, technika Real-Time PCR, sondy typu TaqManzobacz »
118. BDSW/144wynalazekKomora termostatyzowana, zwłaszcza dla rezystorów precyzyjnych i wzorcowychPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest komora termostatyzowana, zwłaszcza dla rezystorów precyzyjnych i wzorcowych, minimalizująca zmiany rezystancji rezystorów wskutek zmian ich temperatury otoczenia, przeznaczona dla zestawów precyzyjnych rezystorów oraz rezystorach wzorcowych, stosowanych w szczególności w transferach rezystancji, nazywanych transferami Hamona, podczas przenoszenia wartości rezystancji między wzorcami w stosunku 1:10 i 1:100. Komora ma metalową obudowę (2), która na zewnątrz pokryta jest izolacją cieplną (4), przy czym na zewnątrz metalowej obudowy (2) zamocowane jest, co najmniej jedno ogniwo Peltiera (3) podłączone do wyjścia regulatora temperatury (6), do którego wejścia podłączony jest czujnik temperatury (7) umieszczony wewnątrz metalowej obudowy (2). termostatyzacja, rezystory wzorcowe, wzorce rezystancji, pomiary precyzyjne, wzorcowaniezobacz »
119. BDSW/145wynalazekSposób zapewnienia stałej temperatury powietrza w obudowie, dla precyzyjnych rezystorówPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób zapewnienia stałej temperatury powietrza w obudowie, zwłaszcza dla precyzyjnych rezystorów, minimalizujący zmiany rezystancji rezystorów wskutek zmian ich temperatury otoczenia, przeznaczony do stosowania w zestawach precyzyjnych rezystorów oraz rezystorach wzorcowych, a szczególnie w transferach rezystancji nazywanych transferami Hamona, podczas przenoszenia wartości rezystancji między wzorcami w stosunku 1:10 i 1:100. Sposób polega na tym, że zestaw rezystorów (1) umieszcza się wewnątrz metalowej obudowy (2), którą na zewnątrz pokrywa się izolacją termiczną (4), przy czym wnętrze metalowej obudowy (2) podgrzewa się lub chłodzi, co najmniej jednym ogniwem Peltiera (3), umieszczonym na zewnątrz metalowej obudowy (2) i zasilanym z regulatora temperatury (6) sterowanym sygnałem z czujnika temperatury (7) umieszczonym wewnątrz metalowej obudowy (2).termostatyzacja, rezystory wzorcowe, wzorce rezystancji, pomiary precyzyjne, wzorcowaniezobacz »
120. BDSW/146wynalazekSposób wyznaczania projekcji stężenia rodników za pomocą skanowania pola magnetycznego w obrazowaniu przestrzenno-widmowym EPR oraz układ do jego stosowaniaPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest, mający olbrzymie znaczenie dla możliwości lokalizacji zmian nowotworowych, sposób wyznaczania projekcji stężenia rodników za pomocą skanowania pola magnetycznego w obrazowaniu przestrzenno widmowym EPR (Electron Paramagnetic Resonance) oraz układ do jego stosowania, mający zastosowanie w obrazowaniu stężenia rodników o różnych czasach relaksacji. Sposób wyznaczania projekcji stężenia rodników za pomocą skanowania pola magnetycznego w obrazowaniu przestrzenno-widmowym EPR, polega na pomiarze tzw. projekcji stężenia rodników do obrazowania przestrzenno-widmowego przy zachowaniu stałej amplitudy skanowanego pola magnetycznego. Utrzymanie stałych warunków pomiarowych umożliwia zebranie projekcji w czasie ułamków milisekundy, co przekłada się na ilość kilkuset – kilku tysięcy projekcji uzyskiwanych w trakcie całego pomiaru w czasie kilkunastu – kilkudziesięciu milisekund (obecnie rejestruje się jedynie kilkadziesiąt projekcji w znacznie dłuższym czasie). Tak zebrane dane poddawane są procedurze korekcji, co umożliwia otrzymanie gotowego obrazu elektronicznego obiektu, z którego następnie rekonstruowany jest obraz rzeczywisty 2D, 3D lub tzw. 4D. Układ do wyznaczania projekcji stężenia rodników za pomocą skanowania pola magnetycznego w obrazowaniu przestrzenno-widmowym EPR, zawiera źródło sygnału, co najmniej jeden rezonator, mostek, cewki pola zewnętrznego wraz z generatorami kształtu fali oraz układ detekcyjny i sterujący.obrazowanie EPR, farmakokinetyka wolnych rodników, stężenie tlenu w tkankach, stężenie rodnikazobacz »
121. BDSW/147wynalazekWymiennik ciepłaPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest połączenie co najmniej czterech wymienników ciepła o kulistej obudowie, wewnętrznie ożebrowanych (Załącznik). Żebra w przekroju posiadają kształt gwiazdy. Wymienniki połączone są w sekcje, które umieszcza się w naczyniu przepływowym, które jest wypełnione medium odpadowym. Zasada działania jest następująca: przez sekcję przepływa czynnik roboczy, który odbiera ciepło przez ścianki i żebra wymienników. Każdy z wymienników ciepła jest wyposażony w kanał dolotowy i kanał wylotowy. Naczynie przepływowe z jednego końca jest połączone poprzez przewód dolotowy z kolektorem dolotowym, a na drugim końcu poprzez przewód wylotowy jest połączone z kolektorem wylotowym. Korzystnie czynnikiem roboczym jest ciecz lub gaz lub medium zmienno-fazowe. Korzystnie co najmniej dwie sekcje wymienników łączy się w grupę wymienników, przy czym każda z sekcji wymienników jest połączona przewodem dolotowy z tym samym kolektorem dolotowym i przewodem wylotowym z tym samym kolektorem wylotowym.Wymiennik ciepła, odzysk ciepła odpadowegozobacz »
122. BDSW/148wynalazekKolektor słonecznyPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób pochłaniania promieniowania słonecznego w absorberze kolektora słonecznego o dwóch powierzchniach pochłaniających i absorber kolektora słonecznego o dwóch powierzchniach pochłaniających (Załącznik). Istota sposobu, według wynalazku polega na tym, że zależnie od chwilowej przewagi bezpośredniego i rozproszonego promieniowania słonecznego zmianie podlega sposób pochłaniania promieniowania. W sytuacji gdy bezpośrednie promieniowanie słoneczne jest większe od promieniowania rozproszonego, kolektor obracany jest do pozycji pozwalającej maksymalnie wykorzystać promieniowanie bezpośrednie poprzez jego skoncentrowanie. W sytuacji gdy rozproszone promieniowanie słoneczne jest większe od promieniowania bezpośredniego kolektor obracany jest do pozycji pozwalającej maksymalnie wykorzystać promieniowanie rozproszone. Istota kolektora o dwóch powierzchniach absorbujących, według wynalazku polega na tym, że rura w której płynie czynnik nagrzewany, posiada obciśnięty na sobie profilowany absorber wykonany z jednolitego pasa blachy, posiadający wydzielone obszary z powłokami zwierciadlanymi oraz wydzielone obszary z powłokami absorbującymi promieniowanie słoneczne. Rura czynnika roboczego wraz z absorberem profilowanym połączona poprzez dennice z rurą szklaną posiada możliwość wykonywania pełnego obrotu wokół swojej osi. Obrót wymuszany jest zewnętrznym oddziaływaniem mechanicznym. W zależności od chwilowej wartości promieniowania, rura wraz absorberem profilowanym obracana jest wokół swojej osi aż do pozycji pozwalającej najlepiej wykorzystać chwilowo dostępne promieniowanie słoneczne. Ciepło pochłonięte przez powierzchnie absorbujące absorbera profilowanego przekazywane jest poprzez przewodzenie do rury a następnie do czynnika roboczego.Kolektor słoneczny, energia słoneczna, odnawialne źródła energiizobacz »
123. BDSW/149wynalazekSposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym Politechnika LubelskaSposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym składa się z elektronicznej jednostki, sterującej pracą elektrolizera zasilanego z pokładowego źródła generowania energii elektrycznej, i układem dozującym wyprodukowany gaz do kolektora dolotowego silnika. Z chwilą zwiększania prędkości pojazdu elektroniczna jednostka sterująca stopniowo uruchamia generator. Następnie wytworzona mieszanina wodorotlenowa przekazywana jest do dozownika, który dozuje odpowiednią dawkę gazu do kolektora dolotowego silnika. Mieszanina ulega spaleniu w przestrzeni roboczej silnika. W przypadku jazdy równomiernej w generatorze wytwarzana jest mieszanina z maksymalną jego wydajnością. Jeżeli następuje zmniejszanie prędkości pojazdu elektroniczna jednostka sterująca samoczynnie wyłącza generator i dozownik. Inicjacja pracy elektronicznej jednostki sterującej następuje wówczas po przekroczeniu wartości minimalnej prędkości obrotowej silnika i minimalnego napięcia w układzie pokładowego generowania energii elektrycznej (minimalnej wartości zapisanej w pamięci jednostki, bądź wprowadzanej ręcznie za pomocą specjalizowanego oprogramowania). Natomiast prędkość obrotową silnika wyznacza się na podstawie impulsu napięciowego występującego na wtryskiwaczu paliwa, niezależnie od typu i rodzaju systemu zasilania silnika w paliwo. Czujnik ciśnienia umiejscowiony w przewodach gazowych, monitoruje ciśnienie w generatorze, zapobiegając nadmiernemu jego wzrostowi.wodór, elektroliza, paliwo silnikowe, zasilanie dwupaliwowe, emisja spalin,zobacz »
124. BDSW/150wynalazekSposób przetwarzania spożywczej krwi wieprzowejUniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyIstota wynalazku polega na zwiększaniu zdolności do biologicznego, biofizycznego i biochemicznego oddziaływania komórek bakterii lactobacillus acidophilus ze składnikami krwi wieprzowej, stanowiącej surowiec do produkcji kiszki kaszanej.krew, wieprzowazobacz »
125. BDSW/151wynalazekSposób wytwarzania 4-metoksydihydrochalkonuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPodstawową rolą badań objętych projektem było opracowanie nowych metod pozyskiwania naturalnych flawonoidów chmielu oraz ich strukturalnych analogów w wyniku mikrobiologicznej transformacji z udziałem bakterii. Celem pośrednim jest określenie szlaków metabolicznych związków flawonoidowych w kulturach mikroorganizmów oraz ustalenie specyfiki rodzajowej poszczególnych szczepów do prowadzenia określonych typów reakcji. Przedmiotem wynalazków jest sposób wytwarzania dihydrochalkonów. Sposób według wynalazku polega na tym, że substrat, którym jest chalkon, lub 4-metoksychalkon lub chalkonaringenina lub flawanon poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego bakterii z rodzaju Rhodococcus albo Gordonia. Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie, w jednoetapowym procesie, dihydrochalkonów z dostępnych komercyjnie tanich substratów, z całkowitą wydajnością izolowaną w granicach 40-94%, w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, w środowisku wodnym i w pH bliskim obojętnego. Metoda według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji niskokalorycznych środków słodzących, pochodzenia naturalnego oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania naturalnych związków flawonoidowych wykazujących działanie przeciwnowotworowe oraz antyoksydacyjne. bakterie, biotransformacje, dihydrochalkony, hydroksydydihydrochalkony, środki słodzącezobacz »
126. BDSW/152wynalazekSposób wytwarzania 4-metoksydihydrochalkonu (wer. II - przyp. admina)Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPodstawową rolą badań objętych projektem było opracowanie nowych metod pozyskiwania naturalnych flawonoidów chmielu oraz ich strukturalnych analogów w wyniku mikrobiologicznej transformacji z udziałem bakterii. Celem pośrednim jest określenie szlaków metabolicznych związków flawonoidowych w kulturach mikroorganizmów oraz ustalenie specyfiki rodzajowej poszczególnych szczepów do prowadzenia określonych typów reakcji. Przedmiotem wynalazków jest sposób wytwarzania dihydrochalkonów. Sposób według wynalazku polega na tym, że substrat, którym jest chalkon, lub 4-metoksychalkon lub chalkonaringenina lub flawanon poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego bakterii z rodzaju Rhodococcus albo Gordonia. Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie, w jednoetapowym procesie, dihydrochalkonów z dostępnych komercyjnie tanich substratów, z całkowitą wydajnością izolowaną w granicach 40-94%, w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, w środowisku wodnym i w pH bliskim obojętnego. Metoda według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji niskokalorycznych środków słodzących, pochodzenia naturalnego oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania naturalnych związków flawonoidowych wykazujących działanie przeciwnowotworowe oraz antyoksydacyjne. bakterie, biotransformacje, dihydrochalkony, hydroksydydihydrochalkony, środki słodzące.zobacz »
127. BDSW/153wynalazekSposób wytwarzania dihydrochalkonuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPodstawową rolą badań objętych projektem było opracowanie nowych metod pozyskiwania naturalnych flawonoidów chmielu oraz ich strukturalnych analogów w wyniku mikrobiologicznej transformacji z udziałem bakterii. Celem pośrednim jest określenie szlaków metabolicznych związków flawonoidowych w kulturach mikroorganizmów oraz ustalenie specyfiki rodzajowej poszczególnych szczepów do prowadzenia określonych typów reakcji. Przedmiotem wynalazków jest sposób wytwarzania dihydrochalkonów. Sposób według wynalazku polega na tym, że substrat, którym jest chalkon, lub 4-metoksychalkon lub chalkonaringenina lub flawanon poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego bakterii z rodzaju Rhodococcus albo Gordonia. Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie, w jednoetapowym procesie, dihydrochalkonów z dostępnych komercyjnie tanich substratów, z całkowitą wydajnością izolowaną w granicach 40-94%, w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, w środowisku wodnym i w pH bliskim obojętnego. Metoda według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji niskokalorycznych środków słodzących, pochodzenia naturalnego oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania naturalnych związków flawonoidowych wykazujących działanie przeciwnowotworowe oraz antyoksydacyjne. bakterie, biotransformacje, dihydrochalkony, hydroksydydihydrochalkony, środki słodzącezobacz »
128. BDSW/154wynalazekSposób wytwarzania dihydrochalkonu (wer. II - przyp. admina)Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPodstawową rolą badań objętych projektem było opracowanie nowych metod pozyskiwania naturalnych flawonoidów chmielu oraz ich strukturalnych analogów w wyniku mikrobiologicznej transformacji z udziałem bakterii. Celem pośrednim jest określenie szlaków metabolicznych związków flawonoidowych w kulturach mikroorganizmów oraz ustalenie specyfiki rodzajowej poszczególnych szczepów do prowadzenia określonych typów reakcji. Przedmiotem wynalazków jest sposób wytwarzania dihydrochalkonów. Sposób według wynalazku polega na tym, że substrat, którym jest chalkon, lub 4-metoksychalkon lub chalkonaringenina lub flawanon poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego bakterii z rodzaju Rhodococcus albo Gordonia. Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie, w jednoetapowym procesie, dihydrochalkonów z dostępnych komercyjnie tanich substratów, z całkowitą wydajnością izolowaną w granicach 40-94%, w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, w środowisku wodnym i w pH bliskim obojętnego. Metoda według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji niskokalorycznych środków słodzących, pochodzenia naturalnego oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania naturalnych związków flawonoidowych wykazujących działanie przeciwnowotworowe oraz antyoksydacyjne. bakterie, biotransformacje, dihydrochalkony, hydroksydydihydrochalkony, środki słodzącezobacz »
129. BDSW/155wynalazekSposób wytwarzania 2’,4,4’,6’-tetrahydroksydihydro--chalkonuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPodstawową rolą badań objętych projektem było opracowanie nowych metod pozyskiwania naturalnych flawonoidów chmielu oraz ich strukturalnych analogów w wyniku mikrobiologicznej transformacji z udziałem bakterii. Celem pośrednim jest określenie szlaków metabolicznych związków flawonoidowych w kulturach mikroorganizmów oraz ustalenie specyfiki rodzajowej poszczególnych szczepów do prowadzenia określonych typów reakcji. Przedmiotem wynalazków jest sposób wytwarzania dihydrochalkonów. Sposób według wynalazku polega na tym, że substrat, którym jest chalkon, lub 4-metoksychalkon lub chalkonaringenina lub flawanon poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego bakterii z rodzaju Rhodococcus albo Gordonia. Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie, w jednoetapowym procesie, dihydrochalkonów z dostępnych komercyjnie tanich substratów, z całkowitą wydajnością izolowaną w granicach 40-94%, w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, w środowisku wodnym i w pH bliskim obojętnego. Metoda według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji niskokalorycznych środków słodzących, pochodzenia naturalnego oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania naturalnych związków flawonoidowych wykazujących działanie przeciwnowotworowe oraz antyoksydacyjne. bakterie, biotransformacje, dihydrochalkony, hydroksydydihydrochalkony, środki słodzącezobacz »
130. BDSW/156wynalazekSposób wytwarzania 2’- hydroksydihydrochalkonuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPodstawową rolą badań objętych projektem było opracowanie nowych metod pozyskiwania naturalnych flawonoidów chmielu oraz ich strukturalnych analogów w wyniku mikrobiologicznej transformacji z udziałem bakterii. Celem pośrednim jest określenie szlaków metabolicznych związków flawonoidowych w kulturach mikroorganizmów oraz ustalenie specyfiki rodzajowej poszczególnych szczepów do prowadzenia określonych typów reakcji. Przedmiotem wynalazków jest sposób wytwarzania dihydrochalkonów. Sposób według wynalazku polega na tym, że substrat, którym jest chalkon, lub 4-metoksychalkon lub chalkonaringenina lub flawanon poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego bakterii z rodzaju Rhodococcus albo Gordonia. Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie, w jednoetapowym procesie, dihydrochalkonów z dostępnych komercyjnie tanich substratów, z całkowitą wydajnością izolowaną w granicach 40-94%, w temperaturze pokojowej, przy ciśnieniu atmosferycznym, w środowisku wodnym i w pH bliskim obojętnego. Metoda według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji niskokalorycznych środków słodzących, pochodzenia naturalnego oraz w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania naturalnych związków flawonoidowych wykazujących działanie przeciwnowotworowe oraz antyoksydacyjne. bakterie, biotransformacje, dihydrochalkony, hydroksydydihydrochalkony, środki słodzącezobacz »
131. BDSW/157wynalazekSposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebremPolitechnika Lubelskaa) Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem w trójsuwakowej prasie kuźniczej polega na tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty spęcza się na nieruchomej dolnej matrycy za pomocą bocznych narzędzi kształtujących, które przemieszczają się ruchem posuwistym, zbliżając się do siebie ze stałą prędkością do osiągnięcia momentu zaplanowanej drogi, którą wyznacza się w zależności od grubości i wysokości żebra, przy czym ostateczne ukształtowanie żebra o założonych wymiarach wyrobu gotowego przebiega w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami bocznych narzędzi kształtujących.wyroby płaskie z jednym żebrem, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
132. BDSW/158wynalazekSposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebremPolitechnika Lubelskab) Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem w trójsuwakowej prasie kuźniczej polega na tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym pomiędzy matrycą a narzędziami, a następnie spęcza się przy użyciu bocznych narzędzi kształtujących zbliżających się do siebie ruchem posuwistym ze stałą prędkością przez co wyciska się środkową część spęczanego odcinka płyty w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje się żebro o założonych wymiarach wyrobu gotowego.wyroby płaskie z jednym żebrem, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
133. BDSW/159wynalazekSposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebramiPolitechnika Lubelskac) Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami w trójsuwakowej prasie kuźniczej polega na tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym pomiędzy matrycą a bocznymi narzędziami kształtującymi, a następnie zaciska się górnym narzędziem w środkowej części płyty, po czym spęcza się przy wykorzystaniu ruchu bocznych narzędzi kształtujących, które przysuwają się do siebie w płaszczyźnie poziomej przez co wyciska się dwa żebra o założonych wymiarach wyrobu w pionową część przestrzeni wykroju zamkniętego pomiędzy górnym narzędziem a bocznymi narzędziami kształtującymi.wyroby płaskie z dwoma żebrami, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
134. BDSW/160wynalazekSposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebramiPolitechnika Lubelskad) Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami w trójsuwakowej prasie kuźniczej polega na tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się na nieruchomej dolnej matrycy, a następnie zaciska się górnym narzędziem w środkowej części płyty, po czym spęcza się przy użyciu bocznych narzędzi kształtujących zbliżających się do siebie w kierunku poziomym, przez co kształtuje się dwa żebra w otwartych przestrzeniach ograniczonych powierzchniami narzędzi bocznych oraz narzędziem górnym do momentu osiągnięcia założonych wymiarów wyrobu.wyroby płaskie z dwoma żebrami, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
135. BDSW/161wynalazekSposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnymPolitechnika Lubelskae) Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym w trójsuwakowej prasie kuźniczej polega na tym, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty układa się poziomo w wykroju zamkniętym na dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami kształtującymi, a następnie ściska się zwiększając jego przekrój poprzeczny kosztem zmniejszenia jego długości przez co wyciska się w środkowej części materiału wsadowego zgrubienie w postaci żebra pomiędzy czołowymi powierzchniami bocznych stempli kształtujących, którego zarys prostokątny otrzymuje się przez nacisk wywierany górną matrycą przesuwającą się w dół do momentu osiągnięcia założonego wymiaru półfabrykatu. wyroby płaskie z jednym żebrem, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
136. BDSW/162wynalazekSposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistymPolitechnika Lubelskaf) Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym w trójsuwakowej prasie kuźniczej polega na tym, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym na dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami kształtującymi, po czym ściska się przy wykorzystaniu bocznych stempli kształtujących przez co część materiału wsadowego przemieszcza się do góry wykroju wypełniając przestrzeń ograniczoną ściankami dolnej matrycy oraz bocznych stempli kształtujących tworząc w środkowej części materiału wsadowego zgrubienie w postaci żebra, a następnie poprzez ruch górnej matrycy w dół kształtuje się zarys falisty żebra do chwili osiągnięcia założonych wymiarów półfabrykatu wyroby płaskie z jednym żebrem, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
137. BDSW/163wynalazekSposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłymPolitechnika Lubelskag) Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym w trójsuwakowej prasie kuźniczej jest to, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym na dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami, a następnie zaciska się górną matrycą z wgłębieniem o zarysie półokrągłym, po czym materiał wsadowy odkształca się poprzez operacje spęczania i wyciskania przy użyciu bocznych stempli, które przybliżają się do siebie w płaszczyźnie poziomej przez co w przestrzeni wykroju górnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami w środkowej części materiału wsadowego kształtuje się zgrubienie w postaci żebra o zarysie półokrągłym o założonych wymiarach półfabrykatu. wyroby płaskie z jednym żebrem, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
138. BDSW/164wynalazekSposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnymPolitechnika Lubelskah) Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym w trójsuwakowej prasie kuźniczej jest to, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty układa się poziomo na dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami kształtującymi, a następnie zaciska się górną matrycą z wykrojem o zarysie trójkątnym, po czym spęcza się przy wykorzystaniu ruchu bocznych stempli kształtujących, które przysuwają się do siebie w kierunku poziomym przez co kształtuje się w wykroju w środkowej części materiału wsadowego żebro o zarysie trójkątnym do momentu osiągnięcia założonych wymiarów półfabrykatu. wyroby płaskie z jednym żebrem, kształtowanie plastyczne, trójsuwakowa prasa kuźniczazobacz »
139. BDSW/165wynalazekMatryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymiPolitechnika LubelskaMatryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi, takich jak wiertła kręte oraz nawiertaki i rozwiertaki charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch jednakowych segmentów, które po złożeniu tworzą stożkowy otwór o średnicy odpowiadającej średnicy kształtowanego wiertła oraz średnicy odpowiadającej średnicy grzbietu wiertła, zaś na stożkowej powierzchni otworu segmenty posiadają występy kształtujące rowki wiórowe wiertła pochylone względem osi segmentów o kąt odpowiadający kątowi pochylenia linii śrubowej wiertła, występy kształtujące rowki wiórowe wiertła posiadają w płaszczyźnie podstawy zarys poprzeczny odpowiadający zarysowi poprzecznemu rowka wiórowego wiertła, przy czym zarys poprzeczny występów kształtujących rowki wiórowe wiertła od płaszczyzny podstawy do płaszczyzny przekroju w miejscu przejścia powierzchni stożkowej w walcową zmniejsza swoją wysokość zachowując kształt zarysu poprzecznego, którego wymiary zmniejszają się proporcjonalnie w stosunku do zarysu poprzecznego występów kształtujących rowki wiórowe wiertła w płaszczyźnie podstawy w ten sposób, że w punkcie przechodzi w powierzchnię walcową, ponadto segmenty posiadają dodatkowo wykroje przebiegające wzdłuż linii przecięcia występów kształtujących rowki wiórowe wiertła i powierzchni stożkowej otworu, które na całej wysokości od płaszczyzny podstawy do płaszczyzny przekroju w miejscu przejścia powierzchni stożkowej w walcową posiadają stałą głębokość odpowiadającą średnicy kształtowanego wiertła, zaś zarys przekroju poprzecznego wykrojów odpowiada zarysowi pomocniczej powierzchni przyłożenia kształtowanego wiertła, przy czym jedna z krawędzi zarysów wykrojów jest nachylona do pionu w celu umożliwienia wyjmowania gotowego wiertła z segmentów.wiertło kręte, wyciskanie, matryca dwudzielna zobacz »
140. BDSW/166wynalazekSposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowejPolitechnika LubelskaSposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w kształcie pręta, który nagrzewa się do temperatury kucia i umieszcza się w wykroju dolnej matrycy, poczym uruchamia się ruch postępowy górnej matrycy w kierunku dolnej matrycy do momentu zamknięcia matryc, które tworzą wykrój, posiadający z jednej strony otwór cylindryczny, w którym znajduje się nagrzany do temperatury kucia półfabrykat natomiast z drugiej strony wykrój posiada oczko profilowe, którego zarys odpowiada zarysowi kształtowanego wiertła, w momencie wyłączenia ruchu postępowego górnej matrycy włącza się ruch postępowy stempla, który przemieszcza się ze stałą prędkością w cylindrycznym wykroju powstałym po zamknięciu matryc w kierunku oczka profilowego, wprawiając w ruch posuwisty znajdujący się w cylindrycznej części wykroju nagrzany pręt powodując jego współbieżne wyciskanie ze stałą prędkością, odpowiednie ukształtowanie profilu oczka powoduje kształtowanie zarysu poprzecznego wiertła i równoczesne jego skręcanie ze stałą prędkością, ruch posuwisty stempla trwa do czasu, w którym zostanie ukształtowana odpowiednia długość wiertła po osiągnięciu przez stempel założonego położenia włącza się ruch powrotny zarówno stempla jak i górnej matrycy, który trwa do czasu osiągnięcia przez stempel i górną matrycę ich położenia wyjściowego, w trakcie trwania ruchu powrotnego stempla i górnej matrycy wyciśnięte wiertło pozostaje w wykroju dolnej matrycy.wiertło kręte, wyciskanie, matryca dwudzielnazobacz »
141. BDSW/167wynalazekWirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowejPolitechnika LubelskaWirnik o regulowanym położeniu łopat umożliwia regulację mocy turbiny w szerokim zakresie wartości prędkości obrotowej wału głównego turbiny, w zależności od wartości prędkości i kierunku wiatru. Wynalazek nie dopuszcza do zniszczenia elementów składowych turbiny. Nie pozwala również na wytężenie materiałów, z których jest ona wykonana, w przypadku oddziaływania wiatru, o co najmniej granicznej wartości jego prędkości przepływu. Umożliwia on regulacje mocy turbiny bądź utrzymywanie jej na ustalonym (założonym) poziomie w szerokim zakresie prędkości wiatru. Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych nie wymaga jak w przypadku większości klasycznych turbin wiatrowych modyfikacji ustawiania części roboczych względem kierunku napływającego wiatru. Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych zwłaszcza do turbiny wiatrowej składa się z zespołów zamocowanych na osi nośnej wyposażonych w łopaty w ilości 2 – 8, korzystnie 4, które są osadzone na osi nośnej obracające się względem osi mocującej. Zespoły zamocowane na osi nośnej, posiadają łopaty usytuowane na osi mocującej, które składają się z części górnej i części dolnej. Usytuowane są one względem siebie o regulowany kąt α, poprzez zmianę położenia tulei zamocowanej na osi prowadzącej prostopadłej do osi mocującej. Tuleja połączona jest przegubowo z cięgnami, które połączone są przegubowo z częścią górną i częścią dolną. Zasada działania urządzenia opiera się na regulacji kąta α rozwarcia między częścią górną i częścią dolną łopat usytuowanych na osi mocującej. Zwiększenie kąta α rozwarcia pomiędzy częścią górną i częścią dolną zwiększa powierzchnię czynną, która odbiera energię kinetyczną wiatru. Zwiększenie wykorzystania energii wiatru powiązane jest ze wzrostem prędkości obrotowej wirnika turbiny. W celu utrzymania mocy turbiny na stałym poziomie należy zwiększać bądź zmniejszać powierzchnię czynną łopaty za pomocą zmiany kąta α. Zmiana kąta rozwarcia możliwa jest dla wszystkich łopat równocześnie bądź każdej z osobna. Regulacja kąta α dla przykładowego wykonania odbywać się może za pomocą ruchu liniowego tulei względem osi prowadzącej. Przesunięcie tulei w stronę osi mocującej powoduje zwiększenie kąta α rozwarcia, natomiast w stronę przeciwną jego zmniejszenie Turbina wiatrowa, elektrownia wiatrowa, elektrownie wodne, mała energetyka autonomiczna, alternatywne źródła energiizobacz »
142. BDSW/168wynalazekSposób otrzymywania katalizatorów tlenkowych na osnowie eksfoliowanych glinokrzemianów warstwowychUniwersytet JagiellońskiPrzedmiotem wynalazku jest metoda syntezy wielkopowierzchniowych katalizatorów tlenkowych na osnowie eksfoliowanych glinokrzemianów warstwowych, w których nanometryczne klastery tlenku metalu są wysoko zdyspergowane na powierzchni rozwarstwionego materiału glinokrzemianowego. Pierwsze prace mające na celu wykorzystanie glinokrzemianów warstwowych jako katalizatorów w procesach przemysłowych (kraking węglowodorów) zostały rozpoczęte w pierwszej połowie XX wieku. Modyfikacja materiału glinokrzemianowego polegała na usunięciu obniżających aktywność katalityczną kationów metali alkalicznych z przestrzeni międzywarstwowych minerału poprzez traktowanie kwasem. W dalszych latach skoncentrowano się w badaniach na rozwinięciu powierzchni właściwej tych materiałów w celu zwiększenia ekspozycji centrów aktywnych. Modyfikację oparto na wprowadzeniu do przestrzeni międzywarstwowych środków powierzchniowo-czynnych tworzących micele i/lub interkalacji oligokationów metali (np. Ti, Zr, Al, Fe). W wyniku kalcynacji tak otrzymanych prekursorów, otrzymywano tzw. podpórkowane materiały warstwowe, w których uformowane klastery tlenkowe stanowiły rodzaj filarów międzywarstwowych utrzymujących stabilną strukturę warstwową oraz powodujących znaczny wzrost powierzchni właściwej. Następnie, wprowadzenie kationów metali przejściowych (np. Cu, Fe, Ni) do przestrzeni międzywarstwowej glinokrzemianu na drodze wymiany jonowej skutkowało zwiększeniem liczby powierzchniowych centrów aktywnych. Tego typu modyfikacja pozwoliła na wzrost aktywności glinokrzemianów warstwowych w procesach katalitycznych wymagających obecności centrów kwasowych oraz redoksowych, m.in. w usuwaniu tlenków azotu z gazów spalinowych (proces DeNOx), krakingu/hydrokrakingu katalitycznym węglowodorów, utlenianiu fenolu i związków aromatycznych w łagodnych warunkach ciśnienia i temperatury. W ostatnich latach powstało wiele prac poświęconych modyfikacji naturalnych glinokrzemianów za pomocą polimerów hydrożelowych, prowadzącej do utworzenia kompozytów hydrożelowo-glinokrzemianowych. Kompozyty tego typu wykazują interesujące właściwości użytkowe, takie jak: podwyższona wytrzymałość mechaniczna, stabilność termiczna, biokompatybilność czy zdolność adsorpcji, w stosunku do czystych polimerów. Otrzymywane tą metodą nanokompozyty polimerowo-glinokrzemianowe testowane były dotąd głównie jako adsorbenty jonów metali ciężkich oraz barwników organicznych. Nieznane są jednak prace, które prezentowałyby możliwość wykorzystania tego typu nanokompozytów jako prekursorów układów tlenkowych przeznaczonych do zastosowań katalitycznych. Opracowana, nowa metoda syntezy katalizatorów polega na obróbce termicznej nanokompozytów hydrożelowo-glinokrzemianowych poddanych uprzednio adsorpcji, w wyniku której do kompozytu wprowadzono określoną ilość kationów danego metalu przejściowego. Zaprezentowana, innowacyjna metoda pozwala na uzyskanie rozwarstwionego materiału glinokrzemianowego, na powierzchni którego zdeponowane są nanometryczne klastery tlenku metalu stanowiące dodatkowe centra aktywne, poprawiające znacząco właściwości katalityczne materiału. Katalizator, glinokrzemiany warstwowe, polimery hydrożelowezobacz »
143. BDSW/169wynalazekPodatne gniazdo USB typu AWiększość użytkowników Pendrive’ów dostrzega dużą niewygodę przy wkładaniu urządzenia do komputera, ponieważ często umieszcza urządzenie złą stroną. Celem wynalazku jest zlikwidowanie tego problemu poprzez modyfikację gniazda USB znajdującego się w komputerze. Zmiana polega zastosowaniu elastycznej konstrukcji portu, która dostosowuje się do ułożenia końcówki USB podłączanego urządzenia.USB, użyteczność, ergonomia, intuicyjnośćzobacz »
144. BDSW/170wynalazekSposób skruszania mięsaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPrzedmiotem wynalazku jest sposób skruszania mięsa o zachowanej budowie tkankowej. Istota wynalazku polega na tym, że z mięśnia wykrawa się, wzdłuż włókien mięśniowych, fragment o kształcie zbliżonym do spłaszczonego, wydłużonego prostopadłościanu i masie będącej wielokrotnością porcji kulinarnej. Następnie fragment ten unieruchamia się, poprzez ściśnięcie go na końcach, prostopadle do największych jego powierzchni i do kierunku ułożenia włókien mięśniowych, w urządzeniu umożliwiającym zarówno jego rozciągnięcie, jak również uniemożliwiającym zmianę jego długości, po czym poddaje się go ogrzewaniu w warunkach stosowanych podczas obróbki cieplnej produktów mięsnych.skruszanie mięsa, kruchośćzobacz »
145. BDSW/171wynalazekDynamiczny układ cumowniczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuPrzedmiotem zgłoszenia patentowego jest dynamiczny układ cumowniczy, który ma za zadanie eliminowanie naprężeń powstających w linie cumowniczej podczas przebywania jednostki pływającej w porcie. Falowanie wody powoduje naprężenia lin cumowniczych oraz w niektórych przypadkach chwilowe ich szarpnięcia, które mogą spowodować zmęczenie materiału, z którego wykonana jest lina, a w niektórych przypadkach jej pękniecie.EPAR, układ cumowniczy, dynamikazobacz »
146. BDSW/172wynalazekStatek kosmiczny do dokowania na orbicie planetarnejUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuPrzedmiotem wynalazku jest układ pochłaniający energię zderzenia dwóch statków kosmicznych, które wykonują manewr dokowania na orbicie planety, na przykład Ziemi. Pochłonięta energia jest transportowana do elementów rozpraszających, gdzie jest absorbowana przez bardzo szybki ruch obracających się wirników. Dodatkowo, moment żyroskopowy tych wirników stabilizuje zarówno jeden jak i drugi statek kosmiczny.EPAR, akumulowanie energii, akumulator wirnikowyzobacz »
147. BDSW/173wynalazekZderzakowy zespół podtorza suwnicyUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuPrzedmiotem rozwiązania jest system zabezpieczający podtorze suwnic, który przekształca energię kinetyczną zderzenia suwnicy z ogranicznikiem na końcu toru, na energię ruchu obrotowego. Powoduje to, że w sposób dynamiczny zostaje wyhamowana taka suwnica nie powodując groźnych w skutkach następstw zderzenia suwnicy z ogranicznikiem przy zbyt dużej prędkości. Praca suwnic jest szczególnie niebezpieczna ponieważ urządzenia te służą do transportu przedmiotów o bardzo dużych gabarytach oraz dużych masach własnych. Prawidłowe sterowanie pracą takich suwnic jest ważnym elementem prawidłowej eksploatacji tych urządzeń. Duży nacisk kładzie się na prawidłowe kontrolowanie procesu wyhamowywania suwnicy, gdy zbliża się do swojego położenia skrajnego. Uderzenie w zwykły element amortyzujący z byt dużą siłą może spowodować uszkodzenie torowiska, po którym porusza się suwnica. Spowodować to może również uszkodzenie elementów przytwierdzających całą konstrukcję suwnicy do ściany nośnej budynku. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest fakt, że w obszarze pracy tego rodzaju urządzenia przebywają pracownicy. Jakakolwiek sytuacja niebezpieczna, która została wymieniona powyżej, może w sposób bezpośredni zagrozić życiu tych osób.EPAR, podtorze suwnicy, dynamiczny zderzakzobacz »
148. BDSW/174wynalazekZastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieIstotą wynalazku jest zastosowanie kompozycji opisanej w zgłoszeniu nr P.395338 „Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru” do wytwarzania implantu przepuklinowego. Kompozycję można aplikować bezpośrednio pomiędzy powłokami brzusznymi albo implant formuje się w warunkach jałowych, a następnie aplikuje się go pacjentowi. W przypadku aplikacji do organizmu żywego w rejon otworu przepuklinowego i do przestrzeni między warstwami powłok brzusznych wprowadza się kompozycję w postaci lepkiej pasty, gdzie in vivo in situ formuje się z niej elastyczną łatkę o wielkości zachodzącej zakładkowo poza obrzeża otworu przepukliny. Inne rozwiązanie obejmuje uformowanie i zaciśnięcie pierścienia wokół worka przepuklinowego celem zamknięcia wrót przepukliny. Zabieg odbywa się przy użyciu technik małoinwazyjnych. Kompozycję tworzącą implant dostarcza się do miejsca ubytku przez kanał o średnicy wewnętrznej nie większej niż 5 mm. Przeprowadzone w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie testy na zwierzętach potwierdziły, że metoda jest skuteczna i bezpieczna. Przeprowadzone testy obejmowały wytworzenie sztucznych przepuklin u zwierząt doświadczalnych (królików) i naprawę ubytku za pomocą metody będącej przedmiotem wynalazku. chirurgia małoinwazyjna, przepuklina, implant, biomateriał, sieciowanie UVzobacz »
149. BDSW/183wynalazekSposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowejPolitechnika ŁódzkaGłównym celem prezentowanego rozwiązania jest rozwinięcie technicznych metod umożliwiających fuzje obrazów pochodzących z różnych analiz medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań kardiologicznych. Projekt obejmuje prace w zakresie technik obrazowania (2D oraz 3D) w zastosowaniu medycznym. Cechą charakterystyczną proponowanego rozwiązania jest możliwość połączenia obrazów trójwymiarowych struktur narządów wewnętrznych człowieka (lewej komory serca) z analizami, których wyniki publikowane są jako dwuwymiarowe schematy/ diagramy i przechowywane jako pliki graficzne (diagram funkcji skurczowej lewej komory serca z badania ECHO). Jako wynik automatycznych algorytmów połączenia tych obrazów możliwe do obejrzenia staje się model trójwymiarowy z naniesioną na nią analizą (z badania ECHO), możliwą do obejrzenia dotąd wyłącznie jako płaski obraz. Poruszany problem ma charakter interdyscyplinarny łączący zagadnienia techniczne z obrazową diagnostyką medyczną. Przedmiotem jest metoda analizy wraz z rozwiązaniem technicznym, które umożliwia zrealizowanie połączenia 2 badań medycznych- kardiologicznych w jeden obraz hybrydowy rozszerzający informacje diagnostyczne obu w porównaniu gdyby analizowane były osobno (metodą dotychczasową). Połączeniu poddane są: wyekstrahowany obraz lewej komory serca (otrzymany poprzez badanie CT) oraz diagram kołowy (bullseye) przedstawiający analizę funkcji skurczowej tejże komory serca. Dzięki rozwiązaniu możliwa jest analiza drzewa wieńcowego w poszukiwaniu anomalii w tym wykrywanie zwężeń naczyń krwionośnych. Powstały obraz jest bardzo łatwy do interpretacji ukazujący anatomiczną budowę narządu wraz z kolorowymi obszarami o lepszej i gorszej funkcji. Tego rodzaju analiza umożliwia wczesne wykrywanie źródeł chorób niedokrwiennej serca i tym samym mogła będzie zapobiegać trwałym uszkodzeniom mięśnia sercowego- zawałom. W odróżnieniu od obecnie stosowanej metody angiograficznej (referencyjnej wobec naszego rozwiązania) nie jest wymagana interwencja zabiegowa i wprowadzanie drogą naczyniową kontrastu w celu zwiększenia dokładności obrazowania. Ma to znamienny wpływ na znaczne zmniejszenie niekorzystnych warunków jakie pacjent musi znieść odbywając wspomniane badanie koronarograficzne (nawet zmniejszenie ilości zgonów po alergicznej reakcji na podawany kontrast). Rozwiązanie zmniejszając czas przeprowadzenia analizy do pojedyńczych sekund umożliwia wykonanie diagnostyki w spoósb szybki i bezpieczny dla pacjenta. Zastosowana technika jest łatwa w użyciu i kompatybilna z sprzetem medycznym różnych producentów co jest pozytywną cechą rozwiązania w kontekście łatwości wdrożenia do praktyki lekarskiej. Dzięki zastosowaniu prezentowanej metody możliwość diagnostyczna i predykcyjna zostaje zwiększona co przyczynia się do zwiększenia skuteczności diagnostyki kardiologi nieinwazyjnej. Wynikiem końcowym przygotowanego rozwiązania jest widok struktury lewej komory serca wraz z naniesionymi analizami ECHO kurczliwości komory. Operator w sposób intuicyjni i łatwy, w czasie rzeczywistym, jest w stanie przejżeć i manipulować modelem 3D, na którym jednoczesnie widzi strukturę serca oraz naczyń wieńcowych analizowanego pacjenta. Jest w stanie okreslić jednoznacznie miejsca upośledzenia mięsnia sercowego, a więc obszary potencjalnie zagrożone niedokwieniem prowadzące do obumierania tkanek mięśniowych. Więcej szczegółów można uzyskać z treści załącznika dokumentacji wysłanego zgłoszenia konkursowego traktującego ww. wynalazek w szerszym zakresie merytorycznym.Kardiologia, kardiologia nieinwazyjna, fuzja obrazów, diagnostyka obrazowa, CT, ECHOzobacz »
150. BDSW/185wynalazekZbiorniki do przechowywania materiałów sypkich zwłaszcza biomasy (ver. I - przyp. admina)Politechnika Śląska w GliwicachW wielu dziedzinach techniki wykorzystuje się zbiorniki do przechowywania materiałów sypkich, które określane są często mianem silosów. Zbiorniki tego typu wykorzystywane są między innymi do przechowywania biomasy przed podaniem jej do kotła lub do procesu produkcji brykietu, przy czym niejednokrotnie czas przechowywania biomasy sięga wielu dni. Obecnie stosowane w technice silosy są budowane najczęściej jako zbiorniki zamknięte, wyposażone w otwór, którym prowadzony jest proces załadunku oraz otwór rozładunkowy, umiejscowiony w dolnej części silosa. zbiornik, przechowywanie biomasyzobacz »
151. BDSW/186wynalazekZbiorniki do przechowywania materiałów sypkich zwłaszcza biomasy. (ver. II - przyp. admina)Politechnika Śląska w GliwicachW wielu dziedzinach techniki wykorzystuje się zbiorniki do przechowywania materiałów sypkich, które określane są często mianem silosów. Zbiorniki tego typu wykorzystywane są między innymi do przechowywania biomasy przed podaniem jej do kotła lub do procesu produkcji brykietu, przy czym niejednokrotnie czas przechowywania biomasy sięga wielu dni. Obecnie stosowane w technice silosy są budowane najczęściej jako zbiorniki zamknięte, wyposażone w otwór, którym prowadzony jest proces załadunku oraz otwór rozładunkowy, umiejscowiony w dolnej części silosa. Zbiornik przechowywania biomasyzobacz »
152. BDSW/187wynalazekWiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betoniePolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest wiertło koronowe przydatne do wykonywania odwiertów w elementach wielowarstwowych z betonu szczególnie podczas kontroli przyczepności na odrywanie fb warstwy wierzchniej do spodniej seminieniszczącą metodą pull-off. Tradycyjne wiertło składa się zasadniczo z korpusu z uchwytem zakończonego ostrzami wykonanymi z węglika spiekanego, które zapewnia długą żywotność wiertła. Tradycyjne wiertło charakteryzuje się średnicą wewnętrzną A równą 50 mm oraz średnicą zewnętrzną B równą 55 mm. Wiertło jest zakończone czterema ostrzami wykonanymi z węglika spiekanego o grubości E=2 mm, szerokości F=21 mm i długości G=11 mm. Długość robocza H wynosi zazwyczaj 45 mm (może być dłuższa) wobec tego wiertło koronowe pozwala wykonywać odwierty w warstwach wierzchnich posadzek o grubości do 45mm lub więcej. Podczas wiercenia odwiertów konieczne jest nawiercenie się w warstwę spodnią. W warstwach wierzchnich wykonanych z betonu podczas wykonywania odwiertów za pomocą tradycyjnego wiertła używanego w metodzie pull-off powstaje znaczna siła tarcia na pobocznicy wiertła. W przypadku niskiej wartości przyczepności na odrywanie fb na styku warstwy wierzchniej i warstwy konstrukcyjnej okazuje się, że siła tarcia może przewyższyć wartość tej przyczepności. W efekcie następuje ścięcie styku na granicy warstw. Dodatkowo podczas wiercenia w warstwie wierzchniej powstają zwierciny, które klinują wiertło w wykonanym otworze. Powstający pył należy wprawdzie usuwać na bieżąco, ponieważ dodatkowo zwiększa on siłę tarcia na pobocznicy korpusu. Problem jest szczególnie uciążliwy w przypadku wykonywania odwiertów w warstwach wierzchnich o grubości przekraczającej 30 mm. Istota wynalazku polega na tym, że średnica wewnętrzna i zewnętrzna wiertła nie są stałe. Zarówno wewnętrzna część wiertła jak i zewnętrzna nie przyjmują kształtu okręgu ale elipsy. Oś wielką (transwersalną) elipsy oznaczono na rysunku literą „a” natomiast oś małą (sprzężoną) oznaczono literą „b”. W elipsie tej średnica sprzężona wewnętrzna wynosi A=50 mm natomiast średnica transwersalna wewnętrzna wynosi B=52 mm. Średnica sprzężona zewnętrzna wynosi C=55 mm natomiast średnica transwersalna zewnętrzna D=57 mm. Parametry ostrzy wykonanych z węglika spiekanego pozostają bez zmian tzn. wynoszą odpowiednio: grubość E=2 mm, szerokość F=21 mm i długość G=11 mm. Długość robocza H także pozostaje bez zmian tzn. wynosi 45 mm lub może być dłuższa. Wiertło według wynalazku składa się z części wiercącej o średnicy sprzężonej wewnętrznej równej A=50 mm oraz średnicy transwersalnej wewnętrznej B=52 mm. Średnica sprzężona zewnętrzna wynosi C=55 mm natomiast średnica transwersalna zewnętrzna wynosi D=57 mm. Parametry ostrzy stalowych pozostają bez zmian tzn. wynoszą odpowiednio: grubość E=2 mm, szerokość F=21 mm i długość G=11 mm. Długość robocza H także pozostaje bez zmian tzn. wynosi 45 mm lub może być dłuższa Wiertło, beton, przyczepność na odrywanie, metoda pull-offzobacz »
153. BDSW/188wynalazekSposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowychPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych. Prezentowane rozwiązanie dotyczy wprowadzenia funkcjonalnych materiałów o własnościach biologicznych (tj. kul krzemionkowych domieszkowanych powierzchniowo nanocząstkami srebra i miedzi) do polimerów powłokotwórczych, uretanowych bądź akrylowych, które następnie są nanoszone na materiał włókienniczy poprzez powlekanie lub napawanie, po czym prowadzi się utrwalenie powłoki polimerowej. W celu zapobieżenia agregacji metali aktywnych jako matryce do osadzania na ich powierzchni nanowytrąceń wykorzystywane są submikronowe kule SiO2. Dodając jednocześnie nanocząstki Ag i Cu otrzymujemy materiał, który wykazuje zarówno silne działanie bakteriobójcze, jak i grzybobójcze. nanocząstki srebra i miedzi, antybakteryjne i antygrzybicze materiały powłokowezobacz »
154. BDSW/189wynalazekSposób molekularnego drukowania zasad azotowych i zastosowanie polimeru drukowanego molekularnie do selektywnej adsorpcji zasad azotowychUniwersytet JagiellońskiZgłoszone do konkursu „student-Wynalazca” zastrzeżenie patentowe dotyczy opracowania nowych adsorbentów otrzymywanych metodą drukowania molekularnego, które mogą służyć do specyficznej i selektywnej adsorpcji cząsteczek pochodzenia biologicznego, w warunkach zbliżonych do naturalnych. Materiały te tworzono z myślą o ich późniejszym wykorzystaniu jako sensorów w analizach medycznych lub jako wypełniaczy kolumn chromatograficznych. Drukowanie molekularne to technika dzięki której można otrzymać polimerową matrycę będącą komplementarnym odciskiem cząsteczki –szablonu. Idea tej metody oparta jest na znanym modelu „zamek-klucz” służącym do opisu zjawiska rozpoznawania substratów przez enzymy. Miejsce wiążące w białku ma unikalną geometrię, komplementarną do cząsteczki substratu, umożliwiającą specyficzne wiązanie molekuły substratu przez enzym. Substrat o innym kształcie nie jest rozpoznawany przez enzym. Idea działania materiałów drukowanych molekularnie jest bardzo podobna. Drukowane molekularnie polimery powstają przy użyciu tzw. monomerów funkcyjnych, które poddaje się polimeryzacji lub/i sieciowaniu w obecności cząsteczek szablonowych. Wokół cząsteczki szablonowej powstaje wówczas blok polimerowy, który po usunięciu cząsteczki-szablonu staje się matrycą komplementarną do tej cząsteczki. Różnorodność polimerów, które mogą być wykorzystane w trakcie otrzymywania drukowanej matrycy stwarza możliwość nadania jej odpowiednich, preferowanych właściwości. Można projektować materiały, które w porównaniu z układami biologicznymi są bardziej odporne na działanie czynników chemicznych (kwasów, jonów metali, rozpuszczalników) i fizycznych (odkształcenia mechaniczne, wysoka temperatura oraz ciśnienie). Przedmiotem wynalazku jest sposób molekularnego drukowania zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych w celu otrzymania materiału selektywnie adsorbującego te zasady i związki je zawierające oraz zastosowanie polimeru drukowanego molekularnie do adsorpcji zasad azotowych i związków je zawierających, przede wszystkim z materiału biologicznego. Przykładem takiego związku może być adenozyna. Cząsteczka ta ma duże znaczenie w procesach fizjologicznych, m.in. bierze udział w procesie zasypiania, w reakcjach odpowiedzialnych za chorobę Alzheimera. Dodatkowo pochodne adenozyny, a także innych nukleozydów, które są produktami rozpadu RNA i które w większym stężeniu są obecne w moczu pacjentów cierpiących na różne choroby metaboliczne, nowotwory, czy AIDS mogą być wykorzystane jako markery tych chorób. Ich specyficzna i szybka adsorpcja przez otrzymane materiały drukowane może być wykorzystana w celach diagnostycznych do wykrywania ww. chorób, a także do kontrolowania postępów w ich leczeniu. Drukowanie molekularne, selektywny adsorbent, zasady azotowezobacz »
155. BDSW/190wynalazekBiodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebroUniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyBiodegradowalny opatrunek nanocelulozowy wspomagający gojenie ran przewlekłych. Opatrunek ten przyspiesza regenerację tkanek przy zachowaniu pełnej wymiany gazowej. Ponadto zwiększa komfort gojenia poprzez zmniejszenie uczucia bólu. Ze względu na znaczną pojemność wodną nie przywiera do rany, co zmniejsza dyskomfort przy zmianie opatrunku oraz zapobiega powstawaniu blizn. Nanofibrylarna baza opatrunku (żel nanocelulozowy) jest biofunkcjonalna i hipoalergiczna. Wprowadzenie mieszaniny naturalnych substancji bioaktywnych ogranicza ryzyko zakażenia rany jak i przyspiesza zwalczanie aktywnego zakażenia poprzez nasilenie właściwości fagocytarnych granulocytów. Wprowadzenie nanosrebra immobilizowanego na kuleczkach krzemionkowych pozwala na zahamowanie wzrostu i rozwoju bakterii w 99,9% w tym również S. aureus. Wprowadzony do gotowego żelu roztwór H2O2, rozkładając się, pod wpływem ciepła uwalnia tlen niezbędny do aktywowania nanosrebra. Dodatek włókien celulozy wzmacnia strukturę opatrunku, ponadto zwiększa jego uwodnienie i zdolność wiązania wydzielin z rany.opatrunek medyczny, ochrona zdrowia, leczenie ran przewlekłych, nanoceluloza, nanosrebro, właściwości bakteriobójczezobacz »
156. BDSW/191wynalazekUkład jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilnościPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest układ jezdny o modułowej budowie, umożliwiający szybkie konfigurowanie pojazdów, w szczególności przeznaczonych do inspekcji wewnątrz różnego rodzaju kanałów otwartych, a przede wszystkim zamkniętych. Rozległe możliwości konfiguracyjne umożliwiają poruszanie się wynalazku wewnątrz rur o praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach przekroju, skrętach, rozwidleniach oraz nawet pionowym nachyleniu. Inspekcja rur, zwiększona trakcyjność, zmienna struktura, adaptacyjna struktura, koła omnikierunkowe, zwiększona mobilnośćzobacz »
157. BDSW/192wynalazekSposób i układ do wyznaczania parametrów silnika elektrycznego, zwłaszcza silnika reluktancyjnegoPolitechnika Świętokrzyska Sposób wyznaczania parametrów silnika reluktancyjnego charakteryzuje się tym, że na wale silnika wyposażonym w enkoder instaluje się wahadło fizyczne (rys. 1) o znanych parametrach i zasila się układ elektryczny o wartości prądu powodującej wychylenie wahadła. Następnie wprowadza się wahadło w ruch oscylacyjny w zakresie liniowości indukcyjności względem kąta obrotu i jednocześnie rejestruje się parametry pracy silnika reluktancyjnego, po czym na podstawie pomierzonych wartości oblicza się parametry silnika reluktancyjnego według zależności: gdzie: oznacza rezystancję stojana, indukcyjność stojana w funkcji kąta obrotu wirnika, pochodną indukcyjności stojana w funkcji kąta obrotu wirnika, moment bezwładności całkowity, współczynnik tarcia. Układ do wyznaczenia parametrów silnika reluktancyjnego zawiera kartę pomiarową, przy pomocy której mierzy się prąd, napięcie oraz kąt obrotu. W celu obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego tj. rezystancję, indukcyjność, moment bezwładności, współczynnik tarcia oraz pochodną indukcyjności stojana w funkcji kąta obrotu wirnika, korzysta się z metody najmniejszych kwadratów. Na podstawie pomiaru prądu, napięcia oraz kąta obrotu z powyższych równań opisujących model matematyczny silnika reluktancyjnego oblicza się w/w parametry. Zastosowanie wahadła fizycznego do wyznaczenia parametrów silnika reluktancyjnego cechuje bardzo duża dokładność i łatwość określania parametrów w porównaniu ze znanymi metodami. Silnik reluktancyjny, wahadło fizyczne, metoda najmniejszych kwadratówzobacz »
158. BDSW/193wynalazekSposób wytworzenia czujnika do wykrywania amoniakuPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytworzenia czujnika do wykrywania amoniaku. Istota wynalazku polega na tym, że na nieprzewodzącą podstawkę wyposażoną w elektrody nanosi się warstwę przewodzącą w postaci kompozytu polistyrenu i pyłu grafitowego w stosunku wagowym korzystnie 66,7% do 33,3% w obecności tetrahydrofuranu, którą następnie utwardza się. Następnie w podstawce między elektrodami wycina się szczelinę, w której prowadzi się w temperaturze 4 st.C i w czasie 20-40min reakcję syntezy in situ monomeru aniliny o stężeniu 0,40-0,50 M w obecności 1M HCl z roztworem nadsiarczanu amonu o stężeniu w zakresie 0,20-0,90M w obecności 1 M HCl i otrzymuje się warstwę polianiliny. Korzystnie warstwę polianiliny suszy się w temperaturze 20-27st.C w warunkach obniżonej wilgotoności.czujnik amoniaku, nanostruktury, nanowłókna, polianilinazobacz »
159. BDSW/194wynalazekTrimetyloaminowe pochodne poli-cis i poli-trans liniowych oligomerów izoprenowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie Uniwersytet JagiellońskiPrzedmiot wynalazku obejmuje syntezę i zastosowanie kationowych pochodnych poliprenoli (semisyntetyczne pochodne naturalnie występujących roślinnych poliizoprenoidowych alkoholi izolowanych z trocin brzozowych – Betula verrucosa, liści tytoniu – Nicotiana tabacum oraz liści magnolii – Magnolia sp.) do lipofekcji. Lipofekcja jest powszechnie stosowaną metodą wprowadzania nośników informacji genetycznej do komórek za pomocą lipidów kationowych w połączeniu z lipidami pomocniczymi, które pełnią ważną rolę w kilku etapach tego procesu. Lipidy stosowane jako nośniki DNA posiadają wiele zalet i mogą być również stosowane do transportu m.in. leków. Poliprenole są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie; występują zarówno u bakterii, jak i w komórkach roślinnych i zwierzęcych, także ludzkich i pełnią różnorodne funkcje biologiczne. Pomysł zastosowania ich kationowych pochodnych do lipofekcji opiera się na informacjach o wpływie poliprenoli na sztuczne błony lipidowe oraz ważnej roli jaką spełniają one w naturalnych błonach w komórce. Wykazano, że jodek heptaprenylotrimetyloamoniowy jest skutecznym komponentem mieszaniny lipofekcyjnej i nie wykazuje wpływu cytotoksycznego na komórki, co pozwoliło na złożenie zgłoszenia patentowego obejmującego otrzymywanie oraz zastosowanie kationowych pochodnych poliizoprenoidów. Wyniki związane z wynalazkiem zostały częściowo opublikowane ((Madeja Z, Rak M, Wybieralska E, Różański I, Masnyk M, Chmielewski M, Łysek R, Chojnacki T, Jankowski W, Ciepichal E, Swiezewska E, Tekle M, Dallner G. New cationic polyprenyl derivative proposed as a lipofecting agent. Acta Biochim Pol. 54: 873-876, 2007). Uzyskano również finansowanie dalszych badań nad rozwojem proponowanej technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Otrzymano środki na realizację dużego projektu rozwojowego „Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu”, którego koordynatorem jest Pani prof. Ewa Świeżewska z IBB PAN w Warszawie. (Realizatorzy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN, Centrum Onkologii, firma Temapharm). Przedmiot patentu i projektu obejmuje opracowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu nowego typu nośników lipidowych (o zmodyfikowanych składzie - zawierających pochodne poliizoprenoidów), ułatwiających przenikanie substancji aktywnych farmakologicznie (leków i nośników informacji genetycznej) do komórek organizmu. Rozwiązania te znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym przy doskonaleniu metod terapeutycznych, pomocnych w leczeniu i profilaktyce wielu chorób, jak również w przemyśle kosmetycznym i pokrewnych. Stanowić one będą również nowoczesne narzędzia badawcze o szerokim zastosowaniu w laboratoriach naukowych. W projekcie planowane jest przygotowanie dalszych zgłoszeń patentowych oraz starania o zaimplementowanie wyników do gospodarki. Badania prowadzone nad wynalazkiem zostały docenione na terenie Województwa Małopolskiego przez przyznanie mi stypendium projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy) i wyróżnienia „za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego" (Załącznik – certyfikat stypendium Doctus). Ich wyniki zaprezentowałam w postaci osiemnastu doniesień konferencyjnych, w tym czterech wystąpień ustnych, z których wystąpienie „Kationowe pochodne roślinnych poliizoprenoidów jako nośniki DNA” wygłoszone na V Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim w Toruniu (16-18 czerwca 2011) zostało nagrodzone za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy komunikat naukowy w Sekcji Nauk Biologicznych i Przyrodniczych (Załącznik – I nagroda – Toruń). Ze względu na charakter prowadzonych badań i zakończone sukcesem starania o uzyskanie patentu, uczestniczę w licznych szkoleniach w tym zakresie, aby móc skutecznie chronić i rozwijać, a także prezentować i promować proponowaną technologię: - „Zakładanie innowacyjnej działalności gospodarczej” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (29 października 2011, Kraków) - „Marketing innowacji” - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (24 października 2011, Kraków) - „Sztuka prezentacji” Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (6 grudnia 2010, Kraków) - „Materiały poligraficzne” CITTRU UJ (30 listopada 2010, Kraków) - „Publiczna prezentacja nauki – praktyczne wskazówki” CITTRU UJ (6 lipca 2010) - „Strategie promocji nauki” - CITTRU UJ (8 czerwca 2010, Kraków) - „Jak korzystać z baz patentowych?” - CITTRU UJ (13 maja 2010, Kraków) - „Komercjalizacja, marketing innowacji technologicznych, ochrona własności intelektualnej” - CITTRU UJ (17-19 marca 2010, Kraków) (Załącznik – certyfikaty – szkolenia). Uczestniczę również w promocji nauki biorąc udział w Festiwalach Nauki w Krakowie w ramach prezentacji Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (14 maja 2011, 15 maja 2010) oraz prezentacji Zakładu Biologii Komórki WBBiB UJ w trakcie Dnia Otwartego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1 czerwca 2012). Innowacyjne rozwiązania zaproponowane w patencie „Trimetyloaminowe pochodne poli-cis i poli-trans liniowych oligomerów izoprenowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie” znajdują potencjalne zastosowanie w wielu dyscyplinach naukowych, takich jak biologia, biotechnologia, nauki farmaceutyczne oraz medyczne. Mogą być one zarówno praktycznie wykorzystane w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, przez producentów odczynników chemicznych, jak i w laboratoriach naukowych do prowadzenia badań podstawowych i stosowanych. Jest to niewątpliwie wybitne osiągnięcie polskiego zespołu naukowców zasługujące na międzynarodową promocję, co potwierdzają załączone listy rekomendacyjne (Załączniki: list rekomendacyjny – prof. Świeżewska, list rekomendacyjny – prof. Madeja. Półsyntetyczne kationowe pochodne poliprenoli, transfekcja, lipofekcja zobacz »
160. BDSW/195wynalazekSposób otrzymywania repliki węglowej typu CMK-3Uniwersytet JagiellońskiPoczątki badań nad replikami węglowymi datuje się na lata 90-te XX wieku. W 1999 roku grupa badaczy z Korea Advanced Institutue of Science and Technology pod kierunkiem prof. Ryoo podjęła prace nad nowatorską syntezą materiałów węglowych w oparciu o negatywowe odwzorowanie struktur mezoporowatych sit krzemionkowych. Ideę negatywowego odwzorowania najprościej zobrazować modelem ‘formy’ i ‘wlewka’; w naszym rozumieniu rolę formy odgrywa matryca krzemionkowa, natomiast wlewkiem jest prekursor węglowy, który po wprowadzeniu do systemu porów matrycy (na ogół w postaci polimerycznej) poddawany jest karbonizacji. W celu uzyskania gotowego ‘odlewu’, czyli repliki o dokładnym, negatywowym odwzorowaniu formy, należy następnie tę formę usunąć. Jakkolwiek w skali makroskopowej idea uzyskiwania zarówno form, jak i odlewów z form jest stosunkowo prosta, w skali mikroskopowej (kanały matryc krzemionkowych charakteryzują się rozmiarami nanometrycznymi) przygotowanie porowatej matrycy krzemionkowej oraz wprowadzanie do systemu jej kanałów wspomnianego materiału polimerycznego nastręcza pewnych problemów. Klasyczny materiał CMK-3 charakteryzuje się heksagonalną aranżacją nanoprętów węglowych połączonych mostkami węglowymi o mniejszych średnicach (Rys.1) i wykazuje właściwości powierzchniowe zbliżone do komercyjnych węgli aktywnych. Znacznie różni się natomiast od nich wysokim stopniem uporządkowania architektury systemu kanałów o średnicach z zakresu mezoporów, co eliminuje problem ograniczeń dyfuzyjnych typowych dla tradycyjnych węgli aktywnych. Znaczącym atutem replik węglowych jest ponadto możliwość precyzyjnej kontroli struktury otrzymywanego materiału na etapie syntezy i obróbki termicznej, jak również jego modyfikacji powierzchniowej w kierunku generowania aktywności katalitycznej lub adsorpcyjnej. Opisane zalety replik węglowych skłaniają badaczy do poszukiwania coraz prostszych i bardziej przyjaznych środowisku procedur ich otrzymywania. W proponowanych dotychczas metodach syntezy replik węglowych typu CMK-3 proces oparty był na przygotowaniu matrycy krzemionkowej SBA-15, charakteryzującej się heksagonalną aranżacją systemu mezoporów skomunikowanych poprzecznie mikroporami, oraz następczej impregnacji twardego templatu roztworem zawierającym prekursor węglowy (np. sacharoza, alkohol furfurylowy, naftalen, antracen). Większość badaczy wskazuje jednak inne, bardziej złożone techniki depozycji materiału będącego źródłem węgla jako gwarantujące jego homogeniczną dyspersję w kanałach templatu. Wymienić tu można wieloetapowe syntezy metodami VDP (ang. vapor deposition polymerization) lub CVD (ang. chemical vapour deposition), wymagające znacznego nakładu energii oraz specjalistycznej aparatury, co wpływa na brak perspektyw zastosowania w skali większej niż laboratoryjna. W innym podejściu proponuje się syntezę z ciekłych mediów reakcyjnych, będących zwykle aromatycznymi rozpuszczalnikami organicznymi. W przypadku użycia alkoholu furfurylowego, który został opisany w literaturze naukowej jako prekursor węglowy gwarantujący otrzymywanie szczególnie stabilnych strukturalnie replik CMK-3, stosowane metody preparatyki opierały się na wprowadzeniu monomeru do wnętrza porów SBA-15 uprzednio zmodyfikowanego związkiem generującym powierzchniowe centra kwasowe (np. kwas szczawiowy, AlCl3). Centra te odgrywały rolę aktywnych katalitycznie w kolejnym etapie syntezy opartym na procesie polikondensacji alkoholu furfurylowego. Końcowe operacje w trakcie syntezy materiału CMK-3 obejmowały karbonizację prekursora węglowego w atmosferze beztlenowej oraz wymycie templatu krzemionkowego kwasem fluorowodorowym lub alkaliami. Istotą przedstawionego wynalazku jest opracowanie nowej, ekologicznie przyjaznej ścieżki syntezy wysokopowierzchniowej repliki węglowej typu CMK-3. W zaproponowanej procedurze uproszczono znacznie sposób wprowadzania poli(alkoholu furfurylowego) do kanałów sita krzemionkowego. W miejsce skomplikowanej procedury modyfikacji powierzchni SBA-15 połączonej z następczą polikondensacją zaproponowano jednoetapową depozycję poli(alkoholu furfurylowego) na drodze polikondensacji rozpuszczalnikowo-strąceniowej, prowadzoną w wodnej zawiesinie twardego templatu krzemionkowego. Zaletą opracowanej innowacji jest znaczące uproszczenie procedury syntezy, którą prowadzi się w przyjaznym dla środowiska naturalnego rozpuszczalniku wodnym zmniejszając dodatkowo czas i energochłonność całego procesu poprzez wyeliminowanie operacji cieplnych niezbędnych dotąd na etapie modyfikacji powierzchniowej SBA-15. Wynalazek promowany jest przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez ofertę technologiczną zamieszczoną na stronie internetowej. Ponadto zaprezentowany został na jednych z największych światowych targów branży chemicznej ACHEMA 2012 (Frankfurt, 18-22 czerwca 2012), jak również na targach Nanofair 2012 w Dreźnie (12-13 czerwca 2012) oraz Małopolskich Targach Innowacji w Krakowie (12 października 2012). Promocja wynalazku objęła także bezpośrednie rozmowy z firmami produkującymi materiały adsorpcyjne zainteresowanymi komercjalizacją opracowanej metody. CMK-3, repliki węglowe, SBA-15, poli(alkohol furfurylowy), kompozyt PFA/SiO2zobacz »
161. BDSW/196wynalazekKatalizator do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora do syntezy amoniakuPolitechnika WarszawskaProces syntezy NH3 ma niezwykle istotne znaczenie dla współczesnego społeczeństwa. Szacuje się, że bez produkowanego przemysłowo amoniaku jedynie 60% populacji ludzkiej mogłoby być wyżywione. Problem ten staje się jeszcze bardziej poważny w obliczu prognozowanego na najbliższe lata szybkiego wzrostu liczby ludności świata. Ciągłe zapotrzebowanie na produkty azotowe i wysoka energochłonność produkcji amoniaku są nieustannie siłą napędową do zwiększania efektywności procesu syntezy NH3. W większości przemysłowych instalacji syntezy amoniaku w roli katalizatora stosowany jest stopowy katalizator żelazowy. Wykazuje on jednak niską aktywność w zakresie wysokich stopni przemiany. Katalizatorem drugiej generacji jest układ rutenowy na nośniku węglowym. Jego wysoka cena i możliwość destrukcji nośnika w wyniku metanizacji pod wpływem wodoru powoduje, że nie jest on stosowany na szerszą skalę. Ponadto, jego trwałość termiczna jest niska, co skutkuje spadkiem aktywności w czasie. Przedmiotem wynalazku jest nowy katalizator do syntezy amoniaku, jak również sposób jego otrzymywania. Rolę fazy aktywnej pełni kobalt. W charakterze promotorów zastosowano lantan oraz bar. Katalizator otrzymywany jest metodą współstrącania. Jest to technika stosunkowo tania, prosta i nie przysparzająca znacznych trudności przy przenoszeniu preparatyki na większą skalę. Otrzymany katalizator ma wyższą aktywność w reakcji syntezy amoniaku niż stosowany powszechnie w przemyśle stopowy katalizator żelazowy. Ponadto, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością termiczną i stabilną aktywnością w czasie wielokrotnie dłuższym niż katalizator na bazie rutenu. katalizator kobaltowy, współstrącanie, synteza amoniaku, promotorzobacz »
162. BDSW/197wynalazekKompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności na starzenie klimatycznePolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest kompozycja elastomerowa na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności na starzenie klimatyczne. Wprowadzenie do kompozycji elastomerowej składnika przeciwstarzeniowego zwiększa jej odporność na procesy oksydacyjne. Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności na starzenie, na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, według wynalazku jako substancję przeciwstarzeniową zawiera pigment w postaci pochodnej tiazyny, korzystnie ([2,2’]- bi(1,4-benzotiazynylidene)-3,3’-(4H, 4’H)-dion w ilości 0,1 - 5 części wagowych. Wprowadzenie do kompozycji elastomerowej na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego pigmentu powoduje wyraźne podwyższenie jej odporności na starzenie. Pigmenty, ochrona przed starzeniem, kompozyt elastomerów, promieniowanie UVzobacz »
163. BDSW/198wynalazekSposób wytwarzania superhydrofobowej nanustruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmyPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania, za pomocą niskociśnieniowej i nierównowagowej plazmy, superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, chroniącej tę powierzchnię przed wnikaniem wody oraz nadające jej cechę samooczyszczania się.Efekt Lotosu, superhydrofobowość, tkaniny, plazma niskociśnieniowa, kąt zwilżania, kąt staczania,zobacz »
164. BDSW/199wynalazekSposób i urządzenie do mieszania zwłaszcza żywic epoksydowychPolitechnika LubelskaMieszalnik składa się z dwóch części mieszających, mieszadła mechanicznego oraz przetwornika piezoelektrycznego do mieszania ultradźwiękowego. Zamocowane są one na jednej podstawie co daje możliwość mieszania jednocześnie tymi metodami. Proces mieszania odbywa się w wymiennym plastikowym pojemniku co daje możliwość wymieszania wielu substancji w oddzielnych kubkach bez uprzedniego ich opróżniania i mycia.Mieszanie mechaniczne, mieszanie ultradźwiękowe, żywice epoksydowe, mieszanie żywic epoksydowych z dodatkamizobacz »
165. BDSW/200wynalazekSposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażuPolitechnika LubelskaSposobu stabilizacji obudowy górniczej na czas demontażu przy użyciu urządzenia stabilizującego polega na tym, że zakłada się hali z prętami na zachodzące na siebie odrzwia obudowy chodnikowej po czym na końce prętów nakłada się suwliwie tuleje na stałe przymocowane do obudowy i blokuje się sworzniami, następnie za pomocą siłownika hydraulicznego z ruchomym trzpieniem podpiera się obudowę chodnikową. Urządzenia stabilizującego obudowę górniczą na czas demontażu, posiadającego siłownik hydrauliczny oraz haki składa się z haków, które posiadają końce nagwintowane i wkręcane są do tulei nagwintowanej, zaś tuleja nagwintowana połączona jest z prętem, który rozłącznie mocowany jest do tulei, na stałe połączonej z obudową, za pomocą sworznia, przechodzącego przez otwór, w pręcie, oraz przez otwór, w tulei, która na stałe połączona jest z obudową, w której zamocowany jest siłownik hydrauliczny, który posiada tłoczysko posiadające na końcu głowicę. Pręty posiadają otwory przelotowe do regulacji położenia haków względem głowicy. Ilość haków wynosi od 2 do 4, korzystnie 2. Górnictwo, spągnica, bezpieczeństwozobacz »
166. BDSW/201wzor uzytkowyŚmieciarka spalająca odpadyOpracowanie własneCharakteryzuje się ona tym, że ładowane do niej śmieci ulegają procesowi spalania. W śmieciarce zastosowano obustronny, boczny załadunek. Śmieci ładowane przez górne wsypy opadają na ruszt usytuowany nad podłogą komory spalania. Pod rusztem znajdują się rurki z otworami, przez które za pomocą wentylatora dostarczane jest powietrze potrzebne w procesie spalania. W śmieciarce zastosowano spalanie gazowe. Zgromadzone w komorze odpady zapalane są przez zespół dysz gazowych umieszczonych w podsufitce, w której umieszczone są także wodne spryskiwacze mające na celu awaryjne wygaszenie paleniska w razie niekontrolowanego wzrostu temperatury lub też szybsze zakończenie procesu spalania. Gazy powstające w wyniku spalania odprowadzane są z komory przez kanał dymny zakończony filtrem do komina. W celu odprowadzenia ciepła z komory spalania, jest ona wyposażona w płaszcz wodny, w którym obieg wody jest wymuszony przez pompę wodną. Po przejściu przez płaszcz woda kierowana jest do bloku chłodnicy umieszczonego za kabiną kierowcy. Woda w chłodnicy chłodzona jest przez powietrze, które dostarczane jest przez górny oraz boczne wloty powietrza. Płaszcz wodny dodatkowo izolowany jest wełną mineralną. Po przyjeździe na wysypisko do zadania obsługującego śmieciarkę należy zakończenie procesu spalania przez włączenie spryskiwaczy, a następnie otwarcie tylnej grodzi i wypchnięcie popiołu oraz resztek odpadów z komory spalania za pomocą ruchomej płyty znajdującej się przy ścianie kanału odprowadzającego gazy. Płyta ta jest umieszczona na szynach i napędzana dwoma elektromagnesami: przednim (umieszczonymi na ścianie kanału odprowadzającego gazy) oraz tylnym (znajdującym się na tylnej ścianie komory spalania). Elektromagnes przedni ma inną biegunowość niż elektromagnes tylny. Płyta początkowo znajduje się przy elektromagnesie przednim. W chwili wypychania śmieci przedni elektromagnes odpycha płytę, a tylny ją przyciąga. Po opróżnieniu komory spalania następuje przełączenie biegunów elektromagnesów tak, aby tylny odpychał, a przedni przyciągał płytę, która w rezultacie wróci do pierwotnego położenia. Dolna część płyty jest zakończona grzebieniem, dzięki czemu zgarnia pozostałości po spaleniu odpadów zarówno nie tylko z powierzchni rusztu, ale także z przestrzeni pod rusztem. Zbiorniki z wodą i gazem znajdują się pod podwoziem samochodu, po przeciwnej stronie zbiornika z paliwem.śmieciarka, spalanie, odpady, śmiecizobacz »
167. BDSW/202wynalazekPreparat kompozytowy do ujednolicenia tekstury krystalicznej deserów zamrożonychUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w BydgoszczyPrzedmiotem wynalazku jest preparat kompozytowy, którego zastosowanie przyczynia się istotnie do zwiększenia odporności lodów na topnienie oraz pozyskuje się istotnie niższą sensoryczną wyczuwalność kryształków lodu w stosunku do lodów bez dodatku preparatu.Preparat kompozytowy, inulina, desery zamrażalne, przemysł spożywczyzobacz »
168. BDSW/203wynalazekWtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych Politechnika LubelskaWtryskiwacz gazu posiada w swojej konstrukcji cewkę elektromagnetyczną oraz element sprężysty i uszczelniający. Obudowa górna stanowi obudowę cewki elektromagnetycznej i zawiera kanał doprowadzający gaz oraz kanały doprowadzające gaz do komory ciśnieniowej. Cewka elektromagnetyczna posiada magnetowód i karkas, na który nawinięte jest uzwojenie oraz tuleję prowadzącą element sterujący pracą wtryskiwacza w postaci cylindrycznego tłoczka. Tuleja posiada dodatkową powierzchnię prostopadłą do jej osi symetrii, na której umieszczony jest element uszczelniający wykonany z elementu elastycznego, zaś pomiędzy tłoczkiem a magnetowodem cewki elektromagnetycznej umieszczony jest element sprężysty. Obudowa dolna posiada komorę ciśnieniową oraz króćce wylotowe. Wtryskiwacz posiada układ kanałów doprowadzających czynnik roboczy do komory ciśnieniowej.paliwo gazowe, silnik spalinowy, układ zasilaniazobacz »
169. BDSW/205wynalazekEnkoderAkademia Górniczo-Hutnicza w KrakowiePrzedmiotem wynalazku jest enkoder z kodem dwuwymiarowym do optycznego pomiaru absolutnego położenia kątowego lub położenia liniowego. W układzie enkodera wykorzystane są znane elementy elektroniczne. Wynalazek znajduje zastosowanie w dziedzinie automatyki, robotyki i elektrotechniki.enkoder, matryca CCD, pomiar pozycji kątowej, pomiar pozycji liniowejzobacz »
170. BDSW/206wzor uzytkowyBucior parowy – przyrząd dwufunkcyjny do usuwania chwastów i parowego mycia podłógWykonanie własneUrządzenie łączy w sobie funkcję mycia podłóg i niszczenia chwastów. Zbudowane jest ono z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego z umieszczonym w środku wymiennym zbiornikiem, którego wymianę dokonuje się poprzez uchylną klapkę, umieszczoną w przedniej części obudowy. Urządzenie porusza się na kołach: z przodu stałych, a z tyłu skrętnych. Kierowanie urządzeniem odbywa się poprzez uchwyt umieszczony na teleskopowej rurce. Po obu stronach uchwytu umieszczone są przyciski. Naciśnięcie jednego z nich powoduje skręcenie tylnych kół w stronę przypisaną do danego przycisku, tj. w prawo lub lewo, w zależności od tego, który z tych dwóch przycisków zostanie naciśnięty. Skręt kół realizowany jest przez serwomechanizm. Przy uchwycie znajduje się również dźwignia uruchamiająca napęd urządzenia za pomocą linki. Napęd ten stanowi silnik elektryczny, połączony przekładnią pasową z osią przednich kół. Zastosowanie teleskopowej rurki umożliwia dostosowanie jej długości do wzrostu obsługującego. Teleskopowa rurka wkręcana jest w tylną część obudowy. Umożliwia to jej łatwy demontaż w celu zmniejszenia gabarytów urządzenia w potrzebie przetransportowania go. Stabilność rurki zapewnia wspornik, który jest przytwierdzony do tylnej części obudowy. Praca z urządzeniem rozpoczyna się od otwarcia klapki i umieszczenia wewnątrz obudowy zbiornika z wodą lub środkiem chwastobójczym. Zbiornik zaopatrzony jest w swojej górnej części w dwa króćce. Jeden służy do napełniania zbiornika, a drugi, który połączony jest z rurką umieszczoną wewnątrz zbiornika, służy do połączenia zbiornika z przewodem pompki. Przewód pompki zakończony jest złączką służącą do podpięcia go do dedykowanego króćca zbiornika. Po włączeniu zasilania urządzenia za pomocą przycisku umieszczonego w górnej części obudowy, pompka zasysa ze zbiornika wodę lub środek chwastobójczy, kierując znajdującą się w zbiorniku ciecz do zaworu dwudrożnego. Zawór sterowany jest za pomocą ręcznej dźwigni. W przypadku zastosowania funkcji mycia podłóg, należy ustawić zawór w ten sposób, żeby kierował wodę do grzałki, która podgrzewa ją do temperatury wrzenia. Ustawienie dźwigni zaworu w wyżej wymienione położenie powoduje jednoczesne włączenie grzałki. Wytworzona para wodna tłoczona jest do przewodu zakończonego dyszami, które kierują parę na szczotkę z mikrofibry. Przy użyciu funkcji usuwania chwastów zawór dwudrożny należy ustawić w przeciwne położenie i środek chwastobójczy kierowany jest do rurki przechodzącej przez środek zespołu wyłączonych wówczas grzałek. Rurka, której końcówka wystaje poniżej podwozia, zakończona jest dyszą spryskiwacza, który rozpyla środek chwastobójczy na znajdujące się poniżej chwasty. W przedniej części obudowy znajduje się rama-taran, mająca za zadanie łamanie wysokich chwastów, ułatwiając przy tym poruszanie się urządzenia.podłoga, mycie, czyszczenie, chwasty, odchwaszczaniezobacz »
171. BDSW/207wynalazekEnkoderPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiarów wartości położenia kątowego oraz liniowego, zwane enkoderem absolutnym. Enkodery to sensory znajdujące szerokie zastosowanie w układach automatyki, robotach, urządzeniach napędowych. W znanych enkoderach stosowany jest dedykowany sensor (np. optyczny) odczytujący z odpowiednio przygotowanej tarczy pola kodowe. Informacje o pozycji kątowej zakodowane są na tarczy np. przy pomocy kodu Graya. enkodery, automatyka, robotykazobacz »
172. BDSW/208wynalazekSposób wytwarzania blendy żywicy epoksydowej z kompozytem poliamid-6/montmorylonitPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii ChemicznejPrzedmiotem wynalazku jest blenda żywicy epoksydowej z kompozytem poliamid-6/montmorylonit, zawierająca żywicę epoksydową, utwardzacz, proszek kompozytu poliamid-6/montmorylonit. Blenda żywicy epoksydowej z kompozytem poliamid-6/montmorylonit według wynalazku charakteryzuje się tym, że jako dodatek zwiększający sztywność, twardość i wytrzymałość mechaniczną blendy zawiera proszek kompozytu poliamid-6/montmorylonit w ilości od 0,5 do 80 części wagowych na 100 części wagowych całej blendy. Proszek kompozytu poliamid-6/montmorylonit jest produktem otrzymanym w procesie ścierania żyłki kompozytowej otrzymanej uprzednio metodą interkalacji w stanie stopionym przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. kompozyt, poliamid-6, montmorylonitzobacz »
173. BDSW/209wynalazekNakładka myjąca na zębyAkademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica w KrakowieNakładka według wynalazku składająca się z uchwytu i obudowy, charakteryzuje się tym, że na wewnętrznej ścianie obudowy znajduje się przesuwna taśma ściśle dopasowana do napędzających ją zębatek, do taśmy zamocowane są chwytaki rozmieszczone na całej jej długości. Do każdego chwytaka przytwierdzony jest pęczek szczecinowy, tworząc włosie, rozchodzące się promieniście, ograniczone we wzajemnym rozmieszczeniu powierzchnią stożkową, korzystnie o kącie rozwarcia β=110°. Pęczki szczecinowe usytuowane są na powierzchni taśmy tak, by pokryć całkowitą powierzchnię zębów górnej/dolnej szczęki. Uchwyt nakładki jest mechanicznie połączony poprzez układ przeniesienia napędu z obudową w sposób umożliwiający okrężny ruch taśmy z pęczkami szczecinowymi. Dzięki swoim właściwościom, nakładka myjąca na zęby może być stosowana przez osoby niepełnosprawne, mające problemy z koordynacją ruchową oraz wykonywaniem czynności związanych z tradycyjnym myciem zębów. Nakładkę można stosować podczas wykonywania czynności niezwiązanych z higieną jamy ustnej. Jest symetryczna, może być stosowana w dowolnym układzie góra – dół. nakładka, szczoteczka, uchwyt, mycie zębów, pęczki szczecinowe, taśmy napędzającezobacz »
174. BDSW/210wzor uzytkowyPrzyrząd do samodzielnego spożywania posiłków przez osoby z pourazowym brakiem palców dłoni Politechnika ŚląskaPrzedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do samodzielnego spożywania posiłków przez osoby z pourazowym brakiem palców dłoni. Przyrząd według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że składa się z uniwersalnego uchwytu ręcznego wyposażonego w komplet wymiennych specjalizowanych sztućców stołowych, z bazy mocowania uchwytu ręcznego oraz bazy mocowania sztućców. Przyrząd według wzoru użytkowego umożliwia samodzielne operowanie przez amputowanego poszczególnymi sztućcami (łyżka, widelec oraz nóż) dzięki specjalnie skonstruowanemu uchwytowi ręcznemu, stanowiącemu łącznik pomiędzy ręką z dłonią pozbawioną palców oraz poszczególnymi sztućcami. Uchwyt ten stanowi swego rodzaju substytut dłoni. Samodzielność spożywania posiłków została osiągnięta dzięki zastosowaniu układu, składającego się z wcześniej wymienionych elementów składowych. Przewiduje się, że wykonanie takiego przyrządu (zestawu sztućców) będzie stosunkowo takie i proste.sztućce stołowe, amputowany, niepełnosprawny, brak palców dłonizobacz »
175. BDSW/211wynalazekTrzpień tokarski nastawnyPolitechnika ŚwiętokrzyskaRozwiązanie według wynalazku pozwala na zwiększenie ilości dociskowych szczęk klinowych, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie trzpienia i tym samym poprawę jakości wykonywanych cienkich elementów w kształcie tulei, pierścieni i cylindrów, umożliwia obróbkę powierzchni długich, a także ciężkich elementów z wykorzystaniem podparcia kłem konika. Zwiększa tym samym uniwersalność uchwytu poprzez możliwość różnych konfiguracji poszczególnych jego elementów na przykład do tej samej części bazowej można zastosować część roboczą o różnych długościach, zbieżnościach i średnicach stożka.obróbka skrawaniem, uchwyty tokarskie, trzpień tokarskizobacz »
176. BDSW/212wynalazekTrzpień tokarski Politechnika ŚwiętokrzyskaTrzpień tokarski do ustalania i mocowania przedmiotów cylindrycznych przelotowych i nieprzelotowych, według wynalazku charakteryzuje się tym, że elementem mocującym przedmiot obrabiany jest mieszek wykonany z materiału wykazującego dwukierunkowy efekt pamięci kształtu, przy czym w pozycji rozciągniętej uformowany jest w temperaturze wyższej od temperatury przejścia materiału z fazy niskotemperaturowej do wysokotemperaturowej, natomiast w pozycji ściśniętej uformowany jest poprzez wyżarzanie tak, aby pozostawał w tej pozycji w temperaturze poniżej 60oC, korzystnie 35oC.obróbka skrawaniem, uchwyty tokarskie, trzpień, mieszki, materiały z pamięcią kształtu, SMA, NiTi, Nitinolzobacz »
177. BDSW/213wynalazekSposób wytwarzania światłoutwardzalnych powłok o podwyższonej odporności na zarysowania i zwiększonej hydrofobowości, zawierających funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksanyPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania światłoutwardzalnych powłok o podwyższonej odporności na zarysowania i zwiększonej hydrofobowości, zawierających funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany polegający na tym, że do żywicy dodaje się albo nie reaktywny rozcieńczalnik do 30% wagowych w stosunku do żywicy, miesza się, dalej dodaje się poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany w ilości do 85% wagowych, następnie dodaje się albo nie do 30% wagowych napełniacza, miesza się i homogenizuje, dalej dodaje się albo nie do 6% wagowych substancji pomocniczych, tak aby suma wszystkich składników wynosiła 100%, a następnie wprowadza się powyżej 2% wagowych fotoinicjatora w stosunku do całości kompozycji, całość miesza się i homogenizuje, po czym tak otrzymaną kompozycję światłoutwardzalną nakłada się w znany sposób na podłoże, dalej naświetla światłem widzialnym i/lub nadfioletowym aż do utwardzenia powłoki.powłoki, fotopolimeryzacja, odporność na zarysowanie, hydrofobowość, poliedryczne oligomeryczne silseskwioksanyzobacz »
178. BDSW/214wynalazekManipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobodyPolitechnika ŚwiętokrzyskaPrzedmiotem wynalazku jest manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu delta, o trzech stopniach swobody, przeznaczony do programowalnego wykonywania czynności manipulacyjnych, zwłaszcza w automatyzacji produkcji, elastycznym montażu, selekcji i dynamicznej segregacji. Manipulator typu delta, o trzech stopniach swobody, zawierający trzy identyczne ramiona składające się z elementów napędzanych, połączonych przegubowo jednym końcem z platformą podstawy oraz elementów wykonawczych połączonych z platformą roboczą przegubami obrotowymi, przy czym elementy napędzane i wykonawcze połączone są ze sobą także przegubowo, według wynalazku charakteryzuje się tym, że elementy napędzane, od strony platformy podstawy, zakończone są dźwigniami, korzystnie dwuramiennymi, wyposażonymi w przeguby obrotowe o jednym stopniu swobody w których osadzone są zakończenia umocowań mięsni pneumatycznych, zaś drugie zakończenia mięśni umocowane są do podstawy, zespolonej z kolumną na której umocowana jest wspomniana platforma podstawy.manipulator równoległy , napęd mięśniowyzobacz »
179. BDSW/215wynalazekZawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowychPolitechnika ŚwiętokrzyskaPrzedmiotem wynalazku jest pneumatyczny zawór wyposażony w aparaturę diagnostyczną. Zawór posiada wbudowane czujniki umożliwiające pomiar ciśnienia powietrza, określenia aktualnej pozycji zaworu oraz właściwości dynamicznych. Odczytane parametry pracy zaworu są porównywane z wartościami zadanymi, a wykryte między nimi różnice są podstawą do generowania sygnałów alarmowych. Dane pomiarowe z czujników są przechowywane na wbudowanych nośnikach pamięci. Dostęp do danych możliwy jest poprzez sieć internetową. Zintegrowany układ elektroniczny posiada możliwość sterowania zaworami, dzięki czemu praca zaworów odbywa się bez zewnętrznego sterownika PLC.wyspa zaworowa, zawór pneumatyczny, pneumatyka, samo diagnozującazobacz »
180. BDSW/216wynalazekUrządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych.Politechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych, przeznaczone w szczególności do określania trakcyjności podłoży odkształcalnych oraz mobilności pojazdów terenowych. Urządzenie bazuje na modelu podwozia gąsienicowego. Najważniejszą zaletą urządzenia jest szeroki zakres uzyskiwanych prędkości ścinania gruntu, który odpowiada prędkościom, z jakimi grunt ścinany jest pod elementami jezdnymi pojazdów terenowych. Uwzględnione jest zatem zjawisko dynamicznego umocnienia gruntu, w wyniku którego zmierzona wytrzymałość gruntu wzrasta nawet o kilkaset procent. Zaletą jest również odpowiednia wielkość oraz kinematyka ruchu adekwatna do kinematyki ruchu elementów jezdnych pojazdów kołowych czy gąsienicowych. Urządzenie umożliwia określenie: wytrzymałości ośrodków rozdrobnionych na ścinanie z różnymi prędkościami odkształcenia; oporu ośrodka na penetrację; odkształceń pionowych i poziomych ośrodka pod wpływem obciążenia normalnego oraz ścinania. Dzięki modułowej konstrukcji ramy urządzenia, możliwe jest prowadzenie badań zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych.gąsienica czujnik siła grunt ścinanie teren pojazd wytrzymałośćzobacz »
181. BDSW/217wynalazekPeptydy chemerynowe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te peptydy, oraz ich zastosowanie Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWynalazek dotyczy peptydów chemerynowych, kompozycji farmaceutycznej zawierającej te peptydy, oraz zastosowanie tych peptydów do leczenia stanów patologicznych nabłonków, w tym w szczególności do stosowania przeciw zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz do leczenia chorób związanych z uszkodzeniem lub ze stanem zapalnym skóry, płuc czy przewodu pokarmowego.peptydy chemerynowe, infekcja, antybiotykzobacz »
182. BDSW/218wynalazekAntyradiacyjna osłona do telefonu komórkowegoPolitechnika GdańskaPrzedmiotem wynalazku jest antyradiacyjna osłona do telefonu komórkowego przeznaczona do zamocowania na jego ekranie. Antyradiacyjna osłona do telefonu składa się z elementu nośnego, metalowego elementu antyradiacyjnego i elementu osłonowego. Element nośny zaopatrzony jest w warstwę adhezyjną.Osłona antyradiacyjna, telefon komórkowy, folia antyradiacyjnazobacz »
183. BDSW/219wynalazekKorpus pompy zębatej do zespołów pompującychPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest uniwersalny korpus pompy zębatej, umożliwiający zbudowanie pompy w oparciu o jeden z trzech najpopularniejszych zespołów kół zębatych (stanowiących tzw. zespół pompujący): ewolwentowego o zazębieniu zewnętrznym, ewolwentowego o zazębieniu wewnętrznym i gerotorowego. Korpus ma klasyczną budowę trójdzielną, tzn. składa się z korpusu środkowego, płyty przedniej i pokrywy. Korpus środkowy jest wymienny i występuje w trzech wariantach, odpowiednio do zastosowanego zespołu kół zębatych. We wszystkich trzech wariantach ma on jednak identyczne wymiary gabarytowe i montażowe, różni się jedynie kształtem i położeniem gniazda (otworu) mieszczącego zespół pompujący. Płyta przednia i pokrywa są niewymienne i wspólne dla wszystkich trzech wariantów korpusu środkowego. W płycie przedniej umieszczono wyprowadzenie wału napędowego i otwory montażowe, natomiast w pokrywie umieszczono przyłącza hydrauliczne. Pompa zębata zbudowana w oparciu o korpus uniwersalny ma niezmienne wymiary gabarytowe i przyłączeniowe, niezależnie od zastosowanego zespołu kół zębatych. Wraz ze zgłoszeniem przesłany został bardziej szczegółowy opis wraz z rysunkami oraz film przedstawiający wirtualny prototyp wynalazku. pompa zębata, pompa gerotorowa, korpus pompy, korpus uniwersalnyzobacz »
184. BDSW/220wynalazekDyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowejPolitechnika LubelskaIdeą wynalazku jest auto dostosowywanie się geometrii dyfuzora celem zwiększenia efektywności działania turbiny wiatrowej przy zmiennych warunkach wiatru. Dyfuzor mocowany jest wraz z pierścieniem mocującym do już istniejącej turbiny wiatrowej poziomej osi. Dyfuzor charakteryzuje się małą kosztownością wykonania, ze względu, że jest on skonstruowany z materiałów elastyczno-plastycznych, natomiast jedynym elementem sztywnym jest pierścień mocujący.Dyfuzor, turbina wiatrowa, energia wiatrowazobacz »
185. BDSW/221wynalazekStanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowychPolitechnika LubelskaStanowisko do kontroli szczelności połączeń klejowych posiadające kompresor i zbiornik szklany składa się z podstawy, na której znajduje się kompresor, połączony przewodem elastycznym z uchwytem do mocowania badanej próbki, przy czym uchwyt znajduje się w zbiorniku szklanym napełnionym cieczą przezroczystą. Sposób kontroli szczelności połączeń klejowych, polega na tym, że próbkę z połączeniem klejowym mocuje się w uchwycie, po czym uchwyt łączy się z przewodem elastycznym z kompresorem i umieszcza się w zbiorniku szklanym napełnionym cieczą przezroczystą, następnie włącza się kompresor i za pomocą kompresora doprowadza się przewodem elastycznym powietrze do uchwytu z badaną próbką i następnie kontroluje się wizualnie szczelność połączenia poprzez pojawienie się pęcherzyków powietrza w okolicy spoiny klejowej badanej próbki .Kontrola szczelności, stanowisko kontroli szczelności, szczelność połączeń klejowychzobacz »
186. BDSW/222wynalazekZespół wirników turbiny wiatrowejPolitechnika LubelskaZespół wirników turbiny wiatrowej składa się z dwóch jednakowych wirników pracujących przeciwbieżnie – wirnika dolnego zamocowanego na osi dolnej i posiadającego od dwóch do pięciu jednakowych łopaty o zarysie łuku, rozmieszczonych o jednakowy kąt względem siebie, skierowane ku górze oraz wirnika górnego zamocowanego na osi górnej i posiadającego od dwóch do pięciu jednakowych łopat o zarysie łuku, rozmieszczonych o jednakowy kąt względem siebie, skierowanych ku dołowi, których oś dolna i oś górna przesunięte są względem siebie o odległość, nie większą niż ½ promienia obrotu pojedynczego wirnika i sprzężone ze sobą za pośrednictwem przekładni, korzystnie przekładni magnetycznej, w układzie uniemożliwiającym wystąpienie kolizji łopat wirnika dolnego z łopatami wirnika górnego w trakcie obrotu, zaś oś dolna wirnika lub oś górna wirnika sprzężona jest z osią generatora.Turbina wiatrowa, elektrownia wiatrowa, alternatywne źródła energii, zobacz »
187. BDSW/223wynalazekPrzewód z tworzywa polimerowegoPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest przewód z tworzywa polimerowego. Przewód ten posiada od dwóch do czterech kanałów funkcjonalnych oddzielonych od siebie przegrodą w postaci membrany półprzepuszczalnej. W wynalazku stosowane będą membrany półprzepuszczalne z porami lub membrany półprzepuszczalne chemicznie, która nie posiadają porów, lecz działa na zasadzie reakcji chemicznych. Membrana w przewodzie wtopiona jest w jej ściankę i dzieli przekrój przewodu na wymagana liczbę kanałów. Przewód z kanałami funkcjonalnymi rozdzielonymi membraną może posiadać od dwóch do czterech takich kanałów. Rdzeń formujący o zarysie walca posiada, w zależności od ilości kanałów w formowanym przewodzie, od dwóch do czterech trzpieni. polimer, membrana, zagazowywanie cieczy, transport cieczy, transport materiałów sypkich, transport okablowaniazobacz »
188. BDSW/224wynalazekGłowica wytłaczarskaPolitechnika LubelskaRozwiązania według wynalazku przystosowano do metody wytwarzania kanału metoda wytłaczania. głowica posiada element prowadzący tworzywo, do którego końca przymocowany jest rdzeń, który formuje wymagane kanały funkcyjne. Rdzeń ten składa się z kilku trzpieni umieszczonych w odpowiednim układzie geometrycznym. W rdzeniu formującym oraz elemencie prowadzącym znajduje się kanał wykonany, w którym do narzędzia, podczas procesu formowania przewodu wprowadzona jest membrana półprzepuszczalna.polimer, membrana, zagazowywanie cieczy, transport cieczy, transport materiałów sypkich, transport okablowaniazobacz »
189. BDSW/225wynalazekSposób wytwarzania laminatu metalowo-włóknistego oraz laminat metalowo-włóknistyPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytworzenia laminatu i laminat typu tytan/kompozyt epoksydowo-węglowy z powłoką adhezyjną typu SiO2 metodą z wykorzystaniem pakietu próżniowego (np. autoklawową). Istotą wynalazku jest zastosowanie powłoki SiO2 na powierzchni czystego komercyjnie tytanu i następne trwałe połączenie go z taśmowymi preimpregatami epoksydowo-węglowym.Kompozyty hybrydowe, laminaty metalowo-włókniste, adhezja, powłokazobacz »
190. BDSW/226wynalazekUrządzenie do nauki chodzenia i pływaniaPolitechnika GdańskaJest to urządzenie do nauki chodzenia i pływania łączące w sobie właściwości chodzika i kółka do pływania. Posiada ono szereg zaprojektowanych elementów dzięki, którym wyróżnia się na tle innych podobnych rozwiązań. Posiada dodatkowy system regulacji siedziskiem dzięki czemu może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z wszelkiego rodzaju dysproporcjami budowy ciała. Umożliwia ruch dla dzieci na zewnątrz podczas różnych warunków pogodowych.Pomykacz, Urządzenie, dzieci, chodzik, pływak, pływanie, chodzenie, zobacz »
191. BDSW/227wynalazekSposób powierzchniowego wyjaławiania nasion z wykorzystaniem metalicznych czastek srebra i miedzi w suspensji wodnejUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyRoztwory nanoczasteczek srebra i miedzi w suspensji wodnej posiadają bardzo silne właściwości bakteriobójcze oraz grzybobójcze jednocześnie nie wykazują właściwości toksycznych w stosunku do roślin oraz nasion. Czynnik sterylizujący pozostaje na eksplantacje (nasionach), przez co cały czas wykazuje swoją aktywność.nanocząsteczki, nanotechnologia, kultury in-vitro, sterylizacja nasion, wyjaławianie nasionzobacz »
192. BDSW/228wynalazekCzujnik do pomiaru potencjału redoksPolitechnika ŁódzkaCzujnik służy do ciągłego pomiaru potencjału oksydacyjno-redukcyjnego roztworu umieszczonego pomiędzy elektrodą odniesienia i pomiarową, co pozwala na ciągłe i szybkie określenie stopnia skażenia mikrobiologicznego badanego roztworu.Czujnik, pomiar, potencjał redokszobacz »
193. BDSW/229wynalazekUrządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowej.Politechnika BiałostockaUrządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowej według wynalazku składa się z automatycznego systemu nacisku z możliwością ustawienia siły i elektronicznego czujnika pomiarowego zapewniającego bardzo wysoką dokładność, rejestrującego przemieszczenie kości piszczelowej względem udowej. Stabilna obudowa, wraz z zastosowanymi rzepami i łuskami, daje możliwość dobrej stabilizacji kończyny w obrębie stawu kolanowego oraz skokowego . Zastosowanie prowadnic 1 w przedniej części ramy, daje możliwość regulacji ustawienia kończyny pod wybranym kątem w zakresie od 30° do 90°. Dzięki wyciąganej podstawce pod stopę, istnieje możliwość regulacji długości goleni. Urządzenie jest wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów stosowanych w medycynie, dzięki czemu może być w łatwy sposób przenoszone między salami szpitalnymi. Nie wymaga ono zewnętrznego zasilania podczas pracy, ponieważ zastosowane zostały akumulatory, które zapewniają wielogodzinną pracę. Sterowanie odbywa się przy pomocy ekranu dotykowego wbudowanego w załączony pilot, w którym znajduje się cała baza pacjentów i wyników pomiarów. przemieszczenie kości piszczelowej; artrometr; niestabilność stawu kolanowego; pomiar przemieszczenia; zobacz »
194. BDSW/230wynalazekSposób modyfikowania polimerami nanocząstek TiO2Politechnika ŁódzkaWynalazek dotyczy modyfikowanych polimerami nanocząstek dwutlenku tytanu (TiO2) i sposobu ich otrzymywania w wyniku estryfikacji z powierzchnią halogenku kwasu halogenoizobutanowego, a w dalszym etapie przeprowadzenia procesu kontrolowanej polimeryzacji przez przeniesienie atomu (Atom Transfer Radical Polymerization- ATRP). Proces ten obejmuje trzy etapy i związany jest ze wstępnym przygotowaniem powierzchni, wytworzeniem centrum aktywnego w postaci cząstki z doszczepionym inicjatorem i wzrostem łańcucha od powierzchni. W metodzie tej można stosować różne monomery, a także rozpuszczalniki dobrane do układu. Dzięki tej metodzie można uzyskać szczepienie rzędu 20 % części wagowych, odpowiadających związkom organicznym, dołączonych do powierzchni nanocząstek dwutlenku tytanu przy czasie reakcji rzędu 3 godzin. Zarówno proces polimeryzacji jak i tworzenia inicjatora należy prowadzić bez dostępu światła ze względu na silne właściwości fotokatalityczne TiO2. Istotnym elementem jest również stosowanie nadmiaru ligandu podczas reakcji ATRP, celem dokładnego skompleksowania jonów pochodzących od halogenków metali np. CuCl, CuBr, etc. Tak modyfikowane nanocząstki nie wymagają skomplikowanych procesów chemicznych. Wszystkie etapy opisane powyżej można wykonać w krótkim przedziale czasu, co również niewątpliwie stanowi dużą zaletę. dwutlenek tytanu, nanocząstki, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP), struktura rdzeń-otoczkazobacz »
195. BDSW/231wynalazekSposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek.Politechnika Łódzka. Rurki chitozanowe wytwarzane są według wynalazku metodą elektrodepozycji z roztworu chitozanu w kwasie organicznym z udziałem hydroksyapatytu. Urządzeniem w którym zachodzi proces jest reaktor ze stali nierdzewnej o budowie cylindrycznej zamknięty z obu stron dennicami z poliamidu. W środkowej części reaktora umieszczona jest elektroda na której podczas przepływu prądu elektrycznego przez reaktor odkłada się chitozan. Średnica wewnętrzna otrzymanych rurek zależy od średnicy użytej w procesie elektrody centralnej. W procesie otrzymywane są wysokoelastyczne rurki wykonane z chitozanu. Ściany rurek posiadają właściwości hydrożelu Rurki chitozanowe, regeneracja nerwów.zobacz »
196. BDSW/232wynalazekŚciana do pasywnego ogrzewania z regulowanym dopływem powietrzaPolitechnika ŚwiętokrzyskaŚciana do pasywnego ogrzewania z regulowanym dopływem ciepła wykorzystuje efekt cieplarniany za pomocą przeźroczystej przegrody umieszczonej przed masywnym elementem konstrukcyjnym, pomiędzy którymi utworzona jest przestrzeń powietrza. W przestrzeni pomiędzy przeźroczystą przegrodą i elementem konstrukcyjnym obrotowo zainstalowany jest element zawierający powierzchnię odbijającą promieniowanie słoneczne i promieniowanie cieplne. W przegrodzie przezroczystej i masywnym elemencie konstrukcyjnym usytuowane są otwory z przypustnicami do regulowania schematu cyrkulacji powietrza, dzięki którym w zależności od okresu doby i roku przestrzeń powietrzna może być połączona z przestrzenią wewnętrzną lub z otoczeniem zewnętrznym. Obrotowo zainstalowany element zawierający powierzchnię odbijającą oraz powierzchnię absorbującą nagrzewa się od promieniowania słonecznego, ogrzewając jednocześnie znajdujące się wewnątrz powietrze, a otwory zlokalizowane u góry i dołu przegrody umożliwiają konwekcyjny przepływ powietrza od ogrzanej pustki do wnętrza pomieszczenia w okresie zimowym lub odpływ na zewnątrz w okresie letnim. pasywne ogrzewanie budynków, ściana Trombe'a, wykorzystanie energii słonecznejzobacz »
197. BDSW/233wynalazekJarzmo łamane dzwonuPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest jarzmo łamane dzwonu, które dzięki swojej konstrukcji umożliwia zmianę odległości pomiędzy osią obrotu jarzma, a punktem mocowania dzwonu do jarzma (w konsekwencji środkiem ciężkości dzwonu). Tym samym pozwala na zmianę momentu bezwładności układu jarzmo-dzwon wokół osi jego obrotu. Dzięki temu, możliwe jest znaczne zmniejszenie sił działających na konstrukcję nośną, do której jarzmo jest mocowane (konstrukcja nośna, dzwonnica, wieża kościelna itp.). . Dzwon zawieszony na jarzmie według wynalazku może pracować na wiele różnych sposobów na przykład: na jeden okres ruchu może przypadać jedno uderzenie, dwa uderzenia w równych odstępach czasu, dwa uderzenia w nierównych odstępach czasu, dwie serie po dwa uderzenia itp. Co najistotniejsze jarzmo według wynalazku daje możliwość uzyskania różnych charakterystyk bicia dzwonu bez wpływu na jego brzmienie, a także bez ingerencji w układ napędowy czy też układ sterowania.Jarzmo łamane dzwonu, zawieszenie dzwonu, dynamika dzwonuzobacz »
198. BDSW/234wynalazekSposób wytwarzania płyt pancernych oraz mieszanina betonu pancernegoAkademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica w KrakowiePrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płyt pancernych oraz mieszanina betonu pancernego do wypełniania ścian sejfów i paneli skarbcowych. Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania płyt pancernych charakteryzujący się tym, że formy stalowe od strony wewnętrznej wykłada się korundem lub garnetem co najmniej z jednej strony po czym do wewnątrz wprowadza mieszankę betonu pancernego, korzystnie gdy formy stalowe od wewnątrz z jednej strony wykłada się płótnem korundowym lub płótnem garnetowym, korzystnie gdy formy stalowe od wewnątrz z jednej strony wykłada się mieszaniną żywicy z korundem lub garnetem i mieszanina betonu pancernego która zawiera cement klasy I 52,5 R w ilości 550-560 jw., piasek kwarcowy o granulacji 0-20 mm w ilości 580-600 jw., grys bazaltowy o granulacji 8-16 mm w ilości 530-540 jw., grys bazaltowy o granulacji 5-8 mm w ilości 465-470 jw., grys bazaltowy o granulacji 2-5 mm w ilości 198-203 jw., krzemionki w ilości 82-83 jw., wody w ilości 101-103 jw., plastyfikatorów na bazie eterów polikarboksylowych (PCE) w ilości 21.5-22,5 jw., zbrojenia rozproszonego o granulacji 12,5/0,4 w ilości 98-102 korzystnie z domieszką dodatków modyfikujących w ilości do 20% ogólnej masy mieszaniny, korzystnie gdy dodatek modyfikujący stanowi korund lub garnet o granulacji 0 - 20 mm. Beton pancernyzobacz »
199. BDSW/235wynalazekKrąg betonowy i sposób jego wytwarzania.Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica w KrakowiePrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kręgu betonowego charakteryzujący się tym, że w przygotowaną formę wprowadza się tkaninę poliamidową korzystnie gumowaną połączoną trwale poprzez łącznik z konstrukcją zbrojenia, po czym dozuje warstwę mieszanki betonowej konstrukcyjnej ognioodpornej lub z włókien stalowych od 15 do 40 kg na 1 m³ mieszanki betonowej lub włókien syntetycznych od 0,5 do 5,0 kg na 1 m³ mieszanki betonowej w ilości do 1/3 wysokości kręgu następnie do pełnej wysokości warstwę mieszanki betonowej, następnie odstawia na okres stwardnienia betonu, rozformowuje lub w przygotowaną formę wprowadza się warstwę mieszanki betonowej konstrukcyjnej ognioodpornej lub włókien stalowych od 15 do 40 kg na 1 m³ mieszanki betonowej lub z włókien syntetycznych od 0,5 do 5,0 kg na 1 m³ mieszanki betonowej w ilości do 1/3 wysokości kręgu, do 2/3 wysokości kręgu warstwę mieszanki betonowej i do pełnej wysokości warstwę mieszanki betonowej konstrukcyjnej ognioodpornej lub z włókien stalowych od 15 do 40 kg na 1 m³ mieszanki betonowej lub włókien syntetycznych od 0,5 do 5,0 kg na 1 m³ mieszanki betonowej, następnie odstawia na okres stwardnienia betonu, rozformowuje, pokrywa zewnętrzną ścianę tkaniną, po czym krąg pokrywa tkaniną poliamidową od wewnątrz i dalszą obróbkę prowadzi w znany sposób.Krąg betonowy, betonzobacz »
200. BDSW/236wynalazekZamknięcie pojemnika oraz sposób wytwarzania zamknięcia pojemnika zwłaszcza butelki.Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica w KrakowiePrzedmiotem wynalazku jest zamknięcie pojemnika oraz sposób wytwarzania zamknięcia pojemnika zwłaszcza butelki. Sposób wytwarzania zamknięcia pojemnika, zwłaszcza butelki, zawierającego gniazdo w wierzchniej części zakrętki polega na tym, że po zamknięciu pojemnika z płynem zakrętkę owija się tkaniną po czym poddaje procesowi nanoszenia i nasączania miejscowego po czym przykrywa ozdobną taśmą papierową, od góry w gniazdo wprowadza się korek z materiałem informacyjnym i dalszą obróbkę prowadzi w znany sposób. Korzystnie do nanoszenia używa się mieszaniny kleju z proszkiem metalicznym zawierającego dodatki zapachowe. Zakrętka składająca się z wkładki z tworzywa sztucznego przeznaczonej do współpracy z gwintem szyjki butelki zawierająca wgłębienie w części wierzchniej charakteryzuje się tym, że ma boczną zewnętrzną część zakrętki pokrytą tkaniną z pasem bezwątkowym, w części wierzchniej zawierającym korek z materiałem informacyjnym. Korzystnie gdy materiał informacyjny ma fotodiodę z baterią. Korzystnie gdy tkanina ma różnej budowy nitki osnowowe. Korzystnie gdy pas bezwątkowy ma perforację. Zamknięcie butelkizobacz »
201. BDSW/237wynalazekBeton o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i sposób jego wytwarzania.Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii NaukBeton według wynalazku zawiera cement klasy CEM I 52,5 w ilości 15 do 18 %, piasku o granulacji 0/2 w ilości 27 do 30%, grysu granitowego o granulacji 2/8 w ilości 21 do 23%, grysu granitowego o granulacji 8/16 w ilości 26 do 27%, wody w ilości 5,5 do 7,0 % domieszek upłynniających w ilości do 0,1%, domieszek opóźniających wiązanie w ilości do 0,1 %, środków napowietrzających w ilości do 0,3 %. Korzystnie gdy beton ma jako domieszki upłynniające polikarboksylat, mulitkarboksylat, poliakrylan, nanopoliakrylany w łącznej masie 0,1%, ma jako domieszki napowietrzające na bazie żywic organicznych i substancji syntetycznych w łącznej masie 0,1%, jako domieszki opóźniające wiązanie na bazie fosforanów oraz cukrów w łącznej masie 0,1%, do procesu aeracji jako domieszki stosuje się mikrobalony polietylenowe o wymiarach od 20 do 80 m wypełnione powietrzem w ilości od 0,01 do 0,22 % masy. Zaletą wynalazku jest minimalizacja skurczów technologicznych, spłaszczenie ciepła hydratyzacji, poprawa pompowalności mieszanki na placu budowy, utrzymanie konsystencji mieszanki w czasie, poprawa cech technologicznych: mrozoodporności, nasiąkliwości, wodoszczelności, wytrzymałości. Betonzobacz »
202. BDSW/238wynalazekSPOSÓB I URZĄDZENIE DO OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI SEDYMENTACYJNYCH OSADU CZYNNEGOPolitechnika ŚwiętokrzyskaSposób i urządzenie do określania właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego oparte na kontroli zmian masy suszonej próby osadu w kontrolowanych warunkach szybkości grzania i temperatury otoczenia w znanych urządzeniach zwanych wagosuszarkomi znamienne tym, że wyposaża się te urządzenia w moduł służący do zbierania wyników zmian masy próbki osadów z czasem krótszym niż 15 sekund, numerycznym algorytmem do usuwania szumów pomiarowych oraz wyliczania maksymalnej prędkości suszenia osadu czynnego, parametru określającego właściwości sedymentacyjne osadu czynnego.osad czynny, właściwości sedymentacyjne, wagosuszarka, oczyszczalnie ściekówzobacz »
203. BDSW/239wynalazekSposób wytwarzania organicznej warstwy ambipolarnejPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania cienkich organicznych warstw ambipolarnych złożonych z półprzewodnika organicznego charakteryzującego się przewodnictwem elektronowym (typu n) i półprzewodnika charakteryzującego się przewodnictwem dziurowym (typu p). Metoda wytwarzania warstw ambipolarnych z mieszaniny dwóch półprzewodników organicznych jest metodą roztworową, jednoetapową nie wymagającą atmosfery gazu obojętnego. Dodatkową cechą urządzeń organicznych opartych na warstwach ambpiolarnych wytworzonych za pomocą metody wg wynalazku jest ich niska waga oraz elastyczność dzięki możliwości zastosowania podłoży polimerowych. elektronika organiczna, warstwy ambipolarne, organiczne tranzystory z efektem polowym.zobacz »
204. BDSW/240wynalazekUrządzenie do pomiaru rezystancji włókienniczych wyrobów liniowychPolitechnika Łódzka Urządzenie do pomiaru rezystancji włókienniczych wyrobów liniowych, wyposażone w dwa zespoły szczęk z materiału przewodzącego prąd, złączonych z układem do pomiaru i rejestracji, według wynalazku charakteryzuje się tym, że pomiędzy szczękami każdego zespołu szczęk jest umieszczony czujnik siły docisku szczęk w postaci czujnika piezorezystancyjnego złączonego z układem do pomiaru rezystancji wyskalowanym w jednostkach siły. Każdy zespół szczęk jest zamocowany na jednym końcu usytuowanego pionowo trzpienia z materiału nie przewodzącego prądu, którego drugi koniec jest przymocowany do karetki zamocowanej przesuwnie na poziomej, liniowej suwnicy przymocowanej do blatu stolika. Urządzenie według wynalazku umożliwia pomiar rezystancji różnych odcinków włókien, przędz, nici przy tej samej, odtwarzalnej i powtarzalnej sile zacisku szczęk mocujących badany wyrób. Urządzenie umożliwia badanie przewodnictwa w szerokim zakresie rezystancji od wartości typowych dla przewodników do wartości na poziomie charakterystycznych dla izolatorów. rezystancja, tekstyliazobacz »
205. BDSW/241wynalazekSposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny i taki bioczujnik.Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukDo uporządkowania bakteriofagów podczas procesu osadzania wykorzystane jest pole elektryczne. Jako modelowy układ wybrano bakteriofaga T4 (genom w postaci DNA w kapsydzie o symetrii ikosaedru oraz ogonek z receptorami na końcu – budowa typowa dla ponad 90% bakteriofagów) oraz jego gospodarza – bakterię Escherichia coli. Białka receptorowe faga, wykrywające i wyłapujące bakterie, zlokalizowane są na końcu ogonka. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby jak największa ilość osadzonych na czujniku fagów miała wyeksponowany koniec ogonka, a więc była skierowana kapsydem „do dołu”. Poprawna orientacja wirusów, tak by receptory były dostępne i zdolne do interakcji z bakteriami, podnosi czułość urządzenia znacznie skuteczniej niż proste zwiększanie ilości fagów na powierzchni. Entropia powoduje, że w nieuporządkowanych warstwach większość bakteriofagów jest ułożona w nieodpowiedniej pozycji, a jedynie statystycznie niewielka ilość receptorów jest dostępnych dla bakterii. W niniejszym wynalazku opisujemy prostą (jednoetapową) metodę przygotowania zorientowanej warstwy bakteriofagów. Dzięki temu uzyskano znacznie lepsze parametry budowanego biosensora. Budowa faga T4 powoduje, że wirus ma niezerowy, stały moment dipolowy, wynikający z upakowania materiału genetycznego (posiadającego ładunek ujemny) w kapsydzie. Dlatego możliwe jest wymuszenie odpowiedniej orientacji fagów, tak by receptory na końcu ogonka były łatwo dostępne. Wygenerowanie pola elektrycznego podczas procesu tworzenia warstwy fagów spowoduje ustawienie się fagów zgodnie z liniami pola i w konsekwencji zwiększy ilość dostępnych receptorów, co przekłada się na zwiększenie czułości czujnika. bakteriofag, detekcja bakterii, bioczujnik, wzrost czułości, porządkowaniezobacz »
206. BDSW/242wynalazekPlatforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukPowierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) to technika analityczna, która w założeniach pozwala osiągnąć najwyższą możliwą czułość – wykrycie pojedynczejej cząsteczki poszukiwanego związku w analicie. SERS jest to techniką analityczną, która wykorzystuje rezonans plazmonów na powierzchni nanostruktur metali (najczęściej złota lub srebra) do wzmocnienia sygnału analitycznego. Do działania metoda ta wymaga stałego nośnika, na który nanoszony jest analit. Od struktury podłoża – platformy, zależy jakość analizy. Zaprezentowano hierarchiczną procedurę, w której nanocząstki złota wykorzystane zostały jako katalizator w procesie wzrostu nanodrutów azotku galu. Trzecim krokiem przygotowania funkcjonalnego materiału było osadzenie mikrokwiatów złota. Jakość analizy SERS zależy od nano-morfologii jej powierzchni. Komercyjnie dostępne platformy charakteryzują się współczynnikiem wzmocnienia na poziomie 10^4 do 10^5 (im więcej tym lepiej), dają natomiast mało odtwarzalne wyniki a ich aktywność jest ograniczona do kilku godzin od wyjęcia z pudełka. Przygotowana przez dr. Paczesnego i współpracowników platforma jest około 1000 razy bardziej czuła, stabilna mechanicznie oraz w czasie (pół roku w szufladzie nie powodowało zauważalnych zmian), a współczynnik korelacji wyników wynosił około 90%. Możliwe było wykorzystanie otrzymanych podłoży w badaniach biologicznych – pokazano detekcję nieznakowanego DNA z wykorzystaniem uzyskanych platform. Przygotowany został portfel praw intelektualnych (w postaci czterech zgłoszeń patentowych) dotyczący samego produktu, jak i procesu jego przygotowania.spektroskopia, SERS, analitzobacz »
207. BDSW/243wynalazekSposób otrzymywania suspensji diamentowychPolitechnika GdańskaNasz wynalazek jest innowacyjny w sposobie wytwarzania suspensji nanodiamentowych. Dzięki zastosowaniu ultradźwięków o określonej mocy i częstotliwości jesteśmy w stanie wytwarzać suspensje w dużo krótszym czasie niż dotychczasowe rozwiązania, przy niskiej ilości zanieczyszczeń obcych oraz dużej kontroli procesu. Dodatkowo jesteśmy w stanie tak kontrolować proces aby móc wytworzyć frakcje diamentowe o określonej średnicy. Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania szerokiego wachlarza rozpuszczalników i substancji ściernych oraz łatwość separacji tych ostatnich z suspensji. Sama metoda nie jest droga i nie wymaga olbrzymich kosztów wdrożenia oraz eksploatacyjnych.suspensje, nanodiament, ultradźwięki, rozpuszczalnik, polarny, ścierniwo.zobacz »
208. BDSW/244wynalazekZastosowanie zmiataczy metali do usuwania pozostałości rutenuUniwersytet WarszawskiZmiatacze metali według wynalazku mogą być z powodzeniem stosowane do usuwania pozostałości związków lub kompleksów rutenu z mieszanin poreakcyjnych metatezy olefin, produktów reakcji metatezy olefin oraz ze związków organicznych, w których syntezie wykorzystano metatezę olefin. Stwierdzono, że w porównaniu z zmiataczami metali znanymi ze stanu techniki, związki według wynalazku, użyte w niewielkiej ilości oraz w krótkim czasie dają znacznie lepsze rezultaty w usuwaniu pozostałości rutenu z mieszanin poreakcyjnych. Produkty oczyszczane za pomocą znanych w stanie techniki zmiataczy metali są zanieczyszczone rutenem na poziomie od jednego do dwóch rzędów wielkości większym niż w przypadku produktów oczyszczanych za pomocą zmiataczy według wynalazku. Związki według wynalazku są bardzo stabilne jak również są pozbawione bardzo nieprzyjemnego zapachu typowego dla tej klasy związków, co czyni je łatwymi w użyciu. Ponadto zmiatacze metali według wynalazku, zawierające w swojej budowie pierścień piperazynowy, charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach o szerokim spektrum polarności. Dzięki czemu tego typu związki mogą być z powodzeniem wykorzystywane do oczyszczania różnych rodzajów mieszanin poreakcyjnych. Otrzymać je można w wydajny sposób w dwóch etapach, z łatwo dostępnych i tanich substratów.zmiatacze metali, usuwanie metali ciężkich, metateza olefin, ruten, metale przejściowe, oczyszczaniezobacz »
209. BDSW/245wynalazekSposób zapobiegania degradacji radiacyjnej poli(kwasu mlekowego)Politechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest metoda zapobiegania degradacji radiacyjnej poli(kwasu mlekowego). Obniżenie masy cząsteczkowej PLA podczas napromienienia jest zjawiskiem wpływającym niekorzystnie na właściwości użytkowe wyrobów medycznych wykonanych z tego polimeru, co eliminuje zastosowanie promieniowania jonizującego do sterylizacji tych wyrobów. Według wynalazku dodanie do PLA, poprzez kopolimeryzację, drugiego składnika pozwala na skuteczną modyfikację (promowanie reakcji sieciowania, poprawa właściwości mechanicznych) i sterylizację (zapobieganie niepożądanym reakcjom degradacji podczas sterylizacji) biomateriałów z PLA za pomocą promieniowania jonizującego, co w zdecydowanie ułatwi praktyczne zastosowanie tego biomateriału w medycynie. poli(kwas mlekowy), biomateriały, sterylizacja radiacyjnazobacz »
210. BDSW/246wynalazekSPOSÓB WYTWARZANIA TERMOSTEROWALNYCH POWIERZCHNI POLIMEROWYCHPolitechnika ŁódzkaWynalazek dotyczy termosterowalnych powierzchni polimerowych, czyli materiałów polimerowych o szczególnych właściwościach, przydatnych jako podłoża do prowadzenia hodowli komórkowych. Szczególna przydatność takiego podłoża do tych celów polega na tym, że powierzchnia materiału może, w sposób odwracalny i kontrolowany, zmieniać swoje właściwości fizykochemiczne tak, by, w zależności od potrzeby, komórki lub warstwy komórek wykazywały adhezję do podłoża lub samorzutnie się od tych powierzchni oddzielały. Dobre wyniki w zakresie wytwarzania powierzchni termoczułych poprzez szczepienie radiacyjne w post-efekcie, uzyskuje się metodą według wynalazku, polegającą na tym, że podłoże wykonane z polipropylenu, jego kopolimeru lub mieszaniny polimerów zawierającej polipropylen albo z polistyrenu, jego kopolimeru lub mieszaniny polimerów zawierającej polistyren, korzystnie w postaci folii, płytki, szalki, płytki wielodołkowej lub naczynia hodowlanego, poddaje się działaniu promieniowania jonizującego (np. w postaci wiązki przyspieszonych elektronów), a następnie poddaje się reakcji szczepienia poprzez kontakt z monomerem – metakrylanem eteru etylowego poli(glikolu etylenowego), PEEO3MA lub jego roztworem, w podwyższonej temperaturze, przez odpowiedni czas. PEEO3MA można stosować w tym procesie jako jedyny monomer lub w mieszaninie z innymi monomerami, w tym również wielofunkcyjnymi. Poprzez kontrolę parametrów procesu (dawki promieniowania, stężenia monomeru, temperatury i czasu prowadzenia reakcji szczepienia) otrzymuje się produkty o różnych właściwościach, w tym w szczególności o różnej gęstości szczepienia. Sposób według wynalazku jest skuteczny, stosunkowo prosty, złożony jedynie z dwu etapów, nie wymaga stosowania dodatkowych potencjalnie szkodliwych odczynników chemicznych w postaci inicjatorów, katalizatorów, moderatorów, etc., a poprzez kontrolę parametrów procesu umożliwia otrzymywanie warstw polimeru termoczułego o różnej grubości. Powierzchnie termoczułe otrzymane sposobem według wynalazku wykazują wysoką biozgodność względem fibroblastów i keratynocytów, umożliwiają szybkie wyhodowanie arkuszy komórek i, co istotne, skuteczne samoczynne oddzielanie wyhodowanych arkuszy skóry od podłoża przez prosty zabieg polegający jedynie na obniżeniu temperatury.termoczułe polimery, podłoża polimerowe, szczepienie radiacyjne, inżynieria warstw komórkowychzobacz »
211. BDSW/247wynalazekSposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek kwantowych na granicy faz woda/powietrze i swobodne cienkie filmy Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukPrzedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek kwantowych na granicy faz woda/powietrze obejmujący kompresję roztworu kropek kwantowych stabilizowanych ligandem organicznym, charakteryzujący się tym, że zawiera następujące kroki: a) nanosi się na powierzchnię wody w postaci roztworu kropek kwantowych i stabilizującego liganda organicznego w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, następnie po rozprowadzeniu się tego roztworu na powierzchni granicy faz woda/powietrze, b) wykonuje się kompresję uzyskanej warstwy, poprzez zmniejszenie dostępnej powierzchni lub zwiększenie ilości materiału na granicy faz woda/powietrze, z wytworzeniem się filmu, następnie c) otrzymany film przenosi się z powierzchni wody i osadza na stałym substracie jako film Langmuira-Blodgett, albo jako swobodnie zawieszony film na stałej ramce i wyodrębnia się go jako swobodny cienki film, i ewentualnie d) przechowuje się w postaci stałej lub jako roztwór w rozpuszczalniku organicznym do ponownego użycia. Wykorzystanie kropek kwantowych (QDs), które są nanokryształami wykazującymi fluorescencję jest innowacyjne. Dodatkowo tlenek cynku stanowiący rdzeń kropki jest doskonałym półprzewodnikiem, który aktywny jest w świetle UV. Największym wyzwaniem podczas pracy z kropkami kwantowymi jest fakt, iż mają one zdolność do agregacji. Proces ten prowadzi do zwiększenia rozmiaru nanocząstki, zahamowania efektów kwantowych co oznacza utratę zdolności do fluorescencji. Wykorzystanie wagi Langmuira- Blodgett pozwoliło na otrzymanie stabilnego filmu o makroskopowej szerokości i długości, ale nanoskopowej grubości, zachowując właściwości spektralne kropek kwantowych. swobodnie cienki film, nanodruty, kropki kwantowe, waga Langmuira- Blodgett, fluorescencja, półprzewodnikzobacz »
212. BDSW/248wynalazekSposób tworzenia nanodrutów na granicy faz woda/powietrzeInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk2) Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia nanodrutów na granicy faz woda/powietrze obejmujący kompresję półprzewodnikowych lub metalicznych nanocząstek stabilizowanych ligandem organicznym, charakteryzujący się tym, że zawiera następujące etapy, zgodnie z którymi: a) nanosi się na powierzchnię wody roztwór nanocząstek i stabilizującego liganda organicznego w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, następnie po rozprowadzeniu się tego roztworu na powierzchni granicy faz woda/powietrze, b) wykonuje się kompresję uzyskanego filmu, polegającą na zmniejszaniu powierzchni przypadającej na cząsteczkę substratu na powierzchni wody, z wytworzeniem się nanodrutów, a następnie c) otrzymane nanodruty przenosi się z powierzchni wody i osadza na stałym substracie, albo d) otrzymane nanodruty zbiera się z powierzchni wody i przechowuje w postaci stałej lub jako roztwór w rozpuszczalniku organicznym, do ponownego użycia. W sposobie według wynalazku jako nanocząstki stosuje się kropki kwantowe.swobodnie cienki film, nanodruty, kropki kwantowe, waga Langmuira- Blodgett, fluorescencja, półprzewodnik zobacz »
213. BDSW/249wzor uzytkowyŚmieciarko-zgazowarka pirolityczna odpadów komunalnychWykonanie własneŚmieciarko-zgazowarka służy do poddania śmieci procesowi zgazowania pirolitycznego w drodze na wysypisko celem otrzymania gazu generatorowego (może być on wykorzystany jako paliwo do napędu śmieciarki) oraz produktu ubocznego w postaci koksu pirolitycznego. W śmieciarce zastosowano obustronny załadunek boczny. Kontenery podnoszone są za pomocą podnośników. Po otwarciu klapy wsypu śmieci ładowane są do zasobnika. Po zamknięciu klapy wsypu otwierana jest klapa wewnętrzna, przez którą śmieci z zasobnika dostają się do gazogeneratora, którego ścianki wykonane są z materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Następnie klapa wewnętrzna również jest zamykana. Układ podwójnych klap zapewnia kontrolę nad ilością dostającego się do wnętrza „fałszywego” powietrza i zapobiega wydobywaniu się gazu z wnętrza gazogeneratora do otoczenia. Proces zgazowania biomasy dzieli się na kilka etapów, tj. suszenie, piroliza, spalanie i redukcja. Każdy z nich odbywa się w innej strefie gazogeneratora. Strefa suszenia znajduje się w jego górnej części. Na tym etapie zgazowania w temperaturze 100-300°C następuje odparowanie odpadów zawierających do 50% wilgotności. Pod strefą suszenia znajduje się strefa pirolizy. Procesy chemiczne zachodzą tu w temperaturze 300-750°C bez dostępu powietrza lub z jego minimalnym udziałem. Produktami pirolizy są: frakcje stałe (m.in. koks i półkoks), produkty ciekłe jak smoły i oleje (które w późniejszym procesie w wyniku wysokiej temperatury przekształcają się w większości w stan gazowy) oraz gaz palny. Spalanie odpadów odbywa się w temperaturze powyżej 750°C i odbywa się w strefie spalania gazogeneratora. Proces inicjowany jest przez płomień z dyszy zasilanej gazem generatorowym ze zbiornika umieszczonego pod podwoziem samochodu. W zbiorniku tym gromadzony jest wytworzony w procesie pirolizy gaz. Na obwodzie górnej części strefy spalania znajdują się otwory, przez które do wyżej wymienionej strefy spalania dostarczane jest powietrze w ściśle określonej ilości. Odbywa się to przez instalację powietrzną. Niespalone z powodu niedostatecznej ilości powietrza rozżarzone cząstki odpadów opuszczają się do dołu i wypełniają strefę redukcji (przestrzeń pomiędzy strefą spalania a rusztem). Po zakończonym procesie na ruszcie zostaje koks pirolityczny i inne niespalone pozostałości. W wyniku wyżej opisanego procesu, objętość załadowanych do gazogeneratora odpadów komunalnych zmniejsza się od 65 do 75%.śmieciarka, zgazowanie, piroliza, odpady, śmiecizobacz »
214. BDSW/250wynalazekTechnologia kompleksowego otrzymywania immobilizowanych preparatów z MucorPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest technologia kompleksowego otrzymywania immobilizowanych preparatów enzymatycznych ze szczepów grzybów strzępkowych Mucor. Jej istotą jest sposób produkcji wysokoaktywnych, stabilnych i nierozpuszczalnych preparatów lipaz i chitozanaz przeznaczonych odpowiednio do katalizowania syntezy estrów wyższych kwasów tłuszczowych, reakcji hydrolizy lipidów oraz hydrolizy chitozanu. Główne elementy technologii obejmują: - sposób ukierunkowanej aktywacji szczepów produkcyjnych pod kątem wydajnej produkcji enzymów: - lipaz (przeznaczonych do zastosowania w transestryfikacji surowców lipidowych i alkoholi alifatycznych oraz w reakcjach hydrolizy lipidów) - indukcja aparatu enzymatycznego pleśni odbywa się poprzez dodatek do podłoży indukcyjnych wyselekcjonowanych estrów (m.in. oleinianu izobutylu, tristearynian glicerolu) - chitozanaz (przeznaczonych do zastosowania w procesach hydrolizy naturalnego polimeru, chitazanu) – indukcja wytwarzania enzymów uzyskiwana jest poprzez wprowadzenie do pożywki oligomerów D-glukozaminy; - selekcję porowatych nośników pod kątem ich przydatności do immobilizacji pleśni Mucor oraz ich użyteczności w wybranych procesach produkcyjnych; - optymalizację składu podłoża hodowlanego pod kątem m.in. aktywności uzyskiwanych preparatów enzymatycznych oraz kosztów produkcji preparatu; - wybór metody preparacji i standaryzacji katalizatorów enzymatycznych (ustalono sposoby odwadniania i odlipidowywania mycelium poprzez odpowiedni dobór ekstrahenta i warunków procesu ekstrakcji). Dodatkowym elementem zaprezentowanej technologii jest nowatorski sposób wyjaławiania i modyfikacji podłoży hodowlanych stosowanych w hodowli selektantów pleśni Mucor, w wyniku której powstają preparaty enzymów katalizujące syntezę i hydrolizę estrów oraz hydrolizę chitozanu. Podłoża wyjałowione mieszaniną ozonu i powietrza umożliwiają produkcję immobilizowanej lipazy i chitozanazy o całkowitej aktywności wyższej o 30-72% w porównaniu z podłożami sterylizowanymi tradycyjnie (termicznie). Główną zaletą wynalazku jest eliminacja obróbki termicznej podłoży koniecznej w przypadku sterylizacji termicznej, dzięki czemu skróceniu ulega czas hodowli, a przez to obniża się koszt procesu produkcyjnego. lipaza, chitozanaza, biokatalizator, enzymy, preparaty enzymatyczne, biotechnologia, surowce kosmetyczne, strukturyzowane triacyloglicerole, białe smary, biogaz.zobacz »
215. BDSW/251wynalazekTężnik stalowych płatwi cienkościennychPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wynalazku jest tężnik stalowych płatwi cienkościennych, wykonanych z kształtowników zimnogiętych. Wynalazek opracowano w dwóch wariantach pokrycia dachu. Wariant I przewiduje zastosowanie takiego pokrycia dachu, które stęży w sposób ciągły półkę górną płatwi (np. pokrycie z wystarczająco sztywnej blachy fałdowej lub falistej). Wariant II przewiduje zastosowanie takiego pokrycia dachu, które nie spełnia warunków sztywności odpowiednich do stężenia półki górnej płatwi (np. pokrycie ze szkła lub pokrycie z płyt warstwowych, itp.). Tężnik stalowych płatwi cienkościennych, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że jest wykonany z elementu prętowego (o przekroju zamkniętym lub otwartym), pracującego zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie, a na końcach ma przyspawane odpowiednio wyprofilowane blachy czołowe lub wyprofilowaną blachę czołową i czołową blachę płaską. Wyprofilowane blachy są dopasowane do kształtu pasa swobodnego (lub pasów swobodnych – wariant II) płatwi od strony „wewnętrznej” przekroju lub od jego strony „zewnętrznej”. Tężnik jest przykręcony do środników sąsiadujących płatwi cienkościennych za pomocą śrub umieszczonych w otworach wykonanych w wyprofilowanych blachach czołowych lub w czołowej blasze wyprofilowanej i czołowej blasze płaskiej.Tężnik płatwi, płatew dachowa, profile cienkościenne, zimnogięte, wyprofilowana blacha czołowazobacz »
216. BDSW/252wynalazekUkład regulacji prądu zmiennego dla obciążeń impedancyjnych o charakterze indukcyjnymPolitechnika Świętokrzyska w KielcachWynalazek stanowi układ precyzyjnego regulatora prądu zmiennego dla obciążeń indukcyjnych, który został opracowany w oparciu o wzmacniacz z napięciowo regulowanym wzmocnieniem VGA. Regulator prądu zmiennego umożliwia precyzyjne utrzymanie prądu o ustalonej wartości dla obciążeń indukcyjnych w szerokim zakresie częstotliwości pracy. Dzięki zastosowaniu konwertera wartości skutecznej napięcia zmiennego na jego proporcjonalną wartość napięcia stałego RMS/DC o architekturze delta-sigma w układzie sprzężenia zwrotnego wzmacniacza VGA, umożliwiło rozszerzenie pasma częstotliwości pracy wynalazku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji regulacji prądu zmiennego. Ważną częścią wchodzącą skład wynalazku jest zastosowanie bufora prądowego lub szerokopasmowego wzmacniacza mocy o dobrych parametrach, zapewniającego odpowiednie źródło prądu dla obciążeń indukcyjnych. regulator prądu zmiennego, obciążenie indukcyjne, wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniuzobacz »
217. BDSW/253wynalazekZastosowanie haloizytu jako dodatku do autoklawizowanego betonu komórkowegoPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach: Celem wynalazku było opracowanie masy stosowanej do produkcji betonu komórkowego o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie przy niezmiennej gęstości objętościowej oraz współczynniku przewodzenia ciepła. Istota rozwiązania polega na tym, że jako dodatek podwyższający wytrzymałość na ściskanie wyrobów autoklawizowanych, składającej się z piasku kwarcowego, wapna palonego, cementu, gipsu, proszku aluminiowego i wody, stosuje się haloizyt, korzystnie haloizyt w ilości 2,5-5% jako zamiennik cementu. Zawarte w haloizycie nanorurki o średnicy kilkudziesięciu nanometrów i długości kilku mikrometrów znakomicie nadają się do stosowania w nanotechnologii w przemyśle budowlanym . Co jest bardzo ważne – różnią się one od nanorurek węglowych nie tylko ceną (są kilkadziesiąt razy tańsze), ale przede wszystkim niewielką wrażliwością na wpływ temperatury, zachowując swe właściwości nawet w temperaturze ponad 500°C, oraz odpornością chemiczną. W autoklawizowanym betonie komórkowym haloizyt przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości na ściskanie gotowego wyrobu. Za zwiększenie wytrzymałości mogą być odpowiedzialne dwa mechanizmy. Pierwszy związany jest z tym, że haloizyt może działać jako wypełniacz, ze względu na rozmiary cząsteczek rzędu nanometrów. Minerał ten prawdopodobnie wypełnia pustki powstałe z odparowania wody wolnej w autoklawizowanych kompozytach. Drugi mechanizm dotyczy dużej zawartości SiO2 oraz obecnych na powierzchni haloizytu grup hydroksylowych, które mogą reagować z jonami Ca2+ pochodzącymi z zaczynu cementowego. Prowadzi to do powstania zwiększonej zawartości fazy C – S – H, która w warunkach hydrotermalnych w miarę postępu syntezy przechodzi w tobermoryt 1,1nm. haloizyt, autoklawizowany beton komórkowyzobacz »
218. BDSW/254wynalazekAspirator do nosaPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wynalazku jest zawór, który zabezpiecza przed nadmiernym ciągiem powietrza. Aspirator stosowany jest jako urządzenie medyczne służące do usuwania wydzielin nosowych u małych dzieci. Typowy aspirator składa się z kilku istotnych części: ustnika, wężyka, zbiornika, końcówki aspiratora. Nie posiada on żadnego zabezpieczenia przed niewłaściwym użyciem polegającym na wywołaniu zbyt dużego podciśnienia mogącego uszkodzić błony nosowe dziecka. Zaproponowane w wynalazku rozwiązanie eliminuje opisaną wadę poprzez zastosowanie specjalnego zaworu umiejscowionego przed ustnikiem. Zawór ten umożliwia odcięcie zbyt dużej ilości zasysanego powietrza, w przypadku, gdy jest przekroczona wartość podciśnienia zagrażająca bezpieczeństwu dróg oddechowych dziecka.aspirator, zawór, mieszekzobacz »
219. BDSW/255wzor uzytkowyPrzyrząd do mocowania przedmiotówPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do mocowania przedmiotów do stołu roboczego, zwłaszcza typu kratownica. To rozwiązanie może być stosowane przede wszystkim do mocowania lekkich elementów podczas obróbki metodą hydro-ścierną, gdzie wymagana siła docisku nie jest duża. Przyrząd do mocowania przedmiotu ze śrubą ściskającą, charakteryzuje się tym, że na górnej części śruby osadzona jest obrotowa tulejka górna zespolona z górnym krążkiem dociskowym. Na dolnej części śruby znajduje się gwintowana tulejka dolna zespolona z dolnym krążkiem dociskowym. Istotną rolę w wykonaniu przyrządu do mocowania przedmiotów jest określenie grubości krążka górnego, która nie powinna przekroczyć 1,5 mm grubości. Wielkość ta jest kluczowa do prawidłowego działania uchwytu oraz zapewnia bezkolizyjność pomiędzy dyszą tnącą, a ciętym materiałem.uchwyt, water-jet, cięcie materiałów.zobacz »
220. BDSW/256wzor uzytkowyObudowa urządzenia elektronicznegoPolitechnika Świętokrzyska w KielcachObudowa ma postać prostopadłościennego korpusu utworzonego z górnej i dolnej części, połączonych śrubami poprzez uszczelkę. Górna część korpusu wyposażona jest w poliwęglanowy przezroczysty ekran, a dolna część korpusu, od spodniej strony, posiada kanały, w których umieszczone są magnesy stałe, korzystnie w postaci paskówobudowa, aparatura elektrycznazobacz »
221. BDSW/257wynalazekUkład do obliczeń statystycznych i numerycznychPolitechnika Świętokrzyska w KielcachRozwiązanie pozwala na bieżącą analizę statystyczną monitorowanych parametrów wybranych detali w produkcji i natychmiastowe reagowanie na pojawiające się błędy - na hali, w czasie procesu produkcyjnego.. Jest to zapewnione dzięki między innymi niezależności urządzenia od przewodowych źródeł zasilania, izolacji od czynników zewnętrznych, rozwiązaniom konstrukcyjnym pozwalającym zamontować urządzenie w dowolnej obudowie, którą można przenosić i obsługiwać jedną ręką, oraz szybkości uzyskiwania wyniku dzięki zastosowaniu dwu jednostek numerycznych odpowiedzialnych za odrębne zadania a także niezależności od systemu sterującego pracą całego urządzenia układ obliczeniowy, algorytm statystyczny, niezależna akwizycja i obróbka danychzobacz »
222. BDSW/258wynalazekFilament do druku w technologii FDM i FFFPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach Filament do drukarek typu FDM oraz FFF w postaci żyłki nawiniętej na szpulę, według wynalazku charakteryzuje się tym, że na powierzchni zewnętrznej ma linię śrubową. Korzystnie jest gdy linia śrubowa jest nacinana narzynką przed podawaniem do głowicy drukarki. Sposób przygotowania filamentu do drukarek typu FDM i FFF, w którym rozgrzany materiał (ABS, PLA) wyciska się przez dysze matrycy, według wynalazku charakteryzuje się tym, że po wyjściu filamentu z matrycy na jego powierzchni tworzy się linię śrubową. Szybkie Prototypowanie, filament, ekstruder, drukarki 3D, technologie przyrostowe.zobacz »
223. BDSW/259wynalazekMechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFFPolitechnika Świętokrzyska w KielcachMechanizm podawania filamentu z linią śrubową, w drukarkach FDM i FFF, z silnikiem krokowym, charakteryzuje się tym, że wał silnika posiada wzdłużny nagwintowany otwór, przez który prowadzony jest filament, a do obudowy silnika ma dołączony mechanizm blokady obrotu filamentu. Korzystnie, wał silnika jest nagwintowany w dolnej jego części. Mechanizm blokady obrotu filamentu ma postać prostopadłościennej bryły z dwoma równoległymi nagwintowanymi otworami z wkręconymi śrubami, przy czym śruby posiadają wzdłużne, osiowe otwory, w których to otworach są osadzone osie z rolkami tak, że rolki utrzymywane są w otworze obudowy prostopadłym do osi podstawy, przy czym na jednej z nich osadzone są dwie talerzowe rolki, a na drugiej osi osadzona jest jedna stożkowa rolka tak, że filament jest wprowadzony w przestrzeń utworzoną przez współpracujące rolki.Szybkie Prototypowanie, filament, ekstruder, drukarki 3D, technologie przyrostowe.zobacz »
224. BDSW/260wynalazekZastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowejPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wynalazku jest zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego (HIPS) jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej, podwyższającego wytrzymałość na ściskanie oraz ograniczającego nasiąkliwości i zmniejszającego gęstość objętościową. Masa wapienno-piaskowa, z której wykonywane są cegły silikatowe formowana jest w elementy budowlane najczęściej w postaci cegieł lub bloczków. Cegła silikatowa, zwana również wapienno-piaskową, jest materiałem budowlanym otrzymywanym z masy silikatowej tj. mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego i wapna palonego z niewielką ilością wody. Istota wynalazku polega na zastosowaniu regranulatu polistyrenu wysokoudarowego HIPS w ilości 10-20% w stosunku wagowym do masy wapienno-piaskowej. Wprowadzenie na etapie produkcji do tradycyjnej masy silikatowej dodatku w postaci regranulatu polistyrenu wysoko udarowego, według wynalazku, korzystnie wpływa na przebieg procesów zachodzących w czasie autoklawizacji omawianych wyrobów, co w efekcie znacząco poprawia wytrzymałość na ściskanie i jednocześnie przyczynia się do spadku nasiąkliwości i gęstości objętościowej wyrobu silikatowego.silikaty, regranulat, HIPSzobacz »
225. BDSW/261wynalazekSposób osadzania nanocząstek metalicznych na powierzchni materiałów półprzewodnikowych oraz powierzchnia otrzymana tym sposobem. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukPrzedmiotem wynalazku jest metoda osadzania mono- i bimetalicznych nanocząstek metali na materiałach półprzewodnikowych, która wykorzystuje synergetyczne działanie promieniowania ultradźwiękowego i ultrafioletowego. Wynalazek obejmuje także powierzchnię pokrytą nanocząstkami, otrzymaną tym sposobem. Promieniowanie ultradźwiękowe jest uznawane obecnie za jedno z najbardziej użytecznych narzędzi stosowanych w syntezie nanomateriałów. Zapewnia warunki reakcyjne w układach ciekłych, takie jak krótkotrwałe stany niezwykle wysokiego ciśnienia i temperatury, które są nieosiągalne przy stosowaniu tradycyjnych źródeł energii. Istotą promieniowania ultradźwiękowego wykorzystywanego w syntezie materiałów jest proces kawitacji akustycznej.Chemicznym efektem działania ultradźwięków w wodzie jest powstawanie wolnych rodników o właściwościach redukujących i utleniających, •H i •OH. Te silne reduktory i utleniacze są źródłem różnych sonochemicznych reakcji w roztworach wodnych. Sonochemiczna metoda redukcji w roztworach wodnych ma tę przewagę nad tradycyjnymi metodami redukcyjnymi, iż nie wymaga stosowania dodatkowych czynników redukujących. Metoda fotoosadzania polega natomiast na nanoszeniu cząstek metalu z roztworu jego soli na powierzchnię półprzewodnika przy użyciu światła. Proces fotoosadzania obejmuje powstawanie fotoelektronów oraz fotodziur w półprzewodniku w wyniku absorpcji światła o energii fotonu równej lub większej od wartości przerwy energetycznej, redukcję zaadsorbowanych jonów metalu przez elektrony z pasma przewodnictwa oraz utlenianie wody przez dziury z pasma walencyjnego. Pomimo wielu doniesień literaturowych dotyczących metod syntezy nanomateriałów z wykorzystaniem promieniowania ultradźwiękowego lub ultrafioletowego nie są one pozbawione słabych punktów. Zazwyczaj metody te stosowane są albo osobno, albo w kombinacji następczej, co wydłuża czas syntezy. Koniecznym staje się także użycie dodatkowych reduktorów chemicznych Proponowana przez nas nowa, fizykochemiczna metoda osadzania nanocząstek metalu na powierzchni materiału półprzewodnikowego łączy in situ sonochemię z fotokatalityczną redukcją metalu.Agentami redukującymi są tutaj elektrony generowane w wyniku absorpcji promieniowania ultrafioletowego przez materiał półprzewodnikowy. Działanie ultradźwięków zapewnia głównie dysagregację nanocząstek w roztworze, dobrą wymianę masy między reagentami, a także wspomaga redukcję metalu, np. poprzez generowanie rodników wodorowych w roztworze wodnym. katalizator, ultradźwięki, energia światła, mono- i bimetaliczne warstwy półprzewodnika, fotoaktywne materiałyzobacz »
226. BDSW/262wynalazekUkład do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych Instytut Chemii Fizycznej PANUkład do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzystać maksymalnie powierzchnię aktywną fotokatalizatora i światło używane do aktywacji tego katalizatora. Układ oferuje pomiar temperatury reakcji, intensywności światła od stosowanych lamp i utrzymanie stałej temperatury procesu dzięki zastosowaniu prostego układu chłodzenia lamp. Użycie reflektora (własnej konstrukcji) w tym układzie maksymalnie poprawia efektowność wykorzystania używanego światła podczas testów fotokatalitycznych. Fotokataliza, czyste powietrze, lotne związki organiczne, fotoreaktor, degradacjazobacz »
227. BDSW/263wynalazekSposób i układ do wykrywania i analizy sygnałów bioelektrycznych w oparciu o cyfrową analizę odcinka ST: Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do wykrywania ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego w oparciu o cyfrową analizę przebiegu elektrokardiograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka ST i załamka T. Wynalazek wyróżnia automatyczna, spersonalizowana dla konkretnego użytkownika analiza rejestrowanego sygnału EKG, ocena poszczególnych jego segmentów, z wyodrębnieniem cech odcinka ST i załamka T. Dalsza procedura oparta na ocenie ww. parametrów stanowi źródło informacji o możliwości wystąpienia zaburzeń pracy serca u danego pacjenta. Wykrycie anomalii rytmu serca w szczególności ryzyka zawału serca w licznych przypadkach może uratować życie pacjenta. Wynalazek ten odróżnia się od dostępnych tego typu urządzeń na rynku modułem informowania użytkownika o aktualnym stanie jego zdrowia, a także rozbudowanym modułem bezpośredniego powiadamiania jednostek służby zdrowia o zaistniałym zagrożeniu, dzięki czemu możliwe jest podjęcie natychmiastowej interwencji medycznej.EKG, zawał serca, diagnoza, urządzenie mobilne, analiza sygnałówzobacz »
228. BDSW/264wynalazekStanowisko do badań zmęczeniowych minipróbki w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowychUniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii MechanicznejGłównym zadaniem stanowiska jest umożliwienie określenia charakterystyki zmęczeniowej σ-N materiału konstrukcyjnego na podstawie badania próbek geometrycznie mniejszych od zalecanych przez normy (tzw. minipróbek). Rozwiązanie to jest zalecane do stosowania w sytuacji braku możliwości pobrania większych objętości materiału badawczego. Dotyczy to bardzo często wytworów z aluminium.zmęczenie wysokocyklowe, minipróbka, maszyna wytrzymałościowa, inżynieria materiałowazobacz »
229. BDSW/265wynalazekSposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznymInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukPowierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) to technika analityczna, pozwalająca w założeniach na osiągnięcie najwyżej czułości – detekcji pojedynczych molekuł. Do działania metoda wymaga odpowiednio wzmacniającego podłoża (nośnika), pokrytego nanostukturami metali, na który nakładany jest analit. Jednak choć techniki produkcji coraz doskonalszych podłoży są rozwijane od wielu lat, problem efektywnego nakładania na nie analitu, choć równie ważny jak jakość samego podłoża, nadal stanowi wyzwanie.SERS, pole elektryczne, nakładanie analitu, chemia analityczna, detekcja, osadzaniezobacz »
230. BDSW/266wzor przemyslowyZielona ładowarka z internetemPolitechnika Opolska , Wydział Elektrotechniki Automatyki i InformatykiPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie pełniące funkcję ładowarki do telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych wykorzystującej odnawialne źródło energii (konwertor energii słonecznej w energię elektryczną). Urządzenie składa się z następującego zespołu elementów: panele fotowoltaiczne, bank baterii, inteligentnego regulatora ładowania, układy elektroniczne do komunikacji bezprzewodowej., systemu ładowania urządzeń mobilnych. Fotowoltaiczna ładowarka do telefonów komórkowych działa jako funkcjonalny, prosty w montażu system autonomiczny, niewymagający zasilania z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej. Przedstawiona konstrukcja pozwala na instalowanie urządzenia w ogólnodostępnych miejscach publicznych pozbawionych dostępu do sieci elektroenergetycznej takich jak: kurorty, szlaki górskie, stoki narciarskie , place, skwery itp. bez ingerencji w środowisko naturalne.Generatory energii, Ładowarki słoneczne, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki, Konwertory energii słonecznej w energię elektrycznązobacz »
231. BDSW/267wynalazekBiomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu DownaUniwersytet Medyczny w BiałymstokuWynalazek dotyczy nowego sposobu użycia lipidów, jakimi są ceramidy C22-Cer i C24:1-Cer, a mianowicie innowacyjne wykorzystanie ich jako biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej Zespołu Downa. Swierdziliśmy bowiem istotne podwyższenie poziomu obu ceramidów w osoczu kobiet ciężarnych z płodowym zespołem Downa. Oznaczanie zawartości tych ceramidów w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą oznaczania sfingolipidów, między innymi chromatografią cienkowarstwową, wysokosprawną chromatografią cieczową, chromatografią gazową, metodami immunochemicznymi oraz szeroko wykorzystywaną w sfingolipidomice tandemową spektrometrią masową.nieinwazyjna diagnostyka prenatalna, Zespół Downa, biomarkery, ceramidyzobacz »
232. BDSW/268wynalazekUchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowegoPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego. Istotą uchwytu jest to, że składa się z podstawy uchwytu w formie płyty, do której przymocowana jest ściana przednia, podparta żebrami bocznymi, przy czym w części górnej ściany przedniej znajdują się otwory gwintowane symetrycznie rozmieszczane względem płaszczyzny symetrii ściany przedniej parami. W części dolnej ściany przedniej znajdują się otwory przelotowe montażowe. uchwyt, wibrometr laserowy, drgania belek, drgania płyt, częstości własne, postacie własne.zobacz »
233. BDSW/269wynalazekSposób dekontaminacji surowców roślinnych ozonemPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem mojego wynalazku jest dekontaminacja materiałów roślinnych w złożu fluidalnym lub dynamicznym wytworzonym za pomocą tlenu, powietrza lub gazu obojętnego, korzystnie powietrza, o stężeniu ozonu 1-300 g/m3, w temperaturze 10-60°C, korzystnie 20°C, w czasie 1-180 minut, przy czym higienizacji poddawany jest surowiec w postaci świeżej bądź suszonej. Oczyszczony materiał przenoszony jest metodą transportu pneumatycznego z komory do sekcji opakowań jednostkowych (brak wtórnego skażenia). Analiza mikrobiologiczna po dekontaminacji ozonem wykazała 100% stopień redukcji poziomu skażenia mikroorganizmami. W ilościach składników biologicznie aktywnych zawartych w surowcach roślinnych przed i po procesie dekontaminacji nie wykazano istotnych różnic statystycznych, co wskazuje, że oryginalna procedura pozwala uzyskać komponenty roślinne zarówno o oczekiwanej jakości mikrobiologicznej jak i sensorycznej.Przedmiotem mojego wynalazku jest dekontaminacja materiałów roślinnych w złożu fluidalnym lub dynamicznym wytworzonym za pomocą tlenu, powietrza lub gazu obojętnego, korzystnie powietrza, o stężeniu ozonu 1-300 g/m3, w temperaturze 10-60°C, korzystnie 20°C, w czasie 1-180 minut, przy czym higienizacji poddawany jest surowiec w postaci świeżej bądź suszonej. Oczyszczony materiał przenoszony jest metodą transportu pneumatycznego z komory do sekcji opakowań jednostkowych (brak wtórnego skażenia). Analiza mikrobiologiczna po dekontaminacji ozonem wykazała 100% stopień redukcji poziomu skażenia mikroorganizmami. W ilościach składników biologicznie aktywnych zawartych w surowcach roślinnych przed i po procesie dekontaminacji nie wykazano istotnych różnic statystycznych, co wskazuje, że oryginalna procedura pozwala uzyskać komponenty roślinne zarówno o oczekiwanej jakości mikrobiologicznej jak i sensorycznejzobacz »
234. BDSW/270wynalazekPochodna hydrazonowa naryngeniny oraz sposób jej otrzymywaniaPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem mojego wynalazku jest synteza nowej hydrazonowej pochodnej naryngeniny. Reakcja nowej pochodnej naryngeniny [(E)-N'-(5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-ylidene)benzohydrazide] jest prowadzona w oparciu o wykorzystanie dwóch substratów: naryngeniny jako związku posiadającego aktywną grupę karbonylową oraz hydrazydu kwasu benzoesowego wyróżniającego się strukturą pierwszorzędowej aminy. Związki te uprzednio rozpuszczone w 20 mL metanolu są poddawane ogrzewaniu w temp. 60° C, w czasie 48 h. Katalizatorem stosowanym w reakcji jest stężony kwas octowy. Otrzymana pochodna jest poddawana sączeniu pod próżnią i przemywana metanolem i acetonem. Następnie produkt reakcji pozostawiony w eksykatorze do wysuszenia jest analizowany pod względem właściwości fizykochemicznych i spektroskopowych. Zastosowano m.in. chromatografię cienkowarstwową TLC, analizę elementarną, FAB-MS, IR, NMR, UV-Vis, co potwierdziło strukturę chemiczną otrzymanego związku. Wydajność reakcji wynosi 70.29%.synteza, hydrazonowa pochodna naryngeniny, flawonoidowa pochodnazobacz »
235. BDSW/271wynalazekGwóźdź śródszpikowy, rozprężny z przegubowym mechanizmem o oddzielnym ryglowaniu części proksymalnej i dystalnej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichIstotą wynalazku jest konstrukcja gwoździa śródszpikowego rozprężnego z przegubowym mechanizmem o oddzielnym ryglowaniu części proksymalnej i dystalnej, stosowanego w stabilizacji złamań trzonów kości długich. Elementami rozwiązania są mechanizm wewnętrznego ryglowania gwoździa w kanale szpikowym, oraz trzon. Mechanizm ryglowania składa się z przegubowego rozpieracza i śrub osadzanych w korpusie dalszym i bliższym, natomiast trzon o różnych długościach przeznaczony jest do łączenia obu chwytów. Działanie mechanizmu ryglowania polega na obrocie śruby, warunkującym przesunięcie elementu gwintowanego rozpieracza w kierunku głowy śruby, rozszerzający tym samym elementy czynne gwoździa i zwiększający jego średnicę. Zaletą rozwiązania jest zastosowanie przegubowego mechanizmu o oddzielnym ryglowaniu, w wyniku czego nie jest wymagane stosowanie dodatkowych elementów stabilizujących, jak np. wkręty korowe oraz zmniejsza się inwazyjności i czasochłonności ryglowania gwoździa w kanale szpikowym.gwóźdź śródszpikowy, rozprężny gwóźdź śródszpikowy, mechanizm przegubowyzobacz »
236. BDSW/272wynalazekTrzpień tokarskiPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wynalazku jest trzpień tokarski, przeznaczony do ustalania i mocowania przedmiotów cylindrycznych przelotowych i nieprzelotowych np. w kształcie tulei lub pierścieni, również jednostronnie zamkniętych. Trzpień tokarski z magnetycznym mechanizmem mocującym posiada stożek Morse’a umożliwiający mocowanie uchwytu we wrzecionie obrabiarki, obudowy z magnesami, blokadę, pierścień oporowy, płyty dociskowe, element mocujący mieszek oraz mieszek, który przemieszczając się po walcowej powierzchni roboczej trzpienia przyjmuje pozycję zamocowania lub odmocowania przedmiotu obrabianego. Mieszek z jednej strony przytwierdzony jest za pośrednictwem elementu mocującego do trzpienia, zaś z drugiej strony za pośrednictwem płyty dociskowej do obudowy stałej, w której umieszczone są magnesy rozmieszczone równomiernie na obwodzie o średnicy Dm, naprzemianlegle pod względem biegunowości. Obudowa stała posiada występ przemieszczający się suwliwie w rowku wpustowym i zabezpieczający obudowę i mieszek przed obrotem przy czym obudowa stała styka się z obudową obrotową w przypadku gdy magnesy umieszczone w obu obudowach przyciągają się, natomiast obie obudowy nie stykają się gdy magnesy umieszczone w obu obudowach odpychają się. Obudowa obrotowa osadzona jest na walcowej powierzchni trzpienia i opiera się ślizgowo o powierzchnię czołową w przypadku gdy magnesy umieszczone w obudowach przyciągają się, natomiast w przypadku odpychania magnesów obudowa opiera się o pierścień oporowy wyposażony w blokadę obrotu.obróbka skrawaniem, uchwyty obróbkowe, magnesy, trzpieniezobacz »
237. BDSW/273wynalazekMethod for producing polyols from lignocellulosic biomassPolitechnika GdańskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania biopolioli na drodze upłynniania biomasy lignocelulozowej. Zgodnie z wynalazkiem stosuje się chemiczny proces upłynniania lub proces upłynniania przy zastosowaniu mikrofal w obecności rozpuszczalników i katalizatorów reakcji. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego pozwala na wyeliminowanie katalizatorów z procesu. W celu obniżenia kosztów produkcji oraz poprawy jej „aspektu ekologicznego” możliwe jest wykorzystanie w roli rozpuszczalnika gliceryny odpadowej stanowiącej produkt uboczny procesu otrzymywania biopaliw. W zależności od typu oraz składu chemicznego zastosowanej biomasy produkt może być wykorzystany w produkcji różnego rodzaju materiałów polimerowych, korzystnie poliuretanów, w postaci elastomerów, materiałów powłokowych lub tworzyw spienionych. Korzystne jest stosowanie biomasy zawierającej związki o charakterze antyutleniającym takie jak kwas hydroksycynamonowe, co pozwala na poprawę odporności na starzenie końcowego wyrobu.biomasa lignocelulozowa, poliole, upłynnianie, poliuretanzobacz »
238. BDSW/274wynalazekKompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania Politechnika LubelskaIstotą kompozycji klejowej zawierającej żywicę epoksydową oraz utwardzacz poliaminoamidowy jest to, że zawiera metabolity pozyskiwane z kultur grzybowych, przy czym metabolity są w postaci liofilizowanego płynu pohodowlanego. Metabolity mogą być izolowane z grzybów białej zgnilizny drewna. Ponadto metabolity mogą być w formie frakcji i niskocząsteczkowych. Sposób wytwarzania kompozycji klejowej polega na tym, że do ciekłej żywicy epoksydowej wprowadza się metabolity w określonej ilości, a następnie po wymieszaniu wprowadza się utwardzacz poliaminoamidowy, po czym składniki kompozycji miesza się z określonymi parametrami. Zmodyfikowana kompozycja klejowa według wynalazku, pozwala na uzyskanie specyficznych właściwości połączeń klejowych wykonanych z jej użyciem. Zawarta w kompozycji klejowej określona ilość metabolitów pozyskiwanych z kultur grzybowych umożliwia zmianę właściwości mechanicznych oraz biotechnologicznych utwardzonych kompozycji klejowych. kompozycja klejowa, żywica epoksydowa, utwardzacz, modyfikacja, właściwości zobacz »
239. BDSW/275wynalazekSposób wytwarzania modyfikowanego kleju epoksydowego oraz jego zastosowanie Politechnika LubelskaIstotą sposobu wytwarzania modyfikowanego kleju epoksydowego jest to, że miesza się ze sobą w odpowiednich ilościach wagowych żywicę epoksydową, twardzacz poliaminoamidowy oraz metabolity w formie frakcji niskocząsteczkowych, po czym otrzymaną substancję sezonuje się w temperaturze 50°C przy wilgotności 50 w czasie 2 miesięcy. Istota zastosowania modyfikowanego kleju epoksydowego charakteryzuje się tym, że otrzymany klej nakłada się na jedną płaską powierzchnię, zaś drugą płaską powierzchnię przykłada się do pierwszej powierzchni i uzyskuje się połączenie klejowe, które sezonuje się w temperaturze 50°C przy wilgotności 50 w czasie 2 miesięcy. Sposób wytwarzania modyfikowanego kleju epoksydowego pozwala na otrzymanie lepszych właściwości mechanicznych kleju epoksydowego w stanie utwardzonym. Zastosowanie modyfikowanego kleju umożliwia poprawę właściwości mechanicznych połączeń klejowych wykonanych zgodnie z przedstawionym sposobem wykonania. klej epoksydowy, żywica epoksydowa, utwardzacz, wytwarzanie, modyfikacja zobacz »
240. BDSW/276wynalazekSposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowejPolitechnika LubelskaSposób generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych polega na tym, że przez rurę ceramiczną umieszczoną w wewnętrznej obudowie dielektrycznej owiniętej ekranem i znajdującej się w zewnętrznej obudowie ceramicznej, podaje się gaz procesowy, korzystnie hel w zakresie przepływów od 400 ml/min do 500 ml/min pod ciśnieniem 1 atm. Urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych składa się z zewnętrznej obudowy dielektrycznej umieszczonej wewnątrz obudowy ceramicznej, owiniętej ekranem przewodzącym połączonym z przewodem ochronnym, natomiast wewnątrz wewnętrznej obudowy znajduje się rura ceramiczną, z dwoma nałożonymi na nią metalowymi elektrodami pierścieniowymi, pomiędzy którymi znajduje się dystansownik z materiału dielektrycznego, zaś do pierwszej elektrody pierścieniowej podłączony jest przewód wysokiego napięcia, natomiast druga elektroda pierścieniowa jest podłączona do przewodu neutralnego. reaktor plazmowy, plazma niskotemperaturowa, dekontaminacja i modyfikacja powierzchni, biomedycynazobacz »
241. BDSW/277wynalazekTor stabilizująco-chłodzący do brykietuPolitechnika BiałostockaIstotą rozwiązania toru stabilizująco-chłodzącego do brykietu będącego przedmiotem wynalazku jest zastosowanie do budowy jego prowadnic trzech specjalnej konstrukcji płaszczów wodnych, będących przeponowymi wymiennikami ciepła, w których przepływa woda płynącą w sposób przeciwprądowy w stosunku do przemieszczającego się brykietu. Woda doprowadzana jest do płaszcza górnego króćcem wlotowym i następnie rozprowadzana jest do płaszczów za pomocą elastycznych rur łączących. Ogrzana woda wypływa króćcem wylotowym umiejscowionym w płaszczu. Płaszcze wodne są przymocowane na stałe do nieruchomej obejmy dolnej, natomiast płaszcz górny jest przymocowany do obejmy górnej. Obejmy są ze sobą połączone przegubowo za pomocą sworznia dzięki czemu płaszcz górny posiada swobodę odchylania się. Docisk płaszcza górnego do brykietu realizowany jest poprzez odpowiednie położenie ciężarka unieruchamianego na dźwigni, za pomocą śruby.brykiet, paliwozobacz »
242. BDSW/278wynalazekZastosowanie hydroksyapatytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowejPolitechnika Świętokrzyska w KielcachWynalazek polega na zastosowaniu proszku hydroksyapatytu jako dodatku modyfikującego właściwości materiałów budowlanych w postaci cegieł i bloczków. Tradycyjne wyroby wapienno-piaskowe (silikaty) są ekologiczne – produkuje się je wyłącznie z naturalnych surowców. Stąd zainteresowanie biomateriałami, posiadającymi szereg korzystnych właściwości. Inspirację odnaleziono w naturze. Hydroxyapatyt jest minerałem zbudowanym ze skrystalizowanych soli fosforanu wapnia. Taki sam materiał tworzy szkliwo ludzkich zębów. Stanowi mineralne rusztowanie tkanki łącznej, odpowiedzialnej a wytrzymałość mechaniczną kości. Hydroxyapatyt może być również wytwarzany syntetycznie. wyroby wapienno-piaskowe, hydroksyapatyt, silikaty, wytrzymałość zobacz »
243. BDSW/279wynalazekUrządzenie sygnalizacji pożaruPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie sygnalizacji pożaru. Urządzenie może mieć zastosowanie w monitoringu lasów i łąk w zakresie wykrywania zarzewi ognia. Pojedyncze urządzenie składa się z odpowiednio ukształtowanej, wytrzymałej kopuły, wewnątrz której znajduje się izolowany detektor będący ogniwem Peltiera. Detektor, wykorzystując energię cieplną pożaru między górnym a dolnym źródłem ciepła, przekształca energię cieplną pożaru w energię elektryczną. Detektor jest połączony z nadajnikiem fal umożliwiającym nadanie sygnału po zasileniu.Sygnalizacja pożaru, detekcja ognia. zobacz »
244. BDSW/280wynalazekRama ładowarki czołowejPolitechnika LubelskaIstotą proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego jest to, że umieszczona na końcu ramy ramka mocująca osprzęt roboczy ładowarki posada idealne ustawienie kąta przy każdym możliwym wychyleniu kątowym ramy. Ustawienie to opiera się na zastosowaniu mechanizmu równoległoboku. Rama spawana zamocowana jest na ramie przesuwnej na dwu sworzniach. Do ramy, również na kilkunastu sworzniach przymocowane są pozostałe człony równoległoboku. Napęd członów równoległoboku przeniesiono na tył ramy i zamocowano na sworzniach do ramy przesuwnej, jednocześnie zmniejszając długość przewodów hydraulicznych potrzebnych do zasilenia silników linowych odpowiedzialnych za wychylenia ramienia. Ponadto dodano możliwość przesuwania ramy wzdłuż podwozia. Liniowy ruch ramy zrealizowano za pomocą prowadnic zamontowanych na podwoziu oraz ramy przesuwnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu rama ładowarki posiada dwa stopnie swobody a nie jeden, jak to jest w dotychczasowych rozwiązaniach. rama, ładowarka, czołowazobacz »
245. BDSW/281wynalazekProteza ucha środkowego o zmiennej długościPolitechnika LubelskaIstotą proponowanego schematu konstrukcyjnego protezy jest to, że jej część środkowa (sprężyny z nitinolu), składa się z prętów uformowanych na kształt spirali osadzonych na pręcie. Ich ilość determinuje rozmiar protezy. Spirale poprzez odpowiednią ich regulację ustalają odległość pomiędzy stopką a elementem mocującym, które mają ograniczone 4 stopnie swobody dzięki suwliwemu ich połączeniu. Poszczególne spirale powinny być oddzielone, aby uniknąć kolizji i nakładania się ich nawzajem. Zastosowany Nitinol jest materiałem z pamięcią kształtu - Shape Memory Alloy, który charakteryzuje niski poziom temperaturowy przemiany martenzyt-austenit, oraz pełna biozgodność. Dopasowanie protezy odbywa się poprzez ogrzanie protezy punktowo dokonując tym samym przemiany austenitycznej w protezie. Wówczas poszczególne spirale pojedynczo, w zależności od potrzeb mogą być dowolnie dostosowane do indywidualnych cech pacjenta. proteza, ucho wewnętrzne, nitinol, SMAzobacz »
246. BDSW/282wynalazekZastawka sercaPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest trójpłatkowa mechaniczna zastawka serca, przeznaczona do zastąpienia zastawki naturalnej uszkodzonej w wyniku choroby lub wady wrodzonej. Rusztowaniem zastawki jest obudowa w kształcie pierścienia, wewnątrz którego znajdują się trzy profilowane wypusty rozmieszczone symetrycznie co 120 stopni, wyposażone w dwa gniazda symetrycznie po obu stronach. Gniazda mają kształt kulisty i odpowiadają geometrią wypustom kulistym na płatkach zastawki. Na wierzchołku wypustów profilowanych znajdują się ograniczniki skierowane symetrycznie w obie strony ograniczające kąt wychylenia płatków w pozycji otwartej. Wewnątrz pierścienia znajduje się ścięty pod kątem występ, na którym opierają się płatki w pozycji zamkniętej. Po zewnętrznej stronie obudowy znajduje się półkoliste wcięcie z rowkiem przeznaczone do obszycia tkaniną mocującą. Elementami roboczymi są trzy identyczne płatki w kształcie wyprofilowanego wycinka koła z pofalowaną dolną powierzchnią w okolicy wierzchołka.Zastawka trójpłatkowa, zastawka trójdzielna, niedomykalność zastawki, płatek zastawki, ring zastawki.zobacz »
247. BDSW/283wzor uzytkowySkładany pojemnik na ubrania i inne przedmioty użytkoweUniwersytet Śląski w KatowicachIstotę wzoru użytkowego stanowi składany pojemnik na ubrania i inne przedmioty użytkowe, składający się ze stelaża wykonanego z aluminiowych rurek, na którym zamocowany jest wór wykonany z materiału tekstylnego lub z miękkiego tworzywa sztucznego z otworami przeznaczonymi do wkładania i wyjmowania przechowywanych przedmiotów, natomiast podstawa stelaża połączona jest z górną częścią stelaża za pomocą wysuwanych teleskopowo wsporników, co pozwala na złożenie pojemnika i jego przechowanie na czas nieużytkowania. Do elementów dodatkowych zaliczyć możemy: ściągacze lub suwaki, koła lub elementy antypoślizgowe oraz uchwyty. Główne zalety rozwiązania: lekkość i wytrzymałość pojemnika na urazy mechaniczne, łatwy montaż i demontaż pojemnika, niewielkie rozmiary pojemnika uzyskane po złożeniu stelaża, otwory ułatwiające wsadzanie/wyciąganie przedmiotów do/z pojemnika, możliwość ściągnięcia wora z ramy stelaża, ochrona zawartości pojemnika przed działaniem czynników zewnętrznych.pojemnik, kosz na ubrania, pokrowieczobacz »
248. BDSW/284wzor uzytkowyZestaw DartPolitechnika LubelskaZestaw dart składa się z tarczy, która posiada płytę w kształcie walca, na którą od strony czołowej I naniesione są pola trafień zaś od strony II tylnej w jej środku zamocowany jest element magnetyczny w kształcie walca, którego drugi biegun N2 znajduje się od strony płyty, zaś pierwszy biegunem S2 znajduje się od strony tylnej II. Wzdłuż promieni tarczy od strony tylnej II zamocowane są cztery prowadnice, pomiędzy którymi znajdują się elementy magnetyczne, których pierwszy biegun S1 znajduje się od strony płyty, zaś drugi biegun N1 znajduje się od strony II tylnej. Pierwsza rzutka pomiędzy grotem a częścią chwytową posiada pierwszy magnes skierowany pierwszym z biegunów S3 w stronę grotu , zaś drugim biegunem N3 skierowany w stronę części chwytowej. Druga rzutka posiada analogiczną budowę z odwrotnie skierowanymi biegunami, W zabawie z wykorzystaniem wzoru użytkowego w postaci tarczy i rzutek, gracz ma za zadanie trafić w środek płyty. Rzucając pierwszą rzutką składającą się z grotu, części chwytowej i umiejscowionym pomiędzy nimi pierwszym magnesem 81 wzdłużnym, którego pierwszy biegun S3 pierwszego magnesu wzdłużnego znajduje się od strony grotu 6 jest przeciwny do drugiego bieguna N2 elementu magnetycznego umieszczonego od strony tarczy i jest jednoimienny do pierwszego bieguna S1 elementów magnetyczne w kształcie wycinka pierścienia znajdującego się od strony płyty, to trafia on w środek tarczy z powodu przyciągania się biegunów różnoimiennych - bieguna S3 pierwszego magnesu wzdłużnego i drugiego bieguna N2 elementu magnetycznego. Natomiast rzucając drugą rzutką efekt będzie odwrotny i gracz nie trafi w środek tarczy.Zabawka, zestaw dartzobacz »
249. BDSW/285wynalazekNowe pochodne 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej.Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPrzedmiotem wynalazku są nowe związki chemiczne pełniące rolę fotosensybilizatorów do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji oraz nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do procesów fotopolimeryzacji powstałe w oparciu o nowe fotosensybilizatory. Innowacyjność prezentowanego rozwiązania wynika z faktu zastosowania całkowicie nowych związków do roli fotosensybilizatorów, które wykazują synergistyczne oddziaływanie z dotychczas znanymi mało wydajnymi inicjatorami. Zastosowanie tego typu dwuskładnikowego układu fotoinicjującego skutkuje zwiększeniem efektywności polimeryzacji, a tym samym wzrostem szybkości całego procesu oraz skróceniem czasu prowadzenia polimeryzacji. W praktyce oznacza to, że nowe systemy inicjujące będą mogły być stosowane w znacznie mniejszym stężeniu bez spowolnienia szybkości produkcji powłok polimerowych lub umożliwią wzrost szybkości produkcji, jeśli zostaną one zastosowane przy tym samym stężeniu co dotychczas stosowane jednoskładnikowe tradycyjne inicjatory.fotosensybilizatory, fotopolimeryzacja, systemy fotoinicjujące, fotopolimeryzacja kationowa, fotopolimeryzacja rodnikowa, powłoki polimerowezobacz »
250. BDSW/286wynalazekSposób recyklingu metali szlachetnych z materiałów odpadowych oraz zastosowanie nanocząstek metali szlachetnych uzyskanych tym sposobemUniwersytet WarszawskiCARLINE (Catalytic Converters Recycling For Nanomaterials) stanowi nową metodę, pozwalającą z materiałów odpadowych takich jak zużyte katalizatory samochodowe lub przemysłowe, odzyskać metale szlachetne z grupy platynowców i ponownie je wykorzystać do otrzymywania warstw katalitycznych. Dzięki pominięciu części etapów występujących w klasycznym recyklingu metali szlachetnych, w tym obróbki hutniczej materiału, oraz uproszczeniu procesu ekstrakcji jonów metali i bezpośredniemu wykorzystaniu surówki do osadzania warstw katalitycznych, cały proces staje się szybszy oraz korzystniejszy ekonomicznie. Dodatkowo, nowo utworzone warstwy katalityczne zbudowane są z nanomateriałów dzięki czemu posiadają większą aktywność, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia cennych metali. Substrat do procesu stanowi materiał odpadowy, zastosowane odczynniki są tańsze, cały proces mniej energochłonny, a powstałe odpady nadają się do dalszej obróbki, dzięki czemu technologia ta jest przyjazna środowisku. chemia, kataliza, przemysł, recykling, ekologiazobacz »
251. BDSW/287wzor uzytkowyWielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjnyUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w BydgoszczyPrzedmiotem rozwiązania jest wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny w postaci koła rehabilitacyjno-sportowego. Przyrząd ten składa się z dwóch obręczy: zewnętrznej sztywnej i wewnętrznej elastycznej, połączonych ze sobą gumowymi szprychami, rozmieszczonymi symetrycznie po obwodzie kół. W porównaniu z istniejącymi wyciągami rehabilitacyjnymi, zgłaszane rozwiązanie jest nieskomplikowane i w prosty sposób umożliwia trening w dowolnym kierunku z jednakową siłą. Działanie przyrządu nie jest ograniczone i uwarunkowane żadnymi zewnętrznymi źródłami energii, a jedynie siłą mięśni ćwiczącego człowieka, dzięki czemu możliwa jest rehabilitacja wybranych kończyn. Zaletą przyrządu jest prostota budowy oraz możliwość jego wykorzystania w rehabilitacji zarówno kończyn górnych, dolnych, jak i kręgosłupa oraz jako urządzenie wspomagające trening sportowy. rehabilitacja, koło rehabilitacyjno-sportowe, wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjnyzobacz »
252. BDSW/288wynalazekSposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy, biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniePrzedmiotem wynalazku jest otrzymanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie jej jako model naskórka stosowanego do badań adhezyjnych samoprzylepnych plastrów stosowanych w kontakcie ze skórą (np. plastry opatrunkowe, czy nośniki substancji aktywnych tj. plastry nikotynowe lub hormonalne). Nierozpuszczalny w wodzie, biodegradowalny film na bazie karboksymetylocelulozy (CMC) wg wynalazku jest produktem usieciowania (na drodze chemicznej, poprzez utworzenie wiązań kowalencyjnych z matrycy CMC z środkiem sieciującym) karboksymetylocelulozy z dodatkiem pochodnej kwasu tłuszczowego (tworzącego z CMC emulsję) i plastyfikatora metodą wylewania z roztworu wodnego i odparowania rozpuszczalnika. Do otrzymania filmów użyto komponentów pochodzenia naturalnego, przyjaznych środowisku. Opracowaną metodą można uzyskać filmy o chropowatej powierzchni (przypominającej naskórek) oraz wprowadzić substancję tłuszczową w ilości jaka występuje naturalnie w ludzkiej skórze. karboksymetyloceluloza, filmy, materiały biodegradowalne, adhezja, sztuczny naskórekzobacz »
253. BDSW/289wynalazekUrządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca. Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca.Politechnika LubelskaWynalazek stanowi nowej generacji statek powietrzny łączący cechy wiatrakowców jak i wielowirnikowców. Klasyczny układ napędowy wiatrakowca zawierający silnik spalinowy wspomagany jest dodatkowym wielowirnikowym napędem elektrycznym. Poprzez zastosowanie tego typu zespołu napędowego zdecydowanie podwyższono poziom bezpieczeństwa oraz prawidłowe (ekonomiczne) zarządzanie energią podczas lotu. Napęd statku powietrznego, który nazwano SAFEGYRO pozwala na pionowy start bądź start pod dowolnym kątem od podłoża – nawet bez specjalnie przygotowanego pasa startowego. Po osiągnięciu wymaganej prędkości postępowej pod wpływem przepływającego powietrza główny wirnik nośny zaczyna wytwarzać siłę nośną na skutek autorotacji. W związku z tym, intensywnie zwiększająca się siła nośna wirnika głównego pozwala na zmniejszenie mocy rotorów dodatkowego napędu wielowirnikowego aż do momentu całkowitego ich wyłączenia. Podwojony układ napędowy wytwarzający siłę nośną zwiększa bezpieczeństwo lotu w tym również podczas niebezpiecznych manewrów startu i lądowania.Statek powietrzny, wiatrakowiec, wielowirnikowiec, transport lotniczy, lotnictwo, wiropłaty, napęd hybrydowy, lotnictwo.zobacz »
254. BDSW/290wynalazekTężnik stalowych płatwi cienkosciennychPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wynalazku jest tężnik stalowych płatwi cienkościennych, wykonanych z kształtowników zimnogiętych. Wynalazek opracowano w dwóch wariantach pokrycia dachu. Wariant I przewiduje zastosowanie pokrycia dachu, które stęży w sposób ciągły półkę górną płatwi (np. pokrycie z wystarczająco sztywnej blachy fałdowej lub falistej). Wariant II przewiduje zastosowanie pokrycia dachu, które nie spełnia warunków sztywności odpowiednich do stężenia półki górnej płatwi (np. pokrycie ze szkła lub z płyt warstwowych, itp.). Tężnik stalowych płatwi cienkościennych, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że jest wykonany z elementu prętowego (o przekroju zamkniętym lub otwartym), pracującego zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie, a na końcach ma przyspawane odpowiednio wyprofilowane blachy czołowe lub wyprofilowaną blachę czołową i czołową blachę płaską. Wyprofilowane blachy są dopasowane do kształtu pasa swobodnego lub pasów swobodnych płatwi od strony „wewnętrznej” przekroju (-) lub od jego strony „zewnętrznej” (+). Tężnik jest przykręcony do środników sąsiadujących płatwi cienkościennych za pomocą śrub, umieszczonych w otworach wykonanych w wyprofilowanych blachach czołowych lub w czołowej blasze wyprofilowanej i czołowej blasze płaskiej.Tężnik płatwi, płatew dachowa, profile cienkościenne zimnogięte, wyprofilowana blacha czołowazobacz »
255. BDSW/291wynalazekUrządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektrycznąAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w KrakowiePrzedmiotem zgłoszenia patentowego jest urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną, stosowane w warunkach losowo występujących impulsów dynamiczno-grawitacyjnych. Impulsy te będą ulegały transformacji kolejno na energie ciśnienia powietrza, mechaniczną, a w rezultacie elektryczną, która będzie magazynowana lub oddawana bezpośrednio na sieci elektroenergetycznej. Urządzenie zawiera sprężarkę wyporową powietrza napędzaną wahliwym mechanizmem dźwigowym oraz siłownik tłokowy napędzający przekładnię zębatkową. Zębatka łączy się z wałem przez sprzęgło jednokierunkowe i koło zamachowe z generatorem prądu elektrycznego. Sprężarka wyporowa połączona jest z akumulatorem ciśnienia, z którego zasilany jest siłownik poprzez bistabilny zawór rozdzielający sterowany pneumatycznie sygnałami: z zaworu z regulacją ciśnienia przesterowania oraz zaworu krańcowego górnego martwego punktu siłownika.efektywność energetyczna, odzysk energii, magazynowanie energii, energetyka prosumencka, nowa forma konwersji energii, układ pneumatyczny niskiego ciśnieniazobacz »
256. BDSW/292wynalazekUrządzenie do wieloosiowego odkształcaniaPolitechnika LubelskaUrządzenie do wieloosiowego odkształcania posiada co najmniej cztery ramiona usytuowane względem siebie o jednakowy kąt, przy czym każde z ramion ma co, najmniej dwie podstawy, na których osadzony jest obrotowo gwintowany pręt, ułożony wzdłuż ramienia. Każdy gwintowany pręt wkręcony jest w przelotowy otwór znajdujący się w osi odpowiadającego mu zębatego, stożkowego, napędzanego koła, które umieszczone jest pomiędzy podstawami. Każde zębate stożkowe napędzane koło, zazębione jest z zębatym, stożkowym napędowym kołem. Do końca każdego gwintowanego pręta od strony centralnej korpusu zamocowany jest odpowiadający mu uchwyt mocujący odkształcany element.rozciąganie foli, urządzenia do odkształcania zobacz »
257. BDSW/293wynalazekKabel telekomunikacyjno-transportowo-energetycznyPolitechnika LubelskaKabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny, posiada obudowę, przewód zasilający, przewód uziemienia, linię telekomunikacyjną. Charakteryzuje się on tym, że obudowa kabla posiada kształt zbliżony do wieloboku zaś w środkowej części obudowy kabla znajduje się linia telekomunikacyjna, natomiast w narożach obudowy kabla znajdują się energetyczne przewody fazowe robocze kabla, oraz przewód (N) neutralny, natomiast w obudowie kabla pomiędzy przewodami fazowymi i przewodem (N) neutralnym znajdują się kanały transportowe.kabel, telekomunikacja, energia elektryczna, zobacz »
258. BDSW/294wynalazekSposób gięcia rur dwuwarstwowychPolitechnika LubelskaSposób gięcia rur dwuwarstwowych, polega na tym, że rurę umieszcza się pomiędzy matrycą a rolką gnącą, które nagrzewa się grzałką patronową i poprzez matrycę i rolkę kształtującą nagrzewa się zewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 70 do 150 °C. Równocześnie przez wnętrze rury przepuszcza się medium grzejne o temperaturze w zakresie od 50 do 300°C i poprzez medium grzejne znajdujące się wewnątrz rury nagrzewa się wewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 40 do 100°C. Następnie po nagrzaniu warstwy zewnętrznej i warstwy wewnętrznej wygina się rurę.gięcie, rury dwuwarstwowezobacz »
259. BDSW/295wynalazekUrządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długościPolitechnika LubelskaUrządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości charakteryzuje się tym, że na śrubie napędowej zamocowanej pomiędzy napędem a podporą zamocowany jest za pomocą połączenia gwintowego matryca w kształcie walca ze spiralnym rowkiem matrycy znajdującym się na zewnętrznej powierzchni walca. Po obu stronach matrycy poprzez dwa pierścienie zamocowane są po co najmniej cztery pary ramion, na których równolegle do matrycy zamocowane są na stałe rolkę kształtująco-profilujące posiadające spiralnie rowki na zewnętrznej powierzchni rolki. Rolki usytuowane są w ten sposób, że w przekroju poprzecznym spiralny rowek matrycy i spiralny rowek każdej z rolek kształtującej tworzą profil o jednakowym kształcie.zawojanie, rury dwuwarstwowezobacz »
260. BDSW/296wynalazekUrządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długościPolitechnika LubelskaUrządzenie do gięcia wyrobów kształtowych o znacznej długości posiadające korpus, matrycę , zamocowane do korpusy na osi ramię z rolką kształtującą, charakteryzuje się tym, że do korpusu zamocowana jest matryca oraz oś, na której jednym końcem zamocowane jest ramię. Do drugiego końca ramienia zamocowana jest obrotowo rolka kształtująca wraz z rolką nagrzewającą z jednej strony ramienia, a z drugiej strony rolki kształtującej do ramienia za pomocą przegubu zamocowane jest koniec ramienia łączącego, do którego drugiego końca zamocowana jest obrotowo rolka chłodząca oraz koniec sprężyny, a drugi koniec sprężyny zamocowany jest do środkowej części ramienia.gięcie, rury dwuwarstwowezobacz »
261. BDSW/297wynalazekUrządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długościPolitechnika LubelskaUrządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości charakteryzuje się tym, że do korpusu przymocowana jest matryca oraz oś , na której jednym końcem zamocowane jest ramię . Do drugiego końca ramienia zamocowana jest obrotowo rolka kształtująca wraz z rolką nagrzewającą z jednej strony, a z drugiej strony rolki kształtującej do ramienia za pomocą przegubu zamocowane jest koniec ramienia łączącego, do którego drugiego końca zamocowana jest obrotowo rolka chłodząca oraz koniec sprężyny, której drugi koniec zamocowany jest do środkowej części ramienia gięcie, rury dwuwarstwowezobacz »
262. BDSW/298wynalazekGłowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnychPolitechnika Świętokrzyska w KielcachGłowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych podczas toczenia wzdłużnego została zbudowana ze stopów lekkich w oparciu o standardowy system mocowania VDI, który jest jednym ze standartowych rozwiązań stosowanych w tokarkach sterowanych numerycznie. Zadaniem głowicy jest pomiar przemieszczeń względnych narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas procesu toczenia wzdłużnego. Innowacyjną cechą opracowanego rozwiązania, która wyróżnia je na tle istniejących metod pomiaru przemieszczeń względnych podczas toczenia jest to, że pomiar odbywa się jednocześnie w dwóch kierunkach: promieniowym czyli równoległym do osi zamocowanego narzędzia, a także w kierunku prostopadłym do niego. Pomiar przemieszczeń wykonywany jest za pomocą dwóch bezkontaktowych czujników wiroprądowych, zamocowanych w precyzyjnie łożyskowanych prowadnicach, które osadzone są w korpusie głowicy. Specjalna konstrukcja prowadnic głowicy umożliwia niezależną regulację położenia czynników w czterech kierunkach, co pozwala na szybkie pozycjonowanie czujników w osi przedmiotu obrabianego.drgania, przemieszczenia względne, uchwyt narzędziowy.zobacz »
263. BDSW/299wynalazekUrządzenie do kształtowania i przecinania foliiPolitechnika LubelskaUrządzenie do kształtowania i przecinania folii posiada dwurzędową ramę z profili aluminiowych z umieszczonymi pomiędzy nimi rolkami prowadzącymi, wałkami kształtującymi i nożami rozmieszczonymi w czterech sekcjach. Pierwsza sekcja odpowiedzialna jest za wygładzanie dostarczanej folii. Druga sekcja odpowiedzialna jest za wstępne kształtowanie foli. Trzecia sekcja odpowiedzialna jest za utrwalenie kształtu. Zarówno położenie walców kształtujących w drugiej sekcji jak i walców utrwalających w czwartej sekcji jest regulowane co sprawia, że zastosowanie maszyny jest uniwersalne. W czwartej sekcji znajdują się noże krążkowe służące do odcinania krawędzi folii.kształtowanie folii, folia, twrzywa sztucznezobacz »
264. BDSW/300wynalazekUrządzenie do ograniczenia ruchu kabiny, zblocza lub przeciwwagi dźwiguPolitechnika LubelskaIstotą działania urządzenia do ograniczania ruchu kabiny, zblocza lub przeciwwagi dźwigu jest możliwość mechanicznego zablokowania ruchomych elementów urządzenia dźwigowego w takim zakresie aby ograniczyć maksymalny zjazd kabiny do dołu lub maksymalny przejazd do góry celem stworzenia bezpiecznej strefy dla osoby przeprowadzającej czynności konserwacyjne. Urządzenie składa się z nieruchomej podstawy mocowanej do podłoża, do której mocowane są łączniki otwarcia i zamknięcia, jak również wałek obrotu ramienia i wałek ogranicznika otwarcia, przy czym poprzez wałek obrotu ramienia zamocowane jest ruchome ramię do którego zamocowana jest zwora łącznika zamka, krzywka łącznika, sprężyny połączone z podstawą i wałek ogranicznika otwarcia który sprzężony jest z wałkiem ogranicznika otwarcia zamocowanym w podstawie za pomocą ogranicznika otwarcia. Działanie układu składającego się z nieruchomej podstawy, ruchomego ramienia, wałka obrotu ramienia, wałków ogranicznika, sprężyn ogranicznika otwarcia i zasuwy z cięgnem bowdena polega na tym, że po zwolnieniu zasuwy, poprzez siłę wywieraną za pomocą sprężyn ruchome ramię odchyla się o wymagany kąt do pozycji aktywacji w osi wałka obrotu ramienia.zblocze, urządzenie dźwigowezobacz »
265. BDSW/301wynalazekSystem for monitoring vehicle trafficUniwersytet JagiellońskiWynalazek dotyczy możliwości zastosowania monitorowania położenia pojazdów poruszających się po mieście do przewidywania odchyleń od planowanych czasów przyjazdu na wskazane przystanki oraz do wyznaczania przesiadek dla podróżnych, którzy chcą jak najszybciej dostać się we wskazane miejsce. Dzięki temu komunikacja miejska staje się bardziej przyjazna i ma lepiej odpowiadać zróżnicowanym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców miast. System według wynalazku składa się z pojazdów wyposażonych w nadajniki pozycji, komputer centralny odbierający dane o położeniu oraz terminale użytkowników (telefony komórkowe/tablety). Na podstawie analizy prędkości przemieszczania się pojazdów o różnych porach dnia oraz położenia pojazdów komunikacji miejskiej, system wyznacza najdogodniejsze trasy podróży dla pasażerówmonitorowanie ruchu drogowego, transport publicznyzobacz »
266. BDSW/302wynalazekMięsień pneumatycznyPolitechnika Świętokrzyska w KielcachPrzedmiotem wynalazku jest mięsień pneumatyczny znajdujący zastosowanie jako element napędowy w robotach mobilnych, antropomorficznych, bionicznych i humanoidalnych, manipulatorach rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych oraz w urządzeniach do automatyzacji procesów produkcyjnych. Mięsień pneumatyczny zawierający elastyczny pęcherz owinięty oplotem, zakończony przyłączami mocującymi mięsień oraz przyłączami doprowadzającymi medium robocze, charakteryzuje się tym, że wewnątrz elastycznego pęcherza ma mieszek zespolony z mocującymi przyłączami, przy czym w mocujących przyłączach są otwory dolotowe doprowadzające i odprowadzające medium robocze do przestrzeni pomiędzy zewnętrzną powierzchnią mieszka a wewnętrzną powierzchnią elastycznego pęcherza. mięsień pneumatyczny, muskuł pneumatyczny, siłownikizobacz »
267. BDSW/303wynalazekSposób wytwarzania trwałej hydrofobowej powierzchni puchu naturalnegoPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania, za pomocą zimnej plazmy, trwałej superhydrofobowej nanowarstwy na powierzchni puchu naturalnego wykorzystywanego jako wypełnienie odzieży i sprzętu specjalistycznego oraz turystycznego, w celu zabezpieczenia go przed zwilżaniem. Puch naturalny z wytworzoną plazmowo warstwą hydrofobową zachowuje swoje naturalne właściwości, takie jak izolacja cieplna, sprężystość oraz wytrzymałość mechaniczna. Wytworzona nanowarstwa jest chemicznie związana z powierzchnią puchu, co powoduje jej trwałość oraz niezmienność struktury w praktycznie nieograniczonym czasie.plazma niskotemperaturowa; hydrofobowość; nanotechnologia; puch naturalnyzobacz »
268. BDSW/304wynalazekSposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi do strumienia wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu w spawalniczych procesach stopowania powierzchniowego materiałów metalowychPolitechnika ŚląskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi zapewniający możliwość strumieniowego wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu w spawalniczych procesach stopowania powierzchniowego materiałów metalowych nanorurkami węglowymi. Sposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi według wynalazku polega na tym, że nanorurki węglowe łączy się w cząstki o granulacji kilkudziesięciu mikrometrów za pomocą krzemianu sodu Na2SiO3 (szkła wodnego) jako substancji łączącej (lepiszcza), przy czym nanorurki węglowe miesza się mechaniczne z wodnym (nasyconym) roztworem krzemianu sodu Na2SiO3, następnie mieszaninę poddaje się homogenizacji ultradźwiękowej po czym suszy się i poddaje się zmieleniu, oraz przesianiu w celu uzyskania wymaganej granulacji cząstek proszku. Uzyskany w ten sposób proszek charakteryzuje się jednorodnym rozkładem nanorurek węglowych w objętości poszczególnych cząstek proszku. stopowanie powierzchniowe, nanorurki węglowe, szkło wodnezobacz »
269. BDSW/305wynalazekSposób i urządzenie chroniące pasażerów zwłaszcza przed skutkami nadmiernych przeciążeńUniwersytet Medyczny w Lublinie : Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie chroniące pasażerów przed skutkami nadmiernych przeciążeń w obiektach podlegających gwałtownym przyspieszeniom oraz dające możliwość bezpiecznego opuszczenia przez pasażerów statku powietrznego w sytuacji prawdopodobnej katastrofy. Sposób znamienny tym, że przestrzeń pasażerska podzielona jest na zwarte kabiny kilkuosobowe w kształcie kuli lub walca, gdzie kabina pod wpływem momentu obrotowego wywołanego przyspieszeniem układu odniesienia jakim jest pojazd lub statek wykonuje obrót przy nadmiernym przeciążeniu. Kabiny te mocowane są w gniazdach kadłuba za pomocą rygli, pozwalających wypiąć je w sytuacji zagrożenia. Urządzenie składa części nieruchomej i ruchomej w kształcie wydrążonej kuli lub walca dopasowanym do siebie ruchowo co stanowi kabinę, którą można katapultować z kadłuba. Ta wyposażona w spadochron i poduszkę gazową staje się szalupą ratunkową dla pasażerów.bezpieczeństwo czynne, ochrona pasażerów, przeciążenia, siły bezwładności zobacz »
270. BDSW/306wynalazekUkład do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy, zespół do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy i sposób zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcyPolitechnika Poznańska Motocykle nie posiadają karoserii, niczym samochody. Dlatego też, przy zwiększonej prędkości – kierowca motocykla musi się pochylić, chowając za przednią owiewką, aby być bardziej aerodynamicznym. Lusterka zaś, w każdym aktualnie motocyklu – są statyczne, oznacza to, że mogą być wyregulowane tylko do jednej pozycji (pochylonej lub wyprostowanej), zazwyczaj reguluje się je do tej drugiej, tym samym – im bardziej motocyklista pochyli się na swoim motocyklu, tym mniej widzi w lusterkach. Sam doświadczyłem sytuacji, przy której brak widoczności w lusterkach niemalże spowodował, że zakończyłbym swoją podróż śmiercią lub trwałymi obrażeniami. Postanowiłem wtedy stworzyć pierwsze na świecie lusterka motocyklowe, które automatycznie dopasowują swój kąt nachylenia do pozycji kierowcy. inteligentne lusterka motocyklowe, bezpieczeństwo, motocyklezobacz »
271. BDSW/307wynalazekMateriały kompozytowe o osnowie polimerowej z nanostrukturalną i kompozytową fazą wzmacniającą Politechnika ŚląskaPrzedmiotem wynalazku są innowacyjne nanostrukturalne materiały kompozytowe o osnowie polimerowej oraz sposób ich wytwarzania, których wzmocnienie stanowią bimodalne nanodruty kompozytowe TiO2, SiO2, Bi2O3 cechujące się wyjątkowymi własnościami fizycznymi ze szczególnym uwzględnieniem własności elektrycznych. Poprzez zastosowanie opracowanych przez autorów nanostruktur, możliwe jest dowolne manipulowanie własnościami wytworzonego nanokompozytu, otrzymując według potrzeb materiał dielektryczny lub półprzewodnikowy. Tego typu materiały mogą być z powodzeniem stosowane do produkcji zaawansowanych elementów elektronicznych takich jak cienkowarstwowe tranzystory czy superkondensatory, dzięki którym możliwe jest magazynowanie energii na dużą skalę. Materiały do magazynowania energii są obecnie na etapie badań i rozwoju, i doskonale wpisują się w nowe dyrektywy unijne oraz programy międzynawowe, w tym dla przykładu program Horyzont 2020 „Large scale energy storage”, skupiający się na nowych sposobach magazynowania energii oraz na polepszaniu już istniejących rozwiązań technologicznych.Innowacyjne nanokompozyty polimerowe, bimodalne nanostruktury ceramiczne, materiały półprzewodnikowe, materiały dielektryczne, bimodalne nanodruty TiO2/SiO2/Bi2O3, zobacz »
272. BDSW/308wynalazekNanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie ceramicznej z fazą wzmacniającą i sposób jego wytwarzania Politechnika ŚląskaPrzedmiotem wynalazku są innowacyjne nanostrukturalne bimodalne materiały kompozytowe o osnowie ceramicznej oraz sposób ich wytwarzania, których wzmocnienie stanowią nanocząstki ceramiczne TiO2, SiO2, Bi2O3 cechujące się wyjątkowymi własnościami fizycznymi ze szczególnym uwzględnieniem własności elektrycznych i fotokatalitycznych. Poprzez zastosowanie opracowanej przez autorów metody, możliwe jest dowolne manipulowanie własnościami wytworzonych nanokompozytów, dzięki kontroli warunków otrzymywania nanodrutów kompozytowych, otrzymując według potrzeb materiał dielektryczny lub półprzewodnikowy z pominięciem toksycznych i kancerogennych prekursorów stosowanych konwencjonalnie. Tego typu materiały mogą być z powodzeniem stosowane do produkcji zaawansowanych elementów fotokatalitycznych oraz elektronicznych takich jak cienkowarstwowe tranzystory czy superkondensatory, dzięki którym możliwe jest magazynowanie energii na dużą skalę. ceramiczne, bimodalne nanostruktury ceramiczne, materiały półprzewodnikowe, materiały dielektryczne, bimodalne nanodruty TiO2/SiO2/Bi2O3, metoda elektroprzędzenia nanowłókien kompozytowychzobacz »
273. BDSW/309wynalazekGradientowy materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą w postaci struktur węglowych, zwłaszcza do ekranowania fal elektromagnetycznych oraz sposób jego wytwarzania Politechnika ŚląskaCiągły rozwój techniki prowadzi do coraz częstszego wykorzystywania promieniowania elektromagnetycznego o coraz wyższych częstotliwościach. Promieniowanie elektromagnetyczne, oprócz powodowania zanieczyszczeń zakłócających działanie urządzeń elektrycznych, niekorzystnie oddziałuje na organizmy żywe. Rosnący problem promieniowania można zminimalizować stosując materiały ekranujące pole elektromagnetyczne, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem komercyjnym i wojskowym. Niedogodnością obecnie produkowanych barier jest fakt, że wykazują skuteczność jedynie dla wąskich zakresów częstotliwości. Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą w postaci struktur węglowych i sposób jego wytwarzania, znajdujący zastosowanie w wielu gałęziach techniki, w tym w elektronice, przemyśle militarnym, a ponadto do budowy urządzeń ekranujących pole elektromagnetyczne o szerokim spektrum częstotliwości mieszczącym się w zakresie 30 kHz – 30 GHz przy jednoczesnym wyeliminowaniu do minimum niekorzystnego zjawiska odbicia promieniowania od powierzchni kompozytu.Innowacyjne nanokompozyty polimerowe, nanostruktury węglowe, materiały do ekranowania pól elektromagnetycznych w szerokim spektrum częstotliwości, materiały przewodzące, materiały dielektryczne zobacz »
274. BDSW/310wynalazekPompa wirowa kardioidalna Przedmiotem wynalazku jest pompa wirowa kardioidalna, która składa się z kanału wlotowego przez który wpływa ciecz.Pompa posiada dwa wirniki. Jeden wirnik jest nieruchomy(jednak przez ten wirnik przepływa ciecz jak w pompie odśrodkowej) i osadzony jest na wale, drugi zaś porusza się wokół tego pierwszego z prędkością obrotową, jego ruch 'zakreśla' kardioidę. Wirniki są złożone z łopatek spiralnych. Wirniki są zamieszczone w komorze zbiorczej, która połączona jest z kadłubem. Pompa zawiera jeszcze kierownicę i dławicę. Ciecz z pompy wypływa po przez dyfuzor. Przepływ jest promieniowo - osiowy. Pompa jest wielostopniowa.pompa, środowisko , wał, kadłub, przepływ, dyfuzor, wirnik, ciecz, przepływ, energia, wynalazekzobacz »
275. BDSW/311wynalazekWczesne ostrzeganie kierowcy przed zawałem sercaPrzedmiotem wynalazku jest kardiograf zrealizowany na podstawie czujników tekstronicznych zintegrowanych z pasami bezpieczeństwa kierowcy. Jest to układ wyposażony w czujniki włókiennicze wplecione w strukturę pasów bezpieczeństwa w sposób nie ingerujący w ich pierwotną funkcjonalność. Pas wyposażony we włókna światłowodowe na odcinku piersiowym kierowcy bada częstość skurczów mięśnia sercowego oraz częstość oddechów w określonym przedziale czasowym na podstawie odkształceń klatki piersiowej kierowcy. Dwa umieszczone względem siebie współosiowo światłowody wykonane z tworzywa sztucznego, nadawczy i odbiorczy, zamontowane równolegle i połączone ze sobą elastyczną, tekstylną sprężyną. Początek odcinka włókna światłowodowego umieszczony jest na wprost diody elektroluminescencyjnej, która go oświetla, a koniec odcinka włókna odbiorczego umieszczony jest naprzeciw fotodiody oświetlając ją. Działa to na zasadzie zmiany odległości między końcami światłowodów na odcinku pomiarowym klatki piersiowej, co powoduje zmianę intensywności promieniowania przenoszonego przez światłowód odbiorczy.czujnik tekstroniczny, czujniki tekstroniczne, tekstronika, czujniki włókniste, fabric sensors, bezpieczeństwo jazdy, EKG, elektrokardiograf, elektrokardiograf samochodowyzobacz »
276. BDSW/312wynalazekElektroniczny system ochrony przed omdleniem kierowcyPrzedmiotem wynalazku jest tekstroniczne zabezpieczenie przed omdleniem kierowcy, polegające na wykorzystaniu w tym celu włóknistych czujników nacisku umieszczonych na oparciu i w fotelu kierowcy pojazdu, a także w kierownicy i w specjalnej nakładce na pas bezpieczeństwa. Wynalazek ten będzie służył zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Cukrzyca, zawał serca lub inne idiopatyczne przyczyny omdlenia kierowców są coraz częstszym powodem wypadków komunikacyjnych. Przy omdleniu człowieka można zaobserwować, spadek tętna, mniejsza lub niewyczuwalna ilość oddechów, zwiotczenie mięśni itp. Umieszczenie specjalnych czujników tekstronicznych w dostosowanej i czułej nakładce na psa bezpieczeństwa pozwoli wykryć tętno oraz ilość oddechów na podstawie ruchów klatki piersiowej. Obicie kierownicy wykonane z inteligentnej tkaniny pozwoli wykryć czy dłonie wywierają prawidłowy nacisk na kierownicę i czy w ogóle się na niej znajdują a fotel i oparcie wykonane również z tkaniny z czujnikami tekstronicznymi pozwoli określić postawę i nacisk ciała ( nacisk człowieka w normalnym stanie jest inny od człowieka, który omdlał i jego mięśnie są zwiotczone). Po ustaleniu kierowcy siadającego za kierownicę, system pobiera informację od czujników i uznaje, aktualne parametry za wzorowe (oczywiście po pewnym czasie gdy człowiek unormuje oddech i tętno, ponieważ mógł biec do samochodu). Gdy parametry wykroczą w określonym stopniu poza normę czyli: nacisk na fotelu znacznie odbiega od prawidłowego, dłonie kierowcy osuwają się z kierownicy, tętno słabnie i liczba oddechów maleje lub nie jest wyczuwalna, sterownik wysyła informację do podzespołów pojazdu i przechodzi w tryb awaryjny. Samochód może być wyposażony w funkcję autopilota który po zebraniu nieprawidłowych informacji o stanie kierowcy, bezpiecznie się zatrzymuje i na podstawie położenia GPS automatycznie wzywa pomoc. W takim systemie mogą wystąpić czasem błędy, np. zostanie przerwany sygnał z któregoś z czujników, dlatego trzeba zamontować specjalny przycisk, który spowoduje odwołanie włączenia się systemu bezpieczeństwa. Jeśli alarm nie zostanie odwołany w określonym czasie, system zostanie uruchomiony.Tekstronika, czujniki włókniste, ochrona kierowcy i uczestników ruchu drogowego, rezystancja dłoni kierowcy,mapa ciała kierowcy, identyfikacja parametrów życiowych kierowcyzobacz »
277. BDSW/313wynalazekSposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowymPolitechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii ChemicznejPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania w środowisku wodnym luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu (ZnSe:Mn), o dodatnim ładunku powierzchniowym, w formie stabilnych wodnych suspensji lub nanoproszku do roztwarzania w wodzie. Użyty w procesie jako stabilizator chlorowodorek 2-merkaptoetyloaminy jest substancją stałą, nie toksyczną ani drażniącą, jej zastosowanie jako stabilizatora nie wymaga zmiany pH mieszaniny reakcyjnej na silnie zasadowy, jak to musi mieć miejsce w przypadku innych syntez. Kolejną zaletą zaproponowanej technologii jest ograniczenie toksyczności, energochłonności i kosztów związanych z całym procesem, ze względu na wyeliminowanie konieczności stosowania przy syntezie drogich i niejednokrotnie szkodliwych organmetalicznych prekursorów i rozpuszczalników oraz prowadzenia procesu w niższych temperaturach bez obecności gazu inertnego, dzięki czemu cały proces jest zdecydowanie uproszczony, tańszy i łatwy do zastosowania w skali przemysłowej. Zaletą jest również i to, że obecne na powierzchni nanocząstek ZnSe:Mn dodatnio naładowane grupy aminowe, pozwalają na dalszą modyfikację powierzchni nanocząstek w zależności od potrzeb. Umożliwia to rozszerzenie gamy możliwości zastosowań wynalazku. nanocząstki luminescencyjne, selenek cynku, półprzewodniki, chlorowodorek 2-merkaptoetyloaminy, nanobiomedycynazobacz »
278. BDSW/314wynalazekElement MieszającyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ideą zgłoszonego wynalazku jest wytworzenie konwekcyjnych zawirowań przy relatywnie łagodnych gradientach prędkości, co przyczynia się do zwiększonej efektywności urządzenia. Zaprezentowana konstrukcja w umiarkowanym stopniu zabudowuje prześwit odcinka rurowego, a jednocześnie wywołuje korzystne zjawiska hydrodynamiczne. Przeprowadzone badania CFD (Computational Fluid Dynamics) dla strumienia 0,5 kgH2O∙s-1 wskazują na występowanie charakterystycznych asymetrycznych stref burzliwości, które nie zostały opisane wcześniej przy zastosowaniu konkurencyjnych rozwiązań. Wyniki symulacji numerycznej potwierdzają założenie o względnie łagodnym wpływie zastosowania mieszalnika na energetyczny wydatek przetłaczania płynu. mieszanie; mieszanie statyczne; mieszadło statyczne; wkładka mieszającazobacz »
279. BDSW/315wynalazekUrządzenie do elektrochemicznej delaminacji grafenuPolitechnika WarszawskaObecnie najpopularniejszą metodą wytwarzania grafenu, jest CVD (Chemical Vapor Deposition) na miedzi. Przenoszenie grafenu wyhodowanego na folii miedzianej jest niezbędne do dalszych badań i aplikacji tego materiału. Delaminacja elektrochemiczna, która jest jedną z metod przenoszenia grafenu, zakłada powolne wprowadzanie folii miedzianej z grafenem do zlewki z elektrolitem, gdzie następuje oddzielenie grafenu od podłoża. Ze względu na niezbędną precyzję ruchu, proces ten nie może być wykonywany ręcznie. Urządzenie będące przedmiotem patentu, wyposażone jest w układ ruchomy, który realizuje ruch liniowy w jednej osi z regulowaną prędkością i możliwością zmiany kąta, pod którym wprowadzana jest próbka. Maszyna pozwala na proste i szybkie przenoszenie grafenu wyhodowanego metodą CVD na docelowe podłoże. grafen, delaminacja elektrochemiczna, metoda przenoszeniazobacz »
280. BDSW/316wynalazekOptomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernejPolitechnika ŁódzkaOptomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej, polega na tym, że fragment powierzchni poddawanej obróbce strumieniowo-ściernej poddaje się w toku obróbki działaniu wiązki promieniowania elektromagnetycznego o wybranej spośród długości lub zakresu długości fal dobranych doświadczalnie w relacji do warunków obróbki, takich jak rodzaj medium obróbczego, stopień zapylenia, temperatura obróbki, wilgotność, rodzaj materiału obrabianego. Po odbiciu od obrabianej powierzchni wiązkę zawierającą obraz topografii obrobionej powierzchni poddaje się digitalizacji w skali ustalonej doświadczalnie dla zdigitalizowanych wiązek odbitych od powierzchni o określonych stopniach obrobienia. Następnie wyniki digitalizacji w określonym zakresie skali można sygnalizować za pomocą sygnału świetlnego, dźwiękowego, świetlno-dźwiękowego lub wibracyjnego. Rejestracja wyników i lokalizacja miejsca pomiarowego odbywa się również przy użyciu karty SD, poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi.obróbka strumieniowo ścierna, kontrola jakości powierzchni, śrutowanie, kulowanie, piaskowaniezobacz »
281. BDSW/317wynalazekDwustronna taśma o zwiększonej odporności termicznej i sposób wytwarzania dwustronnej taśmy o zwiększonej odpornościZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniePrzedmiotem wynalazku jest dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna na bazie kompzycji silikonowych klejów samoprzylepnych z kaolinem i sposób ich otrzymywania. Znane są sposoby otrzymywania taśm silikonowych jednak dotychczas nie opisano otrzymywania taśm silikonowych na bazie kompozycji modyfikowanych kaolinem wykazujących zwiększoną odporność termiczną przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych właściwości taśm na bazie klejów silikonowych. Rozwiązanie te pozwala na potencjalne użycie ich w przemyśle ciężkim lub kosmonautyce. Otrzymane dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z kaolinem wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Ponadto cechuje je wysoka temperatura pracy (powyżej 200ºC). adhezja, kohezja, kleistość, silikonowe kleje samoprzylepne, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna, kaolinzobacz »
282. BDSW/318wynalazekSposób konwersji światła na energię mechanicznąPolitechnika WrocławskaIstotą wynalazku według zgłoszenia jest pozyskanie taniej i czystej energii pochodzącej ze Słońca. Standardowo promieniowanie słoneczne przetwarzane jest na ciepło lub energię elektryczną. Pozostają jednak wciąż ogromne rezerwy energii niewykorzystanej, w szczególności w zakresie podczerwieni. W naszym wynalazku przedstawiamy efektywny sposób zamiany energii promieniowania słonecznego na ruch mechaniczny. Dzięki wykorzystaniu efektów termicznych potrafimy w pełni sterować ruchem obiektów utrzymujących się na powierzchni cieczy. Odpowiednio zaprojektowany układ umożliwia wykorzystanie kolektywnego ruchu do poruszania trybów rotora lub turbiny prądnicy. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie energii mechanicznej lub elektrycznej po najniższym z możliwych kosztów. Przedstawiony sposób jest efektywny, a realizacja urządzeń konwersyjnych nie wymaga użycia szczególnych metod technologicznych. Dzięki temu wynalazek według opisu może być powszechnie wykorzystany w wielu obszarach techniki. światło, konwersja energii, energia mechaniczna zobacz »
283. BDSW/319wynalazekUrządzenie do unieruchamiania zwierzęcia i sposób jego użyciaInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia NaukPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do unieruchamiania zwierzęcia i sposób jego użycia. Tego typu urządzenie znajdzie zastosowanie zarówno do zastosowań naukowych, jak i weterynaryjnych wszędzie tam, gdzie kluczowe jest unieruchomienie zwierzęcia i ułożenie go pod zadanym kątem. Na rynku brakuje takich urządzeń. W wielu pracach naukowych używane są urządzenia o ograniczonej funkcjonalności, często wykonywane na zamówienie. Urządzenie składa się z dwóch kolumn o regulowanej wysokości połączonych z podstawą. Do kolumn przyłączona jest poprzeczka o regulowanym kącie ustawienia. Do poprzeczki przyłączony jest element łączący, który jest mocowany do ciała zwierzęcia. Konstrukcja urządzenia pozwala na wymianę poszczególnych elementów dzięki czemu znajduje ono zastosowanie w różnych rodzajach obrazowania przyżyciowego. Regulowanie połączeń części urządzenia umożliwia ustalenie ułożenia zwierzęcia optymalnie dla obrazowania. mikroskopia, obrazowanie, unieruchamianie, neurobiologiazobacz »
284. BDSW/320wynalazekAutomatyczny system magazynowania zwłaszcza dla małych przedmiotówPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w RzeszowieAutomatyczny system magazynowania, zwłaszcza małych przedmiotów m.in. komponentów elektronicznych lub elektroniki konsumenckiej nieodpornej na wstrząsy i zadrapania, jak również wyrobów farmaceutycznych czy też śrubek, nakrętek lub części zamiennych, które można umieścić w znormalizowanych pojemnikach o wymiarach 38 x 42 x 42 [mm] i o masie całkowitej pojemnika z ładunkiem maksymalnie 500 [g]. Urządzenie automatycznego systemu magazynowania składa się z dwóch zespołów funkcjonalnych: modułu odpowiedzialnego za magazynowanie w oparciu o regał karuzelowy wraz z miejscem odstawczym dla pojemników, platformy jezdnej, na której znajduje się dwu ramienny manipulator o trzech stopniach swobody zaopatrzony w chwytak. Umieszczaniem i wyjmowaniem pojemników zajmuje się manipulator. Regał karuzelowy może przyjąć trzy konfiguracje. Podstawową z jednym bębnem obrotowym, oraz konfiguracje pionowego i poziomego składowania.automatyczny magazyn, modułowa konstrukcja, magazyn małych przedmiotówzobacz »
285. BDSW/321wynalazekKombajn ogrodowyUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyPosiada on dwa niezależne silniki, tj. pierwszy silnik napędu wózka urządzenia oraz drugi silnik do napędu noża tnącego lub krzyżaka mechanicznie usuwającego chwasty. Przy dwuczęściowym uchwycie znajduje się dźwignia do uruchamiania napędu kół urządzenia oraz dźwignia do załączania napędu noża bądź krzyżaka. Ponadto w prawej górnej części uchwytu umieszczony jest panel sterujący, na którym znajduje się przycisk do ustawiania trybu pracy silnika oraz włącznik pompki. W przedniej części korpusu zlokalizowany jest zbiornik na płynny herbicyd. W górnej części zbiornika znajduje się wlew, zamykany korkiem. Wyżej wymieniony zbiornik połączony jest wężykiem z pompką, która z kolei połączona jest z zespołem dysz, umieszczonych pod korpusem. Krzyżak usuwający chwasty posiada cztery gniazda, do montowania stalowych lin plecionych. Krzyżak ten montowany jest na osi silnika za pomocą blaszki długiej, natomiast nóż tnący przy pomocy blaszki krótkiej. W tylnej części urządzenia znajduje się siewnik, wewnątrz którego znajduje się półka, a pod nią mieszadło. Napędzane jest ono za pomocą przekładni cierno-zębatej, składającej się z koła ciernego, koła zębatego małego oraz koła zębatego dużego. Regulacja szerokości otworów siewnika odbywa się za pomocą dźwigni, umieszczonej w tylnej części siewnika. kosiarka, odchwaszczanie, sianie trawy, nawożeniezobacz »
286. BDSW/322wynalazekDwunożny robot kroczący zwłaszcza po schodachUniwerstytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyW wynalazku wykorzystano nieznany w przyrodzie sposób kroczenia. Robot zbudowany jest z korpusu, w którym umieszczone są pionowo nogi zakończone obrotowymi stopami. Robot wyposażony jest w 4 napędy. Jeden z nich powoduje ruch masy (głowy) co przenosi środek ciężkości robota na jedną z nóg. Drugi napęd powoduje jednoczesny pionowy ruch nóg w przeciwnych kierunkach, przez co robot może stanąć na jednej nodze. Pozostałe dwa napędy uruchamiają obrót stóp robota. Niezależny ruch masy umożliwia wyważenie robota na wybranej nodze niezbędne przy pokonywaniu schodów. Obrotowe stopy robota zapewniają kroczenie robota, a nawet obrót w miejscu. Opracowane rozwiązanie zapewnia kroczenie po terenie płaskim, a także pokonywanie schodów i jednocześnie doskonałą manewrowość. Sterowanie to polega na kolejnym uruchamianiu napędów: ruchu masy dla odpowiedniego wyważenia robota, następnie ruchu pionowego nóg i z kolei jednego z napędów obrotu stopu, na której spoczywa robot dla wykonania kroku.robot kroczący, mikroprocesor, 4DOFzobacz »
287. BDSW/323wynalazekUrządzenie do rehabilitacji ruchowej i edukacyjnej osób z dysfunkcjami kończyn górnychPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaUrządzenie przeznaczone jest do rehabilitacji ruchowej i edukacyjnej osób z dysfunkcjami kończyn górnych, mających problem z realizacją ruchu w pełnym zakresie i precyzją tego ruchu. Urządzenie składa się z podstawy, na której umieszczono cztery ramki, z których każda zawiera czujniki przerwania wiązki światła IR, diody LED i numery identyfikujące ramki, sensor odległości osoby rehabilitowanej od urządzenia, zaczepy do dowolnego montowania przeszkód wewnątrz ramek oraz z ekranu. Na ekranie wyświetlany jest autorski zestaw ćwiczeń będący połączeniem zadań realizowanych w wirtualnej rzeczywistości z realnymi przeszkodami ograniczającymi przestrzeń ruchu do realizacji wyświetlanych zadań. Autorski zestaw ćwiczeń, indywidualnie przygotowany dla każdego z pacjentów, zapewnia poprawę m.in. funkcji ruchowych, pamięci (wzrokowej oraz słuchowej) i refleksu (czasu reakcji na bodziec). Uniwersalny charakter rozwiązania potwierdzono przygotowując zestaw gier dla dzieci w wieku przedszkolnym. urządzenie do rehabilitacji, kończyna górna, udar mózgu, choroby neurologiczne, Raspberry Pi.zobacz »
288. BDSW/324wynalazekSposób otrzymywania nanostruktur Au lub Ag z zastosowaniem mikrowyładowania jarzeniowego oraz przepływowy układ reakcyjno-wyładowczy do realizacji tego sposobuPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób syntezy nanocząstek Au i Ag, wykorzystujący mikrowyładowanie jarzeniowe generowane pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z cieczą, w specjalnie opracowanym do tego celu układzie reakcyjno-wyładowczym, pracującym w ciągłym systemie przepływowym w atmosferze powietrza. Ze względu na fakt, że granica faz ciecz-mikrowyładowanie jest źródłem wielu reaktywnych form, istnieje możliwość redukcji wprowadzanych do układu jonów Au i Ag do ich form o rozmiarach nanometrycznych, bez konieczności stosowania dodatkowego związku o charakterze reduktora. Znacznie uprasza to sposób syntezy nanostruktur, a ponadto ułatwia ich oczyszczanie. Mając na uwadze przepływowy charakter opracowanego układu reakcyjno-wyładowczego, istnieje możliwość wydajnej i ekonomicznej syntezy nanostruktur. Dzięki temu przedstawiony sposób syntezy plazmowej jest konkurencyjny w stosunku do metod redukcji chemicznej i może zostać wykorzystany w przemyśle nanocząstki, mikrowyładowanie jarzeniowe generowane pod ciśnieniem atmosferycznym w atmosferze powietrzazobacz »
289. BDSW/325wynalazekWarstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, oraz zastosowanie tej warstwy do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania glutenu występującego w zbożowych produktach spożywczychInstytut Chemii Fizycznej PANPrzedmiotem wynalazku jest warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, oraz zastosowanie tej warstwy do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania glutenu występującego w zbożowych produktach spożywczych. W szczególności, wynalazek obejmuje molekularnie wydrukowany polimer wytworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych tiofenu, sposób przygotowania tego polimeru i jego zastosowanie jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika elektronicznego, w którym jako przetwornik zastosowano tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (ang. extended-gate field-effect transistor, EG-FET), do wykrywania i selektywnego oznaczania glutenu występującego w zbożowych produktach spożywczych.Gluten, epitop, peptyd, czujnik chemiczny, rozpoznawanie molekularne, polimer wdrukowany molekularnie, MIP, cienka warstwa, celiakia, alergia, nietolerancja pokarmowa, jelito cienkie zobacz »
290. BDSW/326wynalazekSposób i urządzenie do badania zużycia krążków ściernych, stosowanych zwłaszcza do szlifowania powierzchni gipsowychPolitechnika ŚwiętokrzyskaCelem wynalazku jest opracowanie sposobu i urządzenia do efektywnego badania wydajności szlifowania i zużycia krążków ściernych. Pozwala to na dobranie optymalnych parametrów szlifowania, dzięki którym krążki ścierne zachowają właściwości użytkowe przez możliwie najdłuższy czas, a tym samym zapewnią maksymalną wydajności procesu szlifowania. Badanie efektywności szlifowania dla zadanych warunków procesu szlifowania, takich jak rodzaj krążków ściernych i rodzaj spoiwa oraz warunków jego polimeryzacji, rodzaj i granulacja ścierniwa, siła docisku pręta gipsowego do powierzchni krążka ściernego oraz prędkość obwodowa krążka ściernego pozwala na określenie wydajności masowej lub objętościowej procesu szlifowania w funkcji czasu szlifowania i stopnia zużycia czynnej powierzchni ściernej badanego narzędzia. szlifowanie, gipszobacz »
291. BDSW/327wynalazekCzochradło dla zwierząt, zwłaszcza dla bydłaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuCzochradło ma ramę z wysięgnikiem, do którego za pomocą sprężyny centralnej jest przymocowana szczotka centralna. Konce szczotki centralnej, poprzez sprężyny boczne, są połączone ze szczotkami bocznymi górnymi. Szczotki te są zespolone sprężynami płaskimi ze szczotkami bocznymi dolnymi. Szczotki boczne górne i szczotki boczne dolne ustawione są względem siebie kątowo. Wszystkie szczotki posiadają trwałe nylonowe włosie. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w pomieszczeniach inwentarskich, np. w oborach wolnostanowiskowych, w celu polepszenia dobrostanu zwierząt, zwłaszcza bydła. Przyczynić się to może do poprawienia krążenia krwi zwierząt oraz oczyszczenia ich skóry i ukojenia od świądu. Dzięki temu również zaspokojona zostaje ich behawioralna potrzeba czochrania.czochradło, behawior, bydło, dobrostan, szczotkazobacz »
292. BDSW/328wynalazekNasycalny absorber i sposób synchronizacji modów w laserzeWydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoPrzedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber (ang. SA - Saturable Absorber) zrealizowany przy wykorzystaniu standardowych włókien światłowodowych utrzymujących polaryzację (ang. PM - Polarization maintaining). Przedstawiony SA umożliwia uzyskanie we wnęce laserowej generacji ultrakrótkich impulsów światła poprzez pasywną synchronizację modów podłużnych wnęki, szczególnie w całkowicie światłowodowych wnękach laserowych. Rozwiązanie jest znamienne tym, że wykorzystuje standardowe włókna i elementy światłowodowe typu PM dzięki czemu jest mniej wrażliwe na zmiany w środowiska zewnętrznego (zmiany temperatury, wstrząsy) jak również jest tanie w implementacji. Zaproponowana realizacja SA bazuje na technice nieliniowego obrotu polaryzacji (ang. NPE – Nonlinear Polarization Evolution), lecz zrealizowana całkowicie we włóknach PM. Przy realizacji omawianego SA konieczne jest uwzględnienie wpływu dwójłomności włókna PM na propagujące się impulsy co zostało przedstawione we wniosku patentowym.Ultrakrótkie impulsy laserowe, Laser światłowodowyzobacz »
293. BDSW/329wynalazekSposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowo-azotowych o rozwiniętej strukturze porowatejUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuSposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowo-azotowych o rozwiniętej strukturze porowatej charakteryzuje się tym, że substancją organiczną jest L-lizyna, która jest mieszana z surowcem nieorganicznym – węglanami metali alkalicznych i/lub metali ziem alkalicznych, rozdrobnionych do ziaren o rozmiarach manometrycznych, w stosunku wagowym (L-lizyna : węglan) od 4:1 do 1:1 w przeliczeniu na suchą masę, następnie homogenizowana mechanicznie, a uzyskana masa podgrzewana jest z szybkością od 5 oC/min do 15 oC/min w atmosferze gazu obojętnego, przy czym termolizę w warunkach beztlenowych prowadzi się w szerokim zakresie temperatur od 600 oC do 900 oC przez okres od 60 minut do 150 minut, po czym schładza się otrzymany surowy HMW-A (hybrydowy materiał węglowo-azotowy) do temperatury około 50 oC utrzymując atmosferę beztlenową, po czym uzyskany produkt w postaci nieporowatej, ale zawierającej głównie węgiel i azot, poddaje się działaniu mocnego kwasu nieorganicznego w celu usunięcia składnika nieorganicznego, a wytrawiony kwasem produkt płucze się wodą demineralizowaną do uzyskania wartości pH odcieku w zakresie od 6 do 7, po czym suszy przez okres od 12 godzin do 24 godzin w temperaturze od 70 oC do 100 oC. L-lizyna, porowata matryca węglowa, wysokoazotowy węgielzobacz »
294. BDSW/330wynalazekMechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznegoPolitechnika BiałostockaWynalazek przeznaczony jest do przeprowadzania zautomatyzowanego drenażu limfatycznego, którego cechy (siła, prędkość, czas trwania) dopasowywane są indywidualnie do każdego użytkownika. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło być użytkowane zarówno w placówkach rehabilitacyjnych, jak i samodzielnie przez pacjenta w warunkach domowych, pozwalając tym samym na znaczące zmniejszenie kosztów rehabilitacji schorzenia obrzęku limfatycznego. Kanał wewnętrzny wynalazku, w którym odbywa się drenaż limfatyczny jest automatycznie dopasowywany do wielkości obrzęku, poprzez zastosowanie układów prowadnic wraz z układem sterowania i czujnikami siły nacisku. Poprzez specjalnie zaprojektowane końcówki masujące, wykonywany drenaż limfatyczny charakteryzuje się cechami drenażu manualnego i wibracyjnego, nadając procesowi rehabilitacyjnemu unikatowe cechy i w efekcie znacząco zwiększając jego jakość i efektywność. drenaż limfatyczny; obrzęk limfatyczny; rehabilitacjazobacz »
295. BDSW/331wynalazekDwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z proteząPolitechnika BiałostockaZaprojektowany wynalazek służy do bezpośredniego połączenia protezy kończyny z kością. Jego konstrukcja łączy w sobie zalety implantów gwintowanych i wciskowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich wad, co czyni go unikatowym spośród dostępnych rozwiązań. Zwiększona skuteczność opracowanej konstrukcji w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań zapewniona jest przez uwzględnienie dwóch części implantu o charakterystycznym kształcie. Pierwszą z nich jest wydrążony w środku wkład, którego głównym elementem jest trzykrotnie nacięty stożkowy kształt. Na jego zewnętrznej powierzchni uwzględniono spiralnie rozchodzące się zęby wbijające się w tkankę kostną w trakcie implantacji. Drugą częścią implantu jest łącznik, który umieszczany jest we wkładzie, po jego wcześniejszym wkręceniu w kość. Posiada on cylindryczno-stożkowy kształt z odpowiednim gwintem i kapturkiem zatrzaskowym, służącymi do utworzenia połączenia nierozłącznego z wkładem z uniemożliwieniem obrotu obu części względem siebieimplant; proteza; osteointegracjazobacz »
296. BDSW/332wynalazekUrządzenie do rehabilitacji ręki i przedramienia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w RzeszowieUrządzenie do rehabilitacji ręki i przedramienia, zwłaszcza osób po udarze, zawiera moduł do ćwiczeń chorej ręki sterowany przez moduł zdrowej ręki lub z komputera. Moduł do rehabilitacji wyposażono w mechatroniczny stelaż połączony za pomocą rzep z rękawicą chorej ręki. Moduł zdrowej ręki to oczujnikowana rękawica. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie kontrolowanych ćwiczeń biernych i czynnych, z możliwością prowadzenia ćwiczeń chorej ręki z pomocą drugiej, zdrowej ręki pacjenta. Ćwiczenia realizowane są również w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki występowaniu bodźców dotykowych, słuchowych oraz wzrokowych, uzyskiwane jest sprzężenie zwrotne (biofeedback) mające istotny wpływ na postępy w rehabilitacji neurologicznej, gdzie najważniejsza jest odbudowa utraconych połączeń nerwowych. W opracowaniu wykorzystywany jest mechanizm percepcyjno-motoryczny związany z kojarzeniem danych sensorycznych z danymi ruchowymi. Urządzenie posiada system diagnostyczny i raportowania.Mechatroniczne urządzenie, udar mózgu, rehabilitacja, Raspberry Pi.zobacz »
297. BDSW/333wynalazekSystem chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy ‘Total Car Rescue’ (akronim TCR)Uniwersytet Warszawski‘Total Car Rescue’ to innowacyjny system chroniący kierowców przed zaśnięciem, bazujący na czterech ideowych filarach – kompleksowości, nieinwazyjności, intuicyjności i prewencji. Urządzenie można zamontować na szybie samochodu. Jego kluczowe cechy to matematyczne przewidywanie przyszłości i wieloetapowa personalizacja wyników, jak również całkowita niezależność od poczynań użytkownika. TCR nie wykrywa faktu zaśnięcia, lecz określa prawdopodobieństwo spadku koncentracji lub nadmiernego zmęczenia w najbliższym czasie – jest to możliwe dzięki konwersji 14 wielkości fizycznych (parametry biometryczne, aktywność kierowcy, oraz czynniki otoczenia) na język matematyki za pomocą autorskich algorytmów. Działanie urządzenia jest modyfikowane i dostosowywane do konkretnego człowieka dzięki dwóm niezależnym mechanizmom: zastosowaniu sieci neuronowej, która analizuje cechy organizmu danej osoby, oraz na podstawie danych uzyskanych w aplikacji mobilnej, która całodobowo bada aktywność kierowcy. kompleksowość, nieinwazyjność, prewencja, wyznaczanie prawdopodobieństwa, aplikacja mobilna, intuicyjność, sieć neuronowa, kierowca.zobacz »
298. BDSW/334wynalazekUrządzenie do badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach dynamicznych oraz sposób badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach dynamicznychUniwersytet w BiałymstokuUrządzenie do badania zmętnienia płynu podczas odparowywania przy jednoczesnym intensywnym mieszaniu. Pomiar zmętnienia dokonywany jest poprzez zastosowanie lasera połączonego ze światłowodem zasilającym do oświetlania pojemnika z badanym płynem i detektora światła w postaci fotodiody, do której światłowodem doprowadzane jest światło rozproszone na cząstkach wywołujących zmętnienie. Układ pozwala rejestrować i oglądać sygnał podczas pomiaru, do czego wykorzystywany jest standardowy laptop. Koszt budowy układu jest znacznie mniejszy niż koszt typowego, komercyjnego spektrofotometru.zmętnienie, laser, fotodiodazobacz »
299. BDSW/335wynalazekEkologiczny dodatek do paliw stałych ograniczający powstawanie sadzyUniwersytet JagiellońskiPrzedmiotem wynalazku jest ekologiczny dodatek do paliw stałych, ograniczający powstawanie sadzy. Dodatek paliwowy do spalania sadzy stosowany w pracy kotłów opalanych węglem kamiennym, brunatnym, miałem węglowym, koksem, antracytem torfem, peletami, brykietami i drewnem od pieców i kotłów małej, średniej i dużej mocy. Dotychczas stosowano dodatki paliwowe, które ze względu na swój skład chemiczny mogły powodować korozję elementów stalowych i ceramicznych instalacji grzewczej, lub mogły przyczyniać się do zwiększonej emisji toksycznych zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. Dodatek zmniejsza uciążliwość ekologiczną spalania węgla, zmniejsza zagrożenie pożaru komina, zwiększa sprawność cieplną kotłów i pieców węglowych.dodatek paliwowy, spalanie, niska emisja.zobacz »
300. BDSW/336wynalazekSystem pozycjonowania radiowego szczególnie do nawigacji wewnątrz budynków, korzystający z ekstremów lokalnych charakterystyki antenowej do ustalenia kierunku nadejścia fali radiowej, umożliwiający ustalenie położenia w dwumiarowym układzie kartezjańskimPolitechnika WarszawskaSystem nawigacyjny wykorzystujący ekstrema w charakterystyce antenowej do ustalania kąta nadejścia sygnału złożony z układu nadawczego (UN) i odbiornika (O) przy czym odbiornik jest elementem określającym położenie i nie zawierający ruchomego układu antenowego a układ nadawczy zawiera dwie obracające się anteny (A1 i A2), ponadto układ nadawczy wyposażony jest w nadajniki służące do pozycjonowania (NN1 i NN2), nadajnik depeszy radionawigacyjnej (ND), silniki sterujące antenami (M1 i M2) oraz układ sterowania (US) a odbiornik wyposażony jest w antenę o charakterystyce dookólnej (AO), układ odbiorczy (OD), układ przetwarzania sygnału (UPS) oraz interfejs komunikacyjny (IN).-radiolokacja -pozycjonowanie wewnątrzbudynkowe zobacz »
301. BDSW/337wynalazekMetoda syntezy wysokiej jakości grafenu na powierzchni węglika krzemuUniwersytet JagiellońskiOpracowana przez nas metoda syntezy grafenu opiera się na powierzchniowej grafityzacji węglika krzemu w temperaturach ok. 1500oC, w warunkach próżniowych, w strumieniu atomów Si z zewnętrznego źródła sublimacyjnego wysokiej czystości. W wysokich temperaturach SiC ulega powierzchniowej dekompozycji a z powierzchni sublimuje lotny krzem. Strumień atomów Si z zewnętrznego źródła spowalnia proces, co pozwala na podniesienie jego temperatury i doprowadzenie do warunków równowagowych. W efekcie jesteśmy w stanie w sposób powtarzalny wytwarzać wysokiej jakości grafen, o dużym rozmiarze domen monokrystalicznych, idealnej strukturze i niskiej koncentracji defektów, co przekłada się na korzystne właściwości elektryczne. Grafen wytwarzany jest bezpośrednio na izolującym podłożu, co eliminuje konieczność jego transferu zwiększając powtarzalność procesu. Metoda jest kompatybilna z istniejącymi systemami UHV i relatywnie prosta i tania w implementacji. grafen, węglik, krzem, elektronikazobacz »
302. BDSW/338wynalazekPreparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanychUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyPrzedmiotem wynalazku jest preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych stosowany przy produkcji lodów spożywczych. Preparat przeznaczony jest do zwiększenia odporności lodów na topnienie oraz uzyskania niższej sensorycznej wyczuwalności kryształków lodu. Wydłużając nieznacznie proces produkcji lodów można w sposób znaczący poprawić teksturę deserów zamrażanych. Preparat nie wpływa na zmianę smaku wyrobu oraz na jego kaloryczność. Wynalazek będzie miał również wpływ na uzyskanie deseru o bardziej jednolitej konsystencji co w sposób istotny skoreluje z wrażeniami organoleptycznymi konsumentów. preparat kompozytowy, inulina, desery zamrażane, lody, przemysł spożywczy zobacz »
303. BDSW/339wynalazekSposób wytwarzania nanowarstwy przeciwgrzybiczej na powierzchni materiałów tekstylnychPolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania, z wykorzystaniem niskociśnieniowej i nierównowagowej plazmy, nanostruktury o charakterze przeciwgrzybiczym na powierzchni materiałów tekstylnych, chroniącej tę powierzchnię przed rozwojem na niej grzybów i pleśni. Materiały tekstylne często stanowią dobre środowisko do osadzania się i rozwoju mikroorganizmów ze względu na wysoką sorpcją wilgoci i rozwiniętą powierzchnią. Jednym z istotnych wymagań, które stawia się obecnie innowacyjnym materiałom tekstylnym, jest więc nadanie tym materiałom trwałych właściwości ochrony przed rozwijaniem się na nich mikroorganizmów, przy jednoczesnym zachowaniu innych niezmienionych właściwości, takich jak przepuszczalność dla gazów, wytrzymałość mechaniczna, elastyczność itd. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku wydaje się być wytworzenie odpowiedniej nanostruktury antymikrobowej na powierzchni materiału tekstylnego, chemicznie związanej z tą powierzchnią, co zapewnia trwałość utworzonego kompozytu. sczepianie plazmowe; związki przeciwgrzybowe; tkaniny zobacz »
304. BDSW/340wynalazekOgniwo litowo-jonoweUniwersytet WarszawskiPrzedmiotem zgłaszanym do konkursu jest ogniwo litowo-jonowe, składające się z tlenku litowo-tytanowego (LTO) jako elektrody ujemnej, tlenku litowo-manganowego (LMO) jako elektrody dodatniej oraz poliuretanowego separatora z wbudowaną solą litu, pełniącego również funkcję elektrolitu. Zgłaszane ogniwo litowo-jonowe charakteryzuje się zwiększonym bezpieczeństwem pracy, wynikającym z zastosowania LTO w miejsce powszechnie stosowanych elektrod grafitowych. Ze względu na wyższy potencjał pracy LTO od grafitu. materiał ten jest mniej podatny na niekontrolowane reakcje utleniania i akumulatory zawierające LTO mogą być przechowywane w formie naładowanej bez zagrożenia zapłonu baterii. Kolejnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo eksploatacji ogniwa jest kompozytowy elektrolit polimerowy, w którym zostały ograniczone ilości lotnych i palnych rozpuszczalników małocząsteczkowych. Dzięki temu, zredukowano zagrożenia wynikające z zapłonem akumulatora w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, zaprojektowane ogniwo jest w stanie uzyskiwać duże gęstości energii (ok. 90 Wh/kg) przy przepływie prądu o dużej gęstości, co pozwala na błyskawiczne ładowanie/rozładowanie akumulatora oraz uzyskiwanie mocy właściwej na poziomie 1500 W/kg. ogniwo litowo-jonowe; tlenek litowo-tytanowy; tlenek litowo-manganowy; akumulator; bezpieczeństwo; zobacz »
305. BDSW/341wynalazekChemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn, zwłaszcza N-nitrozo-L-prolinyInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukPrzedmiotem wynalazku jest czujnik chemiczny do selektywnego oznaczania wybranych toksycznych N-nitrozoamin, w tym N-nitrozo-L-proliny (Pro-NO), w którym zastosowano „inteligentny materiał” - molekularnie wdrukowany polimer. Toksyny te powstają podczas termicznej obróbki produktów mięsnych. Mogą być one przyczyną przewlekłych chorób, na przykład poważnych zaburzeń hormonalnych i raka. Wynalazek obejmuje zarówno wytwarzanie warstwy rozpoznającej N-nitrozo-L-prolinę z zastosowaniem wdrukowania molekularnego, jak i jej osadzanie na powierzchni przetwornika sygnału oraz zastosowanie tak otrzymanej warstwy jako elementu rozpoznającego czujników chemicznych do selektywnego oznaczania wybranych toksycznych N-nitrozoamin w żywności pochodzenia zwierzęcego. Czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, N-nitrozo-L-prolina, N-nitrozoamina, bezpieczna żywność, inteligentne materiały.zobacz »
306. BDSW/342wynalazekPOJAZD PODWODNY Z KADŁUBEM O ZMIENNEJ GEOMETRIIAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiePrzedmiotem wynalazku jest pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii. Zmiana geometrii kadłuba służy zmianie głębokości zanurzenia pojazdu podwodnego poprzez zmianę jego wyporności, i dokonuje się przy pomocy siłownika zmieniającego co najmniej jeden z wymiarów kadłuba, np. jego długość. Ponadto kadłub pojazdu podwodnego według wynalazku wykonany jest z lekkiej elastycznej rury, wykonanej z materiału o znacznej wytrzymałości na rozciąganie i umocowanej do zewnętrznego szkieletu o lekkiej konstrukcji, i wypełnionej sprężonym gazem o ciśnieniu regulowanym w zależności od chwilowej głębokości zanurzenia pojazdu w ten sposób, aby nieznacznie przewyższało ciśnienie wody panujące na danej głębokości. robot podwodny, zmienna wyporność, zmienna geometria, modułowość, elastyczny kadłub, prace podwodne, prace inspekcyjne, robot badawczy, prace konserwacyjne, ROV, UUV, AUV zobacz »
307. BDSW/343wynalazekUrządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzącychPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaPrzedmiotem wynalazku jest modułowe urządzenie do wspomagania osób niewidomych lub niedowidzących. Składa się ono z dwóch głównych modułów, rączki jak i trzpienia, które można łączyć jak i używać tylko samej rączki. Połączenie obu elementów sprawia, że urządzenie przypomina klasyczna laskę dla osób niewidomych. W module głównym – rączce umieszczono moduły GPS i GSM/GPRS, służące do zbierania lokalizacji osoby niewidomej i wysłania powiadomienia do bliskiej osoby o potrzebie pomocy. Na froncie znajdują się czujniki odbiciowe do skanowania najbliższej przestrzeni wokół. Wraz ze zbliżaniem się do przeszkody, urządzenie informuje użytkownika sygnałem dźwiękowym. Moduł dodatkowy – trzpień wyposażony jest w kółko, które przy kontakcie z podłożem informuje osobę niewidomą lub niedowidzącą o stanie powierzchni. W okolicy kółka znajduje się czujnik wilgotności gleby, który poinformuje sygnałem dźwiękowym o wjechaniu np. w kałużę. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy.mechatroniczny system wspomagania osób niewidomych, urządzenie do wspomagania osób niewidomych, niedowidzących, niepełnosprawnych, laska dla niewidomych, urządzenie modułowe, system modułowy.zobacz »
308. BDSW/344wynalazekNanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzaniaInstytut Materiałów Inżynierskich i BiomedycznychPrzedmiotem wynalazku są innowacyjne w skali świata nanostrukturalne materiały kompozytowe o osnowie ceramicznej oraz sposób ich wytwarzania, których wzmocnienie stanowią nanodruty jodosiarczku antymonu (SbSI) cechujące się silnie sprzężonymi własnościami ferroelektrycznymi oraz półprzewodnikowymi. Sposób otrzymywania nanostrukturalnego materiału kompozytowego według wynalazku umożliwia uzyskanie nanostrukturalnych włóknistych materiałów kompozytowych PVP/nanodruty SbSI oraz PAN/nanodruty SbSI. Tak otrzymane nano/mikro włókna kompozytowe charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami piezoelektrycznymi, oraz zmienną przewodnością prądu elektrycznego (materiał półprzewodnikowy lub dielektryczny), dzięki czemu posiadają szerokie spektrum aplikacyjne w dziedzinie przemysłu wysokich technologii ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu elektronicznego tzn. do budowy nanogeneratorów posiadających wysoką skuteczność przekształcania energii mechanicznej na energię elektryczną. Innowacyjne w skali świata włókniste nanokompozyty polimerowe; Nanokompozyty o specjalnych własnościach ferroelektrycznych oraz półprzewodnikowych; Włókniste maty z nanowłókien typu polimer/nanodruty jodosiarczku antymonu; Kompozyty posiadające wysoką skuteczność przekształcania energii mechanicznej na energię elektrycznązobacz »
309. BDSW/345wynalazekWarstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitoluInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukOpracowano czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w płynach ustrojowych, które mogą być użyte do wczesnej diagnozy zakażeń grzybiczych powodowanych przez grzyby Candida sp. Jako elementy rozpoznające czujników wykorzystano nowe polimery wdrukowywane molekularnie (MIP) o uporządkowanej makroporowatości. Sensory wykazują się znakomitą enancjoselektywnością i bardzo dobrą czułością oznaczeń. Ponadto, opracowany protokół wdrukowywania molekularnego może być użyty do wytwarzania czujników chemicznych selektywnych względem innych analitów cukrowych. Węglowodany są związkami aktywnymi biologicznie istotnymi w odżywianiu, metabolizmie, a ponadto stanowią element budulcowy komórek. Odgrywają one kluczowe role w rozrodczości, różnicowaniu komórek i immunizacji. Ze względu na ich istotne biologicznie funkcje jest duże zapotrzebowanie na rozwój metod do wykrywania i oznaczania węglowodanów w próbkach pochodzenia biologicznego. sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.zobacz »
310. BDSW/346wynalazekZintegrowany, miniaturowy spektrometr masPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazków jest miniaturowy spektrometr mas wykonany z zastosowaniem technik MEMS. Przeznaczony jest do precyzyjnej analizy jakościowej oraz ilościowej substancji chemicznych. Pierwszy z nich dotyczy konstrukcji, której ważnym składnikiem jest jonizator z wertykalną wyrzutnią elektronową. Nad katodą krzemową z warstwą nanorurek węglowych (CNT) ulokowane są pozostałe krzemowe elektrody źródła, odizolowane od siebie przez warstwy szkła. Drugi wynalazek opisuje konstrukcję wykorzystującą jonizator z planarną wyrzutnią elektronów, w które wszystkie elektrody wyrzutni ulokowane są w pewnej odległości od siebie, w jednej płaszczyźnie, na bazowym podłożu szklanym.Spektrometr mas, spektrometr MEMS, krzemowo-szklany chipzobacz »
311. BDSW/347wynalazekPlatforma załadowczo - wyładowcza dostosowana do lekkich samochodów dostawczych o masie do 3,5 tonyPolitechnika Lubelska Przedmiotem wynalazku jest platforma załadowczo – wyładowcza przeznaczona zwłaszcza do samochodów transportowych. Celem wynalazku jest ułatwienie procedury załadunku oraz wyładunku towarów, zwłaszcza w samochodach transportowych. Platforma załadowcza jest połączona z ramą nośną za pomocą liny oraz systemu bloczków. Rama nośna porusza się w profilach prowadzących za pomocą wózków nośnych. Podnoszenie oraz opuszczanie platformy odbywa się za pomocą nawijania oraz rozwijania liny z wciągarki linowej wyposażonej w hamulec. Do ramy nośnej przytwierdzone są podpory jezdne specjalnej konstrukcji, które mają możliwość składnia z pozycji poziomej do pozycji pionowej i odwrotnie. Profile prowadzące przytwierdzone są do podłogi ładowni samochodu za pomocą zestawu mocującego oraz dźwigni zaciskowych z zestawem mocującym. W celu ułatwienia umiejscowienia ładunków na platformie załadowczej przytwierdzone są rampy najazdowe do platformy.Platforma załadowczo - wyładowcza, Poczta Polska, zobacz »
312. BDSW/348wynalazekSposób wytwarzania węgli aktywnych z Paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare)Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieStosując liście z paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare) można otrzymać węgle aktywne o wysokiej adsorpcji CO2. Metoda ich otrzymywania polega na łączeniu się ze sobą paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare), która uprzednio była przemywana z celu usunięcia zanieczyszczeń i suszona w temperaturze 110°C z wodnym roztworem KOH w stosunku masowym węgiel: modyfikator 1:1 i impregnowana od 1 do 3 godzin. Następnie próby suszy się w temperaturze 200ºC przez 19 godzin. Kolejnym etapem jest piroliza w zakresie temperatur 550-1000ºC przez okres 1 godziny w atmosferze azotu z przepływem 18l/h. Otrzymany materiał traktuje się wodą destylowana w celu wypłukania pozostałości KOH. Następnie traktujemy 1n HCl i pozostawiamy na okres 19 godzin. Po upływie czasu wypłukujemy modyfikator wodą destylowaną do uzyskania pH 7. Suszenie w temperaturze 200ºC. Sposób według wynalazku pozwala na uzyskanie węgli aktywnych z paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare) o podwyższonej adsorpcji. węgiel aktywny; paproć zwyczajna; adsorpcja modyfikacjazobacz »
313. BDSW/349wynalazekUkład zawieszenia kół jezdnych o jednym stopniu swobody i osi obrotu położonej w płaszczyźnie symetrii kołaPolitechnika ŁódzkaZespół zwrotnicy i piasty jednostronnej przedniego koła kierowanego o jednym stopniu swobody i osi obrotu położonej w płaszczyźnie koła, zastosowanie do pojazdów trójśladowych w układzie 2+1 takich jak motocykle, skutery, pojazdy lekkie napędzane silnikiem lub siłą mięśni. Układ zapewnia poprawną geometrię układu kierowniczego, stabilizującą tor jazdy i zapewniającą niskie opory toczenia. Cechuje go prostota konstrukcji i zwarta budowa, pozwalająca na zmniejszenie gabarytów pojazdu i jego masy. Przeznaczony do pracy w układzie kierowniczym z kompensacją Ackermanna, tj. w układzie trapezowym drążków kierowniczych, zapewniającym odpowiednie prowadzenie kół w czasie jazdy po łuku.Motoryzacja, pojazdy, zawieszenie, układ jezdny, układ kierowniczy, koła skrętne, piasta, zwrotnica, samochód, trójkołowiec, motocyklzobacz »
314. BDSW/350wynalazekSposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów ze szkieł metalicznychPoliechnika WarszawskaSposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów (druku 3D) ze szkieł metalicznych z wykorzystaniem procesu stapiania kolejnych warstw materiału wiązką lasera lub wiązką elektronów, charakteryzuje się tym, że każdą z warstw materiału przetapia się dwukrotnie, przy czym w pierwszym kroku stosuje się parametry dające przetop krystaliczny, a kolejno przetapiane ścieżki wiązki graniczą ze sobą, zaś w drugim kroku stosuje się parametry dające przetop amorficzny, a kolejno przetopione ścieżki lub miejsca nie graniczą ze sobą i/albo pomiędzy skanowaniem kolejnych ścieżek lub miejsc zachowuje się przerwę nie krótszą niż 10 ms. Taka strategia przetapiania pozwala wytworzyć gęste, szkliste wyroby o geometrii niemożliwej do uzyskania innymi metodamitechnologie przyrostowe, szkła metaliczne, selektywne przetapie proszków, metalurgia proszkówzobacz »
315. BDSW/351wynalazekSposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznymPolitechnika LubelskaRacjonalnie gospodarowanie energią elektryczną w pojazdach jest jednym z priorytetowych zadań w układach z autonomicznym zasilaniem. Szczególnie ważne jest to w przypadku pojazdu napędzanego silnikiem elektrycznym. Jednym z największych odbiorników energii w pojazdach jest układ zapewnienia komfortu termicznego w kabinie pasażerskiej. Badania przeprowadzone we współpracy z przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej MPK Lublin wykazały, że co najmniej połowa energii zakumulowanej w bateriach elektrochemicznych pojazdu zużywana jest na zapewnienie komfortu cieplnego pasażera. Istnieje możliwość zastąpienia części drogich akumulatorów elektrochemicznych zasobnikiem gromadzącym energię w formie ciepła lub chłodu. Zasadność stosowania takiego rozwiązania potwierdzono podczas badań laboratoryjnych. Uzyskano obiecujące rezultaty w zakresie gromadzenia energii chłodu, porównywalne z możliwościami źródeł elektrochemicznych, przy jednoczesnej wielokrotnej redukcji kosztów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem takiego rozwiązania jest większa żywotność magazynu energii od zasobnika elektrochemicznego. Szacuje się ją na około 20 lat, co całkowicie deklasuje baterie elektrochemiczne.magazynowanie ciepła, magazynowanie chłodu, pojazd elektryczny, pompa ciepłazobacz »
316. BDSW/352wynalazekŚrodek dezynfekcyjno-myjący zawierający ciecze jonowe z kationem benzetoniowym, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie jako środek bakteriobójczyPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku są ciecze jonowe z kationem benzetoniowym i anionem z grupy: mrówczan, lub propionian, lub benzoesan, lub (L,D)-jabłczan, lub sorbinian, lub (L)-mleczan, oraz sposoby ich otrzymywania obejmujące reakcję wymiany anionu prowadzoną w wodzie lub alkoholu. Wydzielenie produktów z układu przebiega przy wykorzystaniu procesu sączenia próżniowego, ługowania lub ekstrakcji dwufazowej za pomocą niepolarnych rozpuszczalników organicznych. W wynalazku opisano również sposoby otrzymywania środków dezynfekcyjno-myjących zawierające ciecze jonowe z kationem benzetoniowym, w których rolę rozpuszczalnika pełni woda, krótkołańcuchowe alkohole lub DMSO. Uzyskane preparaty mają zastosowanie do odkażania powierzchni z różnego rodzaju materiałów, zwłaszcza do sterylizacji rąk, tkanin z włókien naturalnych i syntetycznych, oraz powierzchni metalowych, szklanych i polimerowych. Ich wysoką skuteczność potwierdzają niskie wartości MIC oraz MBC w przeprowadzonych badaniach biologicznych. Ciecze jonowe, benzetonium, dezynfekcja, bakteriocyd.zobacz »
317. BDSW/353wynalazekKondensator elektrochemicznyPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest kondensator elektrochemiczny (KE), na bazie elektrod z węgla aktywnego o wysokorozwiniętej powierzchni właściwej, pracujący w wodnym roztworze zawierającym mieszaninę anionów selenocyjanianowego oraz siarczanowego(VI), w szczególności w wodnym roztworze mieszaniny selenocyjanianu potasu (KSeCN) oraz siarczanu(VI) potasu, jako elektrolicie o właściwościach redoks, mający zastosowanie jako urządzenie do magazynowania energii. Dzięki rozwiązaniu według wynalazku poprawie uległa charakterystyka pracy kondensatora, polepszono propagację ładunku oraz wydajność zachodzących procesów ładowania/wyładowania Jednocześnie, rozwiązanie to pozwoliło znacznie obniżyć koszty przygotowania elektrolitu, poprzez zastosowanie niskiego stężenia soli selenocyjanianowej. Ponadto, strategia elektrolitów mieszanych sprzyja formulacji elektrolitów bardziej przyjaznych dla środowiska, a tym samym tworzeniu „zielonych” kondensatorów elektrochemicznych. Kondensator elektrochemiczny, elektrolity wodny, elektrolity o właściwościach redokszobacz »
318. BDSW/354wynalazekSposób wytwarzania nanodendrytycznych cząstek srebra na implancie metalowym lub metalowo-ceramicznym, korzystnie tytanowymPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanodendrytycznych cząstek srebra na implancie metalowym lub metalowo-ceramicznym, korzystnie tytanowym, w którym na implancie metalowym lub metalowo-ceramicznym, wytwarza się strukturę porowatą poprzez zastosowanie metalurgii proszków lub utlenianie anodowe. Następnie implant zanurza się w elektrolicie o temperaturze 15−20℃, zawierającym jony srebra i poddaje się procesowi elektrolitycznego katodowego osadzania nanodendrytów srebra przy potencjale katodowym, korzystnie -1V względem potencjału obwodu otwartego. Czas trwania procesu zależny jest od wielkości osadzanych cząstek, korzystnie 1 min. Elektrolit podczas osadzania nanodendrytów srebra jest mieszany mieszadłem z szybkością 30−50 obrotów/minutę. Po osadzeniu nanodendrytów srebra powierzchnię implantu metalowego lub metalowo-ceramicznego przepłukuje się wodą destylowaną i suszy. Tak wytworzona powierzchnia implantu charakteryzuje się biozgodnością oraz właściwościami bakteriobójczymi.Tytan, Srebro, nanodendryty, implant, kompozyt, zobacz »
319. BDSW/355wynalazekSposób separacji i zatężenia kwasu bursztynowegoPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób separacji i zatężania kwasu bursztynowego, w którym do wodnego roztworu kwasu bursztynowego o stężeniu 3,64 g/dm3 dodaje się glicerol o stężeniu 1,77 g/dm3, laktozę o stężeniu 0,13 g/dm3, etanol o stężeniu 0,75 g/dm3 oraz kwasy: mrówkowy o stężeniu 1,2 g/dm3, mlekowy o stężeniu 0,85 g/dm3 i octowy o stężeniu 1,2 g/dm3. Następnie roztwór miesza się i w trakcie mieszania reguluje się pH dodając wodorotlenek sodu do pH 8-10. Powstałą mieszaninę w celu uzyskania dwóch frakcji – zatężonego retentatu i zubożonego permeatu – podaje się separacji w procesie nanofiltracji, a w dalszej kolejności retentat poddaje się procesowi elektrodializy bipolarnej.Kwas bursztynowy, roztwór pofermentacyjny, nanofiltracjia, elektrodializa bipolarna zobacz »
320. BDSW/356wynalazekGłowica perforująca pasy napędowe i przenośnikowePolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest zautomatyzowana głowica wykonująca przelotowe otwory w kompozytowych pasach napędowych i przenośnikowych. Jej konstrukcja zapewnia spełnienie wymagań związanych z perforacją, czyli: uzyskanie docisku perforowanego tworzywa do podpory, wykonanie przelotowego otworu o żądanej geometrii, zdarcie perforowanej taśmy z elementu roboczego, a także usunięcie odpadu po procesie perforacji, dokonywanym bez użycia przeciwstempla, co eliminuje konieczność wzajemnego pozycjonowania podzespołów w ruchu. Wykonywanie tych czynności odbywa się automatycznie bez potrzeby ingerencji pracownika. Podstawowym elementem głowicy jest uniwersalny zespół stempla zawierający: zintegrowany układ usuwania odpadu, mechanizm docisku i zdzierania perforowanej taśmy oraz wymienne ostrze. Sposób integracji elementów pozwala na łatwe jej przezbrojenie w celu zmiany rozmiaru wykonywanego otworu. Jedynym członem napędowym głowicy perforującej jest siłownik pneumatyczny dwustronnego działania.Perforacja, głowica perforująca, pasy przenośnikowe, pasy napędowe zobacz »
321. BDSW/357wynalazekProtonowe ciecze jonowe z kationem 1-metylo-4-piperydynoliowym i anionami alkilokarboksylanowymi, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki myjąco-dezynfekującePolitechnika PoznańskaIstotą wynalazku jest 14 nieopisanych dotąd protonowych cieczy jonowych składających się z hydrofilowego kationu 1-metylo-4-piperydynoliowego oraz anionu prostołańcuchowego kwasu karboksylowego zawierającego w strukturze od 1 do 18 atomów węgla. Odkryte związki stanowią szereg homologiczny, co ułatwia wybór cieczy jonowej o ściśle określonej intensywności działania. Wybrany kation heterocykliczny warunkuje silne właściwości antybakteryjne wynalazku, a anion pochodzenia naturalnego wzmacnia te właściwości oraz nadaje aktywność powierzchniową. Przedmiot wynalazku otrzymuje się z tanich substratów, a nieskomplikowana synteza prowadzona jest w temperaturze otoczenia, dzięki czemu sumaryczny koszt produkcji jest niski. Prawie wszystkie otrzymane ciecze jonowe wykazują bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie, co umożliwia wygodne zastosowanie w postaci roztworów wodnych. Forma użytkowa wynalazku wykazuje wysoką skuteczność mycia i dezynfekcji nawet przy niskich stężeniach substancji czynnej. Ciecze jonowe, protonowe sole amoniowe, karboksylany, reakcja protonacji, surfaktanty anionowe, aktywność powierzchniowa, aktywność antybakteryjna, sanityzacja, dezynfekcjazobacz »
322. BDSW/358wynalazekPrzekładnia toczna mimośrodowaPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest przekładnia toczna mimośrodowa składająca się z wału wejściowego, na którym osadzone są mimośrodowe zespoły toczne oraz z wału wyjściowego, na którym osadzone są współosiowo koła krzywkowe. Liczba mimośrodowych zespołów tocznych odpowiada liczbie kół krzywkowych. Wprawienie w ruch obrotowy wału wejściowego powoduje obtaczanie się mimośrodowych zespołów tocznych po powierzchniach czynnych kół krzywkowych, powodując obrót wału wyjściowego. Przekładnia toczna, przekładnia mimośrodowazobacz »
323. BDSW/359wynalazekStół obrotowyPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest stół obrotowy, do bezstopniowego – ciągłego pozycjonowania kątowego elementów maszyn lub przedmiotów obrabianych. Mechanizm napędu wrzeciono-tarczy w tym rozwiązaniu stanowią usytuowane współosiowo uzębienie czołowe o skośnej linii zębów i uzębienie czołowe przekładni spiroidalnej, które są zazębione ze znajdującym się na wale odpowiednio kołem walcowym o śrubowej linii zębów oraz zwojem ślimaka walcowego przekładni spiroidalnej. Uzębienie czołowe o skośnej linii zębów jest sztywno połączone z wrzeciono-tarczą, a uzębienie czołowe przekładni spiroidalnej jest osadzone obrotowo na wrzeciono-tarczy na łożysku tocznym i łączy się z wrzeciono-tarczą poprzez rozłączalne sprzęgło zębate. Napęd stołu dzięki proponowanemu rozwiązaniu może pracować w układzie pojedynczym tj. napędzać wrzeciono-tarczę stołu za pomocą przekładni o wysokiej wydajności (uzębienie czołowe zazębione z kołem zębatym o śrubowej linii zęba) lub w układzie hybrydowym po załączeniu sprzęgła. stół obrotowy, przekładnia spiroidalna, koło walcowe o śrubowej linii zęba, uzębienie czołowe, napęd hybrydowy zobacz »
324. BDSW/360wynalazekSposób wytwarzania 2-fenyloetanoluPolitechnika Warszawska2-fenyloetanol (2-PE) to aromatyczny alkohol o różanym zapachu i o szerokim spektrum zastosowania (gł. w przemyśle spożywczym czy kosmetycznym). Produkcja 2-PE z wykorzystaniem drożdży jest alternatywną metodą do ekstrakcji z płatków kwiatów czy syntezy chemicznej. Pozwala ona na otrzymanie aromatu o statusie naturalnego produktu w konkurencyjnej cenie do naturalnego aromatu uzyskiwanego z materiału roślinnego. Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie oleju rzepakowego do ekstrakcji in situ 2-PE z cieczy hodowlanej, którego wykorzystanie zwiększyło ponad trzykrotnie wydajność produkcji 2-PE przez drożdże. Zgodnie z wynalazkiem, prowadzi się dwufazową płynną hodowlę okresową drożdży. Na zakończenie bioprocesu, z cieczy pohodowlanej uzyskuje się fazę organiczną, czyli olej rzepakowy zawierający 2,8% 2-PE oraz fazę wodną, z której można uzyskać czysty naturalny 2-PE stosując współopracowaną przeze mnie metodę olej rzepakowy, ekstrakcja, 2-fenyloetanol, bioprodukcja, drożdżezobacz »
325. BDSW/361wynalazekSposób otrzymywania liniowych biopolioli poliestrowychPolitechnika GdańskaPoliole poliestrowe wykorzystywane są w produkcji termoplastycznych oraz elastomerowych materiałów poliuretanowych, pianek, klejów oraz farb. Dotychczas stosowane, ogólnodostępne poliole poliestrowe są w 100% pochodzenia petrochemicznego. Obecnie widoczny wzrost zainteresowania jak najefektywniejszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ukierunkowany jest zmniejszającymi się zasobami paliw kopalnych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania biopolioli poliestrowych w 100% pochodzenia naturalnego, które charakteryzują się takimi samymi właściwościami co ich petrochemiczne odpowiedniki. Dzięki temu biopoliole otrzymane tym sposobem mogą sukcesywnie pełnić rolę zamienników w syntezie poliuretanów co prowadzi do zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych. Udowodniono, że dzięki zastosowaniu surowców pochodzenia naturalnego zmniejszeniu ulega m.in. emisja gazów cieplarnianych oraz zużycie energii co w efekcie umożliwia obniżenie kosztów produkcji biopolioli tym sposobem.liniowe biopoliole poliestrowe, sposób otrzymywania zobacz »
326. BDSW/362wynalazekPrzyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku belPolitechnika LubelskaWynalazek dotyczy platformy do załadunku bel, oraz układu hydraulicznego do załadunku bel. Przyczepa służy do samozaładunku bel, ich transportu na miejsce stogowania oraz ich zestogowania,. Wynalazek składa się z: podwozia, platformy ładunkowej, chwytaka bel, urządzenia przesuwacza bel, dyszla przyczepy, podnośnika bel, układu hydraulicznego do załadunku bel.samozaładunek bel, przyczepa do bel, przewóz bel, zobacz »
327. BDSW/363wynalazekŁadowarka czołowaPolitechnika LubelskaIstotą proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego jest to, że składa się z podwozia do którego zamontowane są szyny jezdne, na których znajduje się rama główna. Do ramy głównej przymocowany jest mechanizm ustalający kąt wychylenia ładowarki, składający się z płyt ustalających, do których zamocowane są siłowniki połączone z płytą przegubową. Rama połączona jest za pomocą siłowników z płytą ustalającą. Napęd członów równoległoboku przeniesiono na tył ramy i zamocowano na sworzniach do ramy przesuwnej, jednocześnie zmniejszając długość przewodów hydraulicznych potrzebnych do zasilenia silników linowych odpowiedzialnych za wychylenia ramienia. Ponadto dodano możliwość przesuwania ramy wzdłuż podwozia. Liniowy ruch ramy zrealizowano za pomocą prowadnic zamontowanych na podwoziu oraz ramy przesuwnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu rama ładowarki posiada dwa stopnie swobody a nie jeden, jak to jest w dotychczasowych rozwiązaniach.ładowarkazobacz »
328. BDSW/364wynalazekMasa ceramiczna o właściwościach dylatancyjnych i zastosowanie masy ceramicznejPolitechnika WarszawskaZgłaszane wynalazki stanowią pakiet technologiczny obejmujący opracowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem oraz innowacyjnych materiałów kompozytowych z ich udziałem przeznaczonych do ochrony ciała człowieka. Unikatową cechą tych cieczy jest gwałtowny wzrost lepkości pod wpływem przyłożonej siły. Pod wpływem uderzenia ciecze te chwilowo przyjmują właściwości typowe dla ciała stałego, dzięki czemu są zdolne do rozpraszania energii. Zastosowanie cieczy zagęszczanych ścinaniem w projektowaniu materiałów ochronnych pozwala na stworzenie inteligentnych materiałów protekcyjnych, które w czasie normalnej eksploatacji są elastyczne, natomiast w przypadku nagłych zdarzeń „utwardzają się” zapewniając ochronę ciała przed urazem. Takie rozwiązanie daje komfort użytkowania, a także zapewnia duży stopień protekcji materiałom z ich udziałem. Ochroną prawną objęte są opracowane ciecze, sposób ich immobilizacji oraz nagolenniki piłkarskie. - materiały kompozytowe; - ciecze zagęszczane ścinaniem; - inteligentne materiały; - elastyczne materiały protekcyjne; - absorpcja energii; - rozpraszanie energii. zobacz »
329. BDSW/365wynalazekUstnik dwudrożny przeznaczony do pobierania fazy oddechowej wraz z materiałem tłaUniwersytet ŚląskiIstotą ustnika dwudrożnego przeznaczonego do pobierania fazy oddechowej wraz z materiałem tła jest to, że składa się z zaopatrzonej w otwór do wdmuchiwania powietrza części końcowej, rozgałęziającej się na dwa kanały: wlotowy do pobierania powietrza z otoczenia i kanał wylotowy do wydychania powietrza, przy czym kanał wlotowy i kanał wylotowy połączone są poprzez zawory jednokierunkowe (zwrotne) z uchwytami materiału porowatego i/lub filtra, w których osadzone są wkłady zawierające materiał porowaty i/lub filtr. Prototyp ustnika wykonano z antybakteryjnego tworzywa - poliwęglanu przy użyciu drukarki 3D.ustnik do pobierania fazy oddechowej, analiza skaningowa, profilaktyka w onkologii, polimerowe materiały porowate, markery nowotworowe;zobacz »
330. BDSW/366wynalazekUrządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowychPolitechnika LubelskaUrządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych składa się z plazmotronu z wyładowaniem barierowym powierzchniowym oraz przewijarki rolkowej, na którą nawinięty jest obrabiany plazmowo materiał celulozowy w postaci taśmy. Reaktor plazmowy składa się płyty dielektrycznej, na której na jednej powierzchni w części środkowej, wertykalnie umieszczona jest elektroda uziemiona, zaś po drugiej stronie w jednakowej odległości od elektrody uziemionej umieszczone są elektrody wysokonapięciowe, połączone przewodem z układem zasilania. Gaz roboczy dostarczany do reaktora przez dyfuzor, po obróbce plazmowej jest kierowany w stronę taśmy celulozowej przesuwanej prostopadle w stosunku do położenia reaktora, wraz z aktywnymi cząstkami wytworzonymi podczas reakcji. Reaktor jest przystosowany do pracy w warunkach ciśnienia atmosferycznego i zasilania sieciowego.reaktor plazmowy, plazma niskotemperaturowa, modyfikacja powierzchni, materiały celulozowezobacz »
331. BDSW/367wynalazekMetoda kalibracji siły bocznej w mikroskopie AFM i urządzenie do kalibracji siły bocznej w mikroskopie AFMInstytut Podstawowych Problemów Techniki PANPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do kalibracji siły bocznej wywieranej przez dźwignię pomiarową w mikroskopach sił atomowych (AFM). Urządzenie rejestruje siłę z jaką działa na nie ślizgające się po jego powierzchni roboczej ostrze dźwigni pomiarowej. Następnie dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu wyniki pomiaru siły z urządzenia są korelowane z pomiarami sygnału skręcenia belki pomiarowej AFMu i na tej podstawie wyznaczany jest współczynnik kalibracyjny sygnału skręcenia do rzeczywistej siły wywieranej przez ostrze pomiarowe. mikroskop sił atomowych, nanotrybologia, afm, lfm, kalibracja, siła boczna, kalibratorzobacz »
332. BDSW/368wynalazekOtrzymywanie pianek integralnych metodą przyjazną dla środowiskaPolitechnika WarszawskaWynalazek dotyczy sposobu otrzymywania poliuretanowych pianek integralnych metodą przyjazną dla środowiska na drodze reakcji prepolimerów diizocyjanianów ze związkami wielowodorotlenowymi, w której zamiast użycia szkodliwych dla atmosfery ciekłych węglowodorów pełniących rolę środków spieniających stosuje się addukty ditlenku węgla z aminami organicznymi zawierającymi jednocześnie w jednej cząsteczce ugrupowania aminowe pierwszorzędowe –NH2; drugorzędowe – NH oraz trzeciorzędowy –N. Ponadto stosowane substancje aminowe przyśpieszają głównie procesy żelowania mieszaniny spieniającej, co pozwala na eliminację lub znaczne ograniczenie użycia dotychczas szeroko stosowanych metalicznych soli kwasów karboksylowych.pianki poliuretanowe integralne, ochrona środowiska, addukty ditlenku węgla z organicznymi aminamizobacz »
333. BDSW/369wynalazekSposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznejPolitechnika LubelskaZe względu na charakter sieci elektroenergetycznej możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych są bardzo ograniczone, a wiele prac opiera się jedynie o symulacje. Prowadzi to do wielu uproszczeń oraz nie uwzględnia wszystkich warunków jakie panują w sieci. Proponowane rozwiązanie stanowi układ emulatora programowo-sprzętowego do badania przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej, który składa się z: modelu fragmentu sieci elektroenergetycznej, matrycy stycznikowo przekaźnikowej, wzmacniacza sygnałów oraz systemu czasu rzeczywistego. Za pomocą systemu czasu rzeczywistego poprzez wzmacniacz sygnału wprowadzane są zakłócenia do modelu sieci. Matryca stycznikowo przekaźnikowa umożliwia czasowe zwieranie lub rozwieranie poszczególnych faz lub fragmentów sieci. Uzupełnieniem emulatora sieci są modele rzeczywiste obciążeń nieliniowych. Dołączenie przekształtnika do takiego modelu sieci umożliwia przebadanie go pod kątem pełnej gamy stanów przejściowych, zwarć, zakłóceń i zaburzeń. emulacja sieci elektroenergetycznej, przekształtnik, źródła odnawialnezobacz »
334. BDSW/370wynalazekCykloergometr horyzontalnyPolitechnika GdańskaCykloergometr horyzontalny jest urządzeniem medycznym wspierającym badania diagnostyczne w kierunku chorób układu krążenia oraz treningach wydolnościowych w trakcie których kontroluje się pracę układu sercowo-naczyniowego. W trakcie prób wysiłkowych dokonuje się pomiaru parametrów stanu zdrowia, np. badania USG, echo serca, pomiar ciśnienia krwi itp. Leżąca pozycja pacjenta na urządzeniu zapewnia mu wygodę oraz umożliwia stosowanie wynalazku niezależnie od wzrostu pacjenta. Pacjent w trakcie wykonywania ćwiczeń wysiłkowych przy pomocy jednostki obciążeniowej (wprawianie w ruch pedałów), jest przechylany wraz z łożem na jeden z boków (lewy lub prawy). W tym czasie przeprowadza się badania diagnostyczne, co pozwala uzyskać dokładniejszy zakres informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Pacjent przechylany jest na tą samą stronę po której znajduje się jego serce w celu zwiększenia kontrastu obrazu. Dzięki zastosowaniu siłowników możliwa jest regulacja zakresu położenia łoża oraz jednostki obciążeniowej tj. ruchu pionowego, czyli obniżenia i podwyższenia łoża oraz ruchu poziomego tj. przechyłu na boki w obie strony do kąta 45°. Ruch prostoliniowy siłowników (Rys. 1) przekształcany jest w ruch obrotowy łoża (Rys. 2), dzięki zastosowaniu łożysk i wałków. Obniżając wysokość skrajnych siłowników np. lewych wraz z podwyższeniem wysokość skrajnych prawych siłowników powodujemy obrót łoża. Siłowniki umiejscowione są na podstawie, a w swojej konstrukcji wyposażone są w silniki elektryczne wraz z przekładnią ślimakową. Cykloergometr według wynalazku zawiera unikatową podstawę dzięki której po raz pierwszy na świecie wprowadzono tak dużą mobilność urządzenia oraz nośności łoża. Cykloergometr horyzontalny, Urządzenie medyczne, Badania diagnostyczne układu sercowo-naczyniowegozobacz »
335. BDSW/371wynalazekNowa pochodna lupeoluPolitechnika Krakowska im. T. KościuszkiPrzedmiotem wynalazku jest nowy, nie opisany dotychczas w literaturze związek biologicznie aktywny, pozyskany w wyniku modyfikacji struktury naturalnego alkoholu triterpenowego występującego w korze brzozy. Nowa pochodna wykazuje efektywniejsze działanie antyoksydacyjne i proliferacyjne w porównaniu z wyjściowym surowcem. Jak wskazują wyniki testów in vitro z udziałem hodowli komórkowej skóry ludzkiej, otrzymana substancja charakteryzuje się zdolnością do inicjacji procesów odbudowy komórek skóry. Pochodna ta jest aktywna w stosunku do fibroblastów, jak i keratynocytów, wpływając na znaczne przyspieszenie procesu odbudowy uszkodzeń skóry. Ponadto, otrzymany związek wykazuje zdolność do neutralizacji wolnych rodników, które są główną przyczyną postępującego procesu starzenia się skóry. Co istotne, substancja ta nie wykazuje potencjału drażniącego w stosunku do komórek skóry. Opisana pochodna może znaleźć zastosowanie jako potencjalny składnik aktywny preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych przeznaczonych dla szerokiej grupy odbiorców, do pielęgnacji, regeneracji i poprawy stanu skóry. pochodna triterpenu, substancja biologicznie aktywna, proliferacja komórek, regeneracja naskórkazobacz »
336. BDSW/372wynalazekUrządzenie do wspomagające komfortu i bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnychPolitechnika Rzeszowska im.Ignacego ŁukasiewiczaUrządzenie przeznaczone jest do poprawy komfortu, bezpieczeństwa i opieki w mieszkaniach osób w podeszłym wieku lub osób chorych posiadających możliwość poruszania się. Urządzenie składa się z jednostki sterującej umieszczonej w drewnianej obudowie oraz modułów LED/IR. Urządzenie charakteryzuje się tym, że w panelu sterowania wyświetlane są informacje na temat ewentualnych zmian w zachowaniu użytkownika w porównaniu do wcześniejszego okresu, zapewniając również możliwość zdiagnozowania w sposób pośredni wystąpienia ewentualnej choroby, oraz istnieje możliwość raportowania stosowania się do zaleceń lekarskich czy też wspomagania szeroko rozumianego komfortu i bezpieczeństwa użytkownika w jego mieszkaniu. Oznaki choroby można również wnioskować też na podstawie informacji pochodzących z czujników nacisku znajdujących się w łóżku. Wygenerowane raporty są pomocne dla personelu medycznego, w kwestii kontrolowania stosowania się do ich zaleceń gdy użytkownik cechuje się małą samodyscypliną wspomaganie, pomoc osobom starszym, niepełnosprawność, Raspberry Pizobacz »
337. BDSW/373wynalazekMieszanka na elastyczny kompozyt ceramizującyPolitechnika ŁódzkaBędący istotą wynalazku elastyczny kompozyt ceramizujący pod wpływem działania ognia zmienia swoją strukturę z elastycznej gumy na porowatą ceramikę. Nowo wytworzona, porowata faza ceramiczna chroni wnętrze pokrytego nią materiału przed dalszą degradacją. Aby mogło dojść do ceramizacji konieczny jest dodatek specjalnego napełniacza, tak zwanego topnika, charakteryzującego się niską temperaturą mięknienia. Napełniacz ten ma za zadanie połączyć ze sobą cząstki innych, odpornych termicznie napełniaczy zanim matryca polimerowa ulegnie dekompozycji pod wpływem temperatury. Wytworzona z takiego materiału osnowa na kable elektryczne jest w stanie chronić miedzianą żyłę zapewniając transport energii elektrycznej w trakcie trwania pożaru. Podtrzymując w ten sposób działanie kluczowych instalacji przeciwpożarowych (wind, systemów monitoringu, zraszaczy itp.), które pozwalają na znacznie sprawniejsze prowadzenie akcji ewakuacyjnych i gaśniczych w wypadku wystąpienia pożaru.ceramizacja, kauczuk butadienowo-styrenowy, ognioodporność, stabilność termicznazobacz »
338. BDSW/374wynalazekSposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznejPolitechnika GdańskaZastosowanie wynalazku pozwoli ściśle zmierzyć warunki termiczne panujące podczas lotu rakiety. Umożliwi to projektowanie eksperymentów wynoszonych w przestrzeń kosmiczną według prawdziwych warunków lotu, a nie tylko wg ogólnych wytycznych jak to się odbywa obecnie. Istotą rozwiązania jest pomiar strumienia ciepła generowanego na płaszczu rakiety kosmicznej od oporów aerodynamicznych podczas lotu. Sposób polega na przymocowaniu wewnątrz rakiety odpowiedniej konstrukcji w kształcie pierścienia z materiału możliwie podobnego do materiału płaszcza rakiety. Konstrukcja zawiera szyjkę, która wymusza jednorodny przepływ ciepła, co oznacza prosty, jednowymiarowy model przepływu ciepła, idealny do identyfikacji. Na końcach szyjki zostanie umieszczona termopara. Duża wewnętrzna masa pozwala zmagazynować odpowiednio dużą energię cieplną. Dzięki temu, że ten zbiornik długo przyjmuje ciepło, zapewniona jest różnica temperatur między końcami szyjki co zwiększa dokładność pomiaru przepływu ciepła. przepływ ciepła, rakieta sondażowa, technologie kosmicznezobacz »
339. BDSW/375wynalazekSposób otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynuUniwersytet Śląski w KatowicachPrzedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu charakteryzujący się tym, że w pojedynczym reaktorze lub w kaskadzie szeregowo połączonych ze sobą reaktorów przygotowuje się mieszaninę zawierającą 5-jodo-2,2’-bitiofen, [PdCl2(PAr3)2], gdzie Ar to fenyl lub podstawiony fenyl, CuX, gdzie X to Cl, Br lub I oraz trialkiloaminę, w odpowiednich proporcjach molowych w rozpuszczalniku w postaci ketonu alifatycznego lub cyklicznego, po czym przez tak przygotowaną mieszaninę przepuszcza się gazowy, suchy 1,3-butadiyn, w strumieniu gazu obojętnego i temperaturze pokojowej, następnie zawartość reaktora miesza się za pomocą mieszadła w temperaturze pokojowej, po czym odparowuje się lotne frakcje z mieszaniny poreakcyjnej, natomiast stałą pozostałość poddaje się chromatografii kolumnowej. Otrzymany takim sposobem produkt może by użyty do syntezy pochodnych tiofenu, furanu, pirolu lub do otrzymywania polimerów przewodzących.synteza organiczna, sprzęganie Sonogashiry, pochodna 1,3-butadiynu, 2,2’-bitiofen zobacz »
340. BDSW/376wynalazekSposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusachPolitechnika LubelskaUkład wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych ma za zadanie zapewnić ciągłość zasilania podzespołów trolejbusu podczas przejazdu przez izolatory (czyli zaniku zasilania). Odbywa się to przez krótkotrwałe dołączenie układu baterii poprzez układ przyłączeniowy bezpośrednio do obwodu odbiorczego, przy czym ciągle spełniony jest warunek podwójnej izolacji. trolejbusy, podwójna izolacja, zasilanie przy zaniku napięcia, izolatoryzobacz »
341. BDSW/377wynalazekUkład i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznejPolitechnika LubelskaZaproponowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu do magazynu energii składającego się z nowych baterii, dodatkowego zestawu baterii z wtórnego obiegu (np. z pojazdów elektrycznych), wraz z przekształtnikiem dopasowującym DC/DC. Możliwe jest również wprowadzenie więcej niż jednego zestawu baterii z wtórnego obiegu, także w sytuacji, gdy wszystkie zestawy różnią się typem baterii. Sterowanie takim układem odbywa się na zasadzie jak największego wykorzystania baterii z wtórnego obiegu, przy jednoczesnym minimalizowaniu przepływów energii z baterii głównej.magazynowanie energii, drugie życie baterii, baterie wyeksploatowanezobacz »
342. BDSW/378wynalazekUkład i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DCPolitechnika LubelskaZ powodów konieczności zwiększania niezawodności systemu elektroenergetycznego, oraz utrzymania ciągłości dostaw w razie awarii lub planowych napraw konieczne jest stosowanie mobilnych systemów zasilania. Niestety układy te nie są w stanie dostarczyć mocy wystarczającej do zadziałania zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz nadprądowych w wystarczająco krótkim czasie aby zapewnić bezpieczeństwo. Proponowane rozwiązanie łączy układ przekształtnika łączony z generatorem synchronicznym oraz kinetycznym zasobnikiem energii, celem stworzenia stabilnego układu zasilania zdolnego do zapewnienia wystarczającej mocy do zadziałania zabezpieczeń. Podczas zwarcia, przekształtnik chroni się przed uszkodzeniem odcinając przepływ prądu. W takiej sytuacji do chwilowego zwiększenia prądu zwarciowego wykorzystuje się energię zgromadzoną w zasobniku kinetycznym, chwilowo pompując ją do punktu zwarcia.prąd zwarciowy, zabezpieczenia, zwiększanie prądu zwarciowego, generator synchroniczny, przekształtnik AC/DCzobacz »
343. BDSW/379wynalazekSposób pomiaru wilgotności powietrzaPolitechnika WrocławskaPrzedmiotem wynalazku jest w pełni optyczny sposób pomiaru wilgotności powietrza. Dotychczas znane higrometry (kondensacyjne, higroskopowe, termodynamiczne) posiadają szereg wad związanych z ceną i złożoną budową czy konieczność zasilania. Urządzenie pracujące w oparciu o sposób pomiaru według zgłoszenia nie posiada powyższych ograniczeń, a dodatkowo charakteryzuje je duża dokładność oraz niewielkie wymiary. W naszym wynalazku wykorzystuje się zmianę współczynnika załamania światła materiału higroskopijnego, która jest zależna od stopnia wilgotności powietrza. Odpowiednio zaprojektowany układ, a w szczególności właściwy dobór materiałów zapewnia szeroki zakres pomiaru. Połączenie takich cech jak: prosta konstrukcja o niewielkich wymiarach, dokładność i brak konieczności zasilania sprawia, że rozwiązanie jest atrakcyjne zarówno pod względem kosztów jak i komfortu użytkowania, np. w rejonach gdzie nie ma można używać urządzeń elektrycznych (np. kopalnie zagrożone wybuchem metanu).wilgotność powietrza, czujnik optyczny, bezbateryjnyzobacz »
344. BDSW/380wynalazekUrządzenie do utwardzania spoiny klejowejPolitechnika LubelskaUrządzenie do utwardzania spoiny klejowej, posiadające obudowę i lampę UV charakteryzuje się tym, że do podstawy zamkniętej obudowy z drzwiami zamocowany jest pierwszy układ prowadnice ułożonych prostopadle do krawędzi wejściowej, do których zamocowany jest przyrząd mocująco-pozycjonujący, w którym zamocowany jest klejony elementy. Nad przyrządem mocująco-pozycjonujący zamocowana jest do obudowy za pomocą zestawu prowadnic lampa UV w sposób umożliwiający przesuwanie jej w trzech osiach. Przyrząd mocująco-pozycjonujący umożliwia zmianę długości zakładki połączenia klejowego, a także istnieje możliwość wykonania połączeń materiałów o różnej grubości. Zabudowa lampy UV zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. połączenia klejowe, połączenia adhezyjne, UV, oprzyrządowanie specjalne zobacz »
345. BDSW/381wynalazekUkład chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmyPolitechnika LubelskaWedle wynalazku temperatura obniżana jest przez dochłodzenie gazu procesowego i obszaru plazmy, której nietermiczne właściwości uzyskuje się wewnątrz specjalnie zaprojektowanej dyszy cylindrycznej, pełniącej funkcję zarówno elektrody o potencjale zerowym, jak również parownika w obiegu chłodniczym. Przez dyszę przepływa gaz procesowy, w którym ma miejsce wyładowanie elektryczne. Dysza plazmowa ma komorę o kształcie pierścienia, do której wtryskiwany jest ciekły czynnik o temperaturze wrzenia około 250K. W komorze tej, z uwagi na niskie ciśnienie, dochodzi do raptownego wrzenia i odparowywania czynnika chłodzącego, energia entalpii przejścia fazowego jest absorbowana z powstającej plazmy do przegrzewających się par czynnika chłodniczego. W systemie tym plazma i czynnik chłodniczy nie mieszają się, ale są silnie sprzężone cieplnie. Urządzenie może wytwarzać plazmę o temperaturze znacznie niższej, niż typowe reaktory typu APPJ (ang. atmospheric-pressure plasma jet). Dysza plazmowa, plazma nietermiczna, chłodzenie plazmyzobacz »
346. BDSW/382wynalazekProfil kompozytowy i sposób jego wykonaniaPolitechnika LubelskaOtrzymany materiał konstrukcyjny można zakwalifikować do strukturalnych materiałów kompozytowych o osnowie aluminiowej oraz wypełnieniu epoksydowym. Po wykonaniu otworów o geometrii heksagonalnej na pobocznicy rury oraz przeprowadzeniu statycznej próby ściskania stwierdzono, że badane próbki pod wpływem działania siły obciążającej odkształcają się w sposób osiowosymetryczny, a do wyboczenia dochodzi w strefach, które można przewidywać. Ponad to istnieje możliwość uzyskania kontrolowanych obszarów zgniotu materiału, dzięki czemu możliwe jest prognozowanie odpowiedzi konstrukcji na obciążenie. Manipulując grubością ścianek pomiędzy sąsiadującymi otworami oraz ich wielkością możliwe jest zaprojektowanie materiału o określonych właściwościach mechanicznych. Dzięki zastosowaniu zbrojenia w postaci wypełniacza epoksydowego zwiększono elastyczność konstrukcji oraz uzyskano satysfakcjonujące wyniki wytrzymałości na ściskanie. Uzyskano również zadowalający stosunek wytrzymałości do masy wzmocnionych profili, redukując ich masę w porównaniu do próbek o tych samych wymiarach geometrycznych (wykonanych w całości z materiału odgrywającego rolę osnowy). rura kompozytowa, kompozyt strukturalny, wzmocnienie epoksydowe, struktura cienkościennazobacz »
347. BDSW/383wynalazekKlucz dynamometrycznyPolitechnika LubelskaPrzedmiotem zgłoszenia jest klucz dynamometryczny, zwłaszcza do dokręcania filtrów puszkowych typu spin - on. Klucz dynamometryczny posiada głowicę klucza, obudowę mechanizmu, łańcuch, obrotową rękojeść. Charakteryzuje się on tym, że rękojeść (3) posiada cylindryczny kształt i w jej wewnętrznej środkowej części znajduje się tuleja (3a). Na ściance rękojeści (3) od wewnętrznej strony znajduje się gwint, w który wkręcony jest gwint znajdujący się na zewnętrznej części korpusu klucza (1). W tulei (3a) umieszczony jest trzpień (4) ze sprężyną naciskową (5), która oparta jest dolną częścią o tuleję (3a). Górną częścią oparta jest o wypust trzpienia (4), przy czym trzpień (4) styka się swoim górnym końcem z dolnym końcem głowicy klucza (2), której dolna część zamocowana jest ruchomo w korpusie klucza (1) za pomocą sworznia (7). Do górnej części głowicy klucza (2) zamocowany jest łańcuch (6).klucz dynanomwetrycznyzobacz »
348. BDSW/384wzor uzytkowyKijek, zwłaszcza do Nordic WalkingPolitechnika ŚwiętokrzyskaKijki stosowane przez sportowców (głównie uprawiających Nordic Walking) posiadają wymienne elementy takie jak stópka osadzana na grocie oraz talerzyk nakręcany powyżej grotu kijka. Aby użytkownik mógł zmodyfikować swój kijek musi posiadać dodatkowe części np. w kieszeni lub w plecaku. Wiąże się to często z gubieniem wymiennych elementów lub zapominaniem zabrania ich ze sobą. Rozwiązanie przedstawia kijek z rękojeścią przystosowaną do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu. Rękojeść ma nagwintowany otwór, w który wkręcany jest talerzyk, natomiast w dnie otworu rękojeści znajduje się trzpień, na który nakładana jest wymienna stópka. Rozwiązanie determinuje również inną budowę talerzyków od tych stosowanych powszechnie. Przedstawiona koncepcja zapewnia użytkownikowi posiadanie dodatkowych akcesoriów zawsze wtedy gdy ma przy sobie kijki oraz pozwala na znacznie sprawniejsze przystosowanie sprzętu sportowego na zmiennych trasach. Kijek sportowy, rękojeść, Nordic Walkingzobacz »
349. BDSW/385wynalazekUkład i sposób zasilania reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniemPrzedmiotem wynalazku jest przekształtnikowy układ zasilający i sposób zasilania reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem, którego cechą szczególną jest wytwarzanie kontrolowanych przepięć komutacyjnych na potrzeby zapłonu wyładowania. W rozwiązaniu tym poprzez kontrolowanie stromości prądu pierwotnego w wysokonapięciowym transformatorze podwyższającym steruje się poziomem krótkotrwałego przepięcia, będącego rezultatem komutacji i indukuje się zwiększoną siłę elektromotoryczną po stronie wtórnej. Układ ten upraszcza system zasilający i eliminuje potrzebę stosowania odrębnego zapłonnika. wyładowanie ślizgające się, zasilacz przekształtnikowy, system zapłonowyzobacz »
350. BDSW/386wynalazekSposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacjiUniwersytet Medyczny we WrocławiuPrzedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej, w którym próbkę biologiczną wprowadza się do wkładu reakcyjnego (6), a następnie umieszcza się wkład reakcyjny (6) w urządzeniu sterującym, wprowadza się pobraną próbkę biologiczną do komory izolacji (7), przeprowadza się izolację materiału genetycznego z próbki biologicznej poprzez ogrzewanie komory izolacji (7), przemieszcza się wyizolowany materiał genetyczny do szeregu komór reakcyjnych (8.1, 8.2, 8.3), przeprowadza się amplifikację materiału genetycznego poprzez ogrzewanie komór reakcyjnych (8.1, 8.2, 8.3), przy czym w komorach reakcyjnych (8.1, 8.2, 8.3) znajdują się zliofilizowane odczynniki do amplifikacji materiału genetycznego wraz z zliofilizowanym znacznikiem fluorescencyjnym interkalującym z wykrywanym materiałem genetycznym, a jednocześnie z etapem amplifikacji materiału genetycznego prowadzi się detekcję sygnału ze znaczników fluorescencyjnych.materiał genetyczny, sposób, metoda, urządzenie, detekcja, próbka biologicznazobacz »
351. BDSW/387wynalazekPrzystawka sprzęgowaPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest przystawka sprzęgowa służąca do współpracy z wózkiem holowniczym lub podnośnikowym. Przystawka składa się z ramy mocowanej do wózka przy pomocy zaczepu oraz zespołu stóp oporowych. Transportowany wózek jest łączony z przystawką przy pomocy sworznia sprzęgającego oraz belek sprzęgających zakończonych hakiem sprzęgającym transport, logistyka, urządzenia i maszyny transportu bliskiego, urządzenia sprzęgowezobacz »
352. BDSW/388wynalazekŚlimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszaniaPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania, przeznaczony do wytłaczania konwencjonalnego, zwłaszcza tworzyw termoplastycznych. Do tej pory, ślimaki wytłaczarek do tworzyw polimerowych, za pomocą których otrzymuje się wszelkiego rodzaju kształtowniki np. rury, profile okienne i wykończeniowe, jak również folie rolnicze i budowlane, miały niezmienne elementy mieszające. Uniemożliwiało to świadome wpływanie przede wszystkim na efektywność procesu mieszania, ale także na sprężanie, nagrzewanie i transportowanie tworzywa, a w konsekwencji na jakość i wydajność otrzymanych wytworów. Zaproponowane rozwiązanie, jako pierwsze na świecie, umożliwia regulacje wysokości elementów mieszających w kanale śrubowym układu uplastyczniającego wytłaczarki i poprzez to oddziaływanie na zjawiska tam zachodzące. Regulacja odbywa się bez zatrzymywania procesu wytłaczania, przez ciśnieniową lub mechaniczną zmianę średnicy tulei elastycznej, na powierzchni której zamocowane zostały elementy mieszające. Zwiększanie średnicy tulei skutkuje zwiększeniem wysokości elementów mieszających i wzrostem intensywności mieszania, natomiast zmniejszanie średnicy tulei powoduje zmniejszanie wysokości elementów, a tym samym zmniejszenie intensywności mieszania stopionego tworzywa.Ślimak, wytłaczarka, intensywne mieszanie, tworzywa polimerowezobacz »
353. BDSW/389wynalazekUrządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnychPolitechnika LubelskaWynalazek składa się z obudowy, w której poprzez otwór manipulacyjny umieszcza się stolik z płynem (np. wodą destylowaną, roztworem Ringera), który zostaje następnie aktywowany w wyniku interakcji z plazmą wytworzoną w umieszczonym nad nim reaktorem plazmowym ze ślizgającym się łukiem. Reaktor jest połączony przewodem rurowym z układem przygotowania gazu procesowego (powietrze, tlen lub azot), na którym znajduje się zawór elektromagnetyczny, zaś elektrody generatora połączone są przewodami z układem zasilania prądem zmiennym o regulowanej częstotliwości i napięciu zasilającym posiadającym włącznik połączony przewodami z blokadą elektromagnetyczną oraz z zaworem elektromagnetycznym zapewniającym bezpieczeństwo obsługi. reaktor plazmowy, plazma niskotemperaturowa, aktywacja materiałów płynnych, medycyna, biotechnologie, rolnictwozobacz »
354. BDSW/390wynalazekNawiertka przyłączeniowa, rurociąg wodny Politechnika LubelskaNawiertka przyłączeniowa służąca do łączenia wodnych rurociągów będących pod ciśnieniem z rurociągami przyłączeniowymi zawierająca korpus i obejmę, a korpus posiada boczne odejście z głowicą, wewnątrz której osadzony jest obrotowo trzpień z grzybkiem zaworu i wycinakiem. Charakteryzuje się ona tym, że zarówno powierzchnia zewnętrzna jak i powierzchnia wewnętrzna wycinaka jest powierzchnią stożkową stożka obrotowego o zbieżności nie większej niż 0,0232722. Powierzchnia stożkowa na powierzchni wewnętrznej wycinaka występuje w pasie o szerokości do 15 mm a na dalszej długości jest powierzchnią cylindryczną, walca obrotowego. Na czołowej powierzchni wycinaka są co najmniej dwa uskoki o głębokości nie większej niż 2 mm równomiernie rozmieszczone na obwodzie, przy czym czołowa powierzchnia każdego z uskoków równomiernie się obniża aż do kolejnego uskoku, przy którym wznosi się po promieniu nie większym od wymiaru głębokości. Naroża powierzchni czołowej i powierzchni zewnętrznej oraz powierzchni wewnętrznej są ścięte odpowiednio pod kątem (βz) lub (βw) od 20o do 30o w stosunku do tworzącej stożkowej powierzchni zewnętrznej lub powierzchni wewnętrznej. Podobnie, naroża powierzchni czołowej uskoku i powierzchni zewnętrznej lub powierzchni wewnętrznej są ścięte odpowiednio pod kątem (βz) lub (βw) od 20o do 30o w stosunku do tworzącej stożkowej powierzchni zewnętrznej lub powierzchni wewnętrznej.Nawiertka przyłączeniowa, rurociąg wodny zobacz »
355. BDSW/391wynalazekMieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczemPolitechnika LubelskaMieszalnik zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem posiadający cylindry, wał i tarczę Charakteryzujący się tym, że składa się z cylindra zewnętrznego z częścią górną walcową i dolną częścią stożkową, w obrębie której znajduje się na całym obwodzie występ. W części walcowej cylindra zewnętrznego zamocowany jest współosiowo obrotowy cylinder wewnętrzny, który wyposażony jest w łopatki odpowiadające kształtem występowi cylindra zewnętrznego. Obrotowy cylinder wewnętrzny umieszczony jest na podporze. W osi cylindrów zewnętrznego i wewnętrznego znajduje się wał, do końca którego w dolnej części cylindra wewnętrznego zamocowana jest tarcza, w której znajdują się otwory umieszczone pod osłonami.mieszalnik, tworzywo polimerowe, napełniacz, mieszaniezobacz »
356. BDSW/392wynalazekElektrownia wiatrowa z turbiną o łopatach stożkowych do ochrony projekt wynalazczy lub uzyskał prawo wyłączne: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w BydgoszczyPrzedmiotem wynalazku jest stacjonarna elektrownia wiatrowa z turbiną o łopatach stożkowych i poziomą osia obrotu, przeznaczona do konwersji energii ruchu mas powietrza (wiatru) na moment obrotowy na osi wału głównego turbiny, siłowni, tej elektrowni. Istota rozwiązania według wynalazku, elektrowni wiatrowej składającej się z obrotowego wirnika turbiny o poziomej osi obrotu z rozmieszczonymi promieniowo stożkowymi łopatami o kształcie wynikającym z połączenia dwóch ściętych i ścięciem zwróconych do osi obrotu turbiny przeciętych w płaszczyźnie wysokości i przesuniętych względem siebie stożków, zmontowanych między zewnętrzną i wewnętrzną tarczą, wokół stabilizującego ruch obrotowy wału rurowego, tworząc cztery (przemieszczone względem siebie, np. korzystnie o kąt 90°) zespoły. Tak zmontowany, w całą łopatę, komplet przeciętych w płaszczyźnie wysokości i przesuniętych względem siebie stożków z tarczami i stabilizującym wałem rurowym, obracają sie wokół osi poziomej i osi własnej, na skutek aerodynamicznego oddziaływania rosnącej na ich długości prędkości wiatru. Aerodynamiczne oddziaływanie wiatru jest wypadkową jego przepływu po obwodzie przeciętych w płaszczyźnie wysokości i przesuniętych względem siebie stożków oraz opływu pojedynczego i zespołu stożków. Zespół stożkowych przeciętych w płaszczyźnie wysokości i przesuniętych względem siebie stożków łopat wirnika charakteryzuje się tym, że układ funkcjonalny (przetwarzający, konwertujący energię) tworzy z innymi elementami: piastą, przekładnią, generatorem, wieżą i serwomechanizmem –elektrownię wiatrową do produkcji energii elektrycznej. Łopata złożona z przeciętych w płaszczyźnie wysokości i przesuniętych względem siebie stożków, to zwarta rozmaitość topologiczna istniejąca w przestrzeni trójwymiarowej, którą można uzyskać spajając, końcami dwa przecięte w płaszczyźnie wysokości i przesunięte względem siebie stożki z materiału konstrukcyjnego (tworzywo polimerowe, stal, metale nieżelazne, ceramika), tak by ich mniejsza podstawa łączyła się z mniejszą tarczą podstawy od strony osi obrotu a większa ich podstawa - łączyła się z większą tarczą podstawy od strony zewnętrznego obwodu turbiny. Powstałe, w ten sposób, łopaty z przeciętych w płaszczyźnie wysokości i przesuniętych względem siebie stożków posiadają możliwość ukształtowania przestrzennego tak, że w środku symetrii powstaje punkt mocowania w osi piasty turbiny, ponadto przestrzeń sterowania, regulacji i kompensacji funkcjonalnej (roboczej, sprzężonej z prędkością wiatru) poprzez płynną regulację kąta obrotu ich tworzących i kąta ustawienia zespołu roboczego w piaście (α). elektrownia wiatrowa, łopaty stożkowe, zjawisko Savoniusazobacz »
357. BDSW/393wynalazekMiesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w BydgoszczyPrzedmiotem wynalazku jest miesiarka śrubowo-kulowa przeznaczona do miesienia ciast piekarniczych o średniej konsystencji oraz twardej konsystencji z jednoczesnym dozowaniem wody i mąki. Istotą wynalazku jest wyeliminowanie wskazanych wad i niedogodności, przez zaproponowanie miesiarki śrubowo-kulowej, urządzenia/systemu gwarantującego ciągłe, jednoczesne lub okresowe podawanie mąki ze składnikami do dzieży śrubowo-rurowej napełnionej kulami, wodą i powietrzem. Miesiarka śrubowo-kulowa, to urządzenie mieszająco-przetwarzające ciasta mączne, w których wykorzystywane są energie kinetyczne obracającego się ślimaka oraz kul, mąki, płynu, cieczy, najczęściej wody, dodatkowych składników na powierzchni śrubowej pionowego przenośnika śrubowego, do wytworzenia ciasta, mieszanki celowej. Pomiędzy kulami, mąką ze składnikami, płynem, cieczą, najczęściej wodą, na powierzchni śrubowej pionowego przenośnika śrubowego, strumieniem wody a mąką znajdują się elementy kierujące, intensyfikujące, sterujące zmieniające dynamiczne parametry energetyczne cieczy-mąki-powietrza, a w konsekwencji tworząc ciasta mączne. Tworzenie ciasta mącznego odbywa sie w trzech fazach: dozowanie-napełnianie, zasadnicze miesienie, usuwanie ciasta z miesiarki. W początkowej fazie, przy prędkości obrotowej przenośnika śrubowego ns równej prędkości krytycznej (ns=nskr) następuje dozowanie, mieszanie i wypełnianie cylindra ślimakowo-kulowego składnikami ciasta. W drugiej fazie, przy prędkości obrotowej przenośnika śrubowego ns mniejszej od prędkości krytycznej (nsmiesienie, aglomeracja, materiały mącznezobacz »
358. BDSW/394wynalazekMieszalnik dozującyUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w BydgoszczyHydrokinetyczny mieszalnik dozujący służy do precyzyjnego mieszania sproszkowanych surowców i cieczy, np. wody i mąki w procesie technologicznego przygotowania surowca (ciasta). Zespół roboczy urządzenia stanowią zintegrowane w jednej przestrzeni układy: zasilająco-dozujący z komorą nawilżającą i nawilżająco-mieszający. Układ zasilająco-dozujący stanowi walcowy korpus zapewniający grawitacyjne przemieszczanie się materiału do komory mieszania. Układ nawilżająco-mieszający stanowią zintegrowane ze sobą podajnik cieczy (system kanałów wykonanych w wale wirnika i turbinie na nim osadzonej zakończonych dyszami rozpylającymi) oraz promieniowo-obrotowy wirnik umieszczony w komorze mieszania. Przestrzeń wyznaczona osiową odległością pomiędzy turbiną roboczą a płaszczyzną łączącą przestrzeń zasilająco-dozującą z korpusem oraz odległość promieniowa walcowego korpusu od głównej jej osi stanowią zasadniczą komorę roboczą. Promieniowa odległość osadzenia dysz rozpylających ciecz technologiczną na łopatkach wirnika roboczego stanowi odległość roboczą mającą wpływ na stopień zmieszania oraz inne charakterystyki użytkowe i technologiczne procesu a istota zastosowania promieniowego obrotowego wirnika z kątowym przestawieniem jego łopat w stosunku do osi głównej urządzenia pozwalają na skuteczne dozowanie i rozpylanie płynu jednocześnie umożliwiając szybkie i łatwe łączenie się cząsteczek płynu i proszku. mieszanie, wyrabianie cista, miesiarki hydrokinetyczne, dozowaniezobacz »
359. BDSW/395wynalazekMłyn z płytą międzywalcową Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w BydgoszczyMłyn z płytą międzywalcową służy do rozdrabniania uziarnionych minerałów, surowców biologicznych, ziaren, materiałów niejednorodnych i polimerowych zwłaszcza bardzo drobnych suchych i mokrych, w zawiesinie roboczej lub użytkowej. Młyn zawierający płytę między walcami do intensywnego rozdrabniania, charakteryzuje się tym, że zespół do rozdrabniania młyna walcowego składa się z dwóch obrotowych walców, z których każdy zawiera bieżnię zewnętrzną, pomiędzy którymi osadzona jest, w sposób stały, płyta rozcierająca, przy czym zespół do rozdrabniania umieszczony jest w korpusie, połączony z wałami napędowymi młyna, wyposażony w kosz zasypowy i przegrodę do rozdzielenia produktu mielenia. Każdy obrotowy walec skrawająco-rozcierający zawiera bieżnię rozcierającą zewnętrzną. Odstęp szczeliny a pomiędzy obrotowymi walcami rozcierającymi a stałą płytą rozcierającą jest zmienny, w zależności od właściwości rozdrabnianego materiału i wymagań dla uzyskanego produktu rozdrabniania. Odstęp szczeliny a w korzystnym przykładzie wykonania dla rozdrabniania drobnego wynosi poniżej 0,10 mm. młyn walcowy, rozdrabnianie, rozcieranie, surowce biologiczne, minerałyzobacz »
360. BDSW/396wynalazekWielokrawędziowy, walcowy rozdrabniacz butelek tworzywowychUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w BydgoszczyWalcowy, wielokrawędziowy zespół rozdrabniający do materiałów z tworzyw polimerowych, w szczególności butelek, opakowań z tworzywa PET służy do zagęszczania i kawałkowania polimerowych lepkosprężystych produktów przestrzennych w celu ich dalszego przetwórstwa i poużytkowego zagospodarowania w formie recyklingu. Zespół roboczy urządzenia stanowią zintegrowane ze sobą w jednej przestrzeni roboczej układy zagęszczające i rozdrabniające. Podajnik stanowią dwa przeciwbieżne walce z obwodowo rozmieszczonymi zębami, które zapewniają przemieszczenie i zagęszczenie przestrzenne wsadu. Roboczy układ rozdrabniający stanowi para równoległych naprzemiennie przenikających się walców z obwodowo rozmieszczonymi i współpracującymi ze sobą parami wrębów i występów. Dla spowodowania efektu dekohezji wsadu obydwa walce obracają się z tą samą prędkością obwodową na styku krawędzi tnących. Ruch roboczy obu walców jest wzajemnie przeciwbieżny. Odległości obwodowa, promieniowa i osiowa pomiędzy parami tnącymi wrębów i występów roboczych stanowią konieczną przestrzeń szczeliny technologicznej zapewniającą z jednej strony cięcie, z drugiej zaś technologiczne przemieszczanie się rozdrabnianego materiału. Osiowe odległości pomiędzy krawędziami tnącymi par roboczych tzw. wrębów i występów mają wpływ na stopień rozdrobnienia oraz inne charakterystyki użytkowe procesu, a istota zastosowania liniowych, obwodowych krawędzi par tnących stanowi podstawę dla zaistnienia skutecznego cięcia i wciągania wsadu dając jednocześnie możliwość szybkiej i łatwej regeneracji (ostrzenia) krawędzi tnących. recykling, rozdrabnianie, butelki po napojach, młyny walcowezobacz »
361. BDSW/397wynalazekWielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznymPolitechnika BiałostockaIstotą wynalazku jest wielopozycyjny wózek sportowy z korbowym napędem ręcznym dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych bądź po ich amputacji. Główną cechą wózka, jest możliwość jazdy w pozycji siedzącej, półleżącej przodem oraz w pozycjach pośrednich. Zmiana pozycji możliwa jest dzięki mechanizmowi podnoszenia napędu korbowego. Ramię mechanizmu regulowane jest płynnie w zakresie 0o-60o.Pozycja siedząca charakteryzuje się wyprostowaną górną częścią ciała oraz napędem korbowym znajdującym się na wysokości klatki piersiowej. Takie usytuowanie zapewnia większy zakres widoczności użytkownika. Pozycja półleżąca, charakteryzuje się pochyleniem tułowia do przodu z możliwością jego podparcia na płytce podporowej. Napęd korbowy znajduje się wtedy poniżej klatki piersiowej, dzięki czemu użytkownik jest w stanie użyć większej siły do napędzenia roweru. Co wiąże się z szansą rozwinięcia większych prędkości. Pozycja ta lepiej sprawdza się podczas pokonywania stromych zjazdów i wjazdów. wózek inwalidzki, napęd ręcznyzobacz »
362. BDSW/398wynalazekPlatforma do detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiar z użyciem takiej platformyInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukPrzedmiotem wynalazku jest platforma do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii obejmująca podłoże stanowiące tkaninę o właściwościach filtracyjnych (tkaninę filtracyjną) o gęstym splocie pokrytą warstwą metaliczną, charakteryzująca się tym, że tkanina filtracyjna jest bezoczkowa, w której plecionka składa się z drutów osnowy przeplatanych drutami wątku tworzące gęsty splot i gdzie druty osnowy posiadają średnicę różną od średnicy drutów wątku i wykonana z materiału o przewodności cieplnej nie niższej niż 10 W·m -1 ·K -1 . Wynalazek dotyczy również sposobu przygotowania platformy do badań mikroorganizmów z wykorzystaniem techniki SERS, w której platforma obejmuje podłoże stanowiące tkaninę o właściwościach filtracyjnych (tkaninę filtracyjną) o gęstym splocie, na którą nanosi się cienką warstwę metaliczną, i który to sposób obejmuje etapy, w których: i) na tkaninę filtracyjną bezoczkową z materiału o przewodności cieplnej nie niższej niż 10 W·m -1 ·K -1 i w której plecionka składa się z drutów osnowy przeplatanych drutami wątku tworzące gęsty splot a średnica drutów osnowy jest różna od średnicy drutów wątku nanosi się warstwę metaliczną, a następnie ii) na tak przygotowaną tkaninę filtracyjną nanosi się badaną próbkę w nośniku. Wynalazek dotyczy zastosowania takiej platformy do pomiarów SERS oraz pomiaru z użyciem takiej platformy. platforma SERSzobacz »
363. BDSW/399wynalazekKompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczejPolitechnika CzęstochowskaKompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej charakteryzuje się tym, że zawiera od 80 do 85% wagowych proszku magnetycznego Nd-Fe-B, oraz od 15 do 20% wagowych środka spajającego w postaci polimetakrylanu metylu.kompozyt magnetyczny, magnetyczne układy retencyjne, magnesy wiązane, proszek magnetyczny/biomateriał polimerowyzobacz »
364. BDSW/400wynalazekSposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczejPolitechnika CzęstochowskaSposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej polega na tym, że proszek magnetyczny o uziarnieniu od 100 do 200 μm poddaje się trawieniu 5% kwasem cytrynowym albo 5% kwasem szczawiowym przez 3 do 5 minut w temperaturze 20°C. Następnie do 97% wagowych proszku magnetycznego dodaje się 3% wagowe polimetakrylanu metylu w postaci proszku utwardzonego płynnym monomerem w postaci metylometakrylanu, a uzyskaną mieszaninę homogenizuje się, przy czym stosunek wagowy polimeru w postaci proszku do płynnego monomeru wynosi od 1:1 do 3:1, uzyskany wsad umieszcza się w formie i poddaje prasowaniu pod ciśnieniem od 20 do 50 barów, a wypraskę polimeryzuje się w kąpieli wodnej w temperaturze od 20°C do 90°C w czasie od 3 do 20 minut. Z kolei utwardzoną wypraskę poddaje się magnesowaniu. kompozyt magnetyczny, magnetyczne układy retencyjne, magnesy wiązanezobacz »
365. BDSW/401wynalazekGłowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowychPolitechnika ŚwiętokrzyskaPrzedmiotem wynalazku jest głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych, zwłaszcza masy wapienno-piaskowej wzmocnionej krzemianem litu i podawanej w atmosferze ochronnej dwutlenku węgla. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest budowania ścian budynków mieszkalnych o skomplikowanych kształtach, tzw. ścian pasywnych. Sama głowica składa się z obudowy, ułożyskowanego mieszadła, które ma na celu wewnątrz głowicy wymieszać materiał z utwardzaczem (silikatu z krzemianem litu). Na obudowie zamocowany jest króciec przez który podawany jest gaz ochronny powodujący szybkie utwardzenie mieszanki. Głowica zamocowana zostanie w suporcie na suwnicy, której silniki będą ustawiać głowicę w odpowiednim położeniu. Układ będzie kontrolowany poprzez układ sterujący „sunbeam 2.0” druk 3d, drukarka, głowicazobacz »
366. BDSW/402wzor uzytkowyZawór kontrolującyPolitechnika ŚwiętokrzyskaPrzedmiotem wynalazku jest zawór kontrolujący będący rodzajem zaworu typu IRIS, który posiada odmienny kształt liścia przesłony, kształt zarysu liścia oraz kształt prowadnic i budowę pokryw. Istotą zaworu kontrolującego zawierającego tarczę z prowadnicami łukowymi, liście przesłaniające i pokrywę zamykającą, jest to, że wyposażony jest w tarczę sterującą z prowadnicami prostoliniowymi usytuowanymi stycznie do okręgu współosiowego z okręgiem przekroju zaworu i rozmieszczonymi korzystnie symetrycznie w szyku kołowym względem środka tego okręgu. Każdy liść wyposażony jest w dwa bolce usytuowane przesuwnie w jednej z prostych prowadnic tarczy sterującej, a jeden z bolców ma większą długość i współpracuje z łukową prowadnicą tarczy z prowadnicami łukowymi.zawór kontrolujący, zawór zobacz »
367. BDSW/403wynalazekSposób otrzymywania biofilmu bakterii Lactobacillus rhamnosus na powierzchni metalicznej oraz bioelektroda uzyskana tym sposobemUniwersytet Jagielloński Wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej dotyczy sposobu uzyskania biofilmu probiotycznych bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus (w szczególności L. rhamnosus GG) na inertnej powierzchni złota, która została wstępnie zmodyfikowana poprzez pokrycie jej monowarstwą kationowych pochodnych polimerów (naturalnych i syntetycznych) przy pomocy metody layer by layer. Utworzenie polikationowej warstwy polimeru na powierzchni złota umożliwiło bakteriom Lactobacillus rhamnosus GG adhezję na tak zmodyfikowanej powierzchni metalu. Dzięki temu nie zaobserwowano negatywnego wpływu metalu szlachetnego na przeżywalność i rozwój tych mikroorganizmów. Co więcej, bakterie nadal rozmnażały się na badanej powierzchni metalu i w rezultacie utworzyły biofilm bakteryjny przypominający wyglądem sieć. Ponadto, szczep L. rhamnosus GG wykazywał aktywność elektrochemiczną, dzięki czemu możliwe było otrzymanie bioelektrody (złoto/polikation/L. rhamnosus GG).Bioelektroda, Elektroda mikrobiologiczna, Biosensor, Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe. Biofilm bakterii kwasu mlekowegozobacz »
368. BDSW/404wynalazekSposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego – 3 oddzielne zgłoszenia patentowe pod tym samym tytułemPolitechnika GdańskaPrzedmiotem wynalazków jest sposób otrzymywania foto-katalizatorów posiadających strukturę warstwową, w której rdzeń stanowi cząstka o właściwościach magnetycznych pokryta inertną warstwą np. krzemionkioraz zewnętrzną warstwą foto-katalizatora. Dzięki wykorzystaniu sposobu według wynalazku w prosty sposób otrzymuje się fotokatalizatory magnetyczne, prowadząc syntezę w jednym układzie, bez konieczności separacji poszczególnych jego komponentów w oparciu o adhezję cząstek warstwy inertnej i warstwy fotokatalizatora w roztworze wodnym, roztworze wodnym surfaktantu lub mikroemulsji w/o. Otrzymane fotokatalizatory magnetyczne wykazują wysoką efektywność degradacji związków organicznych, w tym również związków niepodatnych na rozkład biologiczny, obecnych w ściekach przemysłowych, odbiornikach wodnych, płynach technologicznych. Dodatkowe modyfikacje foto-katalizatora pozwalają na aktywację światłem słonecznym, co wpływa korzystnie na redukcję kosztów procesu oczyszczania. oczyszczanie ścieków, związki magnetyczne, separacja cząstek, fotokatalizazobacz »
369. BDSW/405wynalazekSposób wytwarzania aerożelu chitozanowegoPolitechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiBiodegradowalne aerożele chitozanowe otrzymywane z biomasy odpadowej to podłoża do hodowli komórek. Biozgodne podłoża posiadają zdolność kontrolowanego uwalniania substancji czynnej oraz posiadają właściwości bioaktywne, co świadczy o ich innowacyjności na skalę światową. Grupą docelową odbiorców wynalazku są pacjenci wymagający przeszczepu. O unikatowości rozwiązania decyduje fakt, iż nie istnieją na rynku biomateriały, które cechowały by się biokompatybilnością, biodegradowalnością i antybakteryjnością przy jednoczesnej bioaktywności, odpowiedniej wytrzymałości fizykochemicznej i mechanicznej. Opracowana technologia pozwala na personalizację biomateriałów (kontrola porowatości, twardości itp.) i jest w pełni ekologiczna. Wynalazek ma szansę zrewolucjonizować transplantację nie tylko dzięki swoim właściwościom, ale też bardzo niskiemu kosztowi produkcji wynoszącym jedynie 2 zł za 20 cm3. Materiały komercyjnie dostępne o podobnym zastosowaniu są nawet 100 razy droższe.Biomateriały, inżynieria tkankowa, Zielona Chemia, biomasa odpadowazobacz »
370. BDSW/406wynalazekZastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowejPolitechnika ŚwiętokrzyskaModyfikacja tradycyjnych wyrobów silikatowych polietylenoglikolem, skutkuje podwyższeniem wytrzymałości na ściskanie oraz ograniczeniem wchłaniania wody przez materiał. Są to dwie podstawowe właściwości, szczególnie ważne dla ściennych materiałów budowlanych. Pustaki i cegły, z których buduje się ściany, poddawane są nieustanne wpływom deszczu, mrozu oraz znacznym obciążeniom, które mogą prowadzić do ich destrukcji. Wytrzymałość na ściskanie wyprodukowanych silikatów po modyfikacji polietylenoglikoem sięga 30 MPa, co w porównaniu z bloczkami z betonu komórkowego (około 4 MPa) oraz pustakami ceramicznymi (około 15 MPa), jest bezkonkurencyjnym wynikiem. Dodatkowo silikaty wyprodukowane po modyfikacji składu masy surowcowej, chłoną znacznie mniej wody (nawet o 70%) w porównaniu z tradycyjnymi wyrobami.polietylenoglikol, cegła, wyrób wapienno-piaskowy, silikatyzobacz »
371. BDSW/407wynalazekHybrydowe nanomateriały fluorescencyjne i sposób ich wytwarzaniaUniwersytet WrocławskiPrzedmiotem wynalazku są nowe hybrydowe materiały fluorescencyjne typu rdzeń/powłoka, rozpraszane w rozpuszczalnikach polarnych. Rdzeń stanową luminofory na bazie jonów lantanowców (zdolnych do emisji światła widzialnego po wzbudzeniu przez promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni), które pokryte są warstwą krzemionki, której morfologia uzależniona jest od zastosowanej cieczy jonowej oraz parametrów syntezy. Do wytworzenia powłoki krzemionkowej jako matrycę użyto ciecze jonowe zawierające komponent pochodzenia roślinnego, wybrany z grupy: (1R,2S,5R)-(–)-mentol, (1R)-endo-(+)-fenchol, (1S)-endo-(–)-borneol. Wynalazek może stanowić przełom w naukach biologicznych, ponieważ kontrolowanie morfologii powłoki SiO2 przekłada się na ilość zakapsułkowanego leku na mezoporowatej krzemionce. Ponadto, uzyskane materiały można dalej modyfikować w celu zwiększenia biokompatybilności nie tracąc właściwości luminescencyjnych rdzenia. ciecze jonowe, luminofory, krzemionka, nanocząstki upkonwertującezobacz »
372. BDSW/408wynalazekNośniki fosfolipidowe z kropkami kwantowymi oraz sposób ich wytwarzania Uniwersytet WrocławskiPrzedmiotem wynalazku są nowe nośniki na bazie fosfolipidów, załadowane hydrofobowymi kropkami kwantowymi posiadającymi pasmo emisji w bliskiej podczerwieni oraz sposób ich wytwarzania. Wynalazek opisuje wytworzenie, z wykorzystaniem procesu enkapsulacji, (foto)stabilnych, rozpraszanych w rozpuszczalnikach organicznych nośników kropek kwantowych, znajdujących zastosowanie w bioobrazowaniu, polegający na zamknięciu Ag2S w otoczce fosfolipidowej. Stopień enkapsulacji oraz właściwości fotoluminescencyjne zaenkapsułowanych Ag2S uzależnione są od rodzaju zastosowanych fosfolipidów. Dzięki zastosowaniu różnych hydrofilowych grup funkcyjnych fosfolipidów, uzyskane materiały można dalej modyfikować w celu zwiększenia biokompatybilności nie tracąc właściwości luminescencyjnych Ag2S. Zasadniczą zaletą według wynalazku jest wytwarzanie dogodną metodą, niewymagająca konieczności stosowania dużych nakładów energii oraz kosztownej aparatury. kropki kwantowe, fosfolipidy, nośniki.zobacz »
373. BDSW/409wynalazekUrządzenie do suszenia, zwłaszcza drewnaPolitechnika LubelskaUrządzenie wykazuje pozytywny efekt działania dzięki zaproponowanym dodatkowym elementom tzw. kierownicom o regulowanej powierzchni roboczej. Niewielka zmiana ich ustawienia powoduje duże zmiany w charakterze przepływu powietrza. Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia regulację kierunku oraz natężania przepływu powietrza w suszarni. Specjalnie zaprojektowane i poddane optymalizacji kanały wlotowe i wylotowe sterują strumieniem powietrza oraz zapewniają równomierny przepływ powietrza na całej wysokości zastosowanego wsadu drewna w komorze suszarni. Konstrukcja umożliwia dowolne rozdzielenie powietrza na strefy suszenia, a tym samym na dostosowanie wysokości suszenia zależnej od wysokości wsadu w danym okresie. Każda strefa suszenia wyposażona jest w niezależne czujniki do pomiaru wilgotności powietrza, temperatury oraz masowego natężania przepływu. Dodatkowo suszarnia zostanie wyposażona m.in. w system ochrony przed szkodliwymi czynnikami oraz szkodnikami biologicznymi i instalację fotowoltaiczną zasilającą systemy suszarni.suszarnia, suszenie drewna, tunel przepływowy, drewno, suszenie materiałów sypkichzobacz »
374. BDSW/410wynalazekKomora do suszenia gazemPolitechnika LubelskaUrządzenie wykazuje pozytywny efekt działania dzięki zaproponowanym dodatkowym elementom tzw. kierownicom o regulowanej powierzchni roboczej. Niewielka zmiana ich ustawienia powoduje duże zmiany w charakterze przepływu powietrza. Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia regulację kierunku oraz natężania przepływu powietrza w suszarni. Specjalnie zaprojektowane i poddane optymalizacji kanały wlotowe i wylotowe sterują strumieniem powietrza oraz zapewniają równomierny przepływ powietrza na całej wysokości zastosowanego wsadu drewna w komorze suszarni. Konstrukcja umożliwia dowolne rozdzielenie powietrza na strefy suszenia, a tym samym na dostosowanie wysokości suszenia zależnej od wysokości wsadu w danym okresie. Każda strefa suszenia wyposażona jest w niezależne czujniki do pomiaru wilgotności powietrza, temperatury oraz masowego natężania przepływu. Dodatkowo suszarnia zostanie wyposażona m.in. w system ochrony przed szkodliwymi czynnikami oraz szkodnikami biologicznymi i instalację fotowoltaiczną zasilającą systemy suszarni.suszarnia, suszenie drewna, tunel przepływowy, drewno, suszenie materiałów sypkich.zobacz »
375. BDSW/411wynalazekUrządzenie do suszeniaPolitechnika LubelskaUrządzenie wykazuje pozytywny efekt działania dzięki zaproponowanym dodatkowym elementom tzw. kierownicom o regulowanej powierzchni roboczej. Niewielka zmiana ich ustawienia powoduje duże zmiany w charakterze przepływu powietrza. Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że umożliwia regulację kierunku oraz natężania przepływu powietrza w suszarni. Specjalnie zaprojektowane i poddane optymalizacji kanały wlotowe i wylotowe sterują strumieniem powietrza oraz zapewniają równomierny przepływ powietrza na całej wysokości zastosowanego wsadu drewna w komorze suszarni. Konstrukcja umożliwia dowolne rozdzielenie powietrza na strefy suszenia, a tym samym na dostosowanie wysokości suszenia zależnej od wysokości wsadu w danym okresie. Każda strefa suszenia wyposażona jest w niezależne czujniki do pomiaru wilgotności powietrza, temperatury oraz masowego natężania przepływu. Dodatkowo suszarnia zostanie wyposażona m.in. w system ochrony przed szkodliwymi czynnikami oraz szkodnikami biologicznymi i instalację fotowoltaiczną zasilającą systemy suszarni.suszarnia, suszenie drewna, tunel przepływowy, drewno, suszenie materiałów sypkich.zobacz »
376. BDSW/412wynalazekSposób i układ do pomiaru pHPolitechnika LubelskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru pH roztworu. Na światłowód jednomodowy w miejscu zapisu siatki Bragga nanosi się lepką substancję hydrożelową która pęczniejąc pod wpływem kontaktu z badanym roztworem, powoduje powstawanie naprężeń w światłowodzie jednomodowym. Naprężenia te są mierzone jako przesunięcie centralnej długości fali Bragga siatki otoczonej hydrożelem. Widmo takiego czujnika porównywane jest z widmem odniesienia zmierzonego dla sensora pozostającego w środowisku suchym. Korzystnym skutkiem wynalazku jest możliwość miniaturyzacji czujnika oraz obojętność wszystkich jego elementów składowych dla organizmu człowieka.pomiar pH, światłowodowa siatka Braggazobacz »
377. BDSW/413wynalazekSposób nadawania właściwości wielofunkcyjnych materiałom włókienniczym za pomocą modyfikatorów bikomponentowychUniwersytet ŁódzkiPrzedmiotem wynalazku jest sposób nadawania materiałom włókienniczym właściwości wielofunkcyjnych, takich jak przewodnictwo prądu, aktywność fotokatalityczna, samooczyszczanie się materiału i bioaktywność, zwłaszcza antybakteryjność, za pomocą modyfikatorów bikomponentowych. Powierzchnię materiału przygotowuje się wstępnie poprzez obróbkę plazmą niskotemperaturową i/lub nanosi się powłokę zawierającą promotor adhezji (polidopamina), po czym na przygotowaną pow. nanosi się nanodruty srebra AgNWs przez 1-krotne lub wielokrotne napawanie wodnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne koloidem, a na to powłokę dwutlenku tytanu TiO2 otrzymanego w wyniku hydrolizy prekursora. Można również AgNWs dodać bezpośrednio do zolu TiO2 na etapie jego wytwarzania i nanieść oba jednocześnie. Całość poddaje się suszeniu w temp. do 80°C oraz obróbce wykończalniczej poprzez kalcynację (450-500°C, 2-3h) lub działanie mikrofal (300-700W, 100-150°C, 8-10 min), zależnie od rodzaju użytego materiału.Modyfikacja powierzchni; wielofunkcyjne materiały włókiennicze; modyfikatory biokomponentowe; nanodruty srebra; ditlenek tytanu; multifunkcjonalność; materiały przewodzące; aktywność fotokatalityczna; samooczyszczanie się materiału; bioaktywność; antybakteryjnośćzobacz »
378. BDSW/414wynalazekUkład do monitorowania czynności oddechowychUniwersytet Śląski w KatowicachW wynalazku połączono obwody elektroniki analogowej oraz cyfrowej, Wykorzystanie konstrukcji ujemnej pojemności zasilanej jednobiegunowo i o konstrukcji wejścia zapewniającej odpowiedni prąd polaryzacji, pozwala na generowanie sygnału pseudobinarnego. Sygnał ten następnie jest przetwarzany przez przetwornik częstotliwość-napięcie i podawany na wejście analogowe (ADC) mikrokontrolera układu typu SOC. Dane odczytane za pośrednictwem ADC transmitowane są następnie w trybie rozgłoszeniowym (bezpołączeniowym). Taka konstrukcja pozwala na uproszczenie procedury przetwarzania sygnału pomiarowego . Pakiety rozgłoszeniowe odbierane są przez dowolną ilość urządzeń zawierających interfejs BLE. Taka struktura układu wg. wynalazku pozwala na monitorowanie wielu osób na wielu odbiornikach w tym samym czasie, przy wielokrotnie mniejszym poborze energii niż przy transmisji połączeniowej BLE. Odpowiednie zarządzanie zasobami pakietu pozwala również na efektywne zabezpieczenie transmisji. monitor oddechu, wykrywanie bezdechu, elektronika ubieralna, transmisja rozgłoszeniowa, beacon, Bluetooth Low Energy (BLE), Internet Rzeczy (IoT).zobacz »
379. BDSW/415wynalazekUkład do monitorowania częstotliwości i/lub siły oddechuUniwersytet Śląski w KatowicachW wynalazku połączono obwody elektroniki analogowej oraz cyfrowej, bez konieczności konwersji sygnału ani dopasowania poziomów logicznych pomiędzy tymi obwodami. Wykorzystanie konstrukcji ujemnej pojemności zasilanej jednobiegunowo i o konstrukcji wejścia zapewniającej odpowiedni prąd polaryzacji, pozwala na generowanie sygnału pseudobinarnego. Sygnał ten następnie bezpośrednio jest przetwarzany przez mikrokontroler układu typu SOC a dane transmitowane są w trybie rozgłoszeniowym (bezpołączeniowym). Taka konstrukcja pozwala na zminimalizowanie wymiarów układu ubieralnego i zużywanej przez niego energii. Pakiety rozgłoszeniowe odbierane są przez dowolną ilość urządzeń zawierających interfejs BLE. Taka struktura układu wg. wynalazku pozwala na monitorowanie wielu osób na wielu odbiornikach w tym samym czasie, przy wielokrotnie mniejszym poborze energii niż przy transmisji połączeniowej BLE. Odpowiednie zarządzanie zasobami pakietu pozwala również na efektywne zabezpieczenie transmisji. monitor oddechu, wykrywanie bezdechu, elektronika ubieralna, transmisja rozgłoszeniowa, beacon, Bluetooth Low Energy (BLE), Internet Rzeczy (IoT).zobacz »
380. BDSW/416wynalazekWielowarstwowa struktura szyku antenowegoPolitechnika WarszawskaIstotą wynalazku jest zastosowanie wielowarstwowej i niejednorodnej struktury dielektrycznej dla linii transmisyjnych tworzących układ podziału mocy oraz zintegrowanych promienników mikropaskowych o poszerzonym paśmie pracy. Pojedynczy promiennik mikrofalowy zbudowany jest z dwóch łat znajdujących się jedna nad drugą i wytrawionych na tym samym laminacie mikrofalowym. Dolna łata promieniująca promiennika mikrofalowego jest otoczona powierzchnią ekranującą, która tworzy laminat. Laminat z promiennikami mikrofalowymi przykręcany jest do środkowego laminatu w taki sposób, że płaszczyzna ekranująca laminatu z promiennikami mikrofalowymi łączy się z górną płaszczyzną ekranującą laminatu środkowego. Laminat górny oraz środkowy skręcane są razem z dolnym laminatem, na którym znajdują się linie paskowe dzielnika mocy. Są one otoczone płaszczyzną ekranującą z otworami metalizowanymi łączącymi ją z dolną płaszczyzną ekranującą. antena dwupasmowazobacz »
381. BDSW/417wynalazekAntena dwupasmowaPolitechnika WarszawskaIstotą wynalazku jest antena dwupasmowa złożona z promienników, pasmowych filtrów pasywnych, gdzie w dwa skrzydełka anteny drutowej, górne i dolne, o kształcie nie domkniętego trapezu każde, wprowadzono pręty przewodzące podłużne, po dwa w każdy trapez i do końców tych prętów podłączono zasilającą linię symetryczną poprzez zespół filtrów pasmowo – przepustowych. Dwa filtry mają za zadanie przepuszczać sygnały o częstotliwości z dolnego zakresu pracy anteny, a dwa kolejne filtry pasmowo-przepustowe mają za zadanie przepuszczać sygnał częstotliwości górnego zakresu pracy anteny. Antena jest połączeniem dwóch typów anten (ang.) bow-tie oraz (ang.) batwing w jednej konstrukcji umożliwiającej jednoczesną pracę w dwóch zakresach częstotliwości: dolnym oraz górnym. W dolnym zakresie częstotliwości antena działa, jako antena typu bow-tie o polaryzacji liniowej wzdłużnej, natomiast w górnym zakresie częstotliwości antena działa, jako antena typu batwing,o polaryzacji liniowej poprzecznej. antena dwupasmowa zobacz »
382. BDSW/418wynalazekStanowisko do badań zużycia ściernego protez zębowychUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPrzedmiotem wynalazku jest stanowisko do badań zużycia ściernego protez zębowych. W stanowisku rzeczywisty ruch protez zębowych mający miejsce podczas żucia został odwzorowany ruchem precesyjnym badanych protez. Na stanowisku istnieje możliwość regulacji wielkości nacisków występujących podczas żucia, zmiany liczby zębów współpracujących ze sobą, częstości obciążenia zębów oraz środowiska badania protez zębowych.zużycie ścierne, ruch precesyjnyzobacz »
383. BDSW/419wynalazekSposób prowadzenia pomiarów kategorii i intensywności woni w powietrzu i układ do realizacji tego sposobuPolitechnika GdańskaPrzedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia pomiarów jakości hedonicznej i intensywności zapachu w powietrzu, z wykorzystaniem urządzenia typu elektroniczny nos. Wstępnie oczyszczoną próbkę powietrza z pyłu i wilgoci miesza się z drugim strumieniem (powietrza oczyszczonego) tak, aby uzyskać mieszaninę gazową o żądanym rozcieńczeniu. W przypadku wystąpienia stężeń przekraczających dolną granicę wybuchowości i/lub przyrostu sygnałów powyżej 90% wartości nasycenia sygnałów czujników półprzewodnikowych, zaimplementowany algorytm zwiększa się stopień rozcieńczenia. Zapobiega to zjawisku nasycenia się czujników pomiarowych, co znacząco skraca czas oraz koszt pojedynczej analizy. Tak przygotowaną mieszaninę gazową kieruje się do termostatowanej komory mieszania, a następnie do modułu czujników półprzewodnikowych. Jakość hedoniczną oraz intensywność zapachu wyznacza się z wykorzystaniem zaimplementowanych modeli matematycznych na podstawie zarejestrowanych sygnałów czujników.intensywność zapachu, pomiary zapachu, układ pomiarowy, sposób prowadzenia pomiarówzobacz »
384. BDSW/420wynalazekSposób oceny poziomu ekspozycji na hałasu i wskaźnik poziomu ekspozycji na hałasAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica W KrakowieWskaźnik poziomu ekspozycji na hałas pozwala na pomiar ekspozycji na dźwięk wyznaczony względem czasu skorygowanej charakterystyką częstotliwościową A zgodnie z normą (PN-EN 61252:2000). Innowacyjne połączenie 3 sensorów wykonanych w technologii MEMS (Mikroukład elektromechaniczny) pozwala na: -miniaturyzację urządzenia, -ograniczenie zapotrzebowania na prąd, -pomiar w szerokim zakresie dynamiki i częstotliwości, -filtrację zaburzeń losowych. Opracowany algorytm dzięki wykorzystaniu 3 sensorów znaczenie poprawia dokładność pomiarową. Omawiany miernik dzięki łączności bezprzewodowej może być stosowany do wyznaczania indywidualnego i aktualnego poziomu zagrożenia hałasem. Przykładem zastosowania jest m. in. akcja ratunkowa straży pożarnej. Jednostka zaopatrzona w omawiane urządzenie może na bieżąco kontrolować poziom ryzyka zagrożenia hałasem konkretnych strażaków dobierając zadania tak aby ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu było jak najmniejsze. zagrożenie hałasem, monitoring akustyczny, wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas, ekspozycja na hałas, drgania mechaniczne zobacz »
385. BDSW/421wynalazekEkologiczny, samoprzylepny preparat przeznaczony do utrzymywania czystości toaletUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w RadomiuEkologiczny, samoprzylepny preparat przeznaczony do utrzymywania czystości toalet występujący w formie dźwięczącego żelu znamienny tym, że w swoim składzie zawiera anionowe i niejonowe surfaktanty w stęż. 10÷50 % wag., estry metylowe kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z oleju rzepakowego w stęż. 1÷20 % wag., kompozycje zapachowe w stęż. do 15 % wag., konserwanty w stęż. 0,01÷0,5 % wag., sekwestranty w stęż. 0,1÷3% wag., wodę w stęż. 5÷90% wag., oraz ekstrakt z szyszek chmielu pozyskiwany na drodze ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym w stęż. 0,001÷3,0 % wag. Zaletą ekologicznego, samoprzylepnego preparatu przeznaczonego do utrzymywania czystości toalet według wynalazku jest to, że występuje w formie dźwięczącego żelu, może być otrzymywany w temperaturze nieprzekraczającej 25oC, posiada właściwości antybakteryjne uzyskane w wyniku zastosowania ekstraktu z szyszek chmielu pozyskiwanego na drodze ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym, posiada dobre właściwości detergencyjne i pianotwórcze oraz charakteryzuje wysoką lepkością, dużą adhezją do powierzchni oraz długim czasem roztwarzania w wodzie.preparaty dezynfekująco-myjące, ekstrakty roślinnezobacz »
386. BDSW/422wynalazekKompozycja zapachowa o właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybicznychUniwersytet WarszawskiPrzedmiotem wynalazku jest kompozycja zapachowa o właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybicznych zawierająca struktury srebra i substancje zapachowe. Otrzymywanie i charakterystyka nanocząstek metalicznych jest niezwykle szybko rozwijającą się dziedziną na styku chemii i fizyki. Wynika to ze względu na ich unikalne właściwości optyczne, elektryczne, mechaniczne oraz chemiczne, które w dużym stopniu mogą się różnić od właściwości analogicznych materiałów o rozmiarach mikro- i mikrometrowych. Posiadane przez nanocząstki własności przypisywane są między innymi dużemu stosunkowi powierzchni do objętości oraz w wielu przypadkach innej strukturze elektronowej niż układów makroskopowych. Wyjątkowe właściwości nanocząstek są wykorzystywane komercyjnie, m.in. w produktach medycznych, kosmetycznych, rolniczych oraz w elementach układów elektronicznych. Jedną ze szczególnie interesujących własności nanocząstek są ich właściwości bakterio- i grzybobójcze, co jest niezwykle ważne w kontekście opracowywania nietoksycznych i trwałych środków dezynfekcyjnych, skutecznych np. w walce ze szczepami opornymi na antybiotyki. Silne właściwości bakteriobójcze wykazują nanocząstki srebra. Celem niniejszego wynalazku było dostarczenie kompozycji o właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybicznych, która uwalnia przyjemny zapach w sposób zależny od intensywności używania przedmiotu, na którym zaaplikowano kompozycję. Kompozycja zawiera struktury srebra i substancje zapachowe, charakteryzuje się tym, że jakoś substancje bakteriostatyczne zawiera srebro w postaci nanotrójkątów zaś substancje zapachowe stanowią organotiole lub ich pochodne. nanotrójkąty srebra, tiole, właściwości biobójcze.zobacz »
387. BDSW/423wynalazekUrządzenie mechatroniczne do rehabilitacji i wspomagania prowadzenia pojazdu, zwłaszcza samochodowegoPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaUrządzenie mechatroniczne do rehabilitacji i wspomagania prowadzenia auta, zawiera moduły rehabilitacyjne w postaci modułu kierowniczego, modułu odległościowego oraz modułu napędowego. Moduły rehabilitacyjne są zamocowane na kierownicy, desce rozdzielczej lub symulatorze auta. Moduł kierowniczy stanowi obejma kierownicza, która zakładana jest na kierownicę samochodową. Na obwodzie obejmy kierowniczej są pola pomiarowe z czujnikami nacisku. Moduł odległościowy zawiera co najmniej trzy czujniki odległościowe do monitorowania odległości barków i klatki piersiowej osoby rehabilitowanej od deski rozdzielczej. Moduł napędowy zapewnia możliwość ewentualnej korekty toru jazdy – skręcenia kierownicą, jeżeli kierowca nie ma wystarczającej siły, odpowiedniego zakresu ruchu kończyną lub szybkości działania. Układ pomiarowy z układem sterującym zawiera moduł pomiarowy przyśpieszenia kątowego, prędkości kątowej i przemieszczenia kątowego kierownicy. System zawiera autorskie oprogramowanie. wspomagania prowadzenia samochodu, urządzenie mechatroniczne, rehabilitacjazobacz »
388. BDSW/424wzor uzytkowyUrządzenie wychwytujące metalowe elementy z powierzchni glebyUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachUrządzenie wyposażone jest w listwę wyrównująco-zgarniającą z elektromagnesem połączonym ze źródłem zasilania z ciągnika. Listwa wyrównująco-zgarniająca ma u góry uchwyty służące do połączenia jej z maszyną rolniczą spulchniającą glebę, natomiast u dołu ma zęby robocze. Urządzenie wychwytujące metalowe elementy z powierzchni gleby wyposażone jest w listwę wyrównująco-zgarniającą u dołu zakończoną zębami roboczymi na której osadzony jest elektro-magnes połączony przewodem z gniazdem elektrycznym połączonym ze źródłem zasilania z ciągnika. Listwa wyrównująco-zgarniająca ma u góry uchwyty służące do agregatowania z maszynami rolniczymi do spulchniania gleby. Urządzenie wychwytujące metalowe elementy z powierzchni gleby łączy się uchwytami z maszynami spulchniającymi glebę, a gniazdo elektryczne łączy się ze źródłem zasilania z ciągnika. W czasie poruszania się urządzenia po polu elektromagnes wychwytuje metalowe elementy znajdujące się na powierzchni glebyrolnictwo, urządzenie rolnicze, wykrywanie metaluzobacz »
389. BDSW/425wynalazekCykl 46-ciu wynalazków dotyczący otrzymywania Nowych chalkonów, O-alkilowych pochodnych naringeniny i oksymów O-alkilowych pochodnych naringeniny Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuW ramach cyklu wynalazków opracowano wydajne metody otrzymywania nowych pochodnych flawonoidów na drodze syntezy chemicznej oraz w wyniku mikrobiologicznych przekształceń prowadzonych w kulturach bakterii tlenowych. W reakcji kondensacji Claisena-Schmidta otrzymano 14 nowych chalkonów zawierających m.in. ugrupowania aminowe, hydroksylowe i metoksylowe. Kolejnych 7 wynalazków dotyczy nowych mono-, di- i tri-O-alkilowych pochodnych naringeniny otrzymanych w reakcji naringeniny z odpowiednimi jodkami. Uzyskane O-alkilowe pochodne naringeniny zostały poddane reakcji z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w wyniku czego uzyskano 17 nowych oksymów O-alkilowych pochodnych naringeniny z wydajnościami powyżej 77%. Biotransformacje, będące alternatywą dla syntezy chemicznej, pozwoliły na otrzymanie 7 dihydrochalkonów oraz alkoholu poprzez reakcję redukcji chalkonu prowadzoną przez aparat enzymatyczny bakterii z rodzaju Gordonia i Rhodococcus z wydajnościami izolowanymi 38-96%.flawonoidy, synteza, biotransformacjezobacz »
390. BDSW/426wynalazekSposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchniPolitechnika Krakowska im. T. KościuszkiPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania metodą gorącego wstrzyknięcia (ang. hot injection) monodyspersyjnych nanocząstek selenku srebra (Ag2Se) o powierzchni modyfikowanej substancjami pozwalającymi zwiększyć zdolność nanocząstek do przenoszenia ładunku elektrycznego. Zasadniczą zaletą procesu otrzymywania nanocząstek Ag2Se jest jego prostota. W procesie syntezy nie wymagane są dodatkowe drogie i toksyczne związki koordynujące, czy rozpuszczalniki organiczne, co w konsekwencji zmniejsza koszty syntezy. Amina użyta do syntezy może być częściowo usunięcia lub zastąpiona molekułami o-aminofenolu lub 2-naftalenotiolu. Efektem tego zastąpienia słabo nieprzewodzącej oktadecyloaminy przewodzącymi molekułami jest poprawienie zdolności przewodzenia ładunku elektrycznego na granicy nanocząstek. Opracowana technologia jest bardzo prosta, składa się tylko z dwóch etapów dzięki czemu cały proces jest tani i łatwy do zastosowania w skali przemysłowej.selenek srebra, półprzewodniki, o-aminofenol, 2-naftalenotiol, modyfikacja powierzchni, optoelektronikazobacz »
391. BDSW/427wynalazekSposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowymPolitechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPrzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania w środowisku wodnym luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu (ZnSe:Mn), o dodatnim ładunku powierzchniowym. Użyty w procesie jako stabilizator chlorowodorek 2-merkaptoetyloaminy jest substancją stałą, nie toksyczną ani drażniącą, jej zastosowanie jako stabilizatora nie wymaga zmiany pH mieszaniny reakcyjnej na silnie zasadowy, jak to musi mieć miejsce w przypadku innych syntez. Kolejną zaletą zaproponowanej technologii jest ograniczenie toksyczności, energochłonności i kosztów związanych z całym procesem, ze względu na wyeliminowanie konieczności stosowania przy syntezie drogich i niejednokrotnie szkodliwych organmetalicznych prekursorów i rozpuszczalników oraz prowadzenia procesu w niższych temperaturach bez obecności gazu inertnego, dzięki czemu cały proces jest zdecydowanie uproszczony, tańszy i łatwy do zastosowania w skali przemysłowej. Dodatkową zaletą jest obecność na powierzchni nanocząstek ZnSe:Mn dodatnio naładowanej grupy aminowej, pozwalającej na dalszą modyfikację powierzchni nanocząstek w zależności od potrzeb. nanocząstki luminescencyjne, selenek cynku, półprzewodniki, chlorowodorek 2-merkaptoetyloaminy, nano-biomedycyna, optoelektronikazobacz »
392. BDSW/428wynalazekNowe pochodne kompleksów samaru(III), nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji, nowe luminescencyjne sensory molekularne do monitorowania procesów fotopolimeryzacji oraz zastosowania pochodnych kompleksów samaru(III) do roli luminescencyjnych sond molekularnych w badaniach materiałów powłokowych.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki(1) nowych kompleksów metali ziem rzadkich obejmujących nowe pochodne kompleksu samaru(III), (2) nowych systemów fotoinicjujących do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji opracowanych w oparciu o nowe kompleksy lantanowców. Nowe systemy fotoinicjujące według wynalazku mogą mieć zastosowanie do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej monomerów potencjalnie dla potrzeb poligrafii, stomatologii, medycyny, stereolitografii oraz produkcji kolorowych lakierów, farb i klejów fotoutwardzalnych a także do produkcji bezbarwnych lakierów, farb i klejów fotoutwardzalnych. (3) nowych luminescencyjnych sond molekularnych, którymi są otrzymane kompleksy samaru(III) dedykowane do monitorowania procesów polimeryzacji (np. wyznaczania parametrów kinetycznych procesów polimeryzacji, stopnia utwardzenia powłoki polimerowej, efektywności procesu inicjacji polimeryzacji, określenie pH środowiska pomiarowego, określenie temperatury procesu polimeryzacji). (4) zastosowania opracowanych nowych pochodnych kompleksów samaru do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych do badań nieniszczących polimerowych materiałów powłokowych (takich jak pomiar grubości powłoki). Molekularne sondy luminescencyjne, kompleksy samaru(III), fotopolimeryzacja rodnikowa, fotopolimeryzacja kationowa, monitorowanie kinetyki, niedestrukcyjny pomiar grubości powłok, Fluorescence Probe Technologyzobacz »
393. BDSW/429wynalazekUchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowejPolitechnika Świętokrzyska Przedmiotem wynalazku jest szczękowy samocentrujący uchwyt tokarski, przeznaczony do ustalania i mocowania przedmiotów cylindrycznych przelotowych i nieprzelotowych podczas obróbki skrawaniem przy wykorzystaniu tokarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie, w szczególności wysokoobrotowych maszyn CNC (High Speed Machining). Szczękowy uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej przeznaczony do ustalania i mocowania przedmiotów podczas obróbki mechanicznej, wyposażony jest w przeciwciężar i charakteryzuje się tym, że szczęki i przeciwciężary zawierają listwy zębate pomiędzy którymi zainstalowane jest co najmniej jedno koło zębate, przy czym ich liczba jest nieparzysta. Korzystnym skutkiem rozwiązania jest pełna kompensacja siły odśrodkowej z możliwością zwiększenia siły zacisku szczęk. Wzrost wartości siły zacisku szczęk następuje poprzez zastosowanie przekładni zębatej zwiększającej wartość siły pochodzącej od siły odśrodkowej. Rozwiązanie według wynalazku może być stosowane we wszystkich odmianach szczękowych uchwytów tokarskich. Wynalazek zobrazowany jest przykładami wykonania na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia przekrój uchwytu z jednym kołem zębatym, a Fig. 2 przedstawia przekrój uchwytu z trzema kołami zębatymi. Wynalazek pozwala na mocowanie i utrzymywanie siły mocującej na założonym poziomie poprzez możliwość dodatkowe docisku szczęk mocujących za pomocą przeciwwagi. Rozwiązanie może w sposób znaczący usprawnić proces obróbki oraz zwiększyć możliwości obróbki detali z wykorzystaniem wysokoobrotowych maszyn CNC (High Speed Machining). high speed machining, self - centering lathe chucks, obróbka skrawaniem, uchwyty obróbkowe, obróbka wysokimi prędkościami, siła odśrodkowazobacz »
394. BDSW/430wzor uzytkowyObudowa na urządzenie elektroniczne, zwłaszcza telefon komórkowyPolitechnika ŚwiętokrzyskaDo dolnej części obudowy, wzdłuż dłuższych krawędzi, ma przytwierdzone listwy z wybraniami na występy łączników oraz śrubowe sprężyny, przy czym w występach listew oraz występach łączników są otwory, przez które przeprowadzone są trzpienie, stanowiące osie obrotu łączników i sprężyn względem obudowy, zaś na drugich występach łączników osadzone są obrotowo, na trzpieniach, osłony, przy czym trzpienie stanowią osie obrotu dla osłon względem łączników. W każdym narożniku dolnej części obudowy osadzona jest jednym końcem śrubowa sprężyna, której drugi koniec, odgięty na kształt litery „L”, oparty jest o zewnętrzną stronę osłony, natomiast sprężyny osadzone są obrotowo na trzpieniach, pomiędzy łącznikami, tak, że jedne ramiona oparte są o dolną części obudowy, zaś drugie ramiona tych sprężyn o zarysie litery „T” oparte są o łączniki. Osłony mają postać prostopadłościennych klap z miękką warstwą, skierowaną do ekranu telefonu, przy czym miękka warstwa osłon wykonana jest z pasa filcu albo irchyobudowa ochronna, automatyczna obudowa, pokrowiec ochronny zobacz »
395. BDSW/431wynalazekPrzekładnia toczna mimośrodowaPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest przekładnia toczna mimośrodowa składająca się z wału wejściowego (3), na którym osadzone są mimośrodowe zespoły toczne (1) oraz z pierścienia wyjściowego (4), na którym osadzone są współosiowo koła krzywkowe (2) o wewnętrznej powierzchni czynnej. Liczba mimośrodowych zespołów tocznych (1) odpowiada liczbie kół krzywkowych (2). Wprawienie w ruch obrotowy wału wejściowego (3) powoduje obtaczanie się mimośrodowych zespołów tocznych (1) po powierzchniach czynnych kół krzywkowych (2), powodując obrót pierścienia wyjściowego (4).przekładnia toczna, przekładnia mimośrodowazobacz »
396. BDSW/432wynalazekGłowica perforująca pasy napędowe i przenośnikowePolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku jest zautomatyzowana głowica wykonująca przelotowe otwory w kompozytowych pasach napędowych i przenośnikowych. Jej konstrukcja zapewnia spełnienie wymagań związanych z perforacją, czyli: uzyskanie docisku perforowanego tworzywa do podpory, wykonanie przelotowego otworu o żądanej geometrii, zdarcie perforowanej taśmy z elementu roboczego, a także usunięcie odpadu po procesie perforacji, dokonywanym bez użycia przeciwstempla, co eliminuje konieczność wzajemnego pozycjonowania podzespołów w ruchu. Wykonywanie tych czynności odbywa się automatycznie bez potrzeby ingerencji pracownika. Podstawowym elementem głowicy jest uniwersalny zespół stempla zawierający: zintegrowany układ usuwania odpadu, mechanizm docisku i zdzierania perforowanej taśmy oraz wymienne ostrze. Sposób integracji elementów pozwala na łatwe jej przezbrojenie w celu zmiany rozmiaru wykonywanego otworu. Jedynym członem napędowym głowicy perforującej jest siłownik pneumatyczny dwustronnego działania.Perforacja, głowica perforująca, pasy przenośnikowe, pasy napędowezobacz »
397. BDSW/433wynalazekSączek hydrofobowy selektywnie pochłaniający oleje i związki organiczne przeznaczony do oczyszczania wód oraz sposób wytworzenia sączkaPolitechnika PoznańskaRozwiązanie dotyczy sposobu wytworzenia i zastosowania produktów pochodzenia drzewnego (takich jak mączka drzewna, wióry drzewne i podobne) pokrytych nanomateriałami węglowymi, jako sączki selektywnie pochłaniające oleje i związki organiczne, a niepochłaniające wody. Zastosowanie nanomateriałów ma na celu hydrofobizację powierzchni produktów drzewnych, przez co nie pochłaniają wody. Jednocześnie ich zdolność do pochłaniania innych cieczy nie zostaje ograniczona. Zastosowanie produktów pochodzenia drzewnego, takich jak mączka drzewna pokrytych nanomateriałami, jak nanorurki węglowe i nanopłatki grafenu, pozwoli na stworzenie taniego kompozytu do usuwania ropy naftowej z powierzchni wody. Wykorzystanie zaproponowanych sączków spowoduje wchłonięcie tylko rozlanej ropy naftowej, nie wchłaniając przy tym wody. Niski koszt jest konieczny wytworzenia sączka jest konieczny w przypadku aplikacji na oceanach wokół platformy wydobywczej.pochłaniacz oleju, sączek hydrofobowy, drewno, nanomateriały węglowe, grafen, nanorurki węglowezobacz »
398. BDSW/434wynalazekForma wtryskowaPolitechnika PoznańskaForma wtryskowa zawierająca korpus, wymienne wkłady formujące oraz wzbudnik charakteryzująca się tym, że posiada układ selektywnego nagrzewania powierzchni wkładu formującego zawierający wzbudnik zamontowany w uchwycie osi pionowej manipulatora, który jest połączony z korpusem formy wtryskowej Patent jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach działań statutowych, projektu Innotech, pracy doktorskiej i pracy magisterskiej. W ramach prac powstał projekt, na bazie którego zbudowana została prototypowa forma wtryskowa z zaimplementowanym system grzania indukcyjnego. Na wstępie procesu projektowania forma została poddana została licznym badaniom symulacyjnym, co pozwoliło na wybór najlepszego rozwiązania. Następnie, po zbudowaniu prototypu formy, przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych, które potwierdziły uzyskane wcześniej rezultaty. Wyniki badań, opracowanie i prawo do patentu (wynalazek) było przedmiotem umowy z dnia 24.03.2017 z firma GAMAPLAST K.J. Gamalczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Międzychodzka 12F, 66-400 Gorzów Wlkp., której udzielono licencji wyłącznej w zakresie „Technologii selektywnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni form wtryskowych do wytwarzania grupy podzespołów zewnętrznych bagażników samochodowych”.przetwórstwo tworzyw sztucznych, wtryskiwanie, formy wtryskowe, nagrzewanie indukcyjne, RTC (Rapid Temperature Cycling)zobacz »
399. BDSW/435wynalazekŚrodek dezynfekcyjno-myjący zawierający ciecze jonowe z kationem benzetoniowym, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie jako środek bakteriobójczyPolitechnika PoznańskaPrzedmiotem wynalazku są ciecze jonowe z kationem benzetoniowym i anionem z grupy: mrówczan, lub propionian, lub benzoesan, lub (L,D)-jabłczan, lub sorbinian, lub (L)-mleczan, oraz sposoby ich otrzymywania obejmujące reakcję wymiany anionu prowadzoną w wodzie lub alkoholu. Wydzielenie produktów z układu przebiega przy wykorzystaniu procesu sączenia próżniowego, ługowania lub ekstrakcji dwufazowej za pomocą niepolarnych rozpuszczalników organicznych. W wynalazku opisano również sposoby otrzymywania środków dezynfekcyjno-myjących zawierające ciecze jonowe z kationem benzetoniowym, w których rolę rozpuszczalnika pełni woda, krótkołańcuchowe alkohole lub DMSO. Uzyskane preparaty mają zastosowanie do odkażania powierzchni z różnego rodzaju materiałów, zwłaszcza do sterylizacji rąk, tkanin z włókien naturalnych i syntetycznych, oraz powierzchni metalowych, szklanych i polimerowych. Ich wysoką skuteczność potwierdzają niskie wartości MIC oraz MBC w przeprowadzonych badaniach biologicznych. Ciecze jonowe, benzetonium, dezynfekcja, bakteriocydzobacz »
400. BDSW/436wynalazekProtonowe ciecze jonowe z kationem 1-metylo-4-piperydynoliowym i anionami alkilokarboksylanowymi, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki myjąco-dezynfekującePolitechnika PoznańskaIstotą wynalazku jest 14 nieopisanych dotąd protonowych cieczy jonowych składających się z hydrofilowego kationu 1-metylo-4-piperydynoliowego oraz anionu prostołańcuchowego kwasu karboksylowego zawierającego w strukturze od 1 do 18 atomów węgla. Odkryte związki stanowią szereg homologiczny, co ułatwia wybór cieczy jonowej o ściśle określonej intensywności działania. Wybrany kation heterocykliczny warunkuje silne właściwości antybakteryjne wynalazku, a anion pochodzenia naturalnego wzmacnia te właściwości oraz nadaje aktywność powierzchniową. Przedmiot wynalazku otrzymuje się z tanich substratów, a nieskomplikowana synteza prowadzona jest w temperaturze otoczenia, dzięki czemu sumaryczny koszt produkcji jest niski. Prawie wszystkie otrzymane ciecze jonowe wykazują bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie, co umożliwia wygodne zastosowanie w postaci roztworów wodnych. Forma użytkowa wynalazku wykazuje wysoką skuteczność mycia i dezynfekcji nawet przy niskich stężeniach substancji czynnej. Ciecze jonowe, protonowe sole amoniowe, karboksylany, reakcja protonacji, surfaktanty anionowe, aktywność powierzchniowa, aktywność antybakteryjna, sanityzacja, dezynfekcjazobacz »